Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 20 февруари 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи: вж. протокола
 3.Договор от Лисабон (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.(A6-0013/2008, Richard Corbett) Договор от Лисабон (вот)
  4.2.(A6-0471/2007, Ona Juknevičienė) Статистически данни от преброяване на населението и жилищния фонд (вот)
  4.3.Лисабонска стратегия (вот)
  4.4.(A6-0029/2008, Margarita Starkevičiūtė) Общи насоки за икономическите политики - 2008 г. (вот)
  4.5.(A6-0503/2007, Cem Özdemir) Стратегия на ЕС за Централна Азия (вот)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Двадесет и трети годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (разискване)
 9.Косово (разискване)
 10.Седми Съвет за правата на човека на ООН (разискване)
 11.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12.Демографско бъдеще на Европа (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 14.Научно сътрудничество с Африка (разискване)
 15.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 16.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (833 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1284 kb)
Правна информация - Политика за поверителност