Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Κεντρική Ασία (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, εισηγητής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την υποστήριξή τους και τις ανεκτίμητες προτάσεις τους για την έκθεση σχετικά με την Κεντρική Ασία. Ωστόσο, θέλω επίσης να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία, για να ευχαριστήσω συγκεκριμένα τη γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ασφαλώς επίσης τους συναδέλφους της Ομάδας μου, τους οποίους δεν πρέπει να λησμονήσουμε σε αυτό το σημείο και χωρίς τους οποίους αυτή η έκθεση δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο μερικούς εξ αυτών: Dag Sourander, Paolo Bergamaschi, Rosemary Opacic, Andrew Woodcock, Margaret François και τη συνάδελφό μου Rana Aydın.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε την έκθεση για την Κεντρική Ασία για πρώτη φορά απόψε. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ξεχωριστή στιγμή για το Κοινοβούλιο διότι αντικατοπτρίζει τη σημασία που προσδίδουμε στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας στις σχέσεις μας. Η Κεντρική Ασία καθίσταται ένας ολοένα και πιο σημαντικός στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από χρόνια παραμέλησης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για μια συνεκτική στρατηγική απέναντι στις πέντε δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, το Καζακστάν, τη Δημοκρατία της Κιργιζίας, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι πέντε δημοκρατίες έγιναν μέλη του ΟΑΣΕ, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν δεσμευτεί επίσης να δεχτούν τις αξίες, τα πρότυπα και τις αρχές που μοιραζόμαστε στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου, στις 20/21 Ιουνίου 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε μια κοινή στρατηγική για την Κεντρική Ασία. Αυτή η στρατηγική προσφέρει στις πέντε δημοκρατίες ένα μερίδιο από την εμπειρία και τις γνώσεις της Ευρώπης σε βασικούς τομείς, όπως η χρηστή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εκπαίδευση και κατάρτιση. Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερικές πηγές ενέργειας και η ανάγκη της για μια διαφοροποιημένη ενεργειακή πολιτική προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι κοινού ενδιαφέροντος τόσο για την ΕΕ όσο και για τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Από αυτή την άποψη έχουμε κοινά συμφέροντα.

Βασικά, ωστόσο, όταν πρόκειται για ενεργειακές πηγές, μιλάμε για δύο χώρες, το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν. Το Ουζμπεκιστάν και το Τατζικιστάν, για παράδειγμα, έχουν ενεργειακά προβλήματα και τα ίδια, όπως έχουμε μάθει ξανά τον τελευταίο καιρό. Όσον αφορά τα ύδατα, η Δημοκρατία της Κιργιζίας είναι πλούσια σε ενέργεια, γι’ αυτό το λόγο και την αναφέραμε εσκεμμένα. Εδώ ακολουθούμε τη πρόταση που υπέβαλαν η Επιτροπή και οι πρεσβείες επιτόπου σχετικά με τη σύσταση μιας Ακαδημίας Υδάτων και Ενέργειας που μπορεί να εξετάσει το θέμα συνολικά, από την άποψη επίσης του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας. Είναι επίσης προς το συμφέρον των ενεχόμενων χωρών να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους οδούς, διότι δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον μας να δούμε μια περαιτέρω αύξηση της εξάρτησης από τη Ρωσία.

Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αποτελούν σημαντικά μέσα διμερούς συνεργασίας με αυτά τα κράτη. Οι συμφωνίες με το Καζακστάν, τη Δημοκρατία της Κιργιζίας και το Ουζμπεκιστάν έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ, ενώ η συμφωνία με το Τατζικιστάν δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από όλα τα κράτη μέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε υπογράψει συμφωνία με το Τουρκμενιστάν. Οι λόγοι είναι πολύ γνωστοί. Έχουν σχέση με το καθεστώς απομόνωσης που επικρατούσε στο Άσγκαμπατ ως το τέλος του 2006. Ελπίζουμε –και υποθέτω ότι μιλάω εξ ονόματος όλων εδώ– ότι θα δούμε μια νέα αρχή στο Τουρκμενιστάν και ελπίζουμε πολύ ότι θα συνεχίσει τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις του. Ωστόσο, πρέπει επίσης να παραδεχτούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε. Χαιρετίζουμε τα πρώτα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερου ανοίγματος. Ελπίζουμε, ωστόσο, ότι αυτή είναι μόνο η αρχή από αυτό που θα θέλαμε να δούμε.

Αυτή η έκθεση θέτει σαφείς στόχους και προτεραιότητες για τις σχέσεις με αυτές τις πέντε δημοκρατίες. Πρέπει να συνδυάσουμε μια ειδική για κάθε χώρα προσέγγιση και μια περιφερειακή προσέγγιση. Μας ενδιαφέρει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, χωρίς να ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε σαφή κριτήρια αξιολόγησης που να καθορίζουν δείκτες και στόχους ούτως ώστε οι εταίροι μας να ξέρουν τι αντιμετωπίζουν. Ελπίζω επίσης ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεχίσουν να ζητούν πολύ ξεκάθαρα την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Ελπίζω επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα ενθαρρυνθούν από αυτή την έκθεση ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα ότι θα ελευθερώσουν άνευ όρων και χωρίς καθυστέρηση όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα πράγμα είναι σαφές για μας: θα επιτύχουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή μόνο αν συμβαδίζει με την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Χωρίς ενεργές κοινωνίες των πολιτών και το κράτος δικαίου δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Ακόμη και αν θέλουμε ενεργειακή ασφάλεια για μας, δεν πρέπει να την ανταλλάζουμε με τη δημοκρατία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου