Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
  

(Sammanträdet avbröts kl. 12.40 och återupptogs kl. 15.05.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy