Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (PT)

Marie Panayotopoulos-Cassiotoun laatima kysymys numero 42 (H-1049/07)

Aihe: Klassisen kreikan ja latinan sisällyttäminen eurooppalaiseen kielitaitoindikaattoriin

Komissio on ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin viiden eniten puhutun kielen osalta (KOM(2005)0356), jonka johdosta kysyn komissiolta, aikooko se sisällyttää latinan ja klassisen kreikan kielen eurooppalaisten kielten opetusohjelmaan, koska ne muodostavat eurooppalaisten kielten perustan ja monia niistä peräisin olevia sanoja käytetään kaikissa eurooppalaisissa kielissä niiden alkuperästä riippumatta?

Näiden kielten merkityksen vuoksi Euroopan filologiyhdistys Euroclassica on jo määrittänyt latinan kielen taidon tasot ja tutkinnot ja tutkii mahdollisuutta luoda vastaavanlainen järjestelmä klassisen kreikan osalta. Näiden kahden klassisen kielen opiskelu antaa yhteisen mahdollisuuden laajentaa eurooppalaisen kulttuurin perustan tuntemusta ja lujittaa eurooppalaisten kansalaisten yhteenkuuluvaisuutta, ja näin hankitut tutkinnot tuovat lisäedun ammatillisessa elämässä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö