Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 19. februar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
MPphoto
 
 

Spørgsmål nr. 42 af Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-1049/07)

Om: Optagelse af oldgræsk og latin i den europæiske indikator for sprogkundskaber

Agter Kommissionen som led i sin plan om at fastlægge en europæisk indikator for sprogkundskaber i de fem mest talte sprog i EU (KOM(2005)0356) at optage latin og oldgræsk i programmet for målrettet indlæring af europæiske sprog, eftersom disse sprog udgør grundlaget for de europæiske sprog, og mange ord fra latin og oldgræsk bruges i samtlige europæiske sprog uanset oprindelse?

På grundlag af disse sprogs betydning har det europæiske filologforbund Euroclassica allerede fastsat kundskabsniveauer og certificering af kundskaber i latin, og der arbejdes på at skabe et tilsvarende program for oldgræsk. Indlæringen af de to klassiske sprog vil give mulighed for en fælles udbygning af grundlaget for den europæiske kultur og skabe tættere forbindelser mellem de europæiske borgere, mens certificeringen af kundskaber i disse sprog vil udgøre en yderligere kvalifikation i en erhvervssammenhæng.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik