Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 19. februar 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederrne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Situationen i Gaza (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Akkrediterings- og markedstilsynskrav - Fælles rammer for markedsføring af produkter - Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter - Sikkerhedsmærkning af forbrugsvarer (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.(A6-0025/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Protokol til Euro-Middelhavsaftalen EF/Israel (afstemning)
  6.2.(A6-0026/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Protokol til Euro-Middellhavsaftalen EF/Egypten (afstemning)
  6.3.(A6-0012/2008, Jan Andersson) Arbejdstageres eksponering for risici (elektromagnetiske felter) (afstemning)
  6.4.(A6-0022/2008, Hans-Peter Mayer) Lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.5.(A6-0016/2008, Hans-Peter Mayer) Skilte og foreskrevne påskrifter for køretøjer (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.6.(A6-0017/2008, Hans-Peter Mayer) Belysningsanordninger til bagnummerplader på køretøjer (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.7.(A6-0018/2008, Francesco Enrico Speroni) Radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.8.(A6-0019/2008, Francesco Enrico Speroni) Støjniveau for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.9.(A6-0020/2008, Francesco Enrico Speroni) Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.10.(A6-0021/2008, Francesco Enrico Speroni) Punktafgifter for forarbejdet tobak (Kodificeret udgave) (afstemning)
  6.11.(A6-0512/2007, Ruth Hieronymi) Aftale EF/Schweiz om fællesskabsprogrammet Media 2007 (afstemning)
  6.12.(A6-0007/2008, Klaus-Heiner Lehne) Beskyttelse af Claudio Favas immunitet (afstemning)
  6.13.(A6-0008/2008, Aloyzas Sakalas) Beskyttelse af Witold Tomczaks immunitet (afstemning)
  6.14.(A6-0011/2008, Janelly Fourtou) -toldkodeks (afstemning)
  6.15.(A6-0488/2007, Bill Newton Dunn) Told- og landbrugsbestemmelserne (afstemning)
  6.16.(A6-0010/2008, José Javier Pomés Ruiz) Åbenhed i finansielle anliggender (afstemning)
  6.17.(A6-0009/2008, Francesco Musotto) Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetninger for 2005 - 2006
  6.18.(A6-0015/2008, Gérard Deprez) Terrorisme og rekruttering af terrorister (afstemning)
  6.19.(A6-0002/2008, Ignasi Guardans Cambó) Markedsadgang for EU's virksomheder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Forhandling om fremtidens Europa (forhandling)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Lissabonstrategien - Overordnede retningslinjer for økonomiske politikker - 2008 (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.En EU-strategi for Centralasien (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 15.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (697 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1720 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik