Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 20. februára 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 3.Lisabonská zmluva (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.(A6-0013/2008, Richard Corbett) Lisabonská zmluva (hlasovanie)
  4.2.(A6-0471/2007, Ona Juknevičienë) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (hlasovanie)
  4.3.Lisabonská stratégia (hlasovanie)
  4.4.(A6-0029/2008, Margarita Starkevičiűtë) Všeobecné usmernenia hospodárskej politiky na rok 2008 (hlasovanie)
  4.5.(A6-0503/2007, Cem Özdemir) Stratégia EÚ pre Strednú Áziu (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (rozprava)
 9.Kosovo (rozprava)
 10.Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
 11.Hodina otázok (pre Radu)
 12.Demografická budúcnosť Európy (rozprava)
 13.Zloženie výborov a delegácii: pozri zápisnicu
 14.Vedecká spolupráca s Afrikou (rozprava)
 15.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 16.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (830 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1811 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia