Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
MPphoto
 
 

Spørgsmål nr. 39 af Anne E. Jensen (H-0051/08)

Om: EASA's vurdering af luftdygtighed

I efteråret 2007 havarerede tre fly af typen Dash8 Q400 i henholdsvis Aalborg, Vilnius og København. Foreløbige redegørelser fra havarimyndighederne viser, at havarierne 9. og. 12. september skyldtes konstruktionsfejl, hvilket de skandinaviske luftfartsmyndigheder (SLV) og Det Europæiske Luftfartsagentur (EASA) er enige om. Havariet den 27. oktober skyldtes kombinationen af en konstruktionsfejl og den efterfølgende fejlsøgning. De skandinaviske luftfartsmyndigheder indførte flyveforbud for de skandinaviske fly og har fastsat en række vilkår for fortsat flyvning, mens EASA finder, at den pågældende konstruktionsfejl kun var af mindre betydning. Kommissionen bedes svare på følgende:

Har EASA ikke som opgave at sikre et højt sikkerhedsniveau?

Hvordan kan EASA og SLV vurdere sagen så forskelligt, når flyselskabets undersøgelse af 16 ud af 18 af deres Dash8 Q400 viser samme konstruktionsfejl eller mangel som flyet, der nødlandede i København?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik