Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.(A6-0013/2008, Richard Corbett) Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  4.2.(A6-0471/2007, Ona Juknevičienė) Απογραφές πληθυσμού και στέγασης (ψηφοφορία)
  4.3.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  4.4.(A6-0029/2008, Margarita Starkevičiūtė) Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (ψηφοφορία)
  4.5.(A6-0503/2007, Cem Özdemir) Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (συζήτηση)
 9.Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 10.Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 11.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1343 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1419 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου