Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2008. február 19., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Vita az emberi jogok, demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Gázai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 5.Akkreditációs és piacfelügyeleti előírások a termékek forgalmazása tekintetében - A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere - Egyes nemzeti műszaki szabályoknak, valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása - a fogyasztási cikkek biztonsági megjelölése (vita)
 6.Szavazások órája
  6.1.(A6-0025/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Az EK és Izrael közötti euromediterrán megállapodás jegyzőkönyve Bulgária és Románia EU-hoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából (szavazás)
  6.2.(A6-0026/2008, Jacek Saryusz-Wolski) Jegyzőkönyv az EK és Egyiptom közötti euromediterrán megállapodáshoz Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából (szavazás)
  6.3.(A6-0012/2008, Jan Andersson) A munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciója (szavazás)
  6.4.(A6-0022/2008, Hans-Peter Mayer) A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezése (kodifikált szöveg) (szavazás)
  6.5.(A6-0016/2008, Hans-Peter Mayer) A gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt táblái és feliratai (kodifikált változat) (szavazás)
  6.6.(A6-0017/2008, Hans-Peter Mayer) A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpái (kodifikált változat) (szavazás)
  6.7.(A6-0018/2008, Francesco Enrico Speroni) A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok szűrése (kodifikált változat) (szavazás)
  6.8.(A6-0019/2008, Francesco Enrico Speroni) A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok zajszintje (kodifikált változat) (szavazás)
  6.9.(A6-0020/2008, Francesco Enrico Speroni) Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelő-hálózat (kodifikált szöveg) (szavazás)
  6.10.(A6-0021/2008, Francesco Enrico Speroni) A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adók (kodifikált szöveg) (szavazás)
  6.11.(A6-0512/2007, Ruth Hieronymi) A Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás a MEDIA 2007 közösségi programról (szavazás)
  6.12.(A6-0007/2008, Klaus-Heiner Lehne) Claudio Fava úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (szavazás)
  6.13.(A6-0008/2008, Aloyzas Sakalas) Witold Tomczak úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (szavazás)
  6.14.(A6-0011/2008, Janelly Fourtou) Közösségi Vámkódex (szavazás)
  6.15.(A6-0488/2007, Bill Newton Dunn) A tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködése (szavazás)
  6.16.(A6-0010/2008, José Javier Pomés Ruiz) A pénzügyek átláthatósága (szavazás)
  6.17.(A6-0009/2008, Francesco Musotto) A Közösségek pénzügyi érdekeinek védelme – csalás elleni küzdelem – Éves jelentés 2005-2006 (szavazás)
  6.18.(A6-0015/2008, Gérard Deprez) A terrorizmust ösztönző és a terroristák toborzásának kedvező tényezők (szavazás)
  6.19.(A6-0002/2008, Ignasi Guardans Cambó) EU Az EU stratégiája az európai vállalatok piacra jutásának elősegítése érdekében (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Vita Európa jövőjéről (vita)
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.Lisszaboni stratégia – Integrált iránymutatás a növekedésről és a foglalkoztatásról („a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások” c. rész): az új ciklus indítása (2008–2010) (vita)
 12.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 13.A Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia (vita)
 14.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 15.Az ülésnap berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (765 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1719 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat