Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0028(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0489/2007

Debatai :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0063

Diskusijos
Antradienis, 2008 m. vasario 19 d. - Strasbūras Tekstas OL

5. Su prekyba produktais susijęs akreditavimas ir rinkos priežiūra – Prekybos produktais bendrosios taisyklės – Tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymas produktams, kurias teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje – Vartojimo produktų saugos ženklinimas (debatai)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkė . – (FR) Kitas darbotvarkės punktas – jungtiniai debatai dėl šių trijų pranešimų:

– André Brie pranešimas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį reikalavimus su prekyba produktais susijusiam akreditavimui ir rinkos priežiūrai (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD)) (A6-0491/2007),

– Christel Schaldemose pranešimas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl prekybos produktais bendrųjų taisyklių (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD)) (A6-0490/2007)

– ir Alexander Stubb pranešimas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį Sprendimą Nr. 3052/95/EB (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) (A6 0489/2007),

Taip pat šis žodinis klausimas:

– Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu Arlene McCarthy pateiktas žodinis klausimas Komisijai dėl vartojimo produktų saugumo ženklinimo (O 0009/2008 – B6 0009/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  André Brie , pranešėjas. – (DE) Ponia Pirmininke, Komisare, pirmininkaujančios valstybės atstovai, ponios ir ponai, reglamento, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, objektas ir teisinė painiava yra sudėtingas klausimas, turintis visus labai sauso ir daugiausiai techninio instrumento požymius. Tačiau nekyla abejonių, kad jis turi didelės politinės reikšmės vartotojams ir visai Europos ekonomikai. Visi aiškiai matome problemas, paskatinusias Komisija parengti pasiūlymą ir sudariusias pagrindą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui diskusijų metu priimti daugybę pakeitimų ir sprendimų. Savo pranešime nagrinėsiu tris konkrečius klausimus.

Pirma, neatsižvelgiant į tai, kad akreditaciją praktikuoja dauguma valstybių narių, taip pat į tai, kad akreditacija daro stiprų poveikį rinkos priežiūros institucijų darbui, iki šiol akreditacija nebuvo reglamentuota Europos lygiu. Atsižvelgiant į vidaus rinkos egzistavimą ir į laisvą prekių judėjimą ES, vartotojams nepaprastai svarbu priimti akreditacijos institucijų veiklą reglamentuojančias Europos taisykles, kurios suvienodintų rinkos priežiūros institucijų darbo kokybės ir efektyvumo akivaizdžius skirtumus. Šiuo tikslu Europos Parlamentas padarė daugiau, nei buvo numatyta Komisijos pasiūlyme, siekdamas šioms institucijoms ir valstybėms narėms nustatyti griežtesnių prievolių. Reglamentas aiškiai draudžia komercializuoti akreditacijos institucijas, numato, kad jos turi veikti nepelno pagrindu ir negali konkuruoti su kitomis institucijomis, taip pat įtvirtina jų savarankiškumą ir valstybinės institucijos statusą.

Antra, nors vartotojų ir aplinkos saugą ir apsaugą reglamentuoja daug Europos rekomendacijų ir kitų privalomų standartų, pernykštis atvejis, susijęs su JAV žaislų gamintoja bendrovė „Martell“, taip pat kiti atvejai, parodė, kad dabartinė praktika daugeliu atvejų yra nepatenkinama, be to, kad Europos pasienyje ir Europos rinkos viduje taisyklių taikymas smarkiai skiriasi, o priežiūra kai kuriais atvejais yra nepakankama. Žinoma, būtina keisti ir tobulinti atskiras direktyvas, pavyzdžiui, direktyvą dėl žaislų saugos. Tačiau šio Komisijos siūlomo reglamento pagrindinis tikslas yra pagerinti, sustiprinti ir suvienodinti rinkos priežiūros sistemą. Europos Parlamentas ne tik parėmė šią poziciją, bet ir išplėtojo daugelį jos aspektų, gerokai išplėsdamas ir sugriežtindamas valstybių narių ir rinkos priežiūros institucijų pareigas, įskaitant reikalavimus dėl bendradarbiavimo su muitinės institucijomis. Manome, kad tai reiškia ir griežtus reikalavimus valdžios institucijoms dėl informacijos atskleidimo ir viešos informacijos laisvės. Džiaugiuosi, kad Taryba ir Komisija reagavo į šiuos klausimus, kurie kėlė Parlamento susirūpinimą.

Trečia, asmeniškai esu įsitikinęs, kad didžiausias Parlamento laimėjimas ir svarbiausias mūsų pasiektas patobulinimas buvo vartojimo prekių įtraukimas. Šio reglamento pranašumus, kurie yra susiję su tuo, kad jis yra griežtai įpareigojančio pobūdžio, galima sujungti su Bendrosios gaminių saugos direktyvos pranašumais – išsamiomis vartotojų apsaugos priemonėmis, nors jų įpareigojančioji galia yra minimali. Ši sritis buvo sudėtingiausias mūsų derybų su Komisija ir Taryba klausimas teisiniu ir techniniu požiūriu. Nekyla abejonių – teigiamą rezultatą lėmė faktas, kad neatsižvelgiant į tai, jog šios trys institucijos laikėsi skirtingų požiūrių, jos susitarė dėl didesnės vartotojų apsaugos ir efektyvesnės rinkos priežiūros tikslų. Todėl noriu padėkoti Komisarams Kuneva ir Verheugen, Komisijos darbuotojams ir mūsų derybų partneriams iš Vokietijos ir Portugalijos pirmininkaujančiųjų valstybių, o ypač – Slovėnijos pirmininkaujančiosios valstybės partneriams, už jų intensyvų, konstruktyvų ir dėmesingą bendradarbiavimą. Taip pat leiskite pasinaudoti proga pareikšti dėkingumą velioniui Michel Ayral, kuris dalyvavo organizuojant didelę dalį šio bendradarbiavimo, todėl jo mirtis mums visiems yra dar didesnė netektis. Galiu pritarti pirmininkaujančios valstybės nuomonei, kad rezultatas nebūtų pasiektas be pastarųjų trijų pirmininkaujančiųjų valstybių tęstinio bendradarbiavimo.

Šis reglamentas gerokai sustiprino vartotojų sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos ir tinkamos gaminių kokybės teisinius pagrindus. Valstybėms narėms ir Komisijai dabar yra suteikta proga pasinaudoti jo teikiamomis galimybėmis, siekiant apčiuopiamo pagerėjimo vartotojams. Taip pat leiskite ypač padėkoti šešėliniams pranešėjams Christel Schaldemose ir Alexander Stubb už jų pavyzdinį bendradarbiavimą rengiant šį paketą.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose , pranešėja. - (DA) Ponia Pirmininke, Komisare, Pirmininke, ponios ir ponai. Pradėdamas norėčiau padėkoti visiems Jums už fantastišką bendradarbiavimą, atliekant šio paketo parengiamąjį darbą. Jis buvo įdomus daugeliu atžvilgių. Šešėliniai pranešėjai žino, kad tai mano pirmasis pranešimas dirbant Parlamente, ir kad tai man buvo gera mokomoji patirtis. Trijų pranešimų rengimas buvo labai įdomus darbas, suteikiantis galimybę bendradarbiauti su kitais pranešėjais. Buvo įdomu!

Tai, kad buvo rengiami trys pranešimai, kurių kai kurios sritys sutapo, buvo naudinga mūsų darbui, nes dabar turime vidaus rinkai skirtą nuoseklų teisės aktą, kuris sustiprins šią rinką. Vyksta daug diskusijų dėl geresnių teisės aktų, ir nors mūsų derybų metu Komisija neabejotinai kartais kasėsi pakaušį, aš vis tiek drįstu sakyti, kad šis mūsų darbas gali būti pateikiamas kaip gero proceso pavyzdys. Visi kartu dirbome labai efektyviai ir pasiekėme gerą darbo rezultatą. Kita vertus, šiam rezultatui pasiekti prireikė daugybės susitikimų.

Noriu akcentuoti tris dalykus, kuriuos Parlamento vardu siekėme įtvirtinti, rengdami šiuos gaminių prekybą reglamentuojančius dokumentus; tris dalykus, kuriuos išnagrinėjome ir kurie yra svarbūs, nes sudaro mums galimybę išlaikyti mūsų pasiektą kompromisą ir būti juo gana patenkintiems. Pirma – tai, kad mes sustiprinome įmonėms taikomus reikalavimus visoje tiekimo grandinėje, mano manymu, yra didelis laimėjimas vartotojams. Visi, kas yra susiję su gaminiu, bus atsakingi už tai, kad gaminys būtų saugus ir atitiktų ES reikalavimus. Šie reikalavimai vienodai taikomi gamintojui Kinijoje, importuotojui Kelne ar platintojui Kopenhagoje. Taip pat tai reiškia, kad importuotojas nebegalės neigti savo atsakomybės nustačius, kad importuotas gaminys yra pavojingas ar neatitinka bendrų ES reikalavimų.

Antra, prieš pat finišo liniją pasiekėme susitarimą, kaip sustiprinti CE ženklinimą. Jau pačiuose pirmuose komiteto debatuose išaiškėjo tam tikrų sunkumų, sprendžiant šią problemą. Ką tiksliai reiškia šis ženklinimas? Kaip sustiprinti kontrolę? Ar šis ženklinimas apskritai yra patikima saugos garantija? Sprendimas, kurį pasiekėme, suteikia mums galimybę išlaikyti CE ženklinimą ir jį sustiprinti. Ateityje valstybės narės baus įmones ir gamintojus, kurie netinkamai naudoja CE ženklinimą. Tuo pat metu mes būsime sustiprinę rinkos kontrolę, o pono Brie pranešimas turės tam didelės įtakos. Plačiąja prasme tai reiškia, kad mes kaip vartotojai ateityje galėsime daug labiau pasitikėti šiuo ženklinimu pažymėtais gaminiais.

Tačiau, o tai jau trečias dalykas, kurį noriu paminėti, pasiūlyme mes taip pat įpareigojome Komisiją toliau stebėti ženklinimo funkcionavimą. CE ženklinimas nebūtinai yra visų vidaus rinkoje egzistuojančių saugos problemų sprendimas. Šis ženklinimas pirmiausia skirtas organizacijoms ir valdžios institucijoms, atsakingoms už rinkos priežiūrą. Todėl šiuo sprendimu prašome, kad Komisija atliktų tyrimą, kaip veikia rinka, bei vartotojų saugos ženklinimo bendrą išsamų įvertinimą. Komisija šiuo metu jau atlieka šį darbą, o mes nekantriai laukiame rezultatų.

Teisiniu požiūriu šis sprendimas nėra įstatymas, tačiau jame pateiktas aiškus politinis įsipareigojimas, todėl būsimi gaminius reglamentuojantys teisės aktai bus kuriami remiantis pagrindu, kurį sukūrėme priimdami šį sprendimą. Kalbant konkrečiai, tai reiškia, kad pradėję rengti direktyvą dėl žaislų, naudosime šiuos apibrėžimus ir šias nuostatas dėl įmonių bei įtrauksime jas į direktyvą dėl žaislų. Tai reiškia, kad vidaus rinka faktiškai taps daug saugesnė. Esu tvirtai įsitikinusi, kad taip mes pagerinsime saugos lygį vidaus rinkoje vartotojų labui, taip pat įmonių labui. Dėkoju visiems už bendradarbiavimą, o ypač ponui Stubb ir ponui Brie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb , pranešėjas.– Ponia Pirmininke, man skirtos keturios minutės, todėl noriu akcentuoti keturis dalykus. Pirmasis ne apie tai, kad šiandien Malcolm Harbour gimtadienis, nors tai yra tiesa, todėl turėtume jį pasveikinti.

Pirmasis dalykas yra padėka, nes tokio teisės aktų paketo, kaip šis, parengimas – tai darbas, kurio niekas negalėtų atlikti vienas. Todėl pirmiausia dėkoju ponui Brie ir poniai Schaldemose, beveik galiu vadinti mano pranešimo bendraautoriais. Dirbti su Jumis buvo labai smagu. Man šis teisės aktų paketas taip pat buvo pirmasis, jis parodė, kad viskas gali veikti gana puikiai. Taip pat noriu padėkoti savo šešėliniams pranešėjams, visų pirma poniai De Vits, poniai Rühle ir ponui Manders. Su Jumis taip pat buvo labai smagu dirbti. Dar noriu padėkoti trims pirmininkaujančiųjų valstybių atstovams, kurie dalyvavo šiame darbe. Pirmasis buvo Frank Wetzel Vokietijos pirmininkavimo laikotarpiu. Jie puikiai atliko savo darbą. Antroji buvo Fernanda Portugalijos pirmininkavimo laikotarpiu. Jie taip pat fantastiškai atliko savo darbą; tretieji, slovėnai, pademonstravo, kodėl naujos pirmininkaujančiosios valstybės ir mažų valstybių pirmininkavimas yra toks fantastiškas. Vinka, Jūs puikiai atlikote darbą, nuoširdžiai Jums dėkoju. Noriu ypatingai padėkoti Komisijai, Komisarui Verheugen ir Simon Mordue už politinį palaikymą, o kalbant apie kasdieninį darbą, noriu padėkoti Hans, Liliana, o ypač – ponui Ayral, kurį jau minėjo André. Deja, ponas Ayral gana staigiai mirė. Jei turėčiau tokią galimybę, pagerbdamas jo darbą, šį paketą pavadinčiau Ayral paketu, nes šis žmogus buvo fantastiškas Europos pareigūnas, toks, kuris mums reikalingas. Baigdamas noriu padėkoti Luca iš teisės tarnybos, Patricia iš sekretoriato, o ypač – savo padėjėjui Tuomas, kuris taip sunkiai dirbo, kad šiuo metu yra susižeidęs kelį. Kitaip tariant, kairysis ko kelis nebepažįsta dešiniojo, todėl jis negali šiandien čia dalyvauti. Jis buvo viso šio paketo siela.

Antrasis klausimas, kurį noriu aptarti – kas sudaro tarpusavio pripažinimo pagrindą. Kalbant paprastai, 1979 m. buvo priimtas Cassis de Dijon sprendimas. Nuo to laiko buvo 300 teismo bylų, parodančių, kad tarpusavio pripažinimas neveikia. Septyniasdešimt penki procentai prekių yra suvienodinti, o dvidešimt penki procentai – ne. Suvienodintoji dalis sudaro 1 500 milijardų eurų, kitaip sakant 1,5 trilijonų eurų, o nesivienodintajai tenka 500 milijardų eurų. Iš tų 500 milijardų eurų problemiškoji dalis sudaro 150 milijardų eurų. Komisija mums sako, kad jei tarpusavio pripažinimas imtų veikti, mūsų BVP išaugtų 1,8 %. Komisija pateikė gerą pasiūlymą. Deja, valstybės narės pabandė jį atskiesti; laimei, mes Europos Parlamente apsaugojome vidaus rinkos interesus ir stūmėme ambicingą paketą.

Trečiasis klausimas – ką mes padarėme. Kuriuos procedūrinius dalykus pakeitėme? Kalbant paprastai, iki šiol mažai, vidutinei ar stambiai įmonei tekdavo dvejus – trejus metus bylinėtis teisme dėl tarpusavio pripažinimo. Nuo šiol tai nebūtina, nes įrodymo naštą mes perkėlėme valstybėms narėms. Iš esmės 20–60 dienų trukmės procedūros metu valstybė narė privalo pateikti įrodymų (pabrėžiu šį žodį), kad kita valstybė barė netaiko konkrečios taisyklės. Taigi perkėlėme įrodymo naštą. Europos mažoms ir vidutinėms įmonėms noriu pasakyti, kad daugiau nebereikia pildyti formos ir prašyti leidimo įeiti į kitos šalies rinką. Ne, prekės juda laisvai. Jei iškyla problemų – skambinkite mums, skambinkite man. Jums nereikia teikti prašymo.

Ketvirtas, paskutinysis dalykas, apie kurį noriu pakalbėti – praktiniai atvejai ir taikymo sritys. Atsakymas: dviračiai, pastoliai, priešgaisrinė signalizacija, duona ir augaliniai gaminiai, t. t. Tarpusavio pripažinimo principas galioja milžiniškoje rinkoje. Taigi padėkojęs, pateikęs informacijos apie procedūrinius pakeitimus ir praktinius atvejus, noriu akcentuoti paskutinį momentą, t. y. kad Europos įmonės turi neleisti, kad jų gaminiams būtų draudžiama patekti į kitos šalies rinką.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. – Pone Stubb, Jūsų pasisakymas linksmas kaip visada!

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy , autorius. – Ponia Pirmininke, aš taip pat noriu pagirti nariams puikų pranešėjų pono Brie, ponios Schaldemose ir pono Stubb darbą, rengiant teisės aktų paketą dėl gaminių; manau, kad visi trys yra teisės aktų rengimo naujokai. Manau, kad tai pirmieji jų pranešimai šiam Parlamentui, ir turiu pažymėti, kad jie kartu su personalu, puikiai atliko darbą. Turime padėkoti pačiam Komisarui, kuris pademonstravo atsidavimą ir dėmesį šiam klausimui, taip pat dar kartą padėkoti Tarybai ir pirmininkaujančiai valstybei, kurios leido atlikti šį darbą.

Manau, kad mums pavyko pasiekti susitarimą, kuris išlaisvins saugių gaminių cirkuliaciją vidaus rinkoje ir nustatys griežtesnį režimą, nustatant pavojingas prekes ir neleidžiant joms patekti į rinką, taip pat išlaikys mūsų anksčiau patvirtintas maisto saugos, medicinos įrangos ir kraujo gaminių griežtas taisykles. Kaip minėjo ponas Stubb, priėmus šį paketą, verslui bei mažoms ir vidutinėms įmonėms bus lengviau parduoti savo gaminius – kasdienes namų apyvokos prekes, dviračius, kopėčias, talpas, konteinerius, t. t., o vartotojai gaus naudos, kurią teikia didesnis kokybiškų ir saugių gaminių pasirinkimas.

Tačiau labai aiškiai pasakėme, kad dėl laisvo prekių judėjimo neturi nukentėti sauga. Priešingai – siekdami sustiprinti saugos ir priverstinio taikymo režimą, mūsų pranešėjai į šį paketą įtraukė esminių reikalavimų ir aiškiai pasakė, kad visi rinkai pateikiami gaminiai, įskaitant importą iš trečiųjų šalių, turi atitikti įstatymų – direktyvos dėl žaislų, direktyvos dėl elektroninės įrangos ar kitų, reikalavimus; jie aiškiai pasakė, kad visi ekonomikos veikėjai yra teisiškai atsakingi už gaminius, pateikiamus į rinką, bei už jų skelbiamos informacijos tikslumą; siekiant paskatinti vartotojų žinias apie gaminius ir pasitikėjimą gaminiais, stiprinama dabartinė CE ženklinimo sistema; didinamas rinkos priežiūros valdžios institucijų darbo koordinavimas ir bendradarbiavimas, visų pirma siekiant sparčiau reaguoti ypatingais atvejais, kad būtų nustatyti ir pašalinti nesaugūs gaminiai.

Grįšiu prie pavyzdžio apie žaislus. Neatsižvelgiant į tai, kad JAV žaislų saugos teisės aktuose nustatyti išbandymo reikalavimai ir standartai yra silpnesni už tuos, kurie taikomi Europos Sąjungoje, ir kad jie turi didesnių problemų, susijusių su netinkamais žaislais, liepos mėn. JAV iš rinkos buvo pašalintas tas pats gaminys, o valstybės narės užtruko iki rugsėjo, kol ėmėsi priemonių šį netinkamą gaminį pašalinti iš ES rinkos. Štai kodėl mūsų pranešėjų padaryti pakeitimai dėl operatyvesnių veiksmų yra iš tiesų labai svarbūs.

Jei siekiame stiprinti vartotojų pasitikėjimą, turime užtikrinti, kad neliktų spragų netinkamiems ar pavojingiems gaminiams. Manau, kad balsuodamas už šias naujas priemones šis Parlamentas šiandien paskelbs žinią, kad mes norime laisvo prekių judėjimo, norime didinti konkurenciją ir vartotojų galimybes rinktis, tačiau nedarysime nuolaidų saugos sąskaita, todėl įtvirtinome priežiūrą ir suteikėme CE ženklui deramą teisinę apsaugą, siekdami užtikrinti galimybę bausti importuotojus ir gamintojus, jei jie nesilaikys prievolės saugoti vartotojus.

Taigi, Komisare, noriu padėkoti Jums už Jūsų atliktą konstruktyvų ir intensyvų darbą. Sveikiname, kad Jūs pateikėte naują direktyvą dėl žaislų saugos. Tai tik viena iš daugelio direktyvų, apie kurias kalba šis įstatymų paketas, dėl kurio šiandien balsuosime; kaip Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pirmininkas noriu paprašyti, kad išnagrinėtumėte kai kuriuos pagrindinius būtinus klausimus, siekiant stiprinti vartotojų pasitikėjimą bei užtikrinti vartotojų saugą ir supratimą.

Šiandien atsinešiau du gaminius – žaislinį ruonį ir elektrinį virdulį. Vienas neturi CE ženklo, kitas yra juo paženklintas, taigi pirmajam tikriausiai netaikoma direktyva dėl žaislų saugos, o antrajam, galime manyti, taikoma direktyva dėl elektros įrangos. Tačiau vartotojams neaišku. Jie galvoja, kad ženklas taip pat rodo, jog virdulys yra saugus. Tačiau ženklas nereiškia, kad virdulys saugus. Jis reiškia, kad gaminys atitinka direktyvą dėl elektros įrangos; štai kodėl šiandien pateikiame Jums tris prašymus: išnagrinėkite papildomo ženklinimo sąvoką, siekiant pagerinti vartotojų informavimą apie gaminių saugą, atlikite išsamų tyrimą, siekiant išsiaiškinti šio ženklinimo galimumą, galimą naudą ir trūkumus visoms suinteresuotoms šalims, įskaitant verslą ir vartotojus, bei išnagrinėkite galimybes sustiprinti CE ženklinimo patikimumą griežtesnėmis muitinės kontrolės priemonėmis Europos Sąjungos viduje ir išorėje, kad vartotojams nebūtų painiavos dėl CE ženklinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Vizjak , Tarybos Pirmininkas – Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, man didelė garbė kartu su Jumis šiandien dalyvauti Europos Parlamento plenariniame posėdyje ir svarstyti įstatymų paketą dėl gaminių. Laisvas prekių judėjimas neabejotinai yra vienas svarbiausių Europos integracijos dalykų.

Man labai malonu, kad šiais metais, kai švenčiame muitinės sąjungos 40-ąsias metines ir esame sutelkę dėmesį į vidaus rinkos veikimo peržiūrą, turime galimybę įdėti dar vieną akmenėlį į Europos rinkos tobulesnio veikimo mozaiką. Laisvas prekių judėjimas – tai viena iš sričių, kur Slovėnija pirmą kartą susidūrė su Europos teise, todėl man dar maloniau, kad Slovėnijos pirmininkavimo metu turėsime galimybę patvirtinti sutartį, priimdami paketą dokumentų dėl prekių, kuris taps nauju etapu, kuriant Europos Sąjungos vidaus rinką.

Turiu paminėti, kad vien šiemet, pirmininkaujant Slovėnijai, įvyko apie 30 ar 35 susitikimų visais lygiais, o juk dar tik vasario vidurys. Lapkričio pabaigoje buvo padaryta apie 300 teksto pakeitimų, už kuriuos visiems dėkojame, ypač tiems, kurie skyrė daug pastangų šiems rezultatams pasiekti.

Sutinku, kad iš pirmo žvilgsnio šis paketas dėl gaminių yra labai techninis, tačiau esu įsitikinęs, kad Europos įmonės labai aiškiai pasakys, kad šie teisės aktai labai tiesiogiai paveiks jų verslo metodus.

Šis teisės aktų paketas aiškiai informuoja valstybes nares apie tai, kas leidžiama ir kas neleidžiama, kai kalbama apie gaminius, kuriais įmonės pageidauja prekiauti. Kita vertus, įmonės aiškiai žinos, ko joms galima tikėtis iš nacionalinių valdžios institucijų. Jos žinos apie procedūras, terminus, kiek administracijai gali užtrukti išnagrinėti jų atvejį, jei gaminys priklauso kategorijai, kurios nereglamentuoja suvienodinta Bendrijos teisė, taip pat apie šių produktų galimo pašalinimo iš rinkos procedūras.

Tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms tenkanti administracinių procedūrų našta yra neproporcingai didelė, palyginti su kitomis įmonėmis. Šios įmonės pamatys, kad naujieji teisės aktai labai supaprastina šias procedūras, ir kad įstatymų paketas dėl gaminių yra naudingas Europos įmonėms. Dėl to nekyla jokių abejonių.

Tačiau man yra ypač svarbu tai, kad šis paketas taip pat teiks naudos Europos vartotojams. Akreditacijos reglamentas dėl rinkos priežiūros sudarė mums sąlygas sustiprinti rinkos priežiūrą. Taip mes užtikrinsime, kad vartotojams būtų sudarytos plačiausios galimybės įsigyti saugių gaminių, atitinkančių visus reikalavimus.

Tuo pat būdu mes užtikrinsime gerą priežiūrą gaminių, patenkančių į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių, ir kad ateityje Europos rinkoje nebus gaminių, kurie yra kenksmingi jos piliečių, o dar blogiau – jos vaikų, sveikatai.

Valstybių narių procedūros dėl nesaugių gaminių tvarkymo dabar yra daug aiškesnės. Taip pat yra aiškus ryšys su teisės aktais, reglamentuojančiais bendrą gaminių saugą. Mano nuomone tai sudarys mums galimybę pačiu tiesiausiu būdu padidinti mūsų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungos vidaus rinka.

Leiskite paminėti, kad įstatymų paketas dėl gaminių taip pat yra dalis pastangų sukurti geresnę įstatyminę aplinką.

Sprendimas dėl prekybos produktais bendrųjų taisyklių pateikia Europos Komisijai ir abiem įstatymų leidėjams aiškų planą, arba vadovą, kurio pagrindiniais elementai turėtų būti įtraukti į Europos Sąjungos tolesnius techninius teisės aktus. Taip Europos Sąjungos teisės aktai taps geriau suprantami, o valstybėms narėms bus lengviau juos įgyvendinti.

Esu įsitikinęs, kad naujieji teisės aktai padės efektyviau organizuoti nacionalinį administravimą ir sudarys skaidresnio veikimo galimybes verslui ir piliečiams. Jie sustiprins ir supaprastins valstybių narių bendradarbiavimą ir taip sustiprins akreditacijos ir Europos Sąjungos rinkos stebėjimo institucijų ryšius.

Baigdamas noriu padėkoti pranešėjams poniai Schaldemose, ponui Stubb ir ponui Brie už jų ypač malonų ir konstruktyvų bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti Komisijai ir Komisarui Verheugen už jų nenuilstamą paramą ir patarimus, rengiant Europos Parlamento ir Tarybos galutinį susitarimą. Visa tai leido per ypač trumpą laiką sukurti suvienodintą ir, mano nuomone, puikų trijų nagrinėjamų dokumentų galutinį tekstą.

Manau, kad visi kartu įrodėme, kad Europos institucijos gali vieningai ir efektyviai spręsti Europos piliečių ir Europos ekonomikos klausimus.

Ačiū Jums už Jūsų pastangas ir dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen , Komisijos vicepirmininkas(DE) Ponia Pirmininke, Tarybos Pirmininke, ponios ir ponai, šios iniciatyvos, kurią pateikėme beveik prieš metus, pagrindinis tikslas buvo optimizuoti laisvą prekių judėjimą Europos vidaus rinkoje, tuo pačiu padidinant vartotojų ir verslo pasitikėjimą vidaus rinką reglamentuojančiomis taisyklėmis.

Šiandien noriu visiems Jums padėkoti už tai, kad taip nuoširdžiai ėmėtės šio klausimo. Faktas, kad šį sudėtingą ir kartais labai techniškai atrodantį paketą pavyko parengti per tokį trumpą laikotarpį, yra išties nepaprastas. Šią sėkmę užtikrino neeilinis visų šalių atsidavimas; noriu ypač padėkoti pranešėjams – poniai Schaldemose, ponui Brie ir ponui Stubb.

Esu labai dėkingas visiems trims pranešėjams, kad savo pasisakymuose jie išreiškė pagarbą mūsų velionio kolegos Michel Ayral vadovavimui. Faktiškai jis buvo šio paketo architektas; turiu prisipažinti, kad kartais man atrodydavo, jog jis vienintelis iki visiškai jį suprato.

Taip pat dėkoju pirmininkaujančiai valstybei, Slovėnijai, už tai, kad šį klausimą padarė vienu iš savo darbotvarkės prioritetų. Tai, kad šiandien galime priimti šį paketą, yra puošni plunksna pirmininkaujančiosios valstybės, Slovėnijos skrybėlėje.

Esu pasiruošęs pats pirmas pripažinti, kad šio plataus teisės aktų paketo kokybę pagerino jo nagrinėjimas Parlamente, ir man dėl to yra malonu. Tai chrestomatinis pavyzdys, kaip turėtų bendradarbiauti Europos institucijos.

Todėl dabar galime pateikti paketą, kuris bus naudingas visiems vidaus rinkos dalyviams – verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, o svarbiausia – vartotojams.

Reglamentas dėl tarpusavio akreditavimo ateityje sudarys galimybę įmonėms lengviau prekiauti savo gaminiais visoje Europoje, nesusiduriant su nacionalinių taisyklių skirtumų kliūtimis. Visi čia esantieji žinome, kad labai dažnai šių skirtingų nacionalinių taisyklių turi istorinės šaknys yra ne kas kita, o vien tik protekcionizmas. Šia prasme didžiausi laimėtojai yra mažos įmonės, nes būtent joms yra sunkiausia įveikti šias administracines kliūtis.

Manau, kad pastarasis aspektas yra ypač svarbus, atsižvelgiant į bendros politinės situacijos kontekstą. Šiandien Europoje turime daugiau kaip 23 milijonus mažų ir vidutinių įmonių, arba MVĮ. Tai 99 % visų Europos įmonių. Visoje Europoje vos 44 000 įmonių, nepatenkančių į mažų ir vidutinių įmonių kategoriją.

Stebina, kad vos 8 % mūsų įmonių eksportuoja į Europos vidaus rinką ar į kitas šalis. Kitaip sakant, daugiau kaip 90 % visų mūsų Europos apsiriboja savo šalių vidaus rinkomis ir nesinaudoja vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis. Esu įsitikinęs, kad viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad vidaus rinką reglamentuojančių taisyklių kasdienis taikymas kelia per daug praktinių problemų. Būtent tai buvo mūsų pasiūlymų pradinis taškas.

Reglamentas dėl akreditavimo ir rinkos priežiūros apčiuopiamai padidins mūsų vidaus rinkos taisyklių efektyvumą, o vienas iš pagrindinių šių taisyklių tikslų, žinoma, yra garantuoti gaminių saugą. Naujosios taisyklės nuo šiol taip pat užtikrins galimybę tinkamai kontroliuoti, kad būtų laikomasi gaminių standartų, kuriuos priimsime, taip pat saugos ir kokybės reikalavimų.

Šiuo būdu vidaus rinkos technines taisykles mes pirmą kartą papildome bendra rinkos priežiūros politika, ir taip žengiame milžinišką žingsnį gaminių saugos gerinimo kryptimi.

Ankstesniuose svarstymuose, taip pat šios dienos pasisakymuose ypač buvo atsižvelgiama į CE ženklinimą. Pirmiausia leiskite man pasakyti, kad džiaugiuosi, jog Parlamentas stiprina CE ženklą, siekdamas užtikrinti, kad jis efektyviau veiktų, garantuodamas gaminių saugą.

Neatsižvelgdamas į tai, visiškai sutinku su ponia McCarthy, kad šis CE ženklas kelia daug klausimų, susiformavusių per daugelį metų, kurie praėjo nuo jo naudojimo pradžios. Vienas pavyzdys – tai vieningo Europos saugos ženklo klausimas; kurį taip pat minėjo ponia McCarthy. Man pasisekė, nes galiu Jums pasakyti, kad Komisija ne tik yra pasirengusi pateikti Parlamento prašomą tyrimą, bet jau ir pradėjo šio tyrimo preliminarius darbus, nes šį projektą aš vertinu kaip skubų klausimą, ir kad mes šį tyrimą pradėsime keik įmanoma greičiau.

Kaip žinote, tada CE ženklas nebuvo sukurtas kaip vartotojų informacijos šaltinis. Tai labai dažnai pasitaikantis nesusipratimas. CE ženklas tik patvirtina, kad gaminys atitinka tam tikrų tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimus. Žinoma, CE ženklas vartotojams nieko nereiškia, jei jie nėra susipažinę su teisės aktu, kuris taikomas atitinkamam gaminiui. Nereikia net sakyti, kad vartotojams šis reikalavimas būtų aiškiai per didelis.

Taip pat tiesa, kad daugeliu atvejų (nors ne visada ir ne išimtinai) CE ženklas tuo pat metu yra ir saugos ženklas. Tačiau svarbiausia informacija, kurią nori sužinoti vartotojai, yra ar jų gaminys yra faktiškai saugus. Dėl šios priežasties aš visiškai sutinku su Parlementu, o Komisija taip pat mato poreikį atidžiai išnagrinėti visą CE ženklinimo sistemą.

Taip pat nagrinėjamas papildomo ženklo įvedimo galimybių ir tikslingumo klausimas. Egzistuoja poreikis labai atidžiai išanalizuoti, ar naujo ženklo įvedimą galima pagrįsti, ir kokios būtų pasekmės visoms suinteresuotoms šalims. Bet kuriuo atveju, Komisija yra atvira spręsti šį klausimą ir yra pasirengusi bet kuriuo būdu bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba.

Nereikia net sakyti, kad dalis mūsų nuolatinio darbo yra skirta naujos sistemos įvedimo ir esamų sistemų pritaikymo išlaidų analizei, o dar svarbiau – kaip abu variantai galėtų padėti vartotojams, gamintojams, prekybininkams ir valdžios institucijoms, teikdami daugiau vertės už išleistus pinigus.

Kitas šiuo metu nagrinėjamas svarbus klausimas – kaip vartotojai suvokia kurį nors konkretų ženklą ir visus kitus ženklus, įskaitant CE ženklą.

Kalbant apie CE ženklo patikimumo didinimą, griežtinant iš kitų šalių, išskyrus ES, įvežamų gaminių kontrolę, reglamentas dėl akreditavimo ir rinkos priežiūros ženkliai prisidės prie šio klausimo sprendimo, kai tik valstybės narės perkels nuo nuostatas į savo teisę. Manau yra ypač svarbu atsiminti, kad gaminių saugą žmonės vertina kaip viso vidaus rinkos projekto patikimumo rodiklį.

Sprendimui dėl prekybos produktais bendrųjų taisyklių tenka ypatingas vaidmuo, susijęs su būsimais teisės aktais. Šis sprendimas nustato standartus, kurie bus taikomi mūsų būsimiems teisės aktams. Kita vertus, jis skirtas garantuoti aukštą saugos laipsnį; pavyzdžiui, šį tikslą įtvirtina nuostatos dėl importuotojų atsakomybės. Kita vertus, jis padės užtikrinti teisės aktų nuoseklumą ir leis verslo įmonėms lengviau taikyti šias taisykles praktiškai.

Pirmasis konkretus šio sprendimo rezultatas jau pateiktas Parlamentui direktyvos dėl žaislų saugos forma, kurią Komisija jau priėmė. Greitai bus daugiau pavyzdžių.

Komisija labai džiaugiasi politiniu rezultatu, kurio tikisi šiandien šioje salėje. Dėkoju Jums už aktyvų domėjimąsi ir įnašus, kurie užtikrino, kad šis paketas, susijęs su vienu iš svarbiausių Europos integracijos projektų, t. y. su tikrai veiksmingos vidaus rinkos sukūrimu, taptų tikru šuoliu pirmyn, perkelsiančiu vidaus rinką į naują kokybės lygmenį.

Taip mes maksimaliai priartėjame prie visiško vidaus rinkos įgyvendinimo. Sąmoningai sakau „maksimaliai priartėjame“, nes noriu pabrėžti, kad Europos vidaus rinkos niekada nepavyks visiškai suvienodinti, be to, nemanau, kad mes iš tiesų to norime. Įvertinant labai skirtingas Europos Sąjungos valstybių narių tradicijas ir poreikius, būtina taip pat išlaikyti tam tikrą laisvės laipsnį, kad šie poreikiai būtų patenkinti, o tradicijos išsaugotos.

Čia turime sukurti tinkamą pusiausvyrą, bet kaip minėjau, mūsų teisės aktai maksimaliai priartina mus prie visiško vidaus rinkos įgyvendinimo. Tikiu, kad tai yra dar vienas svarbus įnašas, siekiant didesnio augimo ir užimtumo Europoje, ir todėl tai yra dar vienas atsakymas tiems, kurie klausia, kaip Europa reaguoja į XXI amžiaus ekonominius iššūkius.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, Tarptautinės prekybos komiteto nuomonės sudarytojas(DE) Ponia Pirmininke, Tarybos pirmininke, Komisare, Tarptautinės prekybos komitetas yra visiškai patenkintas pono Brie pranešimu. Jis ir jo kolegos Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nariai atliko puikų darbą ir pateikė suderintą poziciją dėl šio sudėtingo bet svarbaus klausimo.

Iš pirmo žvilgsnio šio reglamento poveikis užsienio prekybai atrodo minimalus. Tačiau aš manau, kad vidaus rinkos ir užsienio prekybos ryšys stiprėja. Būtina atidžiai įvertinti didėjančio mūsų rinkos atvirumo galimybes ir pavojus bei imtis atitinkamų priemonių. Europos Sąjungai tenka svarbus vaidmuo, garantuojant tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, negalima leisti, kad už Bendrijos ribų ar jos viduje esantys dalyviai jam pakenktų.

Labai džiaugiuosi, kad vadovaujantysis komitetas pritarė Tarptautinės prekybos komiteto pateiktiems pasiūlymams dėl apribojimų suklastotais ar klaidinančiais CE ženklais pažymėtiems gaminiams patekti į rinką, nes taip bus lengviau užtikrinti, kad vartotojams pateikiama informacija būtų patikima ir skaidri, taip pat sudaroma galimybė taikyti įvairesnių priemonių prieš netinkamą praktiką, pažeidžiančią nacionalinius ir ES teisės akus.

Čia norėčiau pabrėžti, kad būtina skirti daugiau dėmesio iš kitų, išskyrus ES, šalių įvežamų gaminių priežiūrai. Tai nėra protekcionizmo klausimas; nors taisyklės yra nustatytos, šalyse, kuriose tikrinimo praktika yra ne tokia griežta, kaip Europos Sąjungoje, jos yra daug dažniau pažeidžiamos. Tai dar viena priemonė, kaip nesuteikti pranašumo už ES ribų veikiantiems gamintojams, siekiantiems naudos iš mažų gamybos sąnaudų bei mėginantiems papildomai sutaupyti, apeinant techninius ir teisinius reikalavimus, kuriuos ES yra nustačiusi savo piliečiams apsaugoti.

Tarp kitko, kai kurie pranašumai, kuriuos teikia gamybos organizavimas mažų sąnaudų šalyse, gali atrodyti patrauklūs verslo požiūriu, tačiau tai daro labai blogą poveikį aplinkai ir yra visiškai nepriimtina socialinės perspektyvos prasme. Grįžtant prie pranešimo, kitas pasitenkinimą keliantis aspektas yra faktas, kad Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas pritarė tarptautinės prekybos komiteto pateiktam siūlymui nustatyti griežtesnes bausmes už pakartotinus pažeidimus.

Esame labai patenkinti ponios Schaldemose pranešimu. Jis iš tiesų atspindi Tarptautinės prekybos komiteto pateiktų pakeitimų dvasią, nors gal ne visada raidę. Verta akcentuoti, kad šis naujasis pasiūlymas numato vienodą naštos paskirstymą visiems prekybos procese dalyvaujantiems rinkos žaidėjams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra gamintojai, importuotojai ar prekybininkai. Kitas svarbus elementas yra tai, kad importuotojai, įvežantys gaminius iš kitų, išskyrus ES, šalių, privalo užtikrinti, kad atitinkamos prekės atitiktų nustatytus Bendrijos reikalavimus.

Mūsų pasiūlytų pakeitimų pagrindą sudarė noras užtikrinti, kad importuotojai, kartu su užsienio gamintojais, būtų atsakingi už visus nuostolius ar žalą, patirtą dėl pavojingų ar reikalavimus pažeidžiančių gaminių. Šio pasiūlymo tikslas – priversti importuotojus atidžiau tikrinti, ar gamintojai laikosi savo teisinių įsipareigojimų; planuojame tai daryti, siųsdami signalą, kad atidžiai nepatikrintų prekių pateikimas vidaus rinkai gali būti brangiai kainuojanti klaida. Tai ne tik prisidės prie sąžiningos konkurencijos Europos Sąjungoje, bet ir sumažins stimulą perkelti gamybą į kitas, išskyrus ES, šalis, kur įstatymai ir taisyklės yra ne tokie griežti kaip čia.

Taip pat remiu pranešime pateiktą rekomendaciją, kad valstybės narės turi būti atsakingos už tvirtos, efektyvios ir jautrios rinkos priežiūros sistemos sukūrimą atitinkamose jų teritorijose, bei įpareigoti jas skirti pakankamą kiekį kvalifikuotų įgūdžių ir išteklių šiam tikslui įgyvendinti. Jei norime, kad mūsų rinkos taisyklės būtų teisingai taikomos, o Europos vartotojai būtų apsaugoti nuo pavojingų ar Bendrijos teisės aktus pažeidžiančių gaminių, siūlomas nuostatas būtina tinkamai įgyvendinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės sudarytojas. – (DE) Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, Aplinkos komiteto pranešėjo teisėmis ketinu kalbėsiu apie Brie pranešimą, o daugiausi dėmesio ketinu skirti rinkos priežiūrai, kuri buvo svarbiausias mūsų Komiteto rūpestis.

Pastaruosius keletą mėnesių žmonės dažnai klausė, ką iš tiesų reiškia „CE“, kas yra tos dvi raidės. Žinia, jos reiškia atitiktį Europos taisyklėms, tačiau diskusijų metu buvo dažnai juokaujama, kad tikroji CE reikšmė yra „Chinese export“ (Kinijos eksportas). Liūdna, kad CE ženklą naudoja šių taisyklių nesilaikantys gamintojai. Tai nėra visuotinė taisyklė, tačiau bijau, kad Tolimuosiuose rytuose pažeidimų yra labai daug. Ši praktika yra nepriimtina, nes ji kelia grėsmę vartotojams, visuomenės sveikatai ir aplinkai, taip pat daro žalą įmonėms, kurios laikosi taisyklių.

Leiskite man labai aiškiai pasakyti, kad atitiktis Europos taisyklėms neturi sumažinti bet kurios įmonės konkurencingumo, o jų nepaisančios įmonės neturi gauti naudos. Dėl šios priežasties Aplinkos komitetas anksčiau ginčijosi, pavyzdžiui svarstant direktyvą dėl energiją naudojančių gaminių ekologiško dizaino, siekdamas nustatyti griežtesnę rinkos priežiūrą. Todėl malonu, kad Komisija pateikė šį pasiūlymą. Manome, kad pateikimas užtruko per ilgai, bet geriau vėliau negu niekada. Atitinkamai mes sveikiname faktą, kad pavyko greitai pasiekti susitarimą. Kaip ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugo komitetas, Aplinkos komitetas laikosi pozicijos, kad Komisijos pasiūlyti pereinamieji laikotarpiai buvo gerokai per ilgi. Turime užtikrinti, kad šios taisyklės įsigaliotų kiek įmanoma greičiau. 2010 m. sausio 1 d. kompromisinė data yra ne tai, ko mes siekėme, tačiau ji vis tiek yra priimtinesnė už Komisijos siūlytąją; tą patį galima pasakyti apie daugybę kitų sričių.

Kreipiuosi į valstybes nares, ragindamas skirti pakankamai žmogiškų pajėgų ir priimti reikalingas priemones, kad rinkos priežiūra iš tikrųjų sparčiai pagerėtų, ir mums nereikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio. Vartotojų ir sąžiningų įmonių labui turime veikti labai operatyviai.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės sudarytoja. – (DE) Ponia Pirmininke, leiskite man prisidėti prie daugybės kalbėjusiųjų, kurie pasveikino pranešėjams. Šiuose rūmuose esu girdėjusi mažai tokių nekonfrontacinių debatų dėl pasiūlymo, kuris teikia daugiau apsaugos vartotojams ir yra naudingas verslui.

Esu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonės dėl Schaldemose pranešimo sudarytoja. Komitetas atmetė Komisijos pasiūlymą priimti sprendimą, nes mes iki šiol nežinome priežasčių, kodėl ji pasirinko būtent šį instrumentą, vietoj to, kad pasiūlytų priimti teisiškai įpareigojančias taisykles, reglamentuojančias šį svarbų klausimą. Tai, leiskite man padėkoti ir perduoti geriausius linkėjimus Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešėjai. Taip pat buvo daug skeptiškų nuomonių dėl vadinamojo „naujo metodo“ plataus taikymo, nes tai reiškia, kad prekių atitikties patvirtinimą atlieka patys gamintojai; naujasis metodas taip pat susilpnina rinkos priežiūrą, perkeldamas įrodymo naštą. Todėl mes labai stipriai remiame kompromisinį variantą, pagal kurį naujasis metodas būtų taikomas tik atskirai vertinant kiekvieną atvejį.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina , Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės sudarytojas. – (CS) Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, pirmiausia noriu padėkoti šio paketo autoriams už puikiai atliktą darbą. Kaip Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės projekto dėl pono Stubb pranešimo autorius, savo pasisakyme kalbėsiu apie maždaug 25 % gaminių grupę, kuriems valstybės narės taiko vadinamąjį techninių taisyklių tarpusavio pripažinimo principą. Šios prekių rinkos vertė siekia apie 500 milijardų eurų. Šiai kategorijai priklauso statybos gaminiai, gaminiai iš tauriųjų metalų, kūdikiams ir vaikų priežiūrai skirtos prekės ir daug kitų gaminių.

Neatsižvelgiant į faktą, kad Europos teisingumo teismas prieš 30 metų sprendimu Cassis de Dijon byloje nustatė tarpusavio pripažinimo principą, realiai jo ne visada yra laikomasi; štai kodėl šie teisės aktai yra svarbūs ir reikalingi. Valstybės narės dažnai piktnaudžiauja savo padėtimi ir sistemingai kuria kliūtis kitų valstybių narių rinkose teisėtai parduodamiems gaminiams patekti į savo rinkas. Ši valstybių narių taikoma praktika ne tik sukelia finansinių nuostolių MVĮ, kurios ypač jaučia šių teisės aktų poveikį, bet ir yra papildomas administracinis krūvis šiems verslininkams. Verslininkas, norintis importuoti į šias valstybes nares, turi paklusti nacionalinėms institucijoms bei valdžios įstaigoms ir turi papildomai atlikti sudėtingas administracines procedūras. Jei šių įmonių gaminiai nepritaikyti srities, kurios nereglamentuoja vieninga tvarka, reikalavimams, įmonės turi susilaikyti nuo jų eksporto.

Tarpusavio pripažinimo principo taikymo efektyvumą galima padidinti, nustatant aiškią procedūrą, įrodymo naštos pasidalijimą, taip pat terminų ir verslininko bei valdžios institucijų atsakomybę tais atvejais, kai nusprendžiama taikyti šio principo išimtis. Tai padės įgyvendinti laisvą prekių judėjimą, kuris yra viena iš keturių pagrindinių laisvių. Taip pat tai bus priemonė pašalinti disbalansą tarp verslininkų ir valdžios institucijų, atsakingų už leidimus patekti į rinką. Esu įsitikinęs, kad šio pasiūlymo pagrindinis tikslas bus pasiektas, o įgyvendinant ir taikant šį principą, pagrindiniai naudos gavėjai bus Europos vartotojai.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis , Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto nuomonės sudarytojas – Ponia Pirmininke, Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto vardu pristačiau nuomones dėl dviejų ir trejeto šio paketo pranešimų. Prieš balsuodami savo komitete, gavome stiprių pareiškimų iš išorės. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė pagrįsti, motyvuojant siekiu užtikrinti saugą ir kokybę, nors iš tiesų tai buvo prastai užmaskuotas protekcionizmas, nukreiptas prieš importą į ES.

Tikėdami laisva rinka Europos Sąjungoje, kuri, tikėkimės, veiks laisvų rinkų pasaulyje, taip pat tikėdami laisvos prekybos reikšme, plėtojant ir turtinant Europos Sąjungą ir mūsų prekybos partnerius, privalome būti labai atsargūs, norom nenorom laikydamiesi šios protekcionistinės linijos.

Šiuo atžvilgiu komiteto nuomonė buvo sušvelninta, ir aš džiaugiuosi, kad dėl Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pastangų (bet ne vien tik jų), dauguma išskirtinai protekcionistinių aspektų buvo sušvelninti.

Importuotojai ir platintojai išsaugos teisę keisti gaminius, siekiant pritaikyti juos ES rinkai; šiuo atveju jie pagrįstai tampa atsakingi už reikalavimų vykdymą. Kita vertus, pastebėjau, kad jie vis dar privalo užtikrinti, cituoju – „užtikrinti“, kad gaminiai, kuriuos jie pateikia rinkai be pakeitimų, atitinka ES teisę. Manau, kad vietoje „užtikrinti“ geriau tiktų žodis „patikrinti“; mane domina Komisijos nuomonė, ar žodžio „užtikrinti“ naudojimas šiame kontekste yra suderinamas su TPO taisyklėmis ir bendrai su ES siekiu plėtoti laisvą prekybą.

Taip pat džiaugiuosi matydamas, kad nebeliko nuorodų į Bendrąją direktyvą dėl produktų saugos (General Product Safety Directive (GPSD)). Kaip suprantu, GPSD ir toliau gins vartotojus nuo pavojingų gaminių, neatsižvelgiant į tai, ar ji bus įtraukta į šiuos teisės aktus.

Jos įtraukimas tik padidintų nereikalingą biurokratinę naštą gaminant ir vertinant produktus, kurie net nėra skirti vartojimo rinkai. Europos pramonei taip pat svarbu, kad būtų suprantama tikroji importo ir CE ženklinimo reikšmė, ir aš manau, kad tai yra žingsnis į priekį. Tačiau džiaugiuosi, kad Komisaras pasakė, jos jis svarsto kitus pageidautinus žingsnius, jei tik siūlomi dalykai bus naudingi ES pramonei ir įmonėms, eksportuojančioms į ES.

Apibendrindamas noriu pažymėti, kad, mano nuomone, šio pranešimo bendroji mintis dabar yra priimtina. Iš tiesų, tikiuosi, kad nes mano kolegos iš socialistų ir liberalų grupių Pramonės komitete pritars, kad tai yra pakankamai geras ir priimtinas variantas.

Pramonės komitetas tikisi, kad įgyvendinus šiuos teisės aktus, bus įtvirtinti aukšti ir veiksmingi vartotojų apsaugos standartai, kurie efektyviai užbaigs bendros prekių rinkos kūrimą. Tai labai svarbus Europos Sąjungos pasiekimas, teikiantis neįsivaizduojamai daug ekonominės naudos mūsų rinkėjams.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon , Teisės reikalų komiteto nuomonės sudarytojas(FR) Ponia Pirmininke, kolegos, kaip Teisės reikalų komiteto nuomonės sudarytojas, pirmiausia noriu pagirti mūsų kolegos Alexander Stubb atlikto darbo kokybę; pridursiu, kad su buvo malonu su juo artimai bendradarbiauti. Džiaugiuosi, kad, atsižvelgus į mūsų pasiūlymus, buvo įtraukti sąvokos „techninė taisyklė“ ir išimčių apibrėžimai; ypač džiaugiuosi, kad pavyko išspręsti sudėtingą kalbos problemą.

Taip pat visi žinoma, kad viename iš konstatuojamosios dalies punktų pripažįstama Bendroji direktyva dėl produktų saugos, apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Dar daugiau, Brie pranešime matome patikinimą, kad pramonės gaminius galima padaryti kuo saugesnius.

Kalbant apie įrodymo naštos perkėlimą, kuris sudaro teksto dėl tarpusavio pripažinimo pagrindinį principą, mums taip pat pavyko perkelti atsakomybę ne vien tik administracinėms valdžios institucijoms, bet ir tam tikriems ekonomikos operatoriams. Galiausiai, kalbant apie reglamento patvirtinimo terminą, manau, kad devyni mėnesiai yra pakankamai ilgas laikotarpis. Buvo atsižvelgta į šiuos mano parengtos nuomonės pagrindinius punktus.

Visus tris tekstus vertinant kaip vientisą paketą, galiu pasakyti, kad dėl trijų pranešėjų ir įtemptų diskusijų visuose mūsų komitetuose vidaus rinkos atvėrimas (kitaip sakant, kliūčių panaikinimas) yra sėkmingai suderintas su rūpesčiu dėl saugos, kuris nuo praėjusios vasaros tapo ypač akivaizdus. Kalbant apie tarpusavio pripažinimą, pavyko priimti protingus sprendimus dėl tauriųjų metalų ir ginklų; abi šios sritys anksčiau kėlė daug problemų.

Kalbant apie priežiūrą ir gaminių ženklinimą, galimybė per artimiausius penkerius metus peržiūrėti Bendrąją direktyvą dėl produktų saugos, mano nuomone, turi esminės reikšmės; taip pat svarbus reikalavimas nustatyti nacionalines ženklinimo taisykles bei raginimas atlikti Europos ženklinimo tyrimą. Ponia Pirmininke, manau, kad mums pateiktas dokumentas yra aukščiausios rūšies teisės aktų paketas.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas, Teisės reikalų komiteto nuomonės sudarytojas(DE) Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, esu Teisės reikalų komiteto nuomonės dėl pasiūlymo nustatyti prekybos produktais bendrąsias taisykles sudarytojas. Visi sutinkame, o Komisaras šį momentą jau paminėjo, kad gaminių sauga – tai patikimumo klausimas. Patikimumas sukuria pasitikėjimą, o pasitikėjimas leis sukurti geresnę vidaus rinką.

Nagrinėdamas šį reglamentą, Teisės reikalų komitetas pagrindinį dėmesį skyrė trims svarbiausiems klausimams. Pirmasis – gaminių dizainas ir gamyba turi atitikti dabartinius reikalavimus. Tai nėra vien tik pardavėjo atsakomybės klausimas; ne, tai pirmiausia susiję su gamintojo atsakomybe. Reikia, kad pardavėjai ir vartotojai galėtų pasitikėti ekonomikos veikėjais, pateikiančiais gaminius Bendrijos rinkai. Pardavėjo pareigos turi apsiriboti konkrečiais patikrinimais.

Antrasis klausimas, kuriam skyrėme daug dėmesio, ir kuris yra man buvo ypač įdomus – tai importuotojų, kuriems tenka ypatinga atsakomybė, vaidmuo. Importuotojai neturi tokios įtakos gaminių dizainui kaip gamintojai, tačiau nežiūrint į tai, vis privalo garantuoti, kad gaminiai atitinka visus galiojančius teisės aktus, nes būtent importuotojai pateikia prekes į Bendrijos rinką.

Trečiasis klausimas – aiškus CE ženklo apibrėžimas ir demistifikacija; CE – tai ne kokybės etiketė, o tik ženklas, reiškiantis, kad gaminiai atitinka visas atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas. Dėkojame visiems šio proceso dalyviams už jų bendradarbiavimą ir sveikiname pranešimus, kurie buvo pateikti mums patvirtinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour , PPE-DE grupės vardu. – Ponia Pirmininke, mano kolega ponas Stubb prasitarė, kad šiandien yra mano gimtadienis, todėl noriu padėkoti visiems pranešėjams ir nariams, nes tokiam nuoširdžiam bendros rinkos ir jos ateities entuziastui, kaip man šiandien, negali būti geresnės dovanos už šio teisės aktų paketo patvirtinimą. Taigi šiandien mes „išvyniosime“ šią dovaną, ir aš dėkoju Jums visiems už šią galimybę – mes ją išvyniojame mūsų vartotojams ir piliečiams.

Mano kolegos pagerbė visus, kurie dalyvavo atliekant šį darbą, ir aš nenoriu gaišti daug laiko pakartojimams. Tačiau noriu ypač padėkoti Pirmininkui už dalyvavimą šios dienos posėdyje. Tai aiškus ženklas, kad pirmininkaujančioji valstybė šiam klausimui skiria daug reikšmės. Tai pat noriu jam padėkoti už labai aktyvų dalyvavimą šio Parlamento komiteto darbe – jis buvo labai vertinamas. Komisija taip pat skyrė milžiniškų pastangų šiam dokumentų paketui parengti. Noriu asmeniškai pagerbti Michel Ayral atminimą; su juo dirbau rengiant ne tik šį, bet ir daug kitų dokumentų. Jis taip pat buvo viso projekto, skirto pagerinti reguliavimą, didelis entuziastas; iš esmės šis paketas taip pat yra susijęs su šiuo projektu.

Tam tikra prasme tai labai geras pasiruošimas mūsų debatams dėl Lisabonos strategijos, kuri numatyta šią popietę, nes darbo vietų kūrimo ir augimo strategijai negali būti nieko svarbiau už būtinybę turėti tikrai efektyviai funkcionuojančią ir konkurencingą bendrą vidaus rinką. Jei norime išlaikyti Europos darbo vietas ir ekonomikos augimą, mums reikia konkurencingų įmonių ir pasitikinčių vartotojų, o tai bus galima pasiekti, turint tikrai efektyvią bendrą rinką. Mums reikia tokių gaminius reglamentuojančių taisyklių, kurios būtų labai aiškios verslui, kad gaminius kuriančios darbo grupės galėtų dirbti savo darbą ir pateikti puikių dizainų bei kokybiškų ir saugių gaminių.

Nepamirškime, kad didžiojoje daugumoje įmonių dirba žmonės, kurie apie tai galvoja ir kad juos labai erzina tai, kad pagal dabar galiojančią tvarką jiems dažnai tenka keisti gaminių dizainą arba iš naujo teikti paraiškas dėl tarpusavio pripažinimo; tai didelis žingsnis pirmyn.

Tačiau vartotojai turi teisę tikėtis tų kokybiškų gaminių, taip pat tikėtis, kad mes nustatysime išbandymo procedūras, užtikrinančias, kad rinkoje parduodami gaminiai yra praėję panašias patvirtinimo procedūras.

Noriu tik išsakyti pastabą, susijusią su tuo, ką kalbėjo ponas Purvis, t. y. atsakyti ponui Liese, kuris šiandien nedalyvauja: šiuo metu veikia labai daug įmonių, kurios yra pasiekusios puikių dizaino ir kokybės standartų, bet dirba su Kinijos ar kitų šalių tiekėjais. Kadangi šiandien mano gimtadienis ir norisi galvoti apie gražius dalykus, tiesiog paminėsiu, kad neseniai lankiausi įmonėje, kuri gamina garsių prekės ženklų – „Fleischmann“ ir „Rivarossi“ traukinių modeliukus, mano kolegos iš Vokietijos ir Italijos tikriausiai yra apie juos girdėję. Tai puikūs kokybiški traukinių modeliukai. Šių prekės ženklų gaminiai faktiškai kuriami Anglijoje, bet gaminami Kinijoje, o visi, kas abejoja, ar Kinija sugeba gaminti kokybiškus produktus, turėtų apsilankyti savo vietinėje traukinių modeliukų parduotuvėje ir galbūt nupirkti ten dovaną savo anūkui, kaip tai padariau aš.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt , PSE grupės vardu. – (DE) Ponia Pirmininke, Komisare Verheugen, pone Vizjak, leiskite pradėti nuo pono Malcolm Harbour pasveikinimo su gimtadieniu. Labai džiaugiuosi, kad galime padovanoti jam šią puikią gimtadienio dovaną. Faktiškai šią savaitę galėtume pavadinti vidaus rinkos savaite; aišku, labai svarbu skirti dėmesio vidaus rinkai. Vakar svarstėme du gerus ir svarbius pono Newton Dunn ir ponios Fourtou pranešimus dėl muitinės kodekso ir muitinių bendradarbiavimo; šiems pranešimams taip pat tenka svarbus vaidmuo šios dienos darbotvarkės kontekste. Taip pat galime užtikrintai pasakyti, kad dabar keletą reguliavimo svirčių integruojame į vieną nuoseklų valdymo skydą. Tai geras dalykas.

Trys pranešimai bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto vardu Arlene McCarthy pateiktas vienas žodinis klausimas, kuriuos šiandien svarstome – tai puikus Europos Parlamento darbo rezultatas. Už tai turėtume padėkoti pranešėjams ir visiems šio Parlamento nariams. Taip pat noriu pasakyti gerą žodį apie mano grupės nares Mia De Vits ir Barbara Weiler, nes jų vardai dar nebuvo paminėti, taip pat mūsų grupės pranešėjai Christel Schaldemose. Žinoma, taip pat ir Jums, pone Stubb – kaip galėčiau Jūsų nepaminėti; tą patį sakau ir ponui Brie.

Esu įsitikinusi, kad priimdami šį teisės aktų paketą, mes padarome vertingą ir esminį įnašą, baigdami kurti vidaus rinką reglamentuojančius įstatymus. Tuo pat metu geriname vartotojų apsaugą rinkos viduje. Socialistų grupė mano, kad šio tikslo įgyvendinimas yra ypač svarbus.

Tačiau tai dar toli gražu nėra mūsų darbo pabaiga. Turime toliau atidžiai prižiūrėti vidaus rinkoje parduodamų gaminių saugą. Šiuo atžvilgiu noriu ypač padėkoti Komisarui Verheugen už labai aiškų ir nedviprasmišką poziciją dėl CE ženklo ateities, kitaip sakant dėl to, kaip vidaus rinkoje ir Europos Sąjungoje galime pasiekti geresnio gaminių ženklinimo. Tai labai svarbus tikslas, jei norime, kad Europos Sąjungos vartotojai ir piliečiai šią Sąjungą gerbtų ir laikytų sava tikrąja prasme. Tai labai svarbus šio konteksto momentas.

Mes nekantriai laukiame tyrimo išvadų bei tolesnės informacijos, ir man labai malonu, pone Verheugen, kad Jūs taip aiškiai pareiškėte, jog Europos Komisijos prioritetų sąraše šis tyrimas yra labai aukštoje vietoje. Tai gera naujiena, nes klaidinantis CE ženklas buvo dažnai naudojamas, siekiant apgauti ir suklaidinti vartotojus, ir tai yra labai negerai. Mes būtinai turime užkirsti tam kelią.

Taip pat džiaugiuosi, kad mums pateiktuose pranešimuose ir sutartyje, kurią sudarėme su Taryba, mums pavyko užtikrinti nacionalinių kokybės ženklų tolesnį egzistavimą, žinoma, su sąlyga, jei šie nacionaliniai ženklai faktiškai gerina vartotojų apsaugą ir nėra netinkamai naudojami ar interpretuojami protekcionizmo tikslais.

Antroji sąlyga – kurią mes visi pradėjome vykdyti, yra tai, kad galiausiai mes turėtume turėti Europos saugos ženklą, kuris bus bent lygiavertis, o gal ir aukštesnis už šiuos nacionalinius simbolius. Tik tada galima kalbėti apie nacionalinių ženklų panaikinimą.

Taip pat labai svarbu, kad šis balsavimas vyksta šiandien, ir aš dar kartą nuoširdžiai dėkoju Ministrui ponui Vizjak. Taip pat žinau, kaip buvo sunku Taryboje, nes tikrai darėme stiprų spaudimą Tarybai. Labai gerai žinau, kad ji būtų norėjusi gauti daugiau laiko deryboms su Parlamentu. Džiaugiuosi, kad visi pasistengėte užtikrinti, kad vis tiek galėtume balsuoti šią savaitę, ir tai yra gerai, nes situacija tampa aiški. Už tai noriu ypač padėkoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou , ALDE grupės vardu. – (FR) Ponia Pirmininke, žinoma, pradėdamas turiu padėkoti pranešėjams ponui Stubb ir ponui Brie, o ypač poniai Schaldemose už jos dalykiškumą, linksmą dalykiškumą, kuriuo, manau, visi džiaugėmės.

Komiteto vardu taip pat noriu padėkoti ponui McMillan už tai, kad jis taip negailėjo pastangų, taip pat pirmininkaujančiajai valstybei Slovėnijai už postūmį, kuris buvo būtinas šiam dokumentų paketui priimti pirmuoju teikimu.

ALDE grupė yra patenkinta pasiektu kompromisu, nes buvo atsižvelgta į klausimus, kurie mums kėlė rūpestį – pagrindiniai momentai buvo importuotojų atsakomybės klausimai ir CE ženklinimo sistema.

Visi norime turėti sveiką rinką, kurioje stiprūs ekonomikos operatoriai parduoda saugius gaminius. Todėl ALDE grupė remia nuostatas, reikalaujančias, kad importuotojai atidžiau žiūrėtų į gaminių prekybą, perkeliant jiems dalį atsakomybės su visomis pasekmėmis.

Kalbant apie CE ženklinimo sistemą, esame patenkinti, kad buvo atskirtos reglamento ir sprendimo nuostatos

Asmeniškai apgailestauju, kad mums kol kas nepavyko iki galo išspręsti nacionalinių ženklų naudojimo problemą. Tai pasikartojantis klausimas. Visi atsimenate, kad 2006 m. vasarį balsuojant dėl mechanizmų direktyvos, prašėme, kad Europos Komisija paskelbtų pareiškimą, kad ji „paaiškins kitų – nacionalinių, Europos ar privačių, ženklų naudojimo kartu su CE ženklu sąlygas“.

Komisija savo įsipareigojimą įvykdė, tačiau manau, kad mums, Europos Parlamento nariams, taip pat valstybėms narėms pritrūko politinės valios užimti aiškią poziciją šiuo klausimu. Galime tik apgailestauti, kad nesugebėjome to padaryti, bet aš sveikinu pono Verheugen paskelbtą naujieną, kad bus atliktas išsamus šio klausimo tyrimas, nes jis mums būtinai reikalingas.

ALDE grupė parems šį esamos formos kompromisinį variantą; mes sveikiname darbą, atliktą rengiant šį tekstą.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , UEN grupės vardu. – (PL) Pone Pirmininke, Diskusija apie saugos ženklus vyksta jau daug metų. Kadangi valstybių pareiga yra apsaugoti savo piliečius nuo gyvybei ar sveikatai pavojingų gaminių, kai kurios iš jų priėmė taisyklių, pagal kurias tam tikrų kategorijų prekėms taikomi įvairūs reikalavimai, pavyzdžiui dėl ženklinimo ir sertifikatų, o atitinkamas nacionalinės valdžios institucijas įpareigojo atlikti stebėjimą ir priežiūrą.

Europos Sąjungoje CE ženklas yra privalomas didelei gaminių grupei. Jis patvirtina, kad gaminys yra saugus, juo turi būti pažymėtas ir vos 5 eurus kainuojantis lygintuvas, ir lygintuvas, kainuojantis 50 eurų. Todėl nėra prasmės dėti pliuso / minuso ženklą.

Ženklinimo CE ženklu tvarka nekelia didelių problemų. Problema yra neteisėti pakeitimai gaminių, kuriuos gamintojai jau yra paženklinę, neteisėtas CE ženklo naudojimas ir panašių gaminių įtraukimas į išduotas pažymas, nepraėjus tinkamos sertifikavimo procedūros.

Taigi ES turi geriau derinti visų vartotojų apsaugos institucijų taikomas priemones. Būtina užtikrinti jos sienų apsaugą, kad į rinką nepatektų nesertifikuoti gaminiai, reikia sukurti efektyvią stebėjimo ir informavimo sistemą, kuri užtikrintų, kad CE sistemos neapsimokėtų apeiti. Atsižvelgiant į dideles sertifikavimo išlaidas, Europos Sąjungos mažos ir vidutinės įmonės turėtų būti skiriama parama atitinkamiems ženklams gauti. UEN grupė remia visas priemones, skirtas užtikrinti vartotojų apsaugą ir veiksmingą Europos rinkos funkcionavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle , Verts/ALE grupės vardu. – (DE) Ponia Pirmininke, leiskite pasveikinti poną Harbour su gimtadieniu. Tikiuosi, kad ir toliau rezultatyviai bendradarbiausime! Žinoma, taip pat noriu padėkoti visiems trims pranešėjams. Jums tikriausiai yra žinoma, buvau savo grupės šešėlinė pranešėja, rengiant visus tris pranešimus, štai kodėl žinau, kad nenuilstamai stengėtės patobulinti šio Komisijos pasiūlymo svarbiausius aspektus. Tuo pat metu noriu padėkoti Komisarui Verheugen, kuris dar kartą pažymėjo, kad po svarstymų Parlamente, pasiūlymo forma liko nepakitusi. Manau, kad ši pastaba yra labai reikšminga, nes visi daug dirbome, kurdami šį teisės aktą. Iš tikrųjų nuoširdžiai siekėme pagerinti sąlygas ne tik verslui, bet ir mūsų vartotojams.

Šį paketą sudaro trys elementai. Reglamento dėl teisėtai parduodamų prekių tarpusavio pripažinimo pagrindinis tikslas – panaikinti netarifinius barjerus, kuriuos kitaip galima vadinti protekcionistiniais barjerais. Tačiau komitete mums pavyko išlaikyti pusiausvyrą, apie kurią kalbėjo ponas Verheugen, ir kuriai aš taip pat skiriu didelę reikšmę, nors šio svarstymo metu tai buvo dažnai užmirštama. Iš vienos pusės, netarifinius barjerus reikia panaikinti, tačiau iš kitos pusės yra natūralu, kad valstybėms narėms būtina leisti pačioms apsispręsti dėl tam tikrų sąlygų taikymo. Pavyzdžiui, Vokietijoje mums yra svarbus nacių simbolikos klausimas. Taigi, jei kurioje nors šalyje egzistuoja konkrečių p[problemų dėl tam tikrų gaminių, kurie negali būti pripažinti dėl etikos priežasčių, toms valstybėms narėms būtina palikti teisę šiuos gaminius uždrausti. Šią pusiausvyrą pavyko išlaikyti. Manau, kad tai labai svarbu, nes tai vienintelis būdas pasiekti, kad vartotojai ir atitinkami verslininkai plačiai pritartų bendrajai rinkai ir bendros rinkos principui. Šiuo atžvilgiu žengėme didelį žingsnį pirmyn.

Taip pat manau, kad yra svarbu, jog nustatėme kontaktinius taškus ir parodėme, kad jie nesukuria papildomų biurokratinių kliūčių, nes kontaktiniai taškai jau buvo įsteigti pagal paslaugų direktyvos nuostatas ir pagal teisės aktus dėl profesinės kvalifikacijos tarpusavio pripažinimo. Kuo daugiau įsteigsime kontekstinių punktų, tuo bus didesnė našta teks atskiroms valstybėms narėms. Šiuo atžvilgiu taip pat turime veikti labai atsakingai.

Kitas, mūsų manymu, svarbus dalykas buvo būtinybė pasakyti (ką mes, žinoma, padarėme), kad tarpusavio pripažinimas gali veikti tik tuo atveju, jei visos valstybės narės taikytų vienodas patekimą į rinką reglamentuojančias sąlygas. Valstybėse narėse šios sąlygos neabejotinai skyrėsi. Kai kurios buvo linkusios privatizuoti arba iš dalies privatizuoti rinkos priežiūrą; kitos rinkosi sertifikavimo kelią, kai sertifikavimo institucija yra daugiau ar mažiau privati. Mes labai aiškiai pareiškėme, kad rinkos akreditacijos negali atlikti niekas kitas, išskyrus valstybines institucijas, ir suteikėme daugiau atsakomybės atskiroms Valstybėms narėms. Šį sprendimą laikau labai svarbiu.

Žinoma, rinkos priežiūra taip pat yra esminis dalykas, nustatant ir išlaikant gaminių saugą Europos Sąjungoje. Kai kalbame apie direktyvų ir reglamentų griežtinimą, turime visada puikia suprasti, kad direktyva arba reglamentas yra veiksmingas tik tiek, kiek veiksmingi instrumentai, skirti užtikrinti, kad jo būtų laikomasi; šiuo atveju tai valstybėse narėse nustatyti rinkos priežiūros mechanizmai. Šiuo atžvilgiu valstybėms narėms dabar nustatyta daugiau prievolių plėtoti ir finansuoti savo rinkos priežiūros sistemas bei aprūpinti jas personalu. Manau, kad ši sąlyga yra labai svarbi. Artimiausiais metais Parlamentas turi neprarasti budrumo, siekdamas užtikrinti, kad rinkos priežiūra faktiškai materializuotųsi.

Dar vienas svarbus aspektas – taip įrankių rinkinys, už kurį buvo atsakinga ponia Schaldemose. Šis sprendimas dėl pagrindų suteikia mums įrankių rinkinį kurti būsimas direktyvas, kurios užtikrins esminių klausimų sprendimo didesnį teisinį nuoseklumą, aiškiai ir suprantamai nustatant CE ženklo vietą ir importuotojų vietą prekybos grandinėje. Visoje Europos Sąjungoje padidinome importuotojų atsakomybę. Tai buvo dar vienas svarbus žingsnis.

Apskritai galime būti labai patenkinti šiandien pateikti teisės aktų paketu. Jį taip pat plačiai remia visos politinės grupės.

Baigiant leiskite labai padėkoti Tarybos pirmininkaujančiajai valstybei Slovėnijai. Be Slovėnijos pirmininkavimo tvirtos paramos mums niekaip nebūtų pavykę užbaigti šio klausimo per trumpą laikotarpį, kuris mums buvo skirtas iki pirmojo pateikimo. Ypač dėkoju Komisijai bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto sekretoriato darbuotojams. Be jų mes nebūtume sugebėję laikytis grafiko ir pirmajam pateikimui laiku parengti tikrą kompromisą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček , GUE/NGL grupės vardu. – (CS) Ponios ir ponai, skirtingai nuo kitų ekonomikos disciplinų, rinkodara yra tikras mokslas, todėl jis turi aiškius savo įstatymus ir taisykles, kurios lieka nekintamos, neatsižvelgiant į tas, kurios yra su jomis susijusios. Viena iš taisyklių yra gaminio tiksli techninė specifikacija, dėmesys konkretiems skirtumams nuo kitų panašių produktų ir pastangos apsaugoti geografinę indikaciją, esant aiškiai apibrėžtoms aplinkybėms. Tačiau dažnai tai neturi nieko bendro su gaminio techniniais parametrais. Vienas iš bendros rinkos aspektų yra bandymas išvengti gaminių prekybos ribojimo kitos šalies teritorijoje, nustatant netarifinių barjerų, tokių, kaip kiekybiniai apribojimai, prievolė pakartotinai atlikti sertifikavimą kiekvienoje šalyje, patentų nepripažinimas, įprastos rinkos praktikos neatitinkantys ypatingi reikalavimai gaminių pakuotei ir etiketėms, t .t.

Pirmasis žingsnis, galintis padėti pašalinti sumaištį, o gal net laisvo prekių judėjimo dirbtinius barjerus – tai supratimo didinimas. Todėl sveikinu pastangas atskirose šalyse įsteigti vieną arba kelis gaminių kontaktinius taškus. Jų pagrindinis tikslas bus teikti informaciją apie kitose valstybėse narėse naudojamas technines taisykles.

Toliau pasiūlyme daug dėmesio skiriama įrodymo naštai. Šiame kontekste tai irgi susiję su technine procedūra, kurios metu gaminiui gali būti uždrausta patekti į kitos valstybės narės rinką, nežiūrint į tai, kad juo yra teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje arba kilmės valstybėje narėje. Visos procedūros pagrindą sudaro atskirų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų dialogo gerinimas. Efektyvesni ryšiai yra pagrindinis elementas, leidžiantis užkirsti kelią pavojams, susijusiems su draudimu parduoti gaminį paskirties rinkoje.

Visais kitais atžvilgiais pagirtinos iniciatyvos problema yra bandymas direktyvoje apimti visą gaminių spektrą. Būtų naivu manyti, kad pramoniniams gaminiams, pavyzdžiui, automobiliams, ir drabužiams, avalynei ir maisto produktams gali būti taikoma vienoda tvarka. Nors mes visiškai remiame vienodą požiūrį, esu įsitikinęs, kad atskiriems gaminiams reikia taikyti konkrečius metodus. Nematau sunkumų, kurie galėtų iškilti suvienodintoje srityje, kalbu apie tuos gaminius, kuriems taikomi reikalavimai nėra suvienodinti, kitaip sakant, apie tuos, kurie nepatenka į suvienodintą gaminių sritį.

Motyvuojant vadinamu viešuoju interesu, Reglamentas nustato operatoriams 20 dienų terminą atsakyti į valstybių narių kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų sprendimus, nurodančius išimti gaminį iš rinkos, uždraudžiančius parduoti gaminį rinkoje, o tam tikrais atvejais – reikalaujančius padaryti gaminio pakeitimų, prieš įsileidžiant jį į rinką. Šio pasiūlymo teigiamas aspektas yra tai, kad akcentuojama galimybė nacionalinėms teismo institucijoms peržiūrėti sprendimus. Mano nuomone, vienintelis neaiškus šio pasiūlymo, kurį aš tvirtai remiu, aspektas – tai nuoroda į Sutartį. Pavyzdžiui, finansinės ataskaitos 5.2 straipsnis pavadintas „Bendrijos dalyvavimo Pridėtinė vertė ir pasiūlymo ryšys bei galima sinergija su kitais finansiniais instrumentais“. Jei pasiūlyme daroma nuoroda į Lisabonos sutartį, manau, kad ši nuoroda netinkama, nes Lisabonos sutarties ratifikavimas dar tik prasidėjo.

Baigdamas noriu konstatuoti, kad, mano nuomone, šis reglamentas padės spręsti nuolatinio bandymų ir sertifikatų dumblavimo klausimą, kuris kyla todėl, kad viena šalis mano, kad kitos šalies išduotų sertifikatų nepakanka. Anksčiau, būdamas eksporto kompanijos atstovu, esu praktiškai susidūręs su šiais sunkumais, ir manau, kad mūsų nagrinėjamas pasiūlymas padės juos pašalinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom , IND/DEM grupės vardu. – Ponia Pirmininke, tikiuosi, kad man bus atleista už tai, kad jaučiuosi kaip prieš kelias dienas vykusioje Holivudo Oskarų apdovanojimų ceremonijoje: visi sveikina vieni kitus, tapšnoja per petį, absoliučiai žavinga! Ponas Stubb sugebėjo padėkoti beveik visiems, bet manau, kad dar užmiršo savo močiutę. Taip, pone Stubb, Jūs tikrai praleidote savo močiutę!

Argi tai ne įdomu? Mes vienodiname, homogenizuojame, reglamentuojame, leidžiame teisės aktus. Skamba taip, tarsi ši institucija kažkodėl apimta manijos įrodyti savo vertę karštligiškai veikdama: gerai, blogai, abejingai. Turime atrodyti užsiėmę. Čia daroma prielaida, kad Europos pilietis yra kažkoks atsilikęs vaikas, o mes – gero linkintys, bet valdingi tėvai: mes viską žinome ir viską kontroliuojame. Bet juk taip nėra, tiesa? Šio Parlamento patirtis prekybos srityje yra apgailėtina. Politiniai statytiniai, keliautojai, neturintys jokio aiškaus supratimo apie išorinį pasaulį, karštligiškai kuriantys įdingus ir pavojingus teisės aktus, tuo pat metu godžiai siurbiantys iš valstybinio čiulptuko ir absurdiškai pozuodami.

Besivystančios šalys, tokios kaip Indija ir Kinija, man bekalbant perimančios mūsų gamybą, turėtų žiūrėti į mus ir stebėtis. Pasaulio prekybos varžybos – tai ne futbolo rungtynės. Jie stebi, kaip mes išsirikiuojame aikštėje, pasigirsta švilpukas, ir mes absurdiškai pradedame mušti įvarčius į savus vartus. Jie turbūt juokiasi mums už nugarų. Prieš žmonių valią jėga stumiantis naująją Konstituciją, šis Parlamentas yra praradęs visą teisėtumą. Tačiau jų diena dar išauš, ir mes visi keliausime lauk, aidint šautuvų šūviams, kaip tikrai to nusipelnėme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Ponia Pirmininke, sveikindamas poną Harbour su gimtadieniu, turiu pastebėti, kad panašu, jog mes sugrįžome devyniasdešimtuosius metus. Tada mes skubiai leidome teisės aktus, rengdamiesi bendrajai rinkai; panašu, kad vis dar tuo užsiimame, nes šiandien svarstome dar du reglamentus ir sprendimą, kuries skirti užtikrinti laisvą prekių judėjimą. Nuo faktų nepasislėpsi, o faktas tai, kad vyriausybės remia apsaugą; nevartosiu žodžio protekcionizmas. Techniniai standartai ir formų pildymas bei saugos reikalavimai – visa tai sukuria netarifinius barjerus. Pavyzdžiui, automobilius gaminančioje Prancūzijoje buvo keletą metų reikalaujama naudoti geltonus priekinius žibintus vietoje baltų, taip siekiant apriboti užsienio automobilių skaičių mūsų keliuose.

Dabar Komisija siūlo priimti dviračių ir kopėčių (kad nuo jų griūtų tėčiai), žaislų (keliančių mirtiną pavojų vaikams), virdulių (kad jie nušutintų mamas) ir įvairių prietaisų (kad jie nutrenktų močiutes ir senelius) laisvos prekybos bendrąjį pagrindą.

Po 23 metų nuo Vieningo Europos akto pasirašymo, susidaro įspūdis, kad darbas buvo atliktas ir paliktas dulkėti: kad 1979 m. Cassis de Dijon byloje priimta nutartis ir dar pora šimtų vėliau paskelbtų Teisingumo Teismo nutarčių užtikrino, kad visi taikys tarpusavio vieni kitų gaminiams. Ką gi, mes visi klydome! Bendrąją rinką vis dar sudaro daug rinkų, todėl siekiant pašalinti visas įstatyminius ir techninius kabliukus, kurie subtiliai iš naujo sukuria sienas, Komisija siūlo mums priimti principą, kad išlaidas padengia importuotojai: importuotojai bus atsakingi už jų įvežamų gaminių saugą, o įrodymo našta bus perkelta.

Taigi mums pateikti tekstai – tai akivaizdaus dalyko konstatavimas: jie dar kartą patvirtina tarpusavio pripažinimo koncepciją; nustatydami CE logotipą, jo patvirtintus išmatavimus ir sankcijas už netinką naudojimą, jie yra etikečių klijavimo manijos (vadinamos ženklinimu) išraiška; praėjus 15 metų po sienų panaikinimo, mūsų pranešėjas André Brie staiga pradeda reikalauti daugiau išteklių muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnų grąžinimas laisvos prekybos zonoje tikrai stebina, nors galimas daiktas, kad laisvosios prekybos veteranas Adam Smith paskutines savo gyvenimo dienas praleido vaikštinėdamas po savo gimtąjį miestą, vilkėdamas savo tėvo muitininko uniformą!

Taigi pirmyn – grąžinkime muitinės pareigūnus su visomis tradicinėmis smailomis jų kepurėmis. Mums tikriausiai teks tas kepures importuoti iš Kinijos, bet nors galėsime būti tikri, kad jos yra saugios. Juk nenorime būti atsakingi, jei kurie nors Komisijos nariai patirs saulės smūgį!

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjams ir kitiems Parlamento nariams, kurie perskaitė šį sudėtingą dokumentą, tačiau šia proga savo pasisakymą noriu pradėti kitokia nata. Noriu nepadėkoti vienam žmogui – ponui Bloom, kuris šiuose debatuose savo įsiterpimu nepadarė jokio konstruktyvaus įnašo. Šiuo atžvilgiu jam nepavyko jo paties pradėtas žygis, skirtas pašalinti naštą nuo Europos piliečių pečių. Tikiuosi, kad Jūs vis tiek leisite man pakartoti sveikinimus mano draugui Malcolm Harbour jo gimtadienio proga, kuriuos jau išreiškiau vakar vakare.

Dar nežinia, ar šis paketas bus gera gimtadienio dovana. Turėsime palaukti ir pažiūrėti, kaip šiuos sprendimus, kuriuos priėmėme kartu su Taryba, įgyvendins valstybės narės. Leskite nuoširdžiai padėkoti Jums, pone Vizjak, už Jūsų pastangas sprendžiant šį klausimą, kurį aptarėme Slovėnijoje, taip pat dėkoju Komisarui Verheugen. Aplink pono Stubb sukurtą teisės aktą suksis daug dalykų, jis nusipelno padėkos už tai, kad dokumentas sklandžiai perėjo per Parlementą. Kalbu apie įrodymo naštos perkėlimą nereguliuojamoje vidaus rinkos srityje. Šis principas gerokai palengvins gyvenimą vidaus rinkoje, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, o biurokratija bus minimali.

Tikiuosi, kad valstybės narės suprato, ką joms reiškia šis dokumentas. Ne mažų įmonių savininkai ar gamintojai, o valstybės narės privalės klausti vyriausybių, ar galima importuoti gaminius; nuo šios valstybės narės turės įrodyti, kad visos jų patvirtintos taisyklės yra būtinos ir proporcingos. Galiu garantuoti, kad kai kurioms valstybėms tai bus kaip šaltas dušas. Neatsižvelgiant į tai, padrąsinantis signalas vidaus rinkai bei vidaus rinkoje veikiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms.

Taip pat esu labai dėkingas poniai McCarthy ir poniai Fourtou, kad mus informavo, jog CE ženklas ir jo reikšmė šiam Parlamentui pradėjo rūpėti ne tada, kai buvo priimti naujojo metodo pagrindų teisiniai aktai, o kad kiekvieną kartą, kai pastaraisiais metais buvo svarstoma kuri nors su CE ženklu susijusi direktyva, mes pakartotinai klausėme, ar CE ženklas, kuris, kaip visi žinome, iš pradžių buvo sukurtas vien tik kaip rinkos priežiūros institucijoms skirtas ženklas, iš tiesų pasako vartotojams tai, ką jie nori žinoti, pirkdami gaminį. Nereikia net sakyti, kad yra labai sunku atskirti vartojimo prekes ir pramonines prekes. Aišku, mes suprantame, kad mums reikia ekonomiško sprendimo, neapsunkinto biurokratine našta. Tuo pate metu dėkojame Jums, pone Verheugen, kad planuojate atlikti tyrimą; šį tyrimą vienbalsiai remia visas mūsų komitetas. Tikimės, kad tyrimas pateiks svarių faktų, kurie gali parodyti, jog esamos formos CE ženklas nesuteikia vartotojams tos informacijos, kuri jiems reikalinga.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler (PSE). – (DE) Ponia Pirmininke, Komisare, Tarybos pirmininke, ponios ir ponai, maždaug prieš metus, vasario 14 d., Europos Komisija pateikė pasiūlymą parengti naują teisės aktų paketą dėl prekių, siekiant suteikti naują impulsą prekybai vidaus trinkoje. Tai, kad trumpiau nei per metus sugebėjome derinti šį projektą, mano manymu, liudija apie komandos, kuriai buvo pavesta organizuoti šio dokumentų paketo svarstymą Parlamente, spartų ir efektyvų darbą. Salės gale, jei leisite taip pasakyti – tolimojoje dešinėje, sėdintys Parlamento nariai neatliko jokio vaidmens, o išklausęs jų pasisakymus, susidariau įspūdį, kad jie iki pat šios dienos nesuprato šio dokumentų paketo paskirties.

Šių debatų metu mane nustebino, kad nors Jacques Delors bendrąją rinką pristatė 1992 m., vidaus rinkoje vis dar egzistuoja milžiniškas skaičius kliūčių. Labai keista matyti realius sunkumus, su kuriais susiduria mažos ir vidutinės įmonės, bandančios įeiti į kitų ES valstybių narių rinkas. Komisija teigia, kad šiame pakete numatytos priemonės turės įtakos 22 pramonės šakoms, kurių bendras produktas visame regione sudaro 1 500 milijardų eurų.

Mums pavyko užtikrinti, kad būsimi rinkos priežiūros sistemos patobulinimai bus pagrįsti vieningais kriterijais; tai turi esminės reikšmės. Kai rinka yra atvira, būtina nustatyti priežiūros mechanizmus. Galima lengviau nustatyti pavojingas prekes ir padaryti jas saugiomis, galima kryptingiau tirti nesąžiningą veiklą ir bausti klastotojus. Kaip kalbėjo kiti pasisakiusieji, ateityje atsakomybė teks ne tik gamintojams, bet ir importuotojams. Tai nebus negyva raidė, nes yra įtraukta nuostata dėl bausmių už reikalavimų nesilaikymą.

Ši rinkos priežiūros sistema taip pat teikia labai daug naudos tiems žaidėjams, kurie jau veikia pagal taisykles, nes ji ženkliai pagerina priemones, skirtas atskirti „sugedusius kiaušinius“ tarp gamintojų ir importuotojų. Buvau pritrenkta, kai sužinojau, kad muitinės institucijos ir rinkos priežiūros organai iki šiol beveik nieko nežinojo apie vieni kitų veiklą. Šis slaptumas ir menamas įmonių interesų gynimas bus nedelsiant sustabdytas.

Kalbant apie CE ženklą, man malonu, kad Parlamentas pasirinko savo kelią. Mes nenusileidome skubotiems vartotojų organizacijų raginimams panaikinti CE ženklą, ar į Komisijos pasiūlymą be atskiro leidimo daryti patobulinimus. Šie keliai buvo netinkami. Manau, kad mūsų pasirinktas kelias yra geriausias būdas eiti pirmyn.

Atsižvelgdamas į kai kurių šalių opoziciją, Parlamentas taip pat užtikrino nacionalinių saugos ženklų, ne tik Vokietijos, bet ir kitų, išsaugojimą, kol mums pavyks rasti idealią alternatyvą.

Kaip socialdemokratė, aš taip pat didžiuojuosi, kad ne tik mūsų sprendime, bet ir pačiame reglamente yra įtvirtintas vienas principas. Formuluotė, apie kurią kalbu, iki pat paskutinės minutės buvo savotiškai ginčytina, tačiau mums pavyko įtraukti nuostatą, kad akreditacijos institucijos negali konkuruoti tarpusavyje ir privalo išsaugoti savo visuomeninę misiją šventą ir neliečiamą. Manau, kad tai buvo visiems priimtinas požiūris. Mums visiems rūpėjo didesnis skaidrumas.

Stulbina, kaip mažai yra bendradarbiaujama; manau, kad šis paketas taip pat nuties kelią geresniam valstybinių valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimui.

Baigiant leiskite kai ką pasakyti apie visą paketą. Jis teikia naudos Europos verslui ir jos žmonėms. Daug kas palengvės, daug procedūrų taps mažiau biurokratiniai, todėl sumažės išlaidų, be to, mes sukuriame aukštesnį saugos laipsnį vartotojams. Pasiskolinant verslo pasaulyje naudojamą frazę, tai situacija, kai visi yra laimėtojai (win-win situation).

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE). – (NL) Ponia Pirmininke, perduodu šilčiausią padėką pranešėjams ponui Stubb, poniai Schaldemose ir ponui Brie, kad jie taip operatyviai ir konstruktyviai atliko savo užduotis. Štai kaip turi būti kuriami įstatymai – greitai ir solidžiai. Taip pat dėkoju Komisijai ir Tarybos pirmininkaujančiajai valstybei.

Europa buvo sukurta būtent tokiems teisės aktams taikyti; gerai, kad ekonomikai, o ypač VMĮ, bus suteiktas stiprus postūmis. Gauname daug mažų ir vidutinių įmonių skundų, kad, neatsižvelgiant į kalbas apie bendrąją rinką, jų eksportą ir verslo veiklą varžo išlikęs sienų uždarumas. Europai bus suteiktas tvirtesnis pagrindas. Juk mažos įmonės yra mūsų ekonomikos pagrindas; būtent šis sektorius kuria darbo vietas, kurių mums taip reikia Europos Sąjungoje.

Valstybėms narėms šis paketas taip pat sukurs tvirtesnį pagrindą, nes sutaupys mums labai daug administracinių išlaidų – net 150 milijardų per metus. Šių metų biudžetas 120 milijardų. Taigi nė viena valstybė narė neturi pagrindo sakyti, kad Europos Sąjunga per brangiai kainuoja, nes faktiškai joms dar lieka pinigų. Nematome lauke stovinčios minios žiniasklaidos atstovų, norinčių pranešti šią džiugią žinią, nors manau, kad jas verta paminėti.

Esame liberalai, todėl, aišku, labai džiaugiamės matydami, kad bendroji rinka yra stiprinama. Dinamiškesnė ekonomika reiškia turtingesnę Europą, tai yra gerai verslui ir vartotojams, o tai reiškia – ir Europos Sąjungai.

Nepanaudosiu viso man skirto laiko, nes daug kitų pasisakiusiųjų jau pagyrė šio teisės aktų paketo esmę. Taigi nesigilinsiu į techninius dalykus. Tai geras teisės aktas. Tikiuosi, kad jį vienbalsiai patvirtinsime, ir kad jis labai greitai įsigalios.

Perkėlę įrodymo naštą, pasiekėme, kad priemonės, kurias Europos Komisija gali taikyti mūsų rinkų apsaugos procedūras pažeidžiančioms valstybėms narėms, yra gana geros. Šiais atvejais veiksmų imamasi operatyviai ir tinkamai. Todėl manau, kad tai puikiai veiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Ponia Pirmininke, Europos Sąjunga – tai vertybių, patirties ir istorinės bei socialinės įvairovės daugialypis rinkinys. Mes skiriamės ne tik savo praeities patirtimi, bet ir dabartiniais įstatymais ir įsipareigojimais, kurie perduodami į Europos institucijas, darbo vietas ir piliečiams.

Gyvename gilių socialinių, ekonominių ir kultūrinių pokyčių laikotarpiu; deja, šie pokyčiai turi tam tikrų neigiamų pasekmių. Tačiau jie taip pat atnešė daug gerų ir pozityvių dalykų, iš kurių būtina išskirti kapitalo, prekių ir paslaugų liberalizavimą bei laisvą asmenų judėjimą. Nors šie pokyčiai sudaro tinkamas sąlygas ekonominei veiklai, taip pat pastebime, kad kapitalas dažnai tampa svarbesnis už žmones, keldamas pavojų jų sveikatai ir net gyvybei.

Todėl privalome stiprinti visas įmanomas kontrolės procedūras. Kai kurie Parlamento nariai minėjo, kad CE sistemą būtina sustiprinti mūsų pasienyje, bet ją būtina stiprinti ir vidaus rinkose, visų pirma komerciniuose tinkluose. Šiandien prekybos centrų ir didžiųjų prekybos centrų prekių asortimento dydį sunku įsivaizduoti, į šį svarbų faktą būtina atsižvelgti. Privalome galvoti ne tik apie ženklinimo sistemą, bet ir apie kitas mūsų turimas priemones, kuriomis galima padidinti vartotojų informavimą ir prekių pasirinkimo galimybę.

 
  
  

pirmininkaujančioji: Diana WALLIS
Vicepirmininkė

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Ponia Pirmininke, šių pranešimų tikslas – pagerinti gaminių reguliavimą rinkoje, visų pirma sugriežtinant CE etiketės pripažinimą ir uždraudžiant netinkamą šio ženklo naudojimą. Visa tai yra labai gerai, bet savo pasisakyme noriu nukrypti į vieną mažą aspektą, kuris buvo praleistas šiuose pranešimuose, nors manau, kad jis yra labai svarbus šioje diskusijoje dėl gaminių.

Įvairių siūlomų priemonių tikslas – paskatinti žmones pirkti gaminius ir rinktis pagamintus Europoje. Kaip šį vartojimo skatinimą suderinti su būtinybe protingai naudoti išteklius? Kitaip tariant, reikia suprasti, kad juos reikia naudoti bendrai ne tik viso pasaulio mastu, bet ir nepamirštant būsimųjų kartų.

Kai kurioms valstybėms narėms labiausiai rūpi jų ekonomikos stiprinimas, bet kitoms atsakingas aplinkos valdymas ir prekyba yra lygiaverčiai. Šios valstybės siekia sureguliuoti konkurencingos prekybos ratą ir išlaikyti gerą, tvarų gyvenimo ir produktų naudojimo standartą. Energetikos efektyvumas, perdirbamų produktų ir mažai toksinių medžiagų naudojimas yra žingsniai teisinga kryptimi, tačiau planuojamo produkcijos senėjimo eliminavimas yra svarbus papildomas veiksnys. Planuojamas produkcijos senėjimas – tai sąmoningas kūrimas gaminių, kurių tarnavimo laikas yra trumpas ir kurių negalima suremontuoti.

Kai pirkau savo pirmąją mikrobangų krosnelę, sąmoningai pirkau gerą, kuri tarnaus ilgai. Jis tarnavo dvejus metus. Kai nunešiau ją grąžinti, sužinojau, kad jos remontuoti neapsimoka ir kad nėra specialistų, kurie ją galėtų suremontuoti. Tada įsigijau kitą gerą krosnelę. Dabar kasmet perku naują mikrobangų krosnelę, pigiausią, kokią tik galiu rasti, o po metų ji keliauja į šiukšlyną.

Vienodindami teisės aktus, turime elgtis atsargiai ir palikti atsakingo požiūrio besilaikančioms šalims galimybę uždrausti gaminius, kurie yra suprojektuoti laikantis planuojamo produkcijos senėjimo principo; turime skatinti šalis leisti įsivežti tik tuos gaminius, kurie tarnauja ilgai ir gali būti remontuojami, nes pasibaigus ciklui, šiose šalyse susikaupia kalnai atliekų.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Ponios ir ponai, man labai patiko puiki atmosfera šios dienos debatuose dėl vidaus rinkos; noriu padėkoti visiems šių debatų dalyviams. Žinoma, demokratija reikalauja išklausyti ir prieštaraujančias nuomones, pavyzdžiui tokią, kurią išreiškė mano kolega Parlamento narys ponas Bloom.

Turiu sūnų vardu Andrej, štai kodėl žinau, kad šis vardas reiškia „stiprus“ ir „galingas“. Ministras Vizjak, turintis šį vardą, šiai diskusijai suteikia labai galingo dinamizmo. Noriu pažymėti, kad Komisijos atstovų dalyvavimas panašiuose debatuose nėra įprastas dalykas. Gerai veikiančios Europinės vidaus prekių rinkos pagrindinė sąlyga – kliūčių pašalinimas ekonomikos veikėjams ir palankių sąlygų sudarymas įmonėms, visų prima 23 milijonams mažų ir vidutinių įmonių. Kalbant apie gaminius, įvežamus iš besivystančių šalių, turime rasti atsakymą į globalizacijos iššūkius.

Vienas iš sprendimų yra aiškių taisyklių nustatymas, siekiant užtikrinti, kad visi į Europos rinką importuojami produktai atitinka tuos pačius saugos reikalavimus, kaip ir pagaminti Bendrijoje. Šio teisės aktų paketo dėl produktų prekybos pagrindiniai principai – tai gamintojų atsakomybė, užtikrinant jų gaminių atitiktį galiojantiems Europos teisės aktams, ir valstybių narių atsakomybė, užtikrinant Europos Sąjungos rinkos priežiūrą. Turiu pripažinti, kad Europos standartizacijos tema tapo man artima, kai buvau Europos Parlamento pranešėja dėl Europos standartizacijos finansavimo, ir ji man vis dar yra artima šiandien čia, Europos Parlamente.

Suprantu šios svarbios Europos Sąjungos politikos reikšmę ir sveikinu Komisaro Verheugen dalyvavimą. Kaip PPE-DE grupės pranešėja aš taip pat dirbau, rengiant ponios Christel Schaldemose pranešimo pataisas dėl importuotojų atsakomybės didinimo, siekiant sumažinti administracinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms, bei išlaikyti naująjį metodą kaip produktų prekybos bazinį pagrindą. Taip pat atkreipiau dėmesį į efektyvesnių informavimo kampanijų poreikį, siekiant padidinti vartotojų sąmoningumą: tai pagrindas didinant vartotojų pasitikėjimą ES vidaus rinka.

Mano pateiktose pataisose daugiausia dėmesio skyriau vartotojui ir būtinybei užtikrinti vartotojų apsaugą nuo gaminių, keliančių grėsmę jų sveikatai. Taip pat pažymėjau efektyvesnių vartotojų informavimo kampanijų poreikį: tai kertinis akmuo, didinant vartotojų pasitikėjimą ES vidaus rinka. Praktiškai matome, kad dabartinis CE ženklinimas nesuteikia pakankamų garantijų, jog gaminys išties yra saugus. Štai kodėl šiame teisė aktų pakete CE ženklinimui pabandžiau suteikti daugiau reikšmės, nustatyti sankcijų už piktnaudžiavimą šiuo ženklinimu, sugriežtinti leidimo naudoti šį ženklinimą suteikimo taisykles bei pasiekti, kad rinkos kontroles sistema taptų daug galingesnė.

Kompromisas, dėl kurio pavyko susitarti, apima kai kurių straipsnių dėl CE ženklinimo perkėlimą į šį reglamentą. Tai teigiamas žingsnis. Baigdama noriu padėkoti poniai Christel Schaldemose ir kitiems pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą, kuris padėjo mums suvienodinti terminologiją, atitikties vertinimo procesus ir modelius, kad galėtume juos naudoti, peržiūrėdami atskirų sektorių direktyvas, ypač ilgai lauktąją direktyvą dėl žaislų, kad Europos vartotojai būtų jomis patenkinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE). – (NL) Ponia Pirmininke, Komisare, pone Vizjak, ponios ir ponai, labai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie šių dokumentų kūrimo, bet ypač pranešėjui Alexander Stubb, kuris labai padėjo mums, šio pranešimo šešėliniams pranešėjams, visais šių diskusijų aspektais. Už tai Jums dėkoju.

Prekes reglamentuojančių teisės aktų paketo patvirtinimas – tai rimtas žingsnis link bendros prekių rinkos Europoje, o visi trys pasiūlymai kartu yra būtini instrumentai, jei norime pasiekti, kad bendra prekių rinka tinkamai funkcionuotų. Esame nustatę tarpusavio pripažinimo principą, bet dažniausiai jis egzistuoja tik popieriuje. Šis principas per dažnai yra ignoruojamas. Bendroji rinka šiandien veikia ne taip, kaip Jacques Delors įsivaizdavo prieš ketvirtį amžiaus. Europos Komisija yra apskaičiavusi, kad įmonėms yra 2–10 % brangiau parduoti savo gaminius kitoje valstybėje narėje, nes tarpusavio pripažinimo principas yra neteisingai taikomas. Iš tiesų, kaip Jūs, pone Stubb, teisingai apskaičiavote, kad visai Europos Sąjungai tai reiškia 150 milijardų papildomų išlaidų per metus. Tai bloga žinia ne tik įmonėms ir jų darbuotojams, bet ir vartotojams, kuriems dėl šios priežasties tenka mokėti didesnes kainas. Taigi atėjo laikas nubraukti dulkes nuo tarpusavio pripažinimo principo ir pradėti tinkamai jį taikyti. Iš čia atsirado ši griežtai suprojektuota įrodymo naštos perkėlimo procedūra, numatanti valstybių narių prievolę informuoti Komisiją apie valstybių narių sprendimus, priimtus procedūros pabaigoje. Tikiuosi, kad procedūros pabaigoje Komisija taip pat imsis veiksmų, jei pamatys, kad vis dar liko keletas mažų taisyklių, kurios nėra pagrįstos objektyviais kriterijais.

Pora minčių ateičiai: griežti nacionalinių priežiūros institucijų kokybės kriterijai yra žingsnis pirmyn, bet mūsų gautinis tikslas – priežiūros institucijų tarptautinio bendradarbiavimo gerinimas. Mūsų Vidaus rinkos komitetas apžiūrėjo Antverpeno uostą, kur pamatėme, kad muitinės tarnyboms reikia daugiau finansavimo (šį klausimą turi spręsti valstybės narės), taip pat pamatėme, kad būtina plėsti bendradarbiavimą tarp šalių; tai darbas, kurį turėsime atlikti ateityje.

Antra, atsirado daugiau aiškumo dėl CE ženklo, bet aš pritariu poniai McCarthy ir poniai Gebhardt, kad ateityje turime sukurti tikrai saugų ženklą. Sveikinu Komisaro Verheugen teigiamą atsakymą į šį klausimą. Tarpusavio pripažinimas tyri veikti geriau, o praktinį darbą atliekančios institucijos, taip pat valstybės narės ir Komisija, turi prisiimti su tuo susijusią atsakomybę. Tačiau šis sprendimas yra antras pagal gerumą. Mūsų siekis – ateityje suvienodinti teisės aktų iniciatyvas, kad būtų baigta kurti bendra prekių rinka.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Ponia Pirmininke, nors ir gerbiu poną Bloom, kuris jau pabėgo iš šios salės, noriu prisidėti prie pagyrimų choro trims mūsų pranešėjams, padėkoti jiems už skirtą laiką ir už kantrybę, siekiant teisingo kompromiso bei naudos visiems, Europos pramonės ir vartotojų saugos labui.

Kadangi man suteiktos vos dvi minutės, o aš kalbu kaip Aplinkos komiteto narys, tikiuosi atleisite man, jei susitelksiu ties svarbiausiais dalykais, t. y. ties CE ženklinimo sistemos klausimais. Per septyniems mėnesiams, praėjusius nuo incidento su „Mattel“ ir (kaip anksčiau girdėjome) daugiau kaip 20 milijonų Kinijoje pagamintų CE ženklu pažymėtų žaislų pašalinimo iš rinkos, Sąjunga jautė didesnį nei kada nors anksčiau spaudimą patobulinti ženklinimo sistemą. Pastaraisiais metais ji pasisakė už lanksčią, savanorišką sistemą, pagrįstą naujuoju metodu – metodu, kuris neabejotinai turi savų pranašumų, tačiau taikomas izoliuotai gali būti neefektyvus, jei kai kurie gamintojai CE ženklą naudos ignoruodami taisykles, ir sukels akivaizdų saugos pavojų vartotojams.

Štai kodėl šis priemonių paketas yra labai svarbus ir suteikia valdžios institucijoms, atsakingoms už šios problemos sprendimą, t. y. patvirtinimo ir sertifikavimo institucijoms bei muitinės tarnyboms, būtinų ginklų kovai su piktnaudžiavimu CE ženklinimo sistema.

Neatsitiktinai Europos Parlamentas jau ne vieną kartą (pastarąjį kartą 2007 m. sprendime dėl žaislų saugos) yra pasisakęs už griežtesnę rinkos priežiūrą. Mūsų pranešėjas ponas Brie smarkiai akcentavo šį momentą.

Dar 2004 m. sausį, padedant Peter Liese, Karin Scheele, taip pat Claude Turmes, savo pranešime apie direktyvą dėl ekologiško dizaino reikalavimų energiją vartojantiems produktams nagrinėjau akivaizdžius daugelio gaminių saugos trūkumus bei tam tikrų ženklinimo sistemų – privalomų ir savanoriškųjų – nepatikimumą. Atrodo, kad praėjus ketveriems metams, mes padarėme labai menką pažangą; daugybės į mus šiuo klausimu besikreipiančių profesionalų vardu turiu pasakyti, kad dėl to tenka apgailestauti.

Žinoma, yra sveikintinos visos priemonės, gerinančios teisinį tikrumą ir teikiančios papildomos pagalbos pramonei ir MVĮ. Kalbu apie pranešime paskelbtą produktų vietinių kontaktų sistemą, taip pat apie šį rytą pono Alexander Stubb pasisakyme paminėtą jo asmeninį informacinį punktą. Nežinau, ar jo pavadinimas bus Stubb/SMEs.com, bet linkiu šiam jo projektui kuo geriausios sėkmės, ir turiu pasakyti, kad pritariu savo kolegų atsargiam požiūriui į papildomą ženklinimą ir jo suderinamumą su esama sistema, kuris yra išreikštas žodiniame klausime.

Visiškai pritariu Arlene McCarthy išsakytoms abejonėms, kurias ji šį rytą iliustravo virdulio pavyzdžiu, ir dėkoju Komisarui už tai, kad pranešė apie svarbius poslinkius, sprendžiant šį klausimą.

Ponia Pirmininke, baigdamas noriu pažymėti, kad taisyklės, kurias nustatome šiuo dokumentu, bus vertingos tik su sąlyga, jei jų tinkamai laikysis Europos gamintojai ir platintojai, o svarbiausia, kaip ką tik pažymėjo Mia De Vits – trečiųjų šalių operatoriai, ypač importuotojai.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Ponia Pirmininke, per pastaruosius penkerius pasitaikė vis daugiau atvejų, kai į ES rinką būdavo įvežama ES standartų neatitinkančių prekių. Tai ne tik kiniškų žaislų klausimas. Padirbami pesticidai, augalų priežiūros produktai ir net vaistai, kurie ne tik neapsaugo ir negydo, bet dažnai būna kenksmingi. Trijuose pranešimuose, kuriuos mums pristatė ponas Brie, ponia Schaldemose ir ponas Stubb, kalbama apie prekių įvežimą į ES rinką, techninių taisyklių taikymą teisėtai parduodamiems gaminiams, akreditacijos ir rinkos priežiūros tvarką. Jie nepažeidžia pagrindinio principo dėl laisvo prekių judėjimo ES rinkoje, o sudaro sąlygas apsaugoti šią rinką, tuo pat metu ir mūsų piliečius.

Kaip pažymėjo pranešėjai, turime užtikrinti, kad būtų pašalintos išimtys, o pasiūlytieji reglamentai ir nutarimai būtų taikomi ir veiktų kuo plačiau. Jei įmanoma, būtų pageidautina sukurti vieningą dokumentą dėl kitų šio tipo reglamentų pavyzdinės formos, kuriame šios problemos būtų sprendžiamos nuosekliai. Taip išvengtume daugybės pasikartojančių argumentų ir terminologijos, galinčios tapti prieštaraujančių aiškinimų priežastimi. Mums pateikti projektai ir pranešimai yra puikus plataus vienarūšio dokumento pagrindas.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Ponia Pirmininke, sveikinu visus tris pranešėjus, kurie pateikė puikius, konstruktyvius pranešimus. Nekyla abejonių, kad prekių pateikimas cirkuliuoti Sąjungos teritorijoje yra labai rimtas klausimas. Visi atsimename pastarojo meto problemas, susijusias su nesaugių žaislų įvežimu į ES rinką. Šiuos žaislus pastebėjo ne ES, o kitos kontrolės institucijos, nes, kaip ir daugeliu kitų atvejų, priežiūros sistema pasirodė esanti neefektyvi.

Gamintojai vis dažniau savo gaminius ženklina CE ženklu be jokios kontrolės, neatsižvelgdami į tai, kad atitinkamos prekės neatitinka ES kriterijų. Maža to – CE ženklas dažnai klastojamas. Šios ir kitos priežastys paskatino Komisiją pasiūlyti priimti teisės aktų paketą, reglamentuojantį prekių įvežimą į ES rinką.

Noriu aptarti vieną iš trijų šio paketo komponentų, t. y. pono Brie pranešimą dėl akreditacijos ir rinkos priežiūros. Manau, kad šiame pranešime nagrinėjamas CE ženklo klausimas yra labai svarbus. Man malonu, kad Komisijos nariai nusprendė laikyti pozicijos, remiančios CE ženklą kaip svarbią ES standartų atitikties garantiją, o svarbiausia – kad jie pritaria šio ženklo padėties stiprinimui.

Svarbus šiame kontekste nagrinėtas klausimas buvo kitų ES rinkoje egzistuojančių nacionalinių ženklų problema. Noriu pažymėti, kad, Lenkijai stojant į ES, mums buvo daug kartų pasakyta neįtraukti kitų šalių saugos ženklų į savo nacionalinę sistemą. Mes laikėmės šio nurodymo, netgi atsisakėme mūsų nuosavo B ženklo, kuris Lenkijoje buvo gaminių saugos simbolis. Taigi mums buvo svarbu, kad šio ES požiūrio ir nediskriminavimo principo būtų laikomasi naujuose teisės aktuose, nustatant draudimą įvesti naujus saugos ženklus, išskyrus CE.

Man labai malonu matyti, kad Taryba, Komisija ir Parlamentas nenukrypo nuo šios pozicijos ir išbraukė atitinkamus punktus nei išlaikė status quo. Tačiau vis tiek manau, kad visi kartu turime dirbti su Europiniu CE ženklu, siekdami ilguoju laikotarpiu pašalinti iš rinkos kitus ženklus, nors ši iniciatyva turės palaukti, kol Komisija įsigilins į šį klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE). – (SV) Dėkoju, Ponia Pirmininke. Aš taip pat noriu labai šiltai padėkoti pranešėjams už labai gerai atliktą darbą. Buvo nepaprastai įdomu stebėti jų pažangą.

Nors pasisakau už aktyvesnį tarpvyriausybinio pobūdžio bendradarbiavimą, suprantu, kad būna atvejų, kai turime užtikrinti, kad mūsų įstatymai būtų kuo panašesni visoje Sąjungoje. Teisės aktų dėl prekybos produktais vidaus rinkoje paketas yra būtent toks atvejis, nes tai, ką pagaminame Europos sąjungoje ir į ją įvežame, nevaržomai juda vidaus rinkoje. Man vartotojų saugumas rinkoje yra pats svarbiausias dalykas.

Todėl sveikinu teisės aktų pakete pranešėjų pateiktus pasiūlymus, kurie daugeliu atvejų patobulina Komisijos pasiūlymus. Pavyzdžiui, ponia Schaldemose siekia, kad importuotojai būtų atsakingi už tai, kad jų įvežami gaminiai atitiktų ES taisykles.

Aš manau, kad tai ypač svarbu dabar, kai dėl pastaruoju metu dėmesio centre atsidūrusių žaislų rinkos problemų ruošiamės peržiūrėti direktyvą dėl žaislų saugos. Manau, kad pavojingus gaminiu įvežantys importuotojai turi būti atsakingi ir rizikuoti užsitraukti baudų. Kas, jei ne jie? Turime taip pat pakeisti ir sustiprinti CE ženklinimo sistemą. Nors būtent šis klausimas yra pats jautriausias, aš manau, kad pranešėjai padarė gerą pažangą.

Kaip pažymėjo ponia Schaldemose, CE ženklinimo sistema neišspręs visų saugos problemų vidaus rinkoje. Tačiau šiuo metu daug vartotojų mano, kad CE ženklas reiškia, kad gaminys yra saugus, bent jau kalbama apie žaislus ar prietaisus. Matėme, kaip virdulio ir žaislo pavyzdžiu tai pademonstravo ponia McCarthy. Mūsų pareiga užtikrinti, kad ženklinimo sistema būtų sustiprinta, o rinkos priežiūra būtų išties veiksminga visose valstybėse narėse.

Baigdamas noriu dar kartą pabrėžti, kad mūsų vartotojai turi būti mums svarbiausi, nes be apsaugotų ir pasitikinčių vartotojų negalėsime sukurti klestinčios rinkos.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Leiskite pasakyti keletą pastebėjimų dėl CE ženklinimo. Šiuo metu jis taikomas kiekvienam gaminiui, kuriam taikoma kuri nors Europos direktyva. Kol gamintojai gali ženklinti didžiąją dalį gaminių be savarankiškos institucijos atliekamos nepriklausomos kontrolės, šis ženklinimas nebus efektyvus. Tai pirmoji problema.

Todėl visi sutinkame, kad dabartinė gaminių žymėjimo CE ženklu sistema negali suteikti Europos vartotojams saugumo garantijos. Faktiškai jis net neskirtas naudoti kaip saugumą žymintis ženklas.

Gerbiamas Komisare Verheugen, pernai sakėte, kad mums niekada nepavyks pasiekti 100 % gaminių saugos. Būtent todėl prašau, kad Europos Komisija, be kitų atidžios rinkos priežiūros ir griežtesnės muitinės kontrolės priemonių, svarstytų galimybę nustatyti griežtesnes baudas toms įmonėms, kurios gamina arba įveža ES normų ir direktyvų neatitinkančius gaminius.

Nepamirškime, kad dauguma Europos vartotojų nėra tinkamai informuoti ir mano, kad CE ženklu paženklintas gaminys yra pagamintas Europoje arba sertifikuotas Europos nepriklausomos institucijos. Tai antroji problema. Net Komisaras Verheugen mano, kad dabartinis CE ženklinimas gali būti kiek klaidinantis. Tai nepriimtina, todėl prašau Europos Komisijos pradėti Europos vartotojų informavimo kampanijas, kad CE ženklinimo jie nelaikytų kokybės ir saugos ženklu.

Pone Komisare, gerbiami kolegos, visi sutinkame, kad yra gaminio saugą patvirtinantis ženklas yra būtinas. Reikia kuo greičiau apsispręsti, ar tobulinsime dabartinį CE ženklinimas, ar įvesime papildomą ženklą. Vidaus rinka – tai ne tik laisvas prekių judėjimas, bet ir efektyvių vartotojų apsaugos priemonių įgyvendinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Komisare, ES vidaus rinkos dinamiška plėtra ir dar dinamiškesnis kenksmingų prekių importas, ypač iš Kinijos, verčia mus modernizuoti produktų prekybos taisykles, įskaitant ir tas, kurios dar nėra suvienodintos. Šis trilypis teisės aktų paketas supaprastins kanceliarinį darbą, ir tuo pačiu palengvins valstybėms narėms iškeltą užduotį pagerinti ES rinkos priežiūrą, kuri šiandien atliekama skirtingais lygiais. Būtent todėl po ilgų debatų mes griežtiname visai tiekimo grandinei taikomus reikalavimus, pradedant nuo ES ar Kinijos gamintojų, ir baigiant ES importuotojams ar platintojams. Vienodiname institucijų akreditacijos ir sertifikavimo tarpusavio pripažinimo taisykles.

Be priežiūros institucijų, vis didėja vartotojų sąmoningumo reikšmė: informuoti vartotojai moka atskirti gaminius pagal jų ženklinimą, štai kodėl stengiamės sustiprini Europos CE ženklo reikšmę; priežiūros institucijoms ir informuotiems vartotojams šis ženklas pasako, kad gaminys atitinka Europos kokybės ir saugos kriterijus. Turime taip pat kovoti su piktnaudžiavimu, įskaitant atvejus, kai sąmoningai siekiama klaidinti, naudojant kitus ženklus, pavyzdžiui „Kinijos eksportas“ („China Export“).

Sužinojau, kad Europos ženklas dar neužregistruotas, todėl kreipiausi į Komisiją su prašymu jį užregistruoti. Nors Komisija informavo, kad registravimo procesas buvo pradėtas, paskelbtame pranešime registracijos paraiška nebuvo paminėta. Noriu dar kartą paraginti Komisiją imtis priemonių šiam klausimui išspręsti.

Komisare, taip pat noriu Jus ryžtingai paraginti užregistruoti Europinį ženklinimą tarptautinėse rinkose. Abi šios priemonės paskatins imtis tolesnių teisinių priemonių prieš pažeidimus, įskaitant kompensacijos reikalavimą. Manau, kad delsimas spręsti šį klausimą yra neatleistinas. Noriu pasidžiaugti puikiu Komisijos darbu, rengiant šį „paketą dėl prekių“, o ypač kruopščiu pranešėjų darbu, kuriuos noriu pagirti už puikų rezultatą.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Ponia Pirmininke, maždaug prieš trisdešimt metų Teisingumo Teismas Cassis de Dijon bylos nutartimi nustatė tarpusavio pripažinimo principą. Ponas Stubb, vienas iš šios dienos pranešėjų, pasakė, kad šis priemonių paketas – tai bandymas perkelti Cassis de Dijon bylos nutartį į teisės aktų lygmenį. Tačiau nutarties juk negalima pakeisti įstatymo tekstu, nes faktiškai nutartis yra instrumentas, kurį Teisingumo Teismas naudoja bendros rinkos suvienodinimui.

Šis teisės aktų paketas – tai atsakas į svarbesnį poreikį, kuris buvo pademonstruotas šių debatų metų, t. y. į Europos Sąjungos gamybos tikrojo suvienodinimo būtinybę.

Dabartinė tarpusavio pripažinimo sistema reiškia, kad mūsų naudojamos grandinės gali nutrūkti silpniausioje vietoje. Pavyzdžiui, būtent taip atsitiko su karvių pasiutlige, kai Britanijos Vyriausybė nusprendė atsisakyti pašarų iš mėsos ir kaulų atliekų gamybos procedūros reguliavimo. Neseniai tai pasikartojo kitoje srityje, su įmone „Equitable Life“, kai buvo netinkamai reguliuojamas finansų sektorius.

Šis paketas – tai žingsnis į priekį, bet tik labai nedidelis, nes vyriausybės natūraliai nenori atsisakyti saugoti savo piliečių (ponia Hedh labai tiksliai tai įvardijo), kol, pirma, egzistuoja vyriausybių, kurios nesugeba nustatyti aukščiausio laipsnio kontrolės, ir, antra, nesukurta Europos Sąjungos valdoma kontrolės sistema. Trumpai tariant, tai tikrojo reguliavimo europiniu lygiu menkas pakaitalas, pakeičiantis 27 nacionalinių taisyklių paketus.

Europos Parlamentas tikriausiai patvirtins šį teisės aktų paketą, ir aš tikiu, kad jis bus geras; tačiau negalime snausti ant laurų, nes be tikro Bendrijos reglamento, be tikro kokybės sertifikavimo, kuris suteiktų ramybės visos Europos Sąjungos gyventojams, mes nepasieksime didelės pažangos, kurdami rinką Europiniams produktams.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – (DE) Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, tai, kad prekes reglamentuojančių teisės aktų paketą galime priimti pirmu teikimu, labai daug pasako apie puikų bendradarbiavimą Europos Parlamente bei apie Parlamento ir Tarybos tarpusavio bendradarbiavimą.

Šis įstatymų kūrimo projektas svarbus yra svarbus tiems, kurie dalyvauja prekyboje, o ypač jis svarbus vartotojams. Šiuo teisės aktų paketu mes panaikiname prekybos kliūtis, kurios buvo atsiradusios dėl valstybėse narėse galiojančių techninių taisyklių skirtumų. Tuo pačiu mes garantuojame Europos rinkoje parduodamų prekių kokybę. Naujieji teisės aktai užtikrins galimybę ES įstatymų neatitinkančius ar nesaugius gaminius operatyviai pašalinti iš rinkos, arba apskritai neleis jiems patekti į šią rinką. Apie pavojingus gaminius būtina nedelsiant pranešti Komisijai, kad jie būtų išimti iš apyvartos visose valstybėse narėse. Taikant reglamente numatytas priemones, pavyzdžiui, įgyvendinant bendras programas ir keičiantis technine patirtimi, pagerės bendradarbiavimas su kitomis šalimis, kurios neįeina į ES (čia nereikia galvoti vien apie Kiniją).

Taikydami šias naujas nuostatas, užtikriname efektyvią rinkos priežiūrą ir geresnę kontrolę visoje Europoje. Juk pagaliau būtent tai ir yra svarbiausia

Visose mūsų diskusijose ir derybose pagrindinį dėmesį skyrėme vartotojui. Pavyzdžiui, CE ženklas rodo, kad gamintojas laikosi atitinkamam gaminiui taikomų Europinių reikalavimų. Tačiau nuo šiol kartu su gamintojais didesnė dalis atsakomybės tenka importuotojams. Suklastoti ar klaidinantys CE ženklai yra draudžiami, o juos naudojantys subjektai bus persekiojami baudžiamąja tvarka visose valstybėse narėse. Visos šios priemonės saugo vartotojus, bet tuo pat metu jos gina sąžiningus verslininkus, kurie laikosi taisyklių. Vienas iš didžiausių mūsų laimėjimų – tai išbandytų nacionalinių saugos ženklų, tokių, kaip Vokietijos simbolis „GS“, išsaugojimas. Vartotojai pažįsta šiuos ženklus ir jais pasitiki.

Ketvirtadienį priimsime rinkinį naujų taisyklių, skirtų skatinti prekybą prekėmis vidaus rinkoje, ir tuo pat metu (tai labai svarbu) nustatančių geresnę priežiūrą ir taip apsaugančių vartotojus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE). – (FR) Ponia Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, Europos vartotojai tikisi, kad jų įsigyjami gaminiai taps saugesni. Televizijos žiniose per dažnai girdime pranešimus, kad toks ir toks gaminys, pagamintas už Europos Sąjungos ribų, yra nesaugus arba pavojingas sveikatai. Šis priemonių paketas – tai įspūdingas atsakas į šias problemas, ir aš norėčiau išskirti mūsų trijų pranešėjų atliktą darbą derybų metu, kai jie tvirtai pasisakė už vartotojų apsaugą.

Turint omenyje dabartinį gaminių saugos klimatą, naujas teisinis instrumentas yra absoliuti būtinybė. Norėčiau ypač atkreipti Jūsų dėmesį į žodinį klausimą dėl CE ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių peržiūrėjimo.

Iki šiol Europos piliečiai šį simbolį vertino kaip pasitikėjimo ženklą ir saugumo garantiją, nors faktiškai tai tik deklaracija, kad gaminys atitinka Europos taisykles. Tai reiškia, kad šis ženklas per dažnai buvo dedamas norom nenorom ir netinkamai naudojamas. Užtenka prisiminti „Mattel“ žaislų atvejį. Aš nekantrauju pamatyti Komisijos pasiūlymą įvesti papildomą ženklą, kuris suteiktų sistemai daugiau patikimumo ir pagerintų vartotojų informavimą, siekiant, kad įvežti gaminiai taptų saugesni. Tačiau man nekyla abejonių, kad Komisarė Kuneva yra pasiryžusi kelti šį klausimą. Ji visada pabrėžia, kad remia pastangas didinti vartotojų pasitikėjimą.

Norint užkirsti kelią piktnaudžiavimams ženklinimo sistema ir aiškiai nustatyti importuotojų ir gamintojų atsakomybę, nes būtent jie vieninteliai galiausiai yra atsakingi už saugių gaminių pateikimą į rinką, mums reikia griežtesnės rinkos priežiūros, kurią ir siūlo ponios Schaldemose pranešimas; gerai žinome, kad nacionalinių rinkos priežiūros institucijų ir muitinės tarnybų bendradarbiavimas labai skiriasi.

Didžiausias prioritetas – nustatyti, kad importuotojai yra tiesiogiai atsakingi už jų įvežamų gaminių saugą. Šiuo metu jiems labai sunku taikyti sankcijas, nes, išaiškėjus problemoms Europoje, kai kurie gamintojai uždarė savo gamyklas ir išnyko. Su tokia padėtimi negalime toliau taikstytis.

Baigdamas noriu padėkoti poniai Schaldemose už tai, kad ji įvertino mažų ir vidutinių įmonių padėtį, susijusią su atitikties vertinimo procedūromis. Gana sudėtinga surasti tinkamą pusiausvyrą tarp procedūrų, kurios gali būti didelė ir per brangi našta mikroįmonėms (įskaitant amatų sektorių), bet neatleidžiant šių įmonių nuo jų pareigų vykdymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Ponia Pirmininke, Komisare, pone Pirmininke, noriu padėkoti už šį pranešimą ir priminti Parlamentui, kad Europos Sąjungos CE ženklas reiškia, kad gaminys atitinka Europos kokybės ir patikimumo standartus. Negali kilti abejonių dėl to, kad ateityje įvežami gaminiai turės tiksliai atitikti tuos pačius standartus, kuriuos taikome Europos Sąjungoje pagamintoms prekėms. Tik tada bus sukurtos vienodos verslo sąlygos. Tačiau taip pat būtina leisti toliau ženklinti gaminius pripažintais valstybių narių grafiniais simboliais, nes mes suprantame, kad daugumai vartotojų jie kelia daugiau pasitikėjimo.

Baigiant leiskite pasakyti, kad daug reikšmės tenka papildomiems ženklams, kurie skirti išskirtiniame regioniniams ir organiniams maisto produktams, nes žinome, kad šie ženklai taip pat yra plačiai pripažįstami bei pelnę pasitikėjimą Europos rinkoje ir kitur, todėl šį prestižą būtina puoselėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE). – (PL) Ponia Pirmininke, sveikinu šiandien mums pristatytą paketą, kurį vertinu kaip palankų vartotojams ir Europos verslininkams. Noriu pasakyti keletą žodžių apie tarpusavio pripažinimo principą. Ponai ir ponios, nežinau, ar Jums žinoma, kad jau praėjo 30 metų nuo to laiko, kai Europos Teisingumo Teismas paskelbė nutartį dėl šio principo.

Tenka apgailestauti, kad valstybės narės nepatenkinamai įgyvendina šį tarpusavio pripažinimo principą, kuris yra toks svarbus bendros rinkos funkcionavimui. Tapo įprasta praktika versti įmones praeiti sudėtingas administracines procedūras, kol jos gauna leidimą pateikti prekes į rinką. Būdamas verslininkas, pats daug metų tiesiogiai susidūriau su šiomis biurokratinėmis kliūtimis.

Nežinau, ar Jums yra žinoma, kad dėl tarpusavio pripažinimo principo nesilaikymo Europos Sąjungos įmonės patiria milžiniškų išlaidų, o pačios Sąjungos nuostoliai sudaro apie 150 milijardų eurų. Todėl, jei dar norime pasiekti, kad Europos ekonomika būtų stipri ir konkurencinga, kaip numatyta Lisabonos strategijoje, o netolimoje ateityje – vis-à-vis Indiją, Kiniją, Braziliją ir kitas galingas valstybes, turime šį principą priimti kaip visiems bendrą ir suteikti jam tinkamą pripažinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Vizjak , Pirmininkas(SL) Ponios ir ponai, leiskite pasidalyti su Jumis keliomis baigiamosiomis mintimis apie šį susitarimą dėl trijų teisė aktų, kuriuos jau baigiame svarstyti ir kurie itin padės mums pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą. Ponas Ayral būtų tikrai patenkintas. Mums jo labai trūksta.

Po daugybės darbų, kuriuos prieš Slovėnijai perimant pirmininkaujančios valstybės pareigas Tarybos vardu atliko mūsų Vokietijos ir Portugalijos kolegos, Slovėnijai buvo paliktas galutinio suderinimo su Europos Sąjungos institucijomis darbas. Džiaugiuosi visų šio proceso dalyvių geru bendradarbiavimu, kurio dėka šią užduotį, kai kurių laikomą sunkia, įvykdėme santykinai efektyviai ir greitai.

Į Europos Sąjungą įstojome mažiau nei prieš ketverius metus, o perimdami pirmininkavimą, priėmė milžinišką iššūkį, kuris sukuria didžiulę atsakomybę. Būtent todėl esame ypač patenkinti, kad galėjome dalyvauti užbaigiant šį didelį darbą, kuris yra toks svarbus visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Mano manymu, šio teisės aktų paketo taikymas pirmiausia leis mums užtikrinti šiuos dalykus. Pirma, mes atsikratysime kai kuriose Europos Sąjungos rinkose egzistuojančio protekcionizmo, ir tai neabejotinai padidins ekonomikos konkurencingumą tose rinkose. Manau, kad tose rinkose veikiantiems ekonomikos operatoriams protekcionizmas yra didžiausia kliūtis konkurencijos ir konkurencingumo plėtrai.

Antra, užtikrinsime prekybą produktais prižiūrinčių nacionalinių institucijų vienodą elgesį ir tarpusavio pagalbą, Europos įmonių pagamintų produktų, taip pat iš trečiųjų šalių įvežamų produktų efektyvius saugos patikrinimus, ir, žinoma, būsimų techninių teisės aktų didesnį nuoseklumą. Paskutinis rezultatas – tai draugiškesnė aplinka ekonomikos operatoriams, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dar daugiau, o tai svarbiausia mūsų piliečiams – jis užtikrins aukštą saugos laipsnį Europos Sąjungos rinkoje.

Todėl esu įsitikinęs, kad šis teisės aktų paketas bus svarbus pirmas žingsnis toliau plėtojant mūsų pastangas. Šiandien daug kalbėjome apie šiuos žingsnius į priekį, kurie tuo pačiu yra svarbūs iššūkiai būsimiems mūsų darbams.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen , Komisijos vicepirmininkas(DE) Ponia Pirmininke, ponios ir ponai, leiskite pradėti, pateikiant keletą papildomų pastabų apie tiesioginį ekonominį poveikį. Tarpusavio pripažinimo taisyklės iš tiesų yra apima 21 % visos Europos pramonės produkcijos, tai tikrai milžiniškas kiekis.

Dar daugiau: jei ši tarpusavio pripažinimo sistema funkcionuotų nepriekaištingai, kitaip tariant, jei ji būtų visur taikoma visa apimtimi, Europos BVP išaugtų 1,8 %, ir tai neabejotinai reikštų didelį makroekonominį poveikį. Teisingas ir priešinga faktas – jei tarpusavio pripažinimas neveiktų, vidaus rinkos potenciali vertė mūsų vertinimu sumažėtų apie 10 %; kitaip tariant, jei tarpusavio pripažinimas nebūtų praktikuojamas, per metus susidarytų apie 150 milijardų eurų deficitas.

Ponia Roithová uždavė klausimą apie CE ženklo registravimą. Faktiškai mes negalėjome to padaryti iki pernai, nes tam reikėjo iš dalies pakeisti atitinkamus Europos teisės aktus. Procesas vyksta, ir, manau, kad šios dienos sprendimai padės mums jį paspartinti. Ne viskas priklauso nuo mūsų, bet mes darome tai, ką galime, kad registravimas būtų baigtas kiek įmanoma greičiau.

Ponas Csibi su kritiška gaidele paminėjo, jog esu sakęs, kad neįmanoma pasiekti 100 % gaminių saugos. Šia proga leiskite man dar kartą pabrėžti, kad nėra tokio dalyko kaip absoliučiai garantuotas gaminių saugumas. Net jei gaminių sertifikavimą perduotume nepriklausomai trečiajai šaliai, tokia institucija nesugebėtų patikrinti kiekvieno gaminamo produkto.

Bandymai visada apsiropoja prototipais; problemų iškyla ne tada, kai pateikiamas prototipas, o įprastos kasdienės masinės gamybos metu. Net apie griežčiausiomis saugos taisyklėmis reglamentuojamus produktus, pavyzdžiui, receptinius vaistus ir motorines transporto priemones, tenka girdėti pasikartojančių pranešimų apie gamybos trūkumus ir gaminių atšaukimo atvejus. Mintis, kad galime pasiūlyti vartotojams 100 % produktų saugos perspektyvą, yra iliuzija.

Dėl šios priežasties turime kategoriškai reikalauti, kad visi atsakingi grandinės dalyviai būtų visiškai atskaitingi; tai vienintelis variantas, kurį turime. Ši nuostata galioja gamybai naudojamų medžiagų tiekėjams, produktų gamintojams, o kai kalbama apie įvežtus gaminius – ir importuotojams.

Čia taip pat yra mano atsakymas į pono Purvis pateiktą klausimą: kaip šios naujos taisyklės nustato Europos importuotojų atsakomybę už tai, kad būtų užtikrinta jų įvežamų gaminių sauga ir kad tie gaminiai atitiktų visus jiems taikomus standartus. Kitaip tariant, Europos importuotojai prisiima atsakomybę už gaminių, įvežtų iš kitų, išskyrus ES, šalių, saugumą, o kiekvienam vartotojui, kuris patiria nuostolių ar susižeidžia naudodamas netinkamą produktą, nereikia ieškoti kurioje nors kitoje toli nuo Europos Sąjungos sienų šalyje esančio gamintojo, jis gali pateikti ieškinį Europoje veikiančiam importuotojui. Galiu Jus užtikrinti, kad ši taisyklė turės ryškų praktinį efektą.

Tiek atsakymų į konkrečius klausimus, kurie buvo pateikti. Leiskite pasinaudojant šia proga dar kartą Jums padėkoti už pozityvią ir konstruktyvią šių debatų dvasią. Jei Malcolm Harbour dar yra salėje, leiskite pasakyti jam, kad, jei būtų mano valia, sutikčiau, kad jo gimtadienis būtų kasdien, jei tik visus jo gimtadienius puoštų tokia ryški sėkmė.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  André Brie, pranešėjas. − (DE) Ponia Pirmininke, visi taip vieningai sutaria, kad man belieka padėkoti už diskusiją – nėra nieko, ką norėčiau dar kartą paminėti. Vienas ar pora nesutarimų kilo be pagrindo, todėl leisiu sau jų nepaisyti. Tačiau leiskite pasisakyti apie šiandien stebėto vieningumo ateitį. Tikiu, kad tai, ką ketiname pasirinkti, yra reikalingi teisiniai dokumentai. Tačiau per pastaruosius metus problemų kėlė ne tiek mūsų įstatymai, kiek jų taikymas valstybėse narėse. Žinoma, ne visada nutinka taip, kaip anksčiau minėtu „Mattel“ atveju, kai milijonai žaislų turėjo būti pašalinti iš rinkos, bet toks sulaikymas, nesvarbu kada ir kur jis užfiksuojamas Europos Sąjungoje, rodo, kad rinkos stebėjimas paprasčiausiai neduoda rezultatų.

Pakalbėkime apie RAPEX sistemą, kuri nurodo didelį skirtumą tarp Europos valstybių sistemų, susijusių su rinkos stebėjimu. Tokie skirtumai taip pat yra nebepriimtini. Todėl kreipiuosi į valstybes nares, norėdamas įsitikinti, kad tikrai bus vadovaujamasi čia priimamais dokumentais, taip pat vadovaujamasi rinkos stebėjimo mechanizmais, kurie jau sukurti vartotojų saugumo tikslais.

Leiskite išsakyti vieną asmeninę pastabą. Šiandien dėkojome daugeliui žmonių. Rengdamas ataskaitą nemažai dirbau su tikrai geranoriškais kolegomis iš vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto. Be jų pagalbos ši ataskaita nebūtų parengta. Todėl leiskite ypač padėkoti Peter Traung ir Luca Visaggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose, pranešėja. (DA) Ponia Pirmininke, ir aš norėčiau padėkoti už daugybę pozityvių ir gerų komentarų, kuriuos išgirdome šiandienos posėdyje. Tai rodo, kad mes iš tiesų puikiai padirbėjome per pastaruosius metus ir įtraukėme kaip galima daugiau požiūrių, o tai mane nepaprastai džiugina.

Vis dėlto norėčiau išsakyti porą pastabų apie kai kurias problemas, kurios buvo iškeltos šiandienos posėdyje. Tai susiję su CE ženklinimu. Vartotojai yra iš tiesų klaidinami, todėl turime išnagrinėti, kaip galima būtų ženklinti, siekiant užtikrinti vartotojų saugumą. Tačiau taip pat noriu akcentuoti, kad įdiegus šį paketą CE ženklinimo schema bus gerokai tobulesnė, nes bus atidžiau stebima rinka, o valstybės narės įsipareigos taikyti nuobaudas neleistino CE ženklinimo atvejais. CE ženklinimas ir CE schema bus žymiai efektyvesnė, palyginus su tuo, ką matome šiandien. Situacija pasitaisys, nes tai susiję su rinkos stebėjimu užsiimančiai pareigūnais, kurie rinkodara naudojasi kaip įrankiu. Jei gamintojas sąmoningai naudoja CE ženklinimą, jis tarsi teigia, kad paklūsta ES taisyklėms. Jei taip nėra, jį galima bausti. Jis negali tvirtinti, kad nežinojo, ką daro. Tai didelis pagerinimas. Niekaip nepasiseka išspręsti santykių su vartotojais problemos, nors Komisaras apie tai kalbėjo labai pozityviai, teigdamas, kad planuojama itin daug pastangų sutelkti nagrinėjant šį ryšį.

Buvo diskutuota, ar verta rengti pirmojo skaitymo sutartį. Manau, kad šiandienos diskusija tiesiog parodė, jog tai rūpi daugeliui žmonių, nes apie tai buvo kalbama trijose ataskaitose ir daugelio pranešėjų. Labai daug EP narių įsitraukė į darbą, todėl turėjo galimybę išreikšti savo nuomones. Be to, manau, kad galime būti patenkinti rezultatais.

Pabaigoje norėčiau trumpai paminėti šešėlinių pranešėjų pavardes ir pripažinti, kad taip pat labai džiaugiuosi jų darbu. Tikrai didelis ponios Rühle, pono Brie, ponios Fourtou ir ponios Pleštinská indėlis, be to, paminėtini abiejų grupių ir komiteto sekretoriatai. Labai ačiū. Buvo išties malonu bendradarbiauti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb, pranešėjas. − Ponia Pirmininke, norėčiau baigti debatus paminėdamas keturis klausimus ir, deja, turi pradėti nuo pono Bloom iš Jungtinės Karalystės Nepriklausomybės partijos, kuris kritikavo asmenis, tarp kurių buvau ir aš, dėkojusius paketą rengusiems žmonėms. Nežinau, kokią patirtį jis turėjo namie, bet visada maniau, kad mandagumas reikalauja padėkoti tiems žmonėms, kuriems padedant šis paketas tapo įmanomas.

Galbūt nereikia dėkoti tam, kuris rengė jo pranešimą, skaitomą tiesiai iš lapo, nes greičiausiai pranešimą rašęs asmuo nesuvokė, kokia šio paketo esmė.

Aš rengiant paketą atsakingas už abipusį pripažinimą – laisvą prekių judėjimą ir nesuvienodėjimą. Todėl ponas Bloom arba jo pranešimą rengęs žmogus tikriausiai nori pasakyti, kad „Marmite“ arba „Branston Pickle“ negali būti taikoma pardavimo laisvė, kaip ir „Rolls Royce“ arba „Church“ batai bei „Burberry“ drabužiai. Neįsivaizduoju, ką gero tai atneš Jungtinės Karalystės ekonomikai.. Todėl patariu, kad norintis būti ES oponentu prieš tai bent perskaitytų medžiagą, kurią ketina komentuoti.

Antras dalykas, kurį noriu aptarti, yra tai, kad galbūt kalbėta apie Europos įrašą, susijusį su efektyvumu, nes aš nežinau apie jokį teisinį paketą, kuris Komisijos buvo pristatytas Valentino dieną (2007 m. vasario 14 d.) ir patvirtintas COREPER 2008 m. vasario 13 d. – po metų be vienos dienos. Todėl visiems, kurie baiminasi, kad po padidėjimo tapsime nelankstūs ir neveiksmingi, noriu pasakyti, kad tai puikus pavyzdys, rodantis, kaip sparčiai priimami sprendimai. Taip pat noriu patikinti, kad jei prisimenate, tai tikriausiai didžiausias paketas, susijęs su laisvu prekių judėjimu, nuo 1992 m. „Delors“ paketo. Ta prasme tai yra labai greitai, todėl dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo procese, nes tai rodo, kad mechanizmas veikia.

Trečias dalykas, apie kurį noriu kalbėti, yra susijęs su ponios Ries teiginiu, kad įmonės kreipsis į alexstubb.com siųsdamos savo nusiskundimus, jei nebus taikomas visapusis pripažinimas. Jei leisite, įtrauksiu tiesioginį saitą su Komisijos pagrindiniu puslapiu. Kilus abipusio nepripažinimo problemoms, reikia paprasčiausiai kreiptis į Komisiją. Tai reikia ir būtina padaryti.

Galiausiai noriu paminėti, kad tai pirmasis didelis Slovėnijos, kaip pirmininkaujančiosios valstybės narės, pasiekimas; tai pirmasis didelis įstatymų paketas, kurį pateikė Slovėnija, kaip pirmininkaujančioji valstybė narė, todėl noriu pasveikinti ją gerai atlikus darbą. Žinau, kad nebuvo lengva COREPER, be to, žinau, kad nebuvo lengva darbo grupėse, bet pirmininkaujančioji valstybė narė puikiai atliko darbą ir tikiuosi, kad sėkmė ją lydės ir paskutiniaisiais pirmininkavimo mėnesiais.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. − Šia harmoninga gaida ir baigsime debatus. Balsavimas vyks ketvirtadienį.

Rašytiniai pareiškimai (142 taisyklė)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), raštu. (IT) Šios plenarinės sesijos metu diskutavome apie „prekių paketą“, kuris apibrėš produktų rinkos struktūrą Europos Sąjungoje ir patvirtins grįžtamumo principus. Šiandienos situacijoje Europos Parlamentas norėtų, kad CE (Europos atitikties) ženklinimas būtų efektyvesnis, nes jis užtikrina, kad produktai saugūs, ir leidžia atskirti ne ES gaminamus produktus. Tačiau kelerius metus egzistavo kitas ženklinimas, kuris grafiškai beveik nesiskiria nuo CE ženklinimo, išskyrus tai, kad tarp raidžių yra didesnis tarpas – tas ženklinimas reiškė visai ką kita: „Kinijos eksportas“. Gyventojams reikia parodyti, kad imamasi priemonių, be to, kad būtų įkurti muito kontrolės punktai, siekiant užtikrinti, kad Europos CE ženklinimas nebūtų neteisingai interpretuojamas.

Suklastotais importuotais produktais, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo atitinkantys rinkos keliamus reikalavimus, jau prekiaujama keliuose Italijos regionuose. Taip nutiko ir todėl, kad nesusipratimų kilo dėl ženklų panašumo.

Ši nuostata rodo, kad prekės gali judėti laisviau ES, be to, užtikrinamas didesnis pasirinkimas ir vartotojų pasitikėjimas, o parduoti prekes tampa paprasčiau.

 
  
  

(Posėdis buvo nutrauktas 11.30 val. ir pratęstas 12.00 val.)

 
  
  

PIRMININKAUJANTYSIS: PONAS VIDAL-QUADRAS
Vicepirmininkas

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). Ponas Pirmininke, noriu bendrai atsiprašyti Europos Parlamento Pirmininko, kolegų ir rūmų už įžeidimus, kuriuos sukėlė mano pastabos, išsakytos sausio mėn. 31 d., kai oponavau naujų reglamento teikiamų galių suteikimo Pirmininkui. Suprantu, kad mano pastabos įžeidė daugelį šiuose rūmuose. Tikiuosi, kad priimsite šį atsiprašymą taip pat geranoriškai, kaip nuoširdžiai jį išsakau.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Labai ačiū, pone Hannan. Jūsų atsiprašymai priimti ir neliks pastebėti.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika