Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0073/2008

Debatter :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Omröstningar :

PV 20/02/2008 - 4.3
CRE 20/02/2008 - 4.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4.3. Lissabonstrategin (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 12

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE).(DE) Herr talman! Jag skulle vilja föreslå en ändring av ändringsförslag 12 vilken naturligtvis inte ersätter ändringsförslaget utan infogar ytterligare en formulering i den andra meningen. Denna ytterligare formulering lyder som följer:

(EN) ”eller kollektivavtal i enlighet med nationell sedvänja”. Detta kommer efter ”allmänt bindande arrangemang” och före ”som gör det möjligt för heltidsanställda att leva ett drägligt liv på sin lön”.

(DE) Ett ändringsförslag som föreslår denna kompletterande formulering är utformat för att ta hänsyn till omständigheterna i Skandinavien och har utarbetats i samråd med medföredragandena och de grupper som också begär detta.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget godkändes.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy