Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0010/2008).

Οι παρακάτω ερωτήσεις υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο.

Ερώτηση αριθ.1 του κ. Manuel Medina Ortega (H-1042/07)

Θέμα: Η μετανάστευση μετά την Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει προκειμένου να θέσει σε ισχύ τις συμφωνίες που συνήφθησαν κατά την πρόσφατη Διάσκεψη Κορυφής της Λισαβόνας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αφρικανικών κρατών επί θεμάτων μετανάστευσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής που διεξήχθη στις 9 Δεκεμβρίου 2007 στη Λισαβόνα συμφωνήθηκε να εδραιωθεί μια στρατηγική εταιρική σχέση η οποία θα περικλείει όλους τους τομείς και τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημαντικά έγγραφα που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη κορυφής: τη διακήρυξη της Λισαβόνας, την κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής και το πρώτο σχέδιο δράσης της. Αυτό το πρώτο σχέδιο δράσης της κοινής στρατηγικής εδραιώνει μια εταιρική σχέση ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους συμπληρωματικούς τομείς της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της απασχόλησης.

Η εταιρική σχέση ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της μετανάστευσης, της κινητικότητας και της απασχόλησης θα διασφαλίσει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα με τον ειδικό στόχο της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για τους Αφρικανούς και του καλύτερου ελέγχου της μετανάστευσης.

Επί του παρόντος, τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου μελετούν περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν με βάση τις αποφάσεις της διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας και με βάση την κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής και του πρώτου σχεδίου δράσης της, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης στον τομέα της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, το ερώτημα είναι τι είδους μέτρα μπορούν να ληφθούν αποτελεσματικά, διότι η μεταναστατευτική πίεση στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πολύ έντονη, ως αποτέλεσμα της δυσχερούς κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης σε πολλές αφρικανικές χώρες.

Η συγκεκριμένη ερώτηση που ήθελα να απευθύνω είναι αν, στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο έχει επί του παρόντος κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, διότι ο χρόνος περνά, η κατάσταση στην Αφρική δεν βελτιώνεται και, συγκεκριμένα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαμαρτύρονται για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και για την ανικανότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να την ελέγξουν.

Τι κάνουμε πραγματικά αυτήν τη στιγμή; Τι μπορούμε να περιμένουμε σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Κύριε Medina Ortega, τα προβλήματα που αναφέρατε δεν θα επιλυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η κατάσταση στην Αφρική στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις ώστε το χρονικό διάστημα για την επίλυσή τους μόνο μακροπρόθεσμο μπορεί να είναι.

Η μακροπρόθεσμη ανακούφιση των μεταναστευτικών πιέσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης στην αφρικανική ήπειρο. Η διάσκεψη κορυφής δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Συγκεκριμένα, δεν μπόρεσε να προσφέρει γρήγορες λύσεις. Όπως ανέφερα, η διάσκεψη κορυφής διεξήχθη τον Δεκέμβριο και οι συζητήσεις για τα μέτρα που πρόκειται να εγκριθούν για την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν στη διάσκεψη κορυφής μόλις τώρα αρχίζουν.

Μπορώ να πω ότι η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής καθιέρωσε ένα πλαίσιο για όλες τις συζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης που διεξήχθησαν σε πολλές συσκέψεις ανάμεσα στην Αφρική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής ενσωματώνει τώρα τη διαδικασία της Τρίπολης, τη διαδικασία του Ραμπάτ και όλες τις άλλες διαδικασίες. Αυτό είναι το πρώτο επίτευγμα, η εδραίωση των προσπαθειών μας.

Θα ήθελα να αναφέρω το βασικό στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση σε σχέση με την Αφρική. Πασχίζουμε κυρίως για μια οικουμενική προσέγγιση. Πρόκειται για μια προσέγγιση που περιλαμβάνει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης, την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, τη βελτίωση των συνοριακών ελέγχων και, πάνω από όλα, την ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες προέρχεται αυτή η μετανάστευση. Μόνο αυτή η ανάπτυξη θα δώσει μια μακροπρόθεσμη λύση στις μεταναστευτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άλλα μέτρα που ήδη ανέφερα είναι στην καλύτερη περίπτωση βραχυπρόθεσμες λύσεις οι οποίες δεν θα εξαλείψουν το βασικό πρόβλημα που ο ίδιος αναφέρατε, το πρόβλημα των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης. Αυτή είναι η βασική κινητήριος δύναμη της μετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Χαιρετίζω τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη γενική εικόνα εδώ και κάνετε διάκριση ανάμεσα σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Αναφερθήκαμε σε μια διάσκεψη κορυφής που πλησιάζει. Εσείς, ως Προεδρεύων του Συμβουλίου, είστε διατεθειμένος να απευθύνετε έκκληση για μια συμφωνία από τα συναφή κράτη στην Αφρική σχετικά με την επανεισδοχή των παράνομων μεταναστών ως προϋπόθεση για θετική συνεργασία, για μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια και περισσότερη βοήθεια άλλου είδους;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL)Η πολιτική του Συμβουλίου για την επιστροφή των παράνομων μεταναστών είναι γνωστή. Αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται με τους αφρικανούς εταίρους μας.

Η αναπτυξιακή βοήθεια αποτελεί επίσης μια πτυχή της μεταναστευτικής πολιτικής, δηλαδή πρέπει να ληφθεί υπόψη, και η πολιτική μετανάστευσης πρέπει να εξεταστεί και από αυτήν τη σκοπιά, διότι αφορά το μακροπρόθεσμο πρόβλημα της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών στις χώρες από τις οποίες προέρχεται η μετανάστευση.

Ειλικρινά, δεν θέλω να μιλήσω για την άμεση εφαρμογή των προϋποθέσεων για την αναπτυξιακή βοήθεια σε σχέση με αυτές τις πτυχές. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι αποτελούν στοιχεία της όλης πολιτικής μετανάστευσης, τα οποία θα συνδεθούν και θα ενισχυθούν στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, αν υπάρχει ένας τομέας για τον οποίο οι πολίτες στην Ευρώπη θέλουν να επωμιστεί την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός είναι ο τομέας της παράνομης μετανάστευσης και της πολιτικής μετανάστευσης εν γένει. Αν και, κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή επιδεικνύουν έντονη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα, δεν είμαι το ίδιο βέβαιος για το Συμβούλιο. Είπατε ότι όλοι γνωρίζουν τι κάνει το Συμβούλιο ως προς αυτό το θέμα. Εγώ γνωρίζω τι κάνει – κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει τη δημιουργία ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων ζωτικής σημασίας. Αυτό κάνει εδώ και χρόνια. Θα ήθελα να μάθω τι σας κάνει τόσο αισιόδοξο ότι κάτι θα αλλάξει και ποια συγκεκριμένα μέτρα θέτετε σε εφαρμογή για να επιτύχετε την αλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την παρατήρηση ότι το Συμβούλιο είναι απαθές όσον αφορά τη μετανάστευση. Αντιθέτως, πρόσφατα, κυρίως πέρυσι, το Συμβούλιο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη μετανάστευση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σκοπεύει να συζητήσει το θέμα της μετανάστευσης στη σύνοδο του Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι θα συζητηθεί στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης αποτελεί αληθινό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ήδη αναφέρει τις λύσεις και έχω υποδείξει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να τις αναζητήσουμε. Συγκεκριμένα, θα μπορούσα να αναφέρω την περαιτέρω ενίσχυση του FRONTEX. Αυτός είναι επίσης ένας από τους τομείς στους οποίους συμμετέχει το Συμβούλιο.

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τη ζήτηση για μετανάστευση. Πρέπει να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές καλύτερα και να μειώσουμε τη διαρροή εγκεφάλων από την Αφρική, διότι διαιωνίζει τις κακές συνθήκες σε μεγάλα τμήματα της ηπείρου.

Το Συμβούλιο ασχολείται με την ανάπτυξη ιδεών κινητής εταιρικής σχέσης και κυκλικής μετανάστευσης και, γι’ αυτόν τον σκοπό, συνεχίζει τις αποστολές του σε αφρικανικές χώρες. Πρέπει να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα σταλεί μια αποστολή στη Νιγηρία και στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής. Το Συμβούλιο είναι προορατικό και θέλει να συνεισφέρει.

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι πρόκειται για έναν τομέα που εμπίπτει στον τρίτο πυλώνα –έναν τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων– όπου συχνά ακολουθούνται μακρές διαδικασίες για την επίτευξη συναίνεσης. Αν η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρωθεί και εφαρμοστεί, αυτός θα είναι ένας τομέας στον οποίο η μελλοντική διαδικασία λήψης αποφάσεων θα είναι ευκολότερη και ταχύτερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ.2 του κ. Claude Moraes (H-1046/07)

Θέμα: Περιφερειακή χρηματοδότηση μετά τη διεύρυνση

Σε ποια λύση έχει καταλήξει το Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της αναδιανομής της περιφερειακής χρηματοδότησης, η οποία κατέστη αναγκαία με τη διεύρυνση της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα να πω σε απάντηση της ερώτησης του κ. Moraes ότι η διοργανική συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθόρισε το δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη για την περίοδο 2007-2013. Αυτή η διοργανική συμφωνία εγκρίθηκε τον Μάιο. Τον Ιούλιο του 2007 η νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής εγκρίθηκε με βάση αυτήν τη συμφωνία. Εν συντομία, μετά τη διεύρυνση τον Ιανουάριο του 2007, δεν υπήρχε ανάγκη για αναδιανομή των πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – (EN) Μιλήσατε για την ευρύτερη ανάλυση της διαρθρωτικής χρηματοδότησης, αλλά μπορεί να γνωρίζετε ότι, την περασμένη εβδομάδα, η Eurostat δημοσίευσε στοιχεία τα οποία έδειχναν ποιες είναι οι πλουσιότερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πλουσιότερες πόλεις. Αυτές συμπεριλάμβαναν και τη δική μου εκλογική περιφέρεια του Λονδίνου, ωστόσο εγώ ζω σε ένα τμήμα του Λονδίνου που ανήκει στις πιο φτωχές περιοχές της δυτικής Ευρώπης από πλευράς παιδικής φτώχειας και τα λοιπά.

Πραγματικά, η ερώτησή μου προς εσάς ήταν: θα συνεχίσετε να λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι ακόμα και στις πλουσιότερες περιοχές, όπως το Λονδίνο και η Φρανκφούρτη, υπάρχουν ακόμα φτωχά τμήματα που έχουν μείνει πίσω και ότι δεν πρέπει να μείνουν πίσω μόνο επειδή ορθώς βοηθάμε τα φτωχότερα μέρη της Ευρώπης;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Σας ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συμπληρωματική ερώτηση. Νομίζω ότι τώρα κατανοώ καλύτερα την αρχική ερώτηση σχετικά με τις συνέπειες της διεύρυνσης στην περιφερειακή χρηματοδότηση, στην οποία η απάντησή μου ήταν ότι δεν υπήρχαν συνέπειες διότι οι πόροι διανεμήθηκαν καταλλήλως πριν από τη διεύρυνση.

Ωστόσο, η συμπληρωματική ερώτηση είναι επίσης εύλογη. Η ερώτηση είναι αν αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών. Πρέπει ίσως να επιτραπεί ή να επιβληθεί στις εύπορες περιφέρειες να κάνουν περισσότερα για την εξάλειψη των φτωχών τμημάτων τους. Αυτό γίνεται ίσως ευκολότερα από τις εύπορες περιφέρειες σε σύγκριση με εκείνες τις περιφέρειες που είναι λιγότερο εύπορες.

Εν συντομία, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδέα της περιφερειακής πολιτικής και των περιφερειακών πόρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα του προβλήματος που επισημάνατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε πληροφορίες, στοιχεία, που να δείχνουν πώς η αύξηση του ΑΕγχΠ επηρεάστηκε από τη διαρθρωτική χρηματοδότηση που δόθηκε στις νέες υποψήφιες χώρες και ίσως ακόμα και σε παλαιότερα κράτη μέλη. Μια έρευνα που διεξήχθη στη χώρα μου, τη Λιθουανία, έδειξε ότι τη μεγαλύτερη επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη δεν την είχε η διαρθρωτική βοήθεια αλλά η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της εσωτερικής αγοράς. Μπορείτε να παράσχετε αυτά τα στοιχεία; Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Όχι, αξιότιμη βουλευτή, δεν έχω αυτά τα στοιχεία μαζί μου. Ωστόσο, μπορώ να πω δύο πράγματα.

Πρώτον, η κοινή αγορά ωφελεί όλα τα κράτη μέλη, νέα και παλαιά, και όλους όσοι σχετίζονται με αυτήν την κοινή αγορά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό, και μπορείτε να το δείτε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006 με τίτλο «Διεύρυνση: δύο χρόνια μετά», η οποία αναφέρει και αξιολογεί τα ευεργετικά αποτελέσματα της διευρυμένης κοινής αγοράς και άλλων πτυχών.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, η κατάσταση έχει ως εξής: το σημαντικό δεν είναι μόνο το ύψος των πόρων για έναν συγκεκριμένο σκοπό στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και η ποιότητα εφαρμογής αυτό των πόρων. Γι’ αυτό μπορώ να ισχυριστώ ότι, όταν εφαρμόζονται καλά, αυτοί οι πόροι συμβάλλουν σε ένα υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην εκάστοτε χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Ο υπουργός είχε μια πολύ δύσκολη μέρα, γι’ αυτό θα προτείνω μόνο, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, να εξετάσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όπου τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή μιας οικονομίας τρίτου κόσμου σε «κελτικό τίγρη». Αυτό δείχνει τι μπορεί να γίνει. Τρία από τα τέσσερα πόδια του κελτικού τίγρη είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και άλλης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα νέα κράτη μέλη και σε εσάς για την Προεδρία σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα μόνο να κάνω ένα σχόλιο. Δόθηκε το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Κύριε Higgins, μάλλον έχετε δίκιο. Η Ιρλανδία είναι ένα υποδειγματικό παράδειγμα για το πώς η καλή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής συμβάλλει στην πιο ραγδαία ανάπτυξη.

Όταν λέω ότι η Ιρλανδία αποτελεί υποδειγματικό παράδειγμα, μιλάω σοβαρά. Με άλλα λόγια, πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, κάνουν ό,τι μπορούν για να υιοθετήσουν τις ιρλανδικές εμπειρίες και την «τεχνογνωσία» ως προς τη χρήση αυτών των πόρων, προκειμένου να μιμηθούν την επιτυχία της Ιρλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 3 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-1048/07)

Θέμα: Ευελιξία με ασφάλεια στην εργασία

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο κατά το προσεχές διάστημα προκειμένου να διευθετήσει εκκρεμούντα ζητήματα στις εργασιακές σχέσεις και να υποστηρίξει την ιδέα της ευελιξίας με ασφάλεια στην εργασία;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Τον Δεκέμβριο του 2007, με βάση ολοκληρωμένες μελέτες που διεξήχθησαν από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και από κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή ενέκρινε αποφάσεις για οκτώ κοινές αρχές σχετικά με την ευελιξία με ασφάλεια. Αυτές οι αρχές επιβεβαιώθηκαν και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο επεσήμανε σε αυτές τις αποφάσεις ότι οι κοινές αρχές πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή του νέου κύκλου της στρατηγικής της Λισαβόνας. Προσφάτως, η Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση σχετικά με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2008-2010. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ευελιξία με ασφάλεια στη συζητήσεις επί αυτής της πρότασης, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει.

Η ευθύνη για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών θα εναπόκειται στα κράτη μέλη. Προβλέπεται ότι, κατά την αναφορά στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, θα αναφερθούν στους κανονισμούς τους για την ευελιξία με ασφάλεια.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια και για τη σημασία αυτών των πολιτικών στη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών οικονομικών και κοινωνικών μοντέλων. Ως εκ τούτου, στην απόφασή του, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να κινήσει μια δημόσια πρωτοβουλία που θα δώσει τη δυνατότητα στις συναφείς ενδιαφερόμενες ομάδες στην αγορά εργασίας να υιοθετήσουν ευκολότερα τις κοινές αρχές. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για τα εν λόγω μέτρα.

Όσον αφορά τις δύο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις στον τομέα των συνθηκών εργασίας –αναφέρομαι στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας και στην οδηγία για την προσωρινή απασχόληση– η σλοβενική Προεδρία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει το έργο της σε αυτό το θέμα. Λόγω των δυσκολιών στην επίτευξη ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών, αξιολογούμε ακόμα άλλες πιθανές διαδικασίες σχετικές με αυτήν τη νομοθεσία. Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η Ευρώπη έχει πολλές και διαφορετικές παραδόσεις για τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας. Παρά ταύτα, τα κράτη μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά γρήγορα όσον αφορά τις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια, αν και προειδοποίησαν ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους.

Όλα αυτά υποδεικνύουν ότι η συμφωνία θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί αν αναζητούμε μια λύση με τη μορφή της δεσμευτικής νομοθεσίας που θα ισχύει σε όλες τις αγορές εργασίας στην Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες κάθε κράτους μέλους –εργοδότες και εργαζόμενοι– υφίστανται πιέσεις ως προς τις εργασιακές σχέσεις, οφειλόμενες βέβαια εν πολλοίς και στην παγκοσμιοποίηση, αλλά και επιβαλλόμενες βάσει της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού που εδώ και χρόνια εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις στις προτάσεις εξυγίανσης των ασφαλιστικών συστημάτων και σε άλλα μέτρα, βάσει της ίδιας ανοιχτής μεθόδου συντονισμού.

Προτίθεται το Συμβούλιο να προτείνει διορθωτικά μέτρα βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μην υπάρχουν οι έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις σε όλα τα κράτη μέλη;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Φυσικά, το Συμβούλιο προτίθεται να συνεχίσει να εξελίσσει τις προσπάθειές του για τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Ακούμε συχνά ότι η βελτίωση της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας σημαίνει μειωμένη κοινωνική ασφάλιση, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η ουσία της έννοιας της ευελιξίας με ασφάλεια ή της ευελισφάλειας είναι ακριβώς αυτή. Το Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι αυτή είναι η μόνη ορθή οδός στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, που περιλαμβάνει πολλά θέματα.

Αυτό που έχει σημασία δεν είναι απλώς η αυξημένη ευελιξία με ασφάλεια στην αγορά εργασίας, η οποία ποτέ δεν πρέπει να είναι εις βάρος της κοινωνικής ασφάλισης· υπάρχουν πολλά άλλα μέτρα όπως η διά βίου μάθηση, η καλύτερη ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και άλλες πτυχές της ευελιξίας με ασφάλεια.

Εν συντομία, το Συμβούλιο προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητές του σε αυτόν τον τομέα, και αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου ως μέρος της ώθησης για τη νέα φάση της στρατηγικής της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Όπως υποδεικνύει η λέξη ευελισφάλεια, το ιδανικό είναι ένας συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας. Σήμερα το πρωί διεξήχθη μια συζήτηση γι’ αυτό το θέμα και έγινε μια πρόταση από το Κοινοβούλιο για την εισαγωγή ενός ελάχιστου μισθού στα κράτη μέλη ανάλογα με τα ελάχιστα πρότυπά τους. Τι θα κάνει η Προεδρία για να διασφαλίσει ότι ο ελάχιστος μισθός θα εφαρμοστεί πραγματικά στα μεμονωμένα κράτη μέλη στο προσεχές μέλλον;

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Θα ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και για μια δημόσια πρωτοβουλία σχετικά με το όλο θέμα της ευελιξίας με ασφάλεια. Έχω την εντύπωση ότι οι εργαζόμενοι μάλλον γνωρίζουν πολύ καλά την πτυχή της ευελιξίας, αλλά έχουν λιγότερο σαφή εικόνα για την ασφάλεια σε αυτόν τον νέο κόσμο εργασίας.

Και όσον αφορά το θέμα του ελάχιστου μισθού: προερχόμενη από μια χώρα που έχει ελάχιστο μισθό, πιστεύω ότι το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι παίρνουν έναν ελάχιστο μισθό.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Πρώτον, η απάντησή μου στον κ. Pirker. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει συναίνεση στο Συμβούλιο, δηλαδή το Συμβούλιο δεν έχει μια κοινή θέση σχετικά με τον ελάχιστο μισθό, συνεπώς σε αυτήν τη φάση η Προεδρία δεν σχεδιάζει καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως προς αυτό το θέμα.

Δεύτερον, η απάντησή μου στην κ. McGuinness. Ανέφερα την πρόταση του Συμβουλίου, δηλαδή μια έκκληση προς την Επιτροπή να κινήσει μια δημόσια πρωτοβουλία για να εξηγήσει τις οκτώ κοινές αρχές σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες στην αγορά εργασίας καθιστώντας ευκολότερη την αποδοχή αυτών των αρχών, οι οποίες εγκρίθηκαν πέρυσι τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να το τηρεί ενήμερο για τα συναφή μέτρα. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να ενεργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και τώρα περιμένουμε την ανταπόκριση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 4 του κ. Gay Mitchell (H-1050/07)

Θέμα: Αποστολή της ΕΕ στο Τσάδ

Πρόκειται το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με την αποστολή της ΕΕ στο Τσάδ, και ιδιαίτερα για την παρούσα κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια; Πρόκειται το Συμβούλιο να δώσει διαβεβαιώσεις ότι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος γι’ αυτή τη δύσκολη αποστολή; Πώς το Συμβούλιο συντονίζεται με τον ΟΗΕ σχετικά με την μακροπρόθεσμη κατάσταση στην περιοχή;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (EN) Η διαδικασία συγκρότησης των δυνάμεων για την ευρωπαϊκή αποστολή στο Τσαντ, η οποία δεν προχώρησε πολύ ομαλά, ολοκληρώθηκε στις 11 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους στον βαθμό που ο διοικητής ήταν σε θέση να συστήσει την έναρξη της επιχείρησης. Στις 28 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε το επιχειρησιακό σχέδιο, το λεγόμενο «o-plan», και ενέκρινε μια απόφαση για την έναρξή του.

Όπως γνωρίζουμε, επικεφαλής της επιχείρησης είναι ο ιρλανδός Στρατηγός Patrick Nash. Η δύναμη αποτελείται από 3 700 στρατιώτες από 14 κράτη μέλη. Αυτές οι δυνάμεις δημιουργήθηκαν, εξοπλίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ικανοποιητικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Οι κανόνες τους για τη χρήση βίας είναι αυστηροί και σύμφωνοι με την εντολή που ορίζεται στο Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως γνωρίζουμε, η εντολή δόθηκε στο ψήφισμα 1778 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως επιχείρηση EUFOR Τσαντ/Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, θα διεξαχθεί για ένα έτος από την ημερομηνία ανακοίνωσης της αρχικής επιχειρησιακής ικανότητας και θα είναι ουδέτερη και αμερόληπτη.

Ο σχεδιασμός εκτελέστηκε από την αρχή σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα τροποποίησης των μέτρων, δημιουργήθηκαν κατάλληλοι μηχανισμοί συντονισμού σε όλα τα επίπεδα, στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες, στο αρχηγείο επιχειρήσεων στο Παρίσι και τοπικά.

Μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και επαναστατικών ομάδων του Τσαντ, η κατάσταση ασφάλειας στο Τσαντ είναι τώρα πιο σταθερή. Η ανάπτυξη της αποστολής της ΕΕ συνεχίζεται και προβλέπουμε ότι η EUFOR θα φτάσει στην αρχική επιχειρησιακή της ικανότητα μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένες αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στην τελευταία σύνοδο τη Δευτέρα, προχθές. Το Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις περιφερειακές επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Νταρφούρ και τις προσπάθειες ανατροπής της κυβέρνησης του Τσαντ. Υποστήριξε την έκκληση της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας του Τσαντ.

Το Συμβούλιο δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα υπογράμμισαν την ανάγκη για ανάπτυξη της αποστολής στο ανατολικό Τσαντ, όπου το έργο τους θα είναι η αύξηση της ασφάλειας. Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι, κατά την τήρηση της εντολής της, η αποστολή θα είναι αμερόληπτη, ουδέτερη και ανεξάρτητη.

Ολοκληρώνω προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση της ασφάλειας στο Τσαντ και στο Δυτικό Νταρφούρ σε όλα τα επίπεδα και επίσης θα εκτιμήσει τις συνέπειες αυτής τα κατάστασης για την αποστολή EUFOR.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου, η οποία ήταν, συγκεκριμένα, αν θα μπορούσατε να δώσετε διαβεβαιώσεις ότι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος γι’ αυτήν τη δύσκολη αποστολή. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση και δώσετε μια διαβεβαίωση;

Όπως είπατε, η επιχείρηση τελεί υπό τις εντολές ενός ιρλανδού στρατιωτικού, του Αντιστράτηγου Nash, και σήμερα το απόγευμα 50 μέλη της ελίτ των ιρλανδών καταδρομέων θα αναχωρήσουν από το Δουβλίνο, και θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερα ιρλανδικά στρατεύματα στο εγγύς μέλλον.

Θα υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποστήριξη; Έχουν τις ιατρικές υπηρεσίες που χρειάζονται, και θα δώσετε μια διαβεβαίωση, όπως ζήτησα στην ερώτησή μου, ότι όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός γι’ αυτήν τη δύσκολη αποστολή είναι διαθέσιμος;

Εύχομαι καλό κατευόδιο και προστασία για τους ιρλανδούς καταδρομείς και όλους τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί στο δύσκολο έργο τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Πρέπει να τονίσω ότι καταρχήν ο εξοπλισμός των μονάδων ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους που στέλνει μονάδες σε μια αποστολή.

Αξιότιμε βουλευτή, ζητάτε διασφαλίσεις που δεν μπορεί να δώσει το Συμβούλιο, διότι εναπόκεινται στην ευθύνη κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. Μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτό που είπα στην εισαγωγή, δηλαδή ότι η διαδικασία συγκρότησης των δυνάμεων ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ήταν δύσκολη διαδικασία, αλλά στο τέλος ήταν επιτυχής στον βαθμό που ο διοικητής της αποστολής σύστησε την έναρξη της αποστολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι καταρχήν καλή ιδέα –εφόσον διεξαχθεί επαγγελματικά– διότι επιτυγχάνει ακριβώς το ζητούμενο της συζήτησης για τη μετανάστευση που ακούσαμε νωρίτερα, δηλαδή τη δημιουργία ασφάλειας εκεί από όπου προέρχονται οι μετανάστες. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι υποκριτές λαϊκιστές της αυστριακής Δεξιάς αντιτίθενται σε αυτήν την αποστολή. Ωστόσο, αυτό που με ανησυχεί ήδη είναι ότι αποτελεί σταθερό θέμα συζήτησης το αν ο γαλλικός στρατός συγκεκριμένα θα συμπεριφερθεί με ουδετερότητα προς τις πλευρές της σύγκρουσης. Θα με ενδιέφερε να μάθω τι πληροφορίες έχετε γι’ αυτό και πώς θα διασφαλίσετε ότι η αποστολή θα παραμείνει ουδέτερη προς όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές. Δράττοντας την ευκαιρία, θα ήθελα επίσης να ευχηθώ στους στρατιώτες εκεί ό,τι καλύτερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – (EN) Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση σχετικά με την επαφή με ομάδες που είναι αντίθετες στην κυβέρνηση. Δεν μιλώ για επαναστατικές ομάδες, αλλά για άλλες ομάδες που αντιτίθενται στην κυβέρνηση. Έχει γίνει προσπάθεια να τις εντάξουμε, ώστε να έχουμε μια πιο ενοποιημένη προσέγγιση στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών που πηγαίνει στο Τσαντ ή στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνει στο Τσαντ;

Κάθε επαφή φαίνεται μέχρι στιγμής ότι είναι με την ίδια την κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι αν ο σωστός τρόπος δεν θα ήταν να εντάξουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι αντίπαλοι της κυβέρνησης, αλλά που δεν συμμετέχουν σε επαναστατικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Απαντώντας στην ερώτηση για την ουδετερότητα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου τη Δευτέρα, προχθές, ότι οι μονάδες της ΕΕ στο Τσαντ θα είναι αμερόληπτες, ουδέτερες και ανεξάρτητες. Κατά τη γνώμη μου, αυτό περιέχει την απάντηση στην ερώτηση για την ουδετερότητα των μεμονωμένων μονάδων που συμμετέχουν σε αυτήν την επιχείρηση. Η όλη επιχείρηση είναι ουδέτερη, αμερόληπτη και ανεξάρτητη.

Αυτό αποτελεί επίσης μέρος της απάντησης στη συμπληρωματική ερώτηση που ακολούθησε. Δεν πρόκειται για μια αποστολή για στρατολόγηση υποστηρικτών. Είναι μια επιχείρηση που πρέπει να εγγυηθεί, με αμερόληπτο και ουδέτερο τρόπο, την ασφάλεια στην περιοχή στην οποία θα σταλεί. Δεν πρέπει να ψάχνει να βρει κάποιον σύμμαχο. Επαναλαμβάνω, είναι μια ουδέτερη και αμερόληπτη επιχείρηση καθήκον της οποίας είναι να εγγυηθεί την ασφάλεια στην περιοχή που υπόκειται στην αρμοδιότητά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 5 του κ. Colm Burke (H-1052/07)

Θέμα: Βιρμανία

Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του κ. Piero Fassino, ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στη Βιρμανία, για υποστήριξη της αποστολής του ΟΗΕ, καθώς και το σημαντικό ρόλο των χωρών ASEAN, της Ινδίας και της Κίνας σχετικά με τη Βιρμανία, πόσο παραγωγικές ήταν οι πρόσφατες συναντήσεις του κ. Fassino στην Κίνα και σε άλλα ασιατικά κράτη;

Σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 15ης Οκτωβρίου, στις 14 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να επανεξετάσει, να τροποποιήσει ή να ενισχύσει περαιτέρω περιοριστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης της Βιρμανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων. Τι περαιτέρω περιοριστικά μέτρα μπορεί να εξετάσει το Συμβούλιο (διαπιστώνοντας ότι τα ισχύοντα μέτρα έχουν μικρό ή ελάχιστο αντίκτυπο) και μπορεί το Συμβούλιο να καθορίσει προθεσμία για την εφαρμογή τους;

Σύμφωνα με πρόσφατη διερευνητική επίσκεψη της ΜΚΟ CSW στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, ο αριθμός των ατόμων που εφονεύθησαν από τον βιρμανικό στρατό κατά τις επιθέσεις για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων το Σεπτέμβριο ήταν πολύ υψηλότερος από τα επίσημα στοιχεία. Μοναχοί και πολίτες που εγκατέλειψαν τη Βιρμανία μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο, έδωσαν στη CSW εξακριβωμένες πληροφορίες για την αγριότητα του καθεστώτος κατά του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας. Η CSW έχει ανακαλύψει ότι εκατοντάδες έχουν ενδεχομένως φονευθεί κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στη Βιρμανία και ότι η καταναγκαστική εργασία και οι βιασμοί συνεχίζονται σε περιοχές εθνοτικών μειονοτήτων. Πώς το Συμβούλιο αντιδρά στις εν λόγω πληροφορίες; Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συνδράμει το λαό της Βιρμανίας/Μιανμάρ στον αγώνα τους για δημοκρατία, ασφάλεια και ευημερία. Πώς προτείνει το Συμβούλιο να καταστούν περισσότερο συγκεκριμένοι οι εν λόγω στόχοι;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα πρέπει να αναφέρω εξαρχής ότι στις 6 Νοεμβρίου του περασμένου έτους, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Χαβιέ Σολάνα, διόρισε έναν ειδικό απεσταλμένο στη Βιρμανία/Μιανμάρ προκειμένου να τονίσει τη σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημοκρατική αλλαγή, στη συμφιλίωση, στη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη της χώρας.

Με βάση αυτήν την εντολή, ο ειδικός απεσταλμένος, κ. Fassino, ζήτησε μια συνάντηση με τον ειδικό σύμβουλο των Ηνωμένων Εθνών, κ. Gambari, και επίσης προχώρησε σε διαβούλευση με τους βασικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον περσινό Νοέμβριο, στο περιθώριο της διάσκεψης κορυφής EE-ASEAN στη Σιγκαπούρη, ο ειδικός απεσταλμένος συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο των χωρών ASEAN. Τον Δεκέμβριο μετέβη επίσης στην Κίνα για την πρώτη του αποστολή. Συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Βιρμανίας και των όμορων χωρών της στη Ρώμη και κατά τη διάρκεια επισκέψεων στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, και επίσης θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους τους στις Βρυξέλλες.

Αυτές οι διαβουλεύσεις και οι πολιτικές και διπλωματικές επαφές του ειδικού αντιπροσώπου μας θα συνεχιστούν τους προσεχείς μήνες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διαμεσολάβηση από τα Ηνωμένα Έθνη και την «Ομάδα Φίλων» των Ηνωμένων Εθνών.

Στη σύνοδο της Δευτέρας, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων χαιρέτισε το έργο του ειδικού απεσταλμένου, κ. Fassino, στον συντονισμό των διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ασιατών εταίρων της και επαναβεβαίωσε τον ρόλο του για την υποστήριξη και την προώθηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών.

Πρέπει να επισημάνω ότι, πριν από καιρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε μια γενική κοινή θέση που περιλαμβάνει εμπάργκο όπλων κατά της Βιρμανίας και ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μεγάλου αριθμού βιρμανών πολιτών που συνδέονται με τον στρατό και την κυβέρνηση.

Τον Νοέμβριο του 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε αυστηρότερες κυρώσεις προκειμένου να ενισχύσει τα ισχύοντα μέτρα και να θεσπίσει νέα, ειδικά μέτρα με στόχο τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το Συμβούλιο θα μελετήσει τις συνέπειες, την αποτελεσματικότητα, την πολιτική καταλληλότητα και την πρακτική σκοπιμότητα πιθανών περαιτέρω περιορισμών.

Το Συμβούλιο λαμβάνει και μελετά πληροφορίες από τους εταίρους του και από πολλούς εκπροσώπους σε κυβερνητικούς οργανισμούς σχετικά με την εμπειρία τους με πιο αυστηρές κυρώσεις.

Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή αύξησαν πρόσφατα τη βοήθεια προς τη Βιρμανία και τους βιρμανούς πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν διατεθειμένη να εγγυηθεί πρόσθετη βοήθεια στη Βιρμανία/Μιανμάρ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ζητά από τις βιρμανικές αρχές να εγκρίνουν περαιτέρω μέτρα για τον εκδημοκρατισμό της χώρας και την επίτευξη εθνικής συμφιλίωσης.

Η επίσημη ανακοίνωση ενός δημοψηφίσματος για το σύνταγμα, το οποίο πρέπει να διεξαχθεί τον Μάιο του τρέχοντος έτους, και ειδικά πολυκομματικών εκλογών το 2010, αποτελεί, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – (EN) Πρόκειται για μια συμπληρωματική ερώτηση στην απάντησή σας γι’ αυτό το πολύπλοκο θέμα, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως.

Θα ήθελα απλώς να εγείρω δύο συναφή θέματα. Πρώτον, ο γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης των Karen (KNU) δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Ταϊλάνδη στις 14 Φεβρουαρίου. Πληροφορούμαι ότι η οργάνωση Παγκόσμια Χριστιανική Αλληλεγγύη τον είχε επισκεφθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Τι πιέσεις ασκήσαμε στην Ταϊλάνδη για να ερευνήσει αυτήν τη δολοφονία; Πληροφορούμαι ότι η εκτέλεση έγινε κατ’ εντολή του καθεστώτος της Βιρμανίας.

Δεύτερον, γνωρίζω ότι οι πρόσφυγες που εισέρευσαν στη Μαλαισία δέχθηκαν πολύ κακή μεταχείριση. Μάλιστα, ορισμένες γυναίκες πρόσφυγες γέννησαν ενώ τελούσαν υπό κράτηση ή μέσα στη φυλακή. Τι πιέσεις έχουμε ασκήσει τόσο στην Ταϊλάνδη όσο και στη Μαλαισία όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Το Συμβούλιο δεν συζήτησε αυτό το θέμα είτε σε συνάρτηση με την Ταϊλάνδη είτε με τη Μαλαισία. Θα διαβιβάσω την ερώτησή σας στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 6 του κ. Jim Higgins (H-1056/07)

Θέμα: Κίνημα για τη δημοκρατία στη Βιρμανία

Υπό το φως της πρόσφατης κτηνώδους καταστολής των ειρηνικών διαδηλώσεων στους δρόμους στη Βιρμανία, μπορεί το Συμβούλιο να αναφέρει ποια μέτρα λαμβάνει για να διασφαλίσει την προστασία των δημοκρατικών ακτιβιστών και την προσπάθεια της στρατιωτικής χούντας για ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μια ανοικτή δημοκρατία, καθώς και αν έχει προβεί σε διαβήματα για την επιστροφή των εξαφανισθέντων στη Βιρμανία, συμπεριλαμβανομένων μοναχών των οποίων η διαμονή είναι άγνωστη μετά τις τελευταίες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Όπως ανέφερα στην προηγούμενη απάντηση, το Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βιρμανία/Μιανμάρ και λαμβάνει αναφορές από διάφορες πηγές.

Η ΕΕ, από κοινού με άλλες χώρες, απάντησε στις διαδηλώσεις του περασμένου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και στη βίαιη καταστολή αυτών των ειρηνικών διαδηλώσεων, με τον σαφή στόχο της επίδειξης αλληλεγγύης στον βιρμανικό πληθυσμό. Επίσης, ενέκρινε αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα με στόχο τους υπεύθυνους για τη βία και το γενικό πολιτικό αδιέξοδο και τις συνθήκες στη χώρα. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, λόγω των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και λόγω των πολλών προσφύγων, ορισμένα κράτη μέλη και η Επιτροπή αύξησαν τη βοήθεια προς τη Βιρμανία, καθώς και προς τους βιρμανούς πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μεταξύ εκείνων που ζήτησαν τη διεξαγωγή της συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη τον Οκτώβριο του 2007, η οποία εξουσιοδότησε τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Sérgio Pinheiro, να επισκεφθεί τη Βιρμανία/Μιανμάρ και να ερευνήσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του Σεπτεμβρίου και τις εικαζόμενες δολοφονίες και εξαφανίσεις που ακολούθησαν αυτά τα γεγονότα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις στην έκθεση του Δεκεμβρίου του καθηγητή Pinheiro και ζητά τακτικά από τις αρχές στη Βιρμανία να τις εφαρμόσουν. Η ΕΕ προσέγγισε τις βιρμανικές αρχές πολλές φορές. Προσπαθεί επίσης να εκμεταλλευτεί τις συναντήσεις με τη Βιρμανία/Μιανμάρ σε πολυμερή φόρουμ για να ζητήσει από τις αρχές να ξεκινήσουν μια γενική και περιεκτική διαδικασία συμφιλίωσης και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, να άρουν τους περιορισμούς που επέβαλαν στην Aung San Suu Kyi, να απελευθερώσουν τους πολιτικούς κρατούμενους και να βελτιώσουν την πρόσβαση για τις διεθνείς οργανώσεις, ειδικά τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Η ΕΕ παρουσίασε αυτές τις γνωμοδοτήσεις στους γείτονες της Βιρμανίας και τόνισε την επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτήν τη χώρα. Όπως ανέφερα, η ανακοίνωση ενός δημοψηφίσματος για το σύνταγμα και των πολυκομματικών εκλογών το 2010 έδωσε μια ελπίδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την απάντηση του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου. Απαντώντας στην ερώτηση του συναδέλφου μου κ. Colm Burke, δήλωσε ότι επιθυμεί μια πιο δημοκρατική Βιρμανία.

Επ’ αυτού, θέλω να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το νέο σύνταγμα: είναι αλήθεια ότι το έγγραφο αυτό συντάχθηκε χωρίς τη συμμετοχή της αρχηγού του μεγαλύτερου κόμματος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, της Aung San Suu Kyi; Αυτό δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό.

Δεν είναι άλλωστε προφανές ότι ο στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά ή και να ελέγχουν την εξουσία;

Ένα ακόμη σημαντικό ερώτημα: θα υπάρξει ανεξάρτητος έλεγχος από την ΕΕ ή τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το δημοψήφισμα και το σύνταγμα;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Δεν έχω λάβει ακόμα απάντηση στο ερώτημα ως προς το αν διασφαλίζεται η ανεξάρτητη παρακολούθηση του δημοψηφίσματος που είναι προγραμματισμένο για τον Μάιο. Προς το παρόν, έχουμε μόνο μια ανακοίνωση ότι το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί. Όπως είπα ήδη, το Συμβούλιο εκτιμά ότι αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ερώτησή σας είναι, φυσικά, συναφής και θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο.

Για να απαντήσω στο πρώτο μέρος της ερώτησής σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού σε αυτήν τη χώρα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνεργασία της αντιπολίτευσης και των εθνοτικών ομάδων, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε για εθνική συμφιλίωση και μακροχρόνια σταθερότητα σε αυτήν τη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ερώτηση αριθ. 7 της κ. Mairead McGuinness (H-1054/07)

Θέμα: Οδηγία σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων

Κρίνει το Συμβούλιο ότι η οδηγία σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 97/36/ΕΚ(1) θα είναι σε θέση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων και της διαφήμισης;

Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η απαίτηση από τους παρόχους υπηρεσιών μαζικής ενημέρωσης να αναπτύξουν κώδικες συμπεριφοράς έναντι των παιδιών αποτελεί ένα επαρκώς ικανοποιητικό μέτρο προάσπισης των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των παιδιών, για παράδειγμα την πρόληψη της διαφήμισης ανθυγιεινών φαγητών (junk food) που απευθύνονται σε παιδιά;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Η κυρία McGuinness ίσως γνωρίζει ήδη ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2007 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν μια οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας τηλεόραση χωρίς σύνορα και τη μετονομασία της σε οδηγία σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων.

Η πρώτη αιτιολογική σκέψη της νέας, τροποποιημένης οδηγίας εξηγεί ότι είναι αναγκαία η τροποποίηση της οδηγίας λόγω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και του αντικτύπου τους σε επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως στη χρηματοδότηση της εμπορικής ραδιοτηλεόρασης. Ο στόχος της νέας οδηγίας είναι να βρει απαντήσεις σε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές εισάγοντας ορισμένους νέους, τεχνικά ουδέτερους ορισμούς βασισμένους στην ορολογία, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για τις τρέχουσες υπηρεσίες, αλλά και για εκείνες τις μορφές υπηρεσιών που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα, όπως οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και οι κατά παραγγελία υπηρεσίες. Προκειμένου να καλυφθεί αυτή η μελλοντική δυνατότητα, πιστεύουμε ότι η οδηγία που ρυθμίζει τον οπτικοακουστικό τομέα πρέπει να ισχύει και για τα προσεχή έτη.

Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, και το αργότερο στις 19 Δεκεμβρίου 2011, και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και, εφόσον απαιτείται, να διατυπώνει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της, ιδίως υπό το φως των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Όσον αφορά τη διαφήμιση ανθυγιεινών φαγητών για παιδιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι αυτό το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά αν οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας. Για τον σκοπό αυτόν, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3ε της τροποποιημένης οδηγίας περιλαμβάνει την απαίτηση τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να αναπτύξουν κώδικες δεοντολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Απαντήσατε στο πρώτο σκέλος της ερώτησής μου διεξοδικά, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ίσως αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας κώδικας δεοντολογίας που θα είναι αποτελεσματικός, διότι έχουμε πολλούς κώδικες δεοντολογίας στα χαρτιά και δεν είναι αποτελεσματικοί. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ίσως μια δήλωση σχετικά με την εξής ερώτηση: όταν επανεξετάσουμε τους κώδικες δεοντολογίας και διαπιστώσουμε ότι δεν εφαρμόζονται, θα λάβουμε αυστηρότερα μέτρα; Νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Η ουσία ενός κώδικα δεοντολογίας είναι ακριβώς ότι αναπτύσσεται από τους ίδιους τους παρόχους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αν οι κώδικες είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή θα είναι ικανοποιημένοι. Γι’ αυτό η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι βασικά ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι οι πάροχοι να αναπτύξουν αποτελεσματικούς κώδικες δεοντολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα μπορούσα να σας κατευθύνω σε ένα άλλο θέμα όσον αφορά την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως στο πλαίσιο των αυξανόμενων και ανησυχητικών ποσοστών αυτοκτονιών στην Ευρώπη, και μάλιστα στη δική μου εκλογική περιφέρεια; Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει το Συμβούλιο σχετικά με τη σοβαρή κατάχρηση, ιδίως μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτύου, των άμεσα διαθέσιμων συμβουλών για το πώς μπορεί κανείς να αυτοκτονήσει; Σήμερα κατέβασα πληροφορίες από έναν τέτοιο δικτυακό τόπο, ο οποίος παρείχε πολλές συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να αυτοκτονήσει.

Είναι πραγματικά φοβερό. Ακόμα και αν κάποιος επισκεφθεί το Wikipedia μπορεί να βρει πληροφορίες για το πώς να αυτοκτονήσει. Θα συζητήσει το Συμβούλιο αυτό το θέμα στο πλαίσιο της προστασίας των παιδιών, ιδίως στο πλαίσιο των μέσων ενημέρωσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Η ερώτησή μου σχετίζεται με τη δέσμη τηλεπικοινωνιών που παρουσίασε η Επιτροπή, όπου προκύπτουν νέες ευκαιρίες για την τηλεόραση ως αποτέλεσμα των ψηφιακών μερισμάτων, δηλαδή μέσω της χρήσης του ψηφιακού φάσματος κατανομής συχνοτήτων. Βλέπετε την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας για την τηλεόραση με βάση τους νέους τεχνικούς κανονισμούς;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Υπό το πρίσμα του προβλήματος που επεσήμανε ο κ. Allister και των περιπτώσεων που πρέπει να καταδικαστούν και απαιτούν τη λήψη μέτρων, θέλω να αναφέρω ότι, ακόμα και πριν την τροποποίησή της, η οδηγία περιελάμβανε μια απαγόρευση της διαφήμισης οτιδήποτε επιβλαβούς για την υγεία. Επίσης απαγόρευε ανακοινώσεις που μπορεί να θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους. Πιστεύω ότι αυτοί οι ορισμοί καλύπτουν και τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Θα πρέπει να πω επίσης ότι η τροπολογία επί της οδηγίας δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και τα κράτη μέλη έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή τους για να την ενσωματώσουν στην εσωτερική νομοθεσία τους.

Όσον αφορά τη δέσμη τηλεπικοινωνιών, μου είναι δύσκολο να απαντήσω στην ερώτηση, η οποία απαιτεί πιο λεπτομερή ανάλυση της ανάγκης για αλλαγές. Ωστόσο, αυτή η ερώτηση έχει συζητηθεί. Η νομοθετική δέσμη σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες συζητείται επί του παρόντος. Η ερώτησή σας θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο. Δεν έχω αμφιβολία ότι αν πρέπει να εισαχθεί μια αλλαγή, αυτό θα γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες για την πολύ άμεση ανταπόκριση στις πληροφορίες που τους έστειλα για την ακριβή καταγραφή της πραγματικής πρόθεσης ψήφου μου. Αυτό έχει γίνει τώρα, γι’ αυτό θα ήθελα να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου προς τους υπαλλήλους για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους. Τα δημόσια πρακτικά δείχνουν τώρα την πραγματική πρόθεση ψήφου μου. Σας είμαι υπόχρεος.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.05 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
  

(1) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου