Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2185(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0002/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0002/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0053

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

6.19. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080219+ITEM-006-19+DOC+XML+V0//FI&language=FI"
Pöytäkirja
  

– Ennen kohdasta 35 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, esittelijä. − (ES) Arvoisa puhemies, esitän parlamentille kohtaan 35 suullista tarkistusta. Jos se hyväksytään, se tekisi tarkistuksen 24 tarpeettomaksi. Se kuuluu seuraavasti:

(EN) ”kehottaa Euroopan unionin kauppakumppaneita asteittain vähentämään tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyä rajoittavia esteitä tai purkamaan ne”

(ES) Tekstin loppuosa pysyisi samana. Sen sijaan, että kehotettaisiin poistamaan kaikki markkinoillepääsyä rajoittavat esteet välittömästi, niitä kehotetaan vähentämään asteittain tai tarpeen vaatiessa purkamaan.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Äänestykset ovat päättyneet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö