Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. −

Ερώτηση αριθ. 42 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-1049/07)

Θέμα: Συμπερίληψη της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας στον ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων

Δεδομένης της πρόθεσης της Επιτροπής να καθορίσει ευρωπαϊκό δείκτη γλωσσικών γνώσεων για τις πέντε ευρέως ομιλούμενες γλώσσες (COM(2005)0356), ερωτάται η Επιτροπή κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει τη λατινική και την αρχαία ελληνική γλώσσα στο πρόγραμμα στοχευμένης εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς αυτές αποτελούν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών γλωσσών και πολλές λέξεις τους χρησιμοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ανεξαρτήτως καταγωγής τους.

Βασιζόμενη στη σημασία των γλωσσών αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φιλολόγων Εuroclassica έχει ήδη προχωρήσει στον καθορισμό επιπέδων και στην πιστοποίηση της γνώσης της λατινικής γλώσσας και επεξεργάζεται τη δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος για την αρχαία ελληνική. Η εκμάθηση των δύο κλασσικών γλωσσών θα δώσει τη δυνατότητα από κοινού εμβάθυνσης των θεμελίων του ευρωπαϊκού πολιτισμού και θα συσφίξει τις σχέσεις των ευρωπαίων πολιτών ενώ η πιστοποίησή τους θα αποτελέσει ένα επιπλέον προσόν στην επαγγελματική ζωή.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου