Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0230(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0012/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0012/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.3
CRE 19/02/2008 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0038

Puheenvuorot
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

6.3. (A6-0012/2008, Jan Andersson) Työntekijöiden altistuminen fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille (sähkömagneettiset kentät) (äänestys)
PV
  

– Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, esittelijä. (SV) Kiitos, arvoisa puhemies. Viitaten kirjeeseen, jonka Euroopan ammattiyhdistysten kattojärjestö lähetti viime viikolla kaikille jäsenilleen, haluaisin vakuuttaa ymmärtäväni ammattiyhdistysliikkeen näkemystä siitä kysymyksestä, pidettiinkö komission ja työmarkkinaosapuolten välillä neuvotteluja vai ei. Me emme kuitenkaan voi tehdä mitään tälle asialle, joka ei kuulu vaikutusvaltamme piiriin.

Tämän direktiivin sisältö ei muutu mitenkään. Sen sijaan direktiivin täytäntöönpano lykkääntyy neljällä vuodella. Syynä tähän on se, että joitakin äärimmäisen tärkeitä lääketieteellisiä laitteita ei voitaisi käyttää, jos täytäntöönpano tapahtuisi huhtikuussa. Parhaillaan tutkitaan, kuinka tämä laitteisto voidaan saattaa direktiivin mukaiseksi.

Tästä syystä kannatimme direktiivin lykkäämistä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kannan mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. − (DE) Arvoisa puhemies, komission puolesta haluaisin antaa seuraavan selvityksen. Esittäessään tämän direktiivin voimaantulon lykkäystä komissio otti huomioon uudet tieteelliset todisteet - toistan, uudet tieteelliset todisteet – nimittäin Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tilaaman tutkimuksen, jonka tulokset julkaistiin – kesäkuussa 2007. Tämä uusi tutkimus osoitti, että nykyisen muotoisena direktiivin voimaantulo huhtikuussa 2008 aiheuttaisi huomattavia tahattomia haittavaikutuksia käytettäessä magneettiresonanssikuvausta (MRI), joka on nykyisen lääketieteen paras ja turvallisin kuvausmenetelmä. Haluaisin lisätä, koska vastaan tästä alasta, että ilman tätä teknologiaa tuhannet potilaat Euroopan unionissa jäisivät ilman parasta mahdollista hoitoa. Lisäisin myös, että valmistajamme ovat tämän alan maailmanlaajuisia johtajia.

Jan Andersson mainitsi neuvottelukysymyksen. Haluaisin sanoa, että työntekijöiden edustajia on tiedotettu ja että he ovat osallistuneet työmarkkinaosapuolten keskusteluihin, jotka pidettiin ennen komission ehdotuksen hyväksymistä. Vaikeudet, jotka saattavat syntyä nykyisen direktiivin täytäntöönpanosta ja komission tulevat aikomukset tuotiin esiin ja niistä keskusteltiin neuvoston perustaman työturvallisuutta ja työterveyttä käsittelevän neuvoa antavan komitean tasolla. Tähän neuvoa antavaan komiteaan kuuluu kolme täysjäsentä jokaisesta jäsenvaltiosta, kansallisista hallituksista, ammattiliitoista ja työnantajajärjestöistä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö