Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2148(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0023/2008

Συζήτηση :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/02/2008 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0068

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3. 4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή – Παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας – Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση

- της έκθεσης του κ. Ambroise Guellec, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την 4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (2007/2148(INI)) (A6-0023/2008),

και

- της έκθεσης της κ. Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας: Προς ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (2007/2190(ΙΝΙ)) (Α6-0028/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec, εισηγητής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί συζητούμε δύο εκθέσεις κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας, αλλά αισθάνομαι ότι αμφότερες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πολλούς λόγους.

Πρώτον, εξετάζουμε την τέταρτη έκθεση για την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Πρόκειται όντως για ένα σημαντικό έγγραφο, πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα κείμενα, και αποτελεί ισχυρή βάση για παντός είδους σκέψεις για το μέλλον της συνοχής εντός της Ευρώπης. Είναι επίσης σημαντικό επειδή η εντελώς νέα Συνθήκης της Λισαβόνας ορίζει την εδαφική συνοχή ως ένα από τους κύριους στόχους της ΕΕ. Όπως γνωρίζουμε, νέες και τρομερές προκλήσεις προβάλλουν τώρα μαζί με αυτές που ήδη γνωρίζουμε, και η πολιτική συνοχής πρέπει να συμβάλλει σημαντικά στη θεώρησή τους, προκειμένου να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς την Ευρώπη που επιθυμούμε να δούμε: ήτοι, μια Ευρώπη αποτελεσματική, με συναίσθηση αλληλεγγύης.

Τι μας δείχνει η τέταρτη έκθεση; Ότι η κοινωνική και οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με σαφή μείωση των διαφορών όσον αφορά το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας την τελευταία δεκαετία, αλλά επίσης ότι υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ περιφερειών, και κατά περίπτωση εντός των περιφερειών, με συχνή τάση αυτές να καθίστανται οξύτερες. Η ανάπτυξη είναι αρκετά πραγματική, αλλά επιβαρύνεται από πλήθος ανισορροπιών. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η νέα έννοια της εδαφικής συνοχής, και εδώ είναι που αυτή πρέπει να αποκτήσει κεντρική θέση στη συνέχιση της περιφερειακής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ μαζί με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ τομεακών πολιτικών, και πραγματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Εδώ αναμένουμε με ενδιαφέρον, και πρέπει να πω με κάποια ανυπομονησία, την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής τον Σεπτέμβριο. Στο θέμα αυτό υπάρχει προφανής ανάγκη για κοινή γλώσσα, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις μας, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα διδάγματα της τέταρτης έκθεσης προβάλλουν τις σκέψεις μας για την μετά το 2013 περίοδο, δεδομένου ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013 εφαρμόζονται τώρα σε όλες σχεδόν όλες τις περιοχές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ένα σύστημα πρόβλεψης πιστώσεων για τη διοχέτευση των βασικών στοιχείων των πόρων προς τους στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας. Παρότι επιθυμούμε να τονίσουμε τη στενή σχέση των προτεραιοτήτων μεταξύ της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της πολιτικής συνοχής, εντούτοις αισθανόμαστε ότι η τελευταία πρέπει να προχωρεί πέραν της σφαίρας αυτής και να αποκτήσει θέση σε μια ευρύτερη προοπτική.

Η έκθεσή μας υποστηρίζει σθεναρά ότι η σύγκλιση σε διάφορα επίπεδα συνιστά προϋπόθεση για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας στις περιφέρειες, και ότι τα προσεχή χρόνια η αλληλοσυμπληρωματικότητα των δύο πολιτικών θα είναι απαραίτητη προκειμένου να συνδυαστεί η αποτελεσματικότητα και η αλληλεγγύη. Η περιοδική αξιολόγηση για τη περίοδο 2007-2013, την οποία ζητούμε, θα μας επιτρέψει να επιβεβαιώσουμε την καταλληλότητα της διαδικασίας, ή να εφαρμόσουμε οιεσδήποτε προσαρμογές που ενδέχεται να είναι απαραίτητες βάσει δεόντως ενημερωμένων στοιχείων. Ερωτήματα πρέπει επίσης να τεθούν όσον αφορά την αποσύνδεση που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού ανάμεσα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιφερειακή πολιτική. Η σκοπιμότητά της δεν φαίνεται ότι έχει αποδειχθεί επαρκώς στην πράξη και έχουμε την αίσθηση ότι η διατήρηση αυτού του διαχωρισμού μετά το 2013 ενδέχεται να αποτελέσει πρόβλημα.

Στην έκθεσή μας υπογραμμίζονται οι νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ΕΕ και ο σημαντικός εδαφικός αντίκτυπός τους. Υπάρχουν προβλήματα όπως η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, κλπ. Εκτιμούμε ότι η αναγκαία και επείγουσα σύγκλιση και μια κατάλληλη εδαφική προσέγγιση για τις προκλήσεις αυτές απαιτούν βελτιωμένες πολιτικές πολιτικής και οικονομικής συνοχής μετά το 2013. Έχοντας υπόψη αυτές τις αναγκαιότητες, το Κοινοβούλιο θα αντιταχθεί σθεναρά, όπως πάντα κάνει, σε οποιαδήποτε απόπειρα επανεθνικοποίησης αυτής της πολιτικής.

Θέλω να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώντας τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι μου παρείχαν σημαντικότατη βοήθεια στο έργο αυτό, για το μεγάλο αριθμό συμβιβασμών που κατορθώσαμε να πετύχουμε. Θέλω επίσης να επισημάνω τη συνοχή με την έκθεση της κ. Kallenbach. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό αν στο Σώμα σήμερα παρουσιαζόταν ένα πλήρως συνεκτικό σύνολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, εισηγήτρια. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την καλή και εποικοδομητική συνεργασία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της επιτροπής και της Ομάδας, καθώς και τους βοηθούς των βουλευτών. Όσο ισχυρότερη είναι η κοινότητα τόσο καλύτερο είναι το προϊόν!

Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε από κοινού την έκθεση του κ. Guellec και τη δική μου έκθεση. Όσον αφορά το στόχο επίτευξης μιας πραγματικά αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη, αυτές οι δύο εκθέσεις αποτελούν ένα αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο. Η πολιτική συνοχής είναι ο υλικός εξοπλισμός, όπως ήταν και πριν, με τον Χάρτη της Λειψίας και την Εδαφική Ατζέντα να αποτελούν το λογισμικό. Αυτά τα μέσα μπορούν να λειτουργούν μόνο υπό μορφή ζεύγους. Δια μέσου της πολιτικής συνοχής της η ΕΕ έχει εξοπλιστεί με τις απαραίτητες νομικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες. Για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον πολεοδομικό και χωροταξικό δεν έχουμε καμία πραγματική αρμοδιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια συνεκτική πολιτική –σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο– είναι το προαπαιτούμενο για βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι πόλεις είναι το επίκεντρο ευκαιριών και προβλημάτων. Έχουν αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές και στην άμεση περιφέρεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βασιζόμαστε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής συνολικά, σε λύσεις που ξεκινούν από μια ολιστική προοπτική και οι οποίες ταυτόχρονα προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ενιαία λύση δεν υπάρχει, μπορούν ωστόσο να υπάρχουν κοινές αρχές όπως η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η αρχή της εταιρικής συνεργασίας, οριζόντια και κάθετη, μεταξύ των πόλεων και της περιφέρειας, αλλά επίσης και με τους διάφορους παράγοντες που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε σημειώσει σημαντικότατη πρόοδο. Πέραν του Χάρτη της Λειψίας και της Εδαφικής Ατζέντας, του Πρώτου Προγράμματος Δράσης υπό την πορτογαλική Προεδρία, η εδαφική συνοχή συμπεριλήφθηκε ως κοινοτικός στόχος στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Το γεγονός αυτό ενισχύει το κύρος του Κοινοβουλίου με τον καταμερισμό των ρόλων και τη διαδικασία συναπόφασης. Με τη σημερινή συζήτηση, θέλαμε να στείλουμε μια δήλωση από το Κοινοβούλιο πριν από την εαρινή διάσκεψη κορυφής του Συμβουλίου έτσι ώστε τα εδαφικά και πολεοδομικά θέματα να μπορέσουν να συμπεριληφθούν ως σαφείς συνιστώσες στις στρατηγικές της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ.

Υπήρχε επίσης κοινή επιθυμία του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών στη Λειψία να θέσει η σλοβενική Προεδρία την Εδαφική Ατζέντα στην ημερήσια διάταξη για τη φετινή εαρινή διάσκεψη κορυφής προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη πολιτική αναγνώριση του εδαφικού πλαισίου για την ανάπτυξη των περιφερειών και πόλεων και νέων μορφών συμμετοχής στις πολιτικές αποφάσεις της ΕΕ. Αυτό επαναλήφθηκε με σαφήνεια στη διάσκεψη των Αζορών τον Νοέμβριο. Έως τώρα, δεν έχω συγκεκριμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό.

Θα είχα κατά συνέπεια εκτιμήσει ιδιαίτερα την παρουσία εδώ σήμερα ενός εκπροσώπου του Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορούσαμε να λάβουμε αυτή την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των προετοιμασιών. Δυστυχώς, άκουσα ότι κατά τα φαινόμενα δεν υπάρχει συναίνεση στο Συμβούλιο προκειμένου να συμμορφωθεί με το αίτημα των υπουργών. Θα ήθελα να ακούσω από το Συμβούλιο αν, και με ποια μορφή, η Εδαφική Ατζέντα πρόκειται να συζητηθεί στην εαρινή διάσκεψη κορυφής. Θα με ενδιέφερε επίσης να ακούσω αν είναι αλήθεια ότι στο τρέχον σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, δεν γίνεται αναφορά σε εδαφικά θέματα ούτε και εξετάζεται το ενδεχόμενο σχετικών τροπολογιών στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ωστόσο, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μετατρέψουμε τα πολλά ωραία λόγια μας σε πραγματική δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, Επιτροπή. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιθυμώ να αρχίσω συγχαίροντας –και ίσως, ακόμη περισσότερο, ευχαριστώντας– τόσο την κ. Kallenbach όσο και τον κ. Guellec για τις εκθέσεις τους, καθώς και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την εξαιρετική εργασία τόσο για την τέταρτη έκθεση για τη συνοχή όσο και για την έκθεση σχετικά με την εδαφική συνοχή.

Η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τις απόψεις σας ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθώς και στην προσέγγιση της Ένωσης προς τους πολίτες της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απορρίπτει σθεναρά τις προσπάθειες επανεθνικοποίησης αυτής της πολιτικής.

Συμμεριζόμαστε επίσης την άποψή σας ότι πρέπει στο μέλλον να υπάρχει εγγύηση επαρκών δημοσιονομικών πόρων για την πολιτική συνοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αναμενόμενες νέες προκλήσεις που θα επηρεάσουν όλα τα ευρωπαϊκά εδάφη. Οφείλουμε επίσης να έχουμε κατά νου ότι, ταυτόχρονα, η πολιτική συνοχής πρέπει να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις περιφερειακές ανισότητες που προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες, και επικείμενες, διευρύνσεις.

Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι, στο πλαίσιο της «Λισαβονοποίησης» της πολιτικής μας, η κυριότερη προτεραιότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής είναι, και θα παραμείνει μετά το 2013, ο στόχος της μείωσης των ανισοτήτων, καθώς αυτός εμπεριέχεται στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Η διάσταση της αλληλεγγύης της πολιτικής αποτελεί κεντρική συνιστώσα της πολιτικής αυτής και η διάθεση πόρων βεβαίως θα ακολουθήσει αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την ευημερία των χωρών και περιφερειών.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται μια εντυπωσιακή πλειοψηφία ενδιαφερομένων σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό που επίσης συμμερίζονται είναι ότι η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός μηχανισμός κατανομής πόρων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών× αυτή η πολιτική είναι καταρχάς και κυρίως μια αναπτυξιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η προαγωγή της ενδογενούς ανάπτυξης όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η Επιτροπή συμμερίζεται επίσης το ενδιαφέρον σας σχετικά με την ανάγκη για περισσότερη συνοχή μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και άλλων κοινοτικών τομεακών πολιτικών, ειδικότερα δε της ανάπτυξης της υπαίθρου, της έρευνας ή του ανταγωνισμού. Θα προσέθετα εδώ ότι η ανάγκη για συνοχή μεταξύ των διαφόρων αναπτυξιακών πολιτικών ισχύει επίσης για τον συντονισμό μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και των εθνικών πολιτικών. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό αποτελεί θέμα αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής, και στην εδαφική της διάσταση.

Συμμερίζομαι πλήρως την άποψή σας ότι η επιτυχία της εδαφικής ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας εξαρτάται από δύο προϋποθέσεις. Πρώτον πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη προκειμένου να αποφευχθεί μια αποσπασματική προσέγγιση στα εδάφη μας. Ένα κλασσικό παράδειγμα εδώ είναι το να σκεφτόμαστε με κατηγορίες καθαρά αγροτικών ή αστικών στρατηγικών, πράγμα που παραβλέπει την κρίσιμη σημασία των πραγματικών οικονομικών περιφερειών.

Από την άλλη πλευρά, η ολοκληρωμένη προσέγγιση σημαίνει επίσης την ανάγκη για ολοκλήρωση διαφόρων τομεακών πολιτικών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη όλων των εδαφών μας.

Η δεύτερη προϋπόθεση, όπως σωστά επισημάνατε, είναι η ανάγκη να παρακολουθεί η Επιτροπή και να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο εφαρμογής των δράσεων που έχουν συμφωνηθεί βάσει της εδαφικής ατζέντας, και εδώ χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών στα κράτη μέλη έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να τους προσφέρει επαρκή βοήθεια. Επί παραδείγματι, με βάση μια καλύτερη παρακολούθηση, η Επιτροπή μπορεί να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στον τομέα του ορισμού δεικτών εδαφικής συνοχής.

Σαφώς η Επιτροπή βλέπει ως καλά νέα –όπως και η έκθεσή σας– την εισαγωγή της έννοιας της εδαφικής διάστασης της συνοχής στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη νέα διάσταση της πολιτικής συνοχής και τις λεωφόρους που αυτή διανοίγει όπως, επί παραδείγματι, τον νέο ορισμό της επικουρικότητας που αναγνωρίζει μεγαλύτερη βαρύτητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή συμπεριέλαβε την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2008.

Ακόμη και αν δεν υπάρχει ακόμη καθιερωμένος ορισμός της έννοιας, η εδαφική συνοχή συνθέτει τους νόμιμους στόχους της Ένωσης για να επιτύχει μια διατηρήσιμη ισορροπία και αρμονική ανάπτυξη του εδάφους της καθώς επίσης και για να παράσχει ισότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Γνωρίζουμε όλοι σήμερα ότι υπάρχουν πολλές πτυχές εδαφικής ισορροπίας στην Ένωση οι οποίες απειλούν την αρμονική ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας της Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Είναι σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς και όσον αφορά τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες.

Με ικανοποίηση μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι κρίσιμης σημασίας συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση της κ. Kallenbach, όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας της εδαφικής συνοχής και την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, καθώς επίσης και τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών, λαμβάνονται όλες υπόψη για τη σύνταξη της Πράσινης Βίβλου μας η οποία θα εγκριθεί από το κολέγιο των επιτρόπων τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να σας ενημερώσω ότι σημειώνουμε πρόοδο με τα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινή αντίληψη της εδαφικής συνοχής και των κρίσιμης σημασίας συνιστωσών της. Αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που έχουμε αποστείλει στα 25 κράτη μέλη σχετικά με την εδαφική συνοχή, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εφικτή την πρόοδο.Έχουμε επίσης δημιουργήσει στην Επιτροπή μια διυπηρεσιακή ομάδα η οποία μας παρέχει ένα εσωτερικό πλαίσιο εργασίας για την εδαφική συνοχή, και έχουμε ήδη ολοκληρώσει το πρώτο μέρος αυτής της άσκησης: τον εντοπισμό της εδαφικής συνοχής σημαντικών πολιτικών της ΕΕ. Έχουμε τώρα αρχίσει τη διαδικασία, συγκεκριμένα τη διαδικασία ανάπτυξης ορισμένων εργαλείων τα οποία επίσης ανταποκρίνονται στο αίτημά σας. Όπως προφανώς γνωρίζετε, η διερεύνηση της εκτίμησης εδαφικών επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών καθώς και επίσης και η ανάπτυξη δεικτών εδαφικής συνοχής είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του νέου ενισχυμένου προγράμματος ESPON.

Όσον αφορά τα πολεοδομικά θέματα, τον Μάρτιο θα έχουμε τον επόμενο πολεοδομικό έλεγχο ο οποίος αυτή τη στιγμή λαμβάνει την οριστική μορφή του ενώ η δεύτερη έκθεση για την κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων αναμένεται τον Ιούνιο του 2009. Η URBACT II έχει τώρα αναβαθμιστεί σε στρατηγικό μέσο για τη δημιουργία δικτύων και για ανταλλαγές στην αστική ανάπτυξη.

Η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε, στην περίπτωση και των δύο εκθέσεων, μια υψηλή συνοχή των απόψεών σας και των απόψεων της Επιτροπής, και προσβλέπω τώρα στη συζήτηση για μια καλύτερη κατανόηση των ανησυχιών σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας, και ειδικά τον κ. Ambroise Guellec, για την παρουσίασή του και την εργασία του για το θέμα. Ως μόνιμη εισηγήτρια επί των διαρθρωτικών ταμείων για την Επιτροπή Προϋπολογισμών, επιθυμώ επίσης να αναφερθώ εν συντομία σε θέματα δημοσιονομικά.

Αυτή η πολιτική αποτελεί τώρα μια από τις σημαντικότερες πολιτικές για την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρώπης σε δημοσιονομικά θέματα. Σήμερα, όπως ήδη ακούσαμε σήμερα το πρωί, το σημαντικότερο θέμα είναι η συνεχής βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πολιτικών συνοχής. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή του Κοινοβουλίου σε ορισμένα ανησυχητικά μηνύματα όπως οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης και οι υποχρεώσεις που εκκρεμούν.

Θέλω να τονίσω αυτά που εκτιμώ ότι αποτελούν ακανθώδη σημεία. Η ΕΕ πρέπει επειγόντως να καταστήσει θέμα τιμής την απλούστευση των διαδικασιών, όπως η εφαρμογή τεχνικής βοήθειας, με σκοπό την προετοιμασία και την εκτέλεση πολλών έργων τα οποία οι χώρες μας έχουν ανάγκη.

Πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί μια καλύτερη κοινή διαχείριση και χαιρετίζω τις δηλώσεις της Επιτροπής σε σχέση με την απόφαση της Τρίτης να εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης σχετικά με μια στρατηγική ελέγχου για τα διαρθρωτικά ταμεία.

Κάτι το οποίο επισημαίνω από μακρού, και στο οποίο είμαι επίσης ευτυχής που η Επίτροπος μόλις αναφέρθηκε, είναι η ανάγκη να προβλέπονται τόσο ποιοτικοί όσο και ποσοτικοί δείκτες απόδοσης κοινοί για όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι δημοσιονομικές ανάγκες και να βοηθήσουν να προσδιοριστεί το επόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετά το 2013 πολυετή περίοδο και, με μια λέξη, να βελτιωθεί η σαφήνεια της παρουσίας της Ευρώπης σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ και τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. − (PT) Οφείλω να αρχίσω εκφράζοντας τη λύπη μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει συμπεριλάβει καμία από τις τροπολογίες που κατέθεσε η Επιτροπή Αλιείας επί της τέταρτης έκθεσης για τη συνοχή. Οι τροπολογίες αυτές επαναλαμβάνουν, επί παραδείγματι, τη συμβολή που είχε ο τομέας της αλιείας στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αλιευτικών κοινοτήτων στις περιφέρειες σύγκλισης, στις περιφέρειες που μειονεκτούν εξ αιτίας μόνιμων γεωγραφικών ή φυσικών μειονεκτημάτων, όπως οι εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, καθώς επίσης και στις φτωχές αλιευτικές κοινότητες εντός ευπορότερων περιφερειών. Λυπάμαι επίσης για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), σε μια Ένωση με 27 μέλη, δεν διαφέρει σημαντικά από τον προϋπολογισμό του FIFG (Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας) σε μια Ένωση με 15 μέλη. Το ΕΤΑ πρέπει κατά συνέπεια να ενισχυθεί δημοσιονομικά.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατέθεσα στην τρέχουσα περίοδο συνόδου δυο τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν στο να υπογραμμίσουν τη σημασία της διαρθρωτικής πολιτικής της αλιείας για την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák , εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (CS) Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι εκθέσεις που συζητούμε σήμερα είναι σημαντικές όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την παρούσα κατάσταση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και της εδαφικής διάστασής της, αλλά επίσης και για το γεγονός ότι στρέφουμε την προσοχή μας πέραν του 2013. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την κ. Kallenbach και τον κ. Guellec για την εξαιρετική εργασία τους και την απροκατάληπτη προσέγγισή τους.

Οι δύο εκθέσεις, όπως αμφότεροι οι εισηγητές ανέφεραν, αλληλοσυμπληρώνονται και πρέπει να εξεταστούν μαζί. Η εδαφική συνοχή, χάρη στο γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει καταστεί τόσο σημαντική ως έννοια όσο και η οικονομική και κοινωνική συνοχή. Όμως η εδαφική συνοχή ως έννοια είναι η λιγότερο ερευνούμενη και η λιγότερο κατανοητή. Η εδαφική συνοχή έως τώρα στερείται ακόμη και σαφούς ορισμού. Ο γενικός στόχος της συνοχής είναι η εξομάλυνση των διαφορών, ωστόσο αυτές οι διαφορές εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν και είναι περισσότερο έντονες στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ του πρώην ανατολικού στρατοπέδου και της δημοκρατικής Δύσης. Η εδαφική συνοχή, κατά την άποψή μου, περιλαμβάνει επίσης τη συνοχή πόλεων και κράτους. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι πόλεις είναι κινητήρες δημιουργίας ανάπτυξης στις μεμονωμένες χώρες και κατά συνέπεια είναι σωστό να συμπεριλάβουμε το θέμα της αστικής ανάπτυξης στο σχέδιο ψηφίσματός μας και ταυτόχρονα να ζητούμε την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ωστόσο, από την άποψη αυτή, στο μέλλον θα είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε και να απλοποιήσουμε την πρόσβαση των αστικών περιοχών στα διαρθρωτικά ταμεία και να ενθαρρύνουμε καλύτερες σχέσεις μεταξύ δημοτικών αρχών και φορέων κτηματικής ανάπτυξης όταν χρηματοδοτούνται έργα αστικής ανάπτυξης από ιδιωτικά κεφάλαια.

Εγκρίναμε τον Χάρτη της Λειψίας και τώρα πρέπει βαθμιαία να αρχίσουμε να τον εφαρμόζουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στο μέλλον, για την ανάπτυξη της υπαίθρου μας. Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά αν είναι καλύτερα να συμπεριλάβουμε την αγροτική πολιτική στην κοινή γεωργική πολιτική ή αν πρέπει να εξετάσουμε διαφορετική λύση.

Κυρίες και κύριοι, μία μόνο τελική παρατήρηση. Η συζήτηση για την πολιτική συνοχής είναι κυρίως μια συζήτηση για την κατανομή κονδυλίων. Είναι προφανές και είναι σωστό ότι η πολιτική συνοχής γίνεται ισχυρότερη και αρχίζει να φαίνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η πολιτική συνοχής πρέπει να ασχολείται με νέα φαινόμενα, όπως η γήρανση και η θνησιμότητα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, η αστάθεια στην τροφοδοσίας ενέργειας και η επιδείνωση του περιβάλλοντος. Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να τροποποιηθεί η πολιτική ανάλογα και να διασφαλιστούν επαρκείς πόροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κ. Vlasák έχει απόλυτο δίκιο όταν λέγει ότι μας περιμένει το έργο της εκπόνησης της πολιτικής συνοχής για τη μετά το 2013 περίοδο. Χρησιμοποιήσαμε αυτές τις δύο εκθέσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό ως θέμα. Μάλιστα, έχουμε συγκεντρώσει κάθε στοιχείο που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο αυτό.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, ωστόσο, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στρατηγικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, ήτοι τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη των στρατηγικών της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής συνοχής, πρέπει, κατά την άποψή μου, να επικεντρωθεί στις βασικές στρατηγικές αντί να καταφεύγει στην αρχή του «ποτιστηριού». Πρέπει να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις που προβάλλουν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μόνο μερικά παραδείγματα: η δημογραφική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η περιφερειακή συρρίκνωση του πληθυσμού, αλλά και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολεοδομική πολιτική.

Από τη δική μου άποψη, η προσέγγιση των «ίσων ευκαιριών για ανθρώπους και περιφέρειες» είναι ουσιώδης για την εξεύρεση λύσεων στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία και στις υποδομές τους είναι σημαντική, και θα προέχει όλο και περισσότερο, και, κατά τα γνώμη μου, είναι πραγματικά αειφόρος. Ωστόσο, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν, στο μέλλον, επιτύχουμε αποτελεσματικότερα τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από μακρού και το ζητεί εκ νέου στις εκθέσεις αυτές.

Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη –πιστεύω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος του Συμβουλίου– και να επισημάνω ότι του αναθέτουμε να εκτελέσει προπαρασκευαστικό έργο. Προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε πρόσθετα έργα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, οι δημοσιονομικοί πόροι που χρειάζονται για τον σκοπό αυτό πρέπει επίσης να καταστούν διαθέσιμοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (PL) Η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή και η έκθεση του κ. Guellec υπογραμμίζουν την επιτυχία της πολιτικής συνοχής στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Επισημαίνουν επίσης την ανάπτυξη σε χώρες οι οποίες πριν υστερούσαν, επί παραδείγματι η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επιβεβαιώνουν την ευδιάκριτη αποτυχία αυτής της πολιτικής όσον αφορά την προσέγγιση του επιπέδου ανάπτυξης μεταξύ περιφερειών.

Τα κράτη μέλη δυστυχώς παραβλέπουν την υπερβολική συγκέντρωση επενδύσεων και άλλων στοιχείων ανάπτυξης στις εθνικές πρωτεύουσες. Μια παρόμοια κατάσταση ισχύει για τις περιφέρειες όπου οι επενδύσεις τείνουν να συγκεντρώνονται σε κεντρικές περιοχές, εμποδίζοντας έτσι να αναπτυχθεί ολόκληρη η περιφέρεια με τον ίδιο ρυθμό. Οι ανισότητες εντός και μεταξύ περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικά μεγαλύτερες από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία.

Όλα δείχνουν την ανάγκη θέσπισης ενός μηχανισμού ο οποίος θα ενίσχυε την αποκέντρωση εντός των κρατών μελών. Για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές απαιτείται μια μακράς διάρκειας αλλά και δυναμική περιφερειακή πολιτική. Η έκθεση του κ. Guellec υποδεικνύει, σταθμίζοντας τα δεδομένα, την ανάγκη να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι σύνδεσμοι μεταξύ της στρατηγικής της Λισαβόνας και της πολιτικής συνοχής. Η τελευταία δεν πρέπει να καταστεί απλά ένα μέσο της προηγούμενης. Η πολιτική συνοχής στοχεύει στην αειφόρο και αρμονική ανάπτυξη, και αποτελεί η ίδια σημαντικό αυτοσκοπό. Είναι ο φθηνότερος τρόπος για να αποτραπεί η εμφάνιση καταστάσεων που μπορεί αργότερα να μας στοιχίσουν πάρα πολύ ακριβά. Έχω κατά νου συγκρούσεις, μαζική φυγή από χώρες και μετανάστευση σε άλλες, μετεγκατάσταση εταιρειών και παρόμοια συμβάντα, τα οποία σημαίνουν αναστάτωση για τους τοπικούς πληθυσμούς.

Πέραν της Συνθήκης της Λισαβόνας, η έκθεση που εγκρίνεται σήμερα υπογραμμίζει τη σημασία της εδαφικής διάστασης. Υπάρχει ωστόσο επείγουσα ανάγκη να διευκρινιστεί αυτή η έννοια και να καθιερωθεί ένας σαφής ορισμός αυτού που συνεπάγεται η εδαφική διάσταση. Τώρα χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο τυφλά, και μπορεί να γίνει αντιληπτός με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν τμήματα της έκθεσης του κ. Guellec όπου αυτή η έννοια αποκτά προβάδισμα έναντι της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ενώ σε άλλα σημεία παρουσιάζεται ως συμπληρωματική. Σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά στην ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες, και σε άλλες αφορά στην ισόρροπη κατανομή ερευνητικών κέντρων, επί παραδείγματι.

Πιστεύω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι η συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο σχετικά με την εδαφική διάσταση προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, μετά την έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής. Η Πράσινη Βίβλος θα πρέπει να συζητηθεί πολύ νωρίτερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα αμφότερους τους εισηγητές για την εργασία τους.

Ο όρος συνοχή έχει αποκτήσει ειδική σημασία εντός της Ένωσης. Οι αναφορές στην ανάγκη να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιφερειών προκειμένου να ενωθούν οι εθνικές οικονομίες και να στηρίξουν την αρμονική ανάπτυξή τους χρονολογούνται από την εποχή της Συνθήκη της Ρώμης.

Η τέταρτη έκθεση καλύπτει τα έτη 2000-2006. Είναι το αντικείμενο της έκθεσης Guellec, η οποία περιέχει πολλές πολύτιμες διαπιστώσεις. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη. Επισημαίνει επίσης τους τομείς όπου οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες. Τη μείωση των ανισοτήτων στις περιφέρειες αυτές πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε ως μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια.

Η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή περιέχει πολλές συγκριτικές παραμέτρους που έλειπαν σε προηγούμενα έγγραφα. Ωστόσο, η πρόταση για τη χρήση δεικτών που θα συμπληρώνουν το βασικό κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε σχέση με τα διάφορα επίπεδα NUTS εξακολουθεί να ισχύει.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί θεμέλιο της ολοκλήρωσης και συμβάλλει σημαντικότατα στην αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οι περιφερειακές, τοπικές και περιβαλλοντικές πτυχές της είναι σημαντικές, όπως έχει αναφέρει η κ. Staniszewska. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την επίπτωσή της στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και κατά συνέπεια στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Τα δημογραφικά θέματα είναι σημαντικά επίσης, καθώς ορισμένες περιοχές απειλούνται με συρρίκνωση του πληθυσμού.

Όταν αναφερόμαστε στη συνοχή την αντιλαμβανόμαστε ως οικονομική και κοινωνική. Απαιτείται επειγόντως ένας ορθός ορισμός του όρου εδαφική συνοχή. Η συνοχή πρέπει να νοείται πως διασφαλίζει ότι, ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής τους, οι πολίτες της Ένωσης απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες, επί παραδείγματι, για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, διαδικτύου και μεταφορών. Η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί με επαρκείς πόρους της Ένωσης. Η αστική πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως επισήμανε η κ. Kallenbach.

Πρόσφατα ανέκυψε το θέμα σχετικά με το πώς μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ συνοχής ή ανταγωνιστικότητας, ισότητας ή αποδοτικότητας. Η σύντομη απάντησή μου είναι να επιλέξουμε αμφότερες, στο μέτρο που πρέπει.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η φιλοσοφία που επικρατούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι η ικανότητα ολοκλήρωσης της Ένωσης έπρεπε να μετράται σύμφωνα με τη επιτυχία της εσωτερικής αγοράς. Η ελπίδα ότι τα προβλήματα που υπήρχαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να επιλυθούν με τις ιδέες της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες ήσαν προσανατολισμένες αποκλειστικά στην οικονομική ανάπτυξη, παρέμεναν ωστόσο, ανεκπλήρωτες..

Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά επικέντρωνε την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στα σημαντικά κέντρα τα οποία προσέλκυαν πρόσθετη δραστηριότητα, εις βάρος περιφερειών που μειονεκτούσαν αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Και ακόμη και σε αυτές τις περιφέρειες δεν ήσαν όλοι σε θέση να μοιραστούν τα οφέλη× αντίθετα, η φτώχεια αυξήθηκε, προκαλώντας εντάσεις και αναταραχή.

Σήμερα, η Επιτροπή κάνει το ίδιο λάθος. Υπαγάγει την πολιτική συνοχής στη στρατηγική της Λισαβόνας. Αντί να θέσει σε πραγματική προτεραιότητα τα προβλήματα των περιοχών που μειονεκτούν ιδιαίτερα και να προωθεί μόνον έργα αειφόρου ανάπτυξης, επενδύει σε παρωχημένες ιδέες υποδομών και, κατά συνέπεια, μόνον στα οικονομικά κέντρα. Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα εξαρτώνται από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες για γενιές. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα μαζικό πρόβλημα, επειδή στο τέλος, επόμενη γενιά είναι αυτή που θα πρέπει να καταβάλει το κόστος των αποτυχημένων αναπτυξιακών πολιτικών. Και αυτό με τη σειρά του θα προκαλέσει μεταναστευτικά ρεύματα −η συνάδελφός μου κ. Kreh έχει ήδη αναφερθεί σε αυτό– και θα προκαλέσει επίσης ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα επειδή ορισμένα τμήματα του πληθυσμού δεν θα έχουν μερίδιο στα οφέλη. Αυτές είναι αδιέξοδες πολιτικές.

Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη θέσουμε σε κίνδυνο την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει πραγματικά να παραμείνουν ξεχωριστός τομέας πολιτικής και τα οφέλη πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιφέρειες και τους λαούς της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η πολιτική συνοχής διέπεται πραγματικά από ένα κοινωνικό μοντέλο βασισμένο στην αλληλεγγύη και σε μοντέλα αειφόρου ανάπτυξης τα οποία δεν θα εφαρμόζονται εις βάρος του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. − (PT) Σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε μόνο να υπογραμμίσουμε ορισμένες από τις θεμελιώδεις αρχές που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διέπουν αυτή τη συζήτηση.

Πρώτον, η περιφερειακή πολιτική είναι ένα κρίσιμης σημασίας μέσο για την προαγωγή της ιδιαίτερα εκτιμώμενης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί μια διαρθρωτική πολιτική η οποία πρέπει να έχει ως πρώτιστους και κύριους στόχους, όπως έχει ήδη δηλωθεί, τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, την ενθάρρυνση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών που υστερούν, την προαγωγή της πραγματικής σύγκλισης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμεύει ως παράγοντας αναδιανομής και αντιστάθμισης, όσον αφορά το αυξημένο κόστος της ενιαίας αγοράς, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και της ελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, η πολιτική συνοχής και οι συνδεόμενοι δημοσιονομικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προώθηση έργων για οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και περιφερειακή ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, τα έργα αυτά δεν πρέπει να υπόκεινται σε μια πολιτική που θα έχει ως προτεραιότητα και δόγμα της τον ανταγωνισμό, την απορύθμιση ή την αποκαλούμενη προσαρμοστικότητα και επιχειρηματικότητα που είναι προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισαβόνας. Με άλλα λόγια, πιστεύουμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να είναι υποκατάστατο για σύγκλιση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υστερούν στην κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη.

Τρίτον, οι τρέχοντες κοινοτικοί δημοσιονομικοί πόροι για την πολιτική συνοχής είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες της πραγματικής σύγκλισης, των περιφερειακών διαφορών, των υψηλών επιπέδων ανεργίας, των εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, καθιστώντας την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικό και πρωταρχικό στόχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, διάβασα με ενδιαφέρον τις εκθέσεις της κ. Kallenbach και του κ. Guellec. Η συνοχή των ευρωπαϊκών χωρών εξακολουθεί να αποτελεί συναρπαστικό θέμα. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής πολιτικής και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ αρχίζει να αποκτά σταδιακά μορφή. Το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική παράγει αποτελέσματα φαίνεται καθαρά στην έκθεση συνοχής. Η συνοχή μεταξύ των κρατών μελών έχει αυξηθεί.

Ταυτόχρονα δείχνει ότι η συνοχή μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών μελών μειώνεται, ιδιαίτερα δε μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών. Κατά την άποψή μου, σε τέτοιες περιπτώσεις οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απορρίφθηκε εκ των προτέρων η δυνατότητα να αυξάνουν τα κράτη μέλη ανεξάρτητα τις συνεισφορές τους στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Είναι πάρα πολύ νωρίς για να εξακριβώσουμε για πόσο διάστημα θα πρέπει να συνεχιστεί η παρούσα πολιτική. Το γεγονός ότι θέτει ορισμένες συγκεκριμένες προκλήσεις είναι σαφές. Όμως ας εξετάσουμε επίσης αν είναι ικανή να επιλύσει την ούτως αποκαλούμενη απόκλιση, δηλαδή, όχι μόνο τη συνοχή σε επίπεδο κράτους μέλους αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Επειδή προφανώς τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν έτσι, είναι επιθυμητή μια διαφορετική προσέγγιση με ευρύτερο ρόλο για τα κράτη μέλη. Ουδείς γνωρίζει αυτή την εθνική και περιφερειακή κατάσταση καλύτερα από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αυτά μπορούν να εισαγάγουν λύσεις που θα καταστήσουν επιτεύξιμους τους στόχους της συνοχής σε υποεθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται τόσο για τη συνοχή μεταξύ και εντός των κρατών μελών ώστε θα διαθέσει 350 δισ. ευρώ από τώρα έως το 2013.

Αναμένεται επίσης μια Πράσινη Βίβλος στο εγγύς μέλλον διότι, στις Βρυξέλλες, κάθε φορά που ανακύπτει ένα πρόβλημα πρέπει να συνταχθεί ένα έγγραφο γι’ αυτό. Ασφαλώς και υπάρχει πρόβλημα συνοχής μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης, της Ευρώπης των χωριών και της Ευρώπης των πόλεων ή της Ευρώπης των ακριβών προαστίων και των εργατικών συνοικιών.

Ποιος όμως ευθύνεται γι’ αυτό; Ποιος απερήμωσε τα χωριά στην Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, όπου οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αμπελοκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία, όπου παρήγαγαν καπνά, βαμβάκι και ελαιόλαδο; Ποιος, και ποιες πολιτικές, κατήργησαν χιλιάδες ταχυδρομικά γραφεία στη Σουηδία, στη Γερμανία και στη Γαλλία; Ποιος έκλεισε τους αγροτικούς σιδηροδρομικούς σταθμού, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς; Στα λιμάνια, ο άνεμος καταστρέφει τα ακινητοποιημένα αλιευτικά σκάφη, τα μέσα διαβίωσης των αλιέων, τις μικρές επιχειρήσεις και τα ναυπηγεία; Στα Πυρηναία ή στις Άλπεις είναι οι λύκοι αυτοί που αφανίζουν τους βοσκούς ή μήπως τα αρνιά που εισάγονται από τη Νέα Ζηλανδία;

Όλοι γνωρίζουμε την απάντηση: η πολιτική διεθνούς εμπορίου που διεξήγαγε η Επιτροπή μέσω της συμφωνίας GATT και του ΠΟΕ ήταν αυτή που οδήγησε στο κλείσιμο 90 γεωργικών εκμεταλλεύσεων την ημέρα στην Ισπανία και στη Γαλλία τα τελευταία 20 έτη. Η δογματική κατάργηση της δασμολογικής προστασίας ήταν αυτή που κατέστρεψε τα βιομηχανικά ισοζύγια κάτω από ένα κύμα εισαγωγών.

Τώρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η συνοχή, πρέπει πρώτα να αποκαταστήσουμε τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών. Δεν μπορούμε να έχουμε μία πολιτική στο Κοτονού για τα κράτη ΑΚΕ και στη συνέχεια να καταστρέφουμε αυτή την πολιτική στη Γενεύη για το εμπόριο της μπανάνας. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινοτική προτίμηση για τα αγροτικά προϊόντα μεταξύ 1962 και 1986 και στη συνέχεια να τα καταστρέφουμε όλα αυτά με το ελεύθερο εμπόριο στους Γύρους της Ουρουγουάης και της Ντόχα.

Η συνοχή λοιπόν απαιτεί έναν βαθμό συνοχής στις επιλογές. Κυρία Επίτροπε, είτε θα οικοδομήσουμε την Ευρώπη είτε θα οικοδομήσουμε τον κόσμο. Είτε θα εστιάσουμε στα κοινωνικά προβλήματα, είτε θα εστιάσουμε στον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Hübner, η μοναδική και ιδιάζουσα φύση αυτής της τέταρτης έκθεσης έγκειται στο γεγονός ότι όχι μόνο λαμβάνει επαρκώς υπόψη την τρέχουσα πολιτική αλλά προνοεί και για τις νέες προκλήσεις που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει. Καλύπτει την παγκοσμιοποίηση και τις συνέπειές της, καλύπτει την κλιματική αλλαγή, καλύπτει τα προβλήματα της ενέργειας και τις δημογραφικές προκλήσεις. Είναι καλό που αυτό το κάνουμε τώρα, ιδιαίτερα τη στιγμή ακριβώς που ετοιμαζόμαστε για τις εαρινές διακοπές του Μαρτίου. Ο κ. Guellec τα έκανε όλα πολύ καλά. Δήλωσε ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αλλάξει ως προς τα βασικά στοιχεία της –το οποίο επαναβεβαιώνεται ρητά στη νέα Συνθήκη– αλλά ότι το περιεχόμενο των περιφερειακών δεσμεύσεων και των προγραμμάτων πρέπει να αλλάξει.

Αυτήν την εβδομάδα εξετάσαμε επίσης τη στρατηγική της Λισαβόνας και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε δυνατά και να κάνουμε μια ρητή συνεισφορά, προβλέποντας το 60 – 65% του προϋπολογισμού συνοχής γι’ αυτόν το σκοπό. Αυτό θα δείξει σε ποιον βαθμό ο πυρήνας της πολιτικής συνοχής αντέχει για να αντιμετωπίσει την πρόκληση των νέων συνθηκών. Αυτό που δηλώνεται στην έκθεση Kallenbach είναι επίσης σημαντικό, ότι θεωρούμε την εδαφική συνοχή θεμελιώδη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκοσμιοποίηση εστιάζεται σε ορισμένες βασικές περιφέρειες, μητροπολιτικές περιοχές, και η απάντηση της Ευρώπης είναι ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταστεί κοινή η γνώση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επιχειρηματικότητα σε όλες τις περιφέρειες, περιλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών. Αυτή είναι η νέα ατζέντα.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ αντιστάθηκε επιτέλους στη χρήση της επανεθνικοποίησης ως απάντηση στη συζήτηση για το 2013. Αυτό οδηγεί στην επίτευξη μιας νέας συνέπειας μεταξύ Ε&Α, πολιτικής καινοτομίας, εσωτερικής αγοράς και των στοιχείων συνοχής της Ένωσης, συνδυάζοντας μια οικονομία βασισμένη στη γνώση –η οποία θα ενοχοποιηθεί εδώ μακροπρόθεσμα– με υψηλά ποσοστά απασχόλησης και ευημερία στις περιφέρειές μας.

Προσυπογράφω επίσης ευχαρίστως την πρωτοβουλία για τη διαφάνειας που πρότεινε η κ. Hübner. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πόσο συναφής είναι γι’ αυτούς τούτη η πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (PSE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, επιθυμώ να αρχίσω την ομιλία μου ευχαριστώντας την κ. Kallenbach και τον κ. Guellec ιδιαίτερα για το έργο τους σχετικά με αυτές τις εκθέσεις που οδήγησαν στην επίτευξη πλειοψηφικής συμφωνίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής υπήρξε παράδειγμα επιτυχούς κοινοτικής πολιτικής που τήρησε τις αρχές στις οποίες βασίστηκε και που βοήθησε στην εξάλειψη των ανισοτήτων.

Χώρες όπως η Ισπανία έχουν επιτύχει αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα όσον αφορά τη σύγκλιση χάρη στην πολιτική συνοχής. Επομένως θα επαναβεβαιώσουμε τον ρόλο της στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της επίτευξης προόδου στην κατάρτιση ανθρώπινου κεφαλαίου.

Παρά ταύτα, πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι εδαφικές ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και, κατά συνέπεια, πρέπει να δώσουμε μια σθεναρή απάντηση αν θέλουμε να προχωρήσουμε με μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις όπως η γήρανση ή μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, ειδικά δε σε αγροτικές περιοχές.

Πρέπει να ασχοληθούμε με τις υπόλοιπες προκλήσεις προκειμένου να μειώσουμε τις περιφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες και να εξασφαλίσουμε οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, και αυτό σημαίνει ότι η εστίασή μας στη συμμόρφωση με την στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητας, χωρίς να παραμελούμε άλλα θέματα όπως η δημογραφική αλλαγή.

Προκειμένου η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ να διασφαλίσει μια ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη, αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε στενή συνεργασία με περιφερειακούς παράγοντες και σε συντονισμό με άλλες πολιτικές. Έχουμε επίσης επίγνωση της ανάγκης να προωθηθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των προσβάσιμων περιφερειών και εκείνων των περιφερειών με εδαφικά μειονεκτήματα: ορεινές, νησιωτικές, ή αραιοκατοικημένες περιοχές.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον, είναι απολύτως ουσιώδες να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής με σημαντικούς οικονομικούς πόρους προκειμένου να αντιμετωπίσει όλες τις συνεπαγόμενες προκλήσεις..

Χθες εγκρίναμε τη συνθήκη της Λισαβόνας στο Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία, και σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε με μια νέα συνιστώσα της Συνθήκης, ορίζοντας την εδαφική συνοχή ως βασικό στόχο της ΕΕ προκειμένου να σημειώσει πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός πλουσιότερου μέλλοντος για την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω, κυρία Επίτροπε, ότι καθώς άκουγα την απάντησή σας στις δύο εκθέσεις των συναδέλφων μας, του κ. Guellec και της κ. Kallenbach, αισθάνθηκα πως δεν εγώ χρειαζόταν να πω τίποτα, καθώς ήταν τόσο προφανές ότι μας είχατε κατανοήσει πλήρως.

Αυτό είναι ένα αρχικό στάδιο, και είμαι εξαιρετικά ευτυχής και επιθυμώ να συγχαρώ το Σώμα δεδομένου ότι αυτές οι στενά συνδεόμενες εκθέσεις μεταξύ υμών, των συνεργατών σας, της επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου οδήγησαν σε ένα τέτοιο επίπεδο συνοχής στις απόψεις μας. Τώρα, ωστόσο, πέραν αυτής της συνοχής, πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή, διότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι επιτυγχάνουμε συνοχή μεταξύ μας, αλλά αυτή η συνοχή πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Εκτιμώ ότι αυτό είναι δυνατόν με την Πράσινη Βίβλο που εκπονείται για το φθινόπωρο, και εδώ θα ήθελα να αναφέρω δύο προσφιλή μου θέματα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ουσιώδη για την εφαρμογή ολόκληρης της πολιτικής συνοχής και του Χάρτη της Λειψίας που επιθυμούμε τόσο πολύ.

Τα δύο θέματα είναι τα εξής: πρώτον, η αναγκαιότητα, την οποία ήδη αναφέρατε και την οποία επιθυμώ να επαναλάβω με τον σθεναρότερο τρόπο, να δείξουμε με ποιον τρόπο οι διαφορετικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει να γίνουν συνεκτικές σε επίπεδο αστικών και περιαστικών περιοχών. Χθες βράδυ συζητούσαμε για τον πληθυσμό. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε για τις μεταφορές. Πριν από αυτό συζητούσαμε για κοινωνικά θέματα. Συμμετέχουν όλες οι ΓΔ της Επιτροπής, συμμετέχουν όλες οι επιτροπές του ΕΚ… Όλα αυτά πρέπει να καταστούν συνεκτικά στο πλαίσιο της μικροπεριοχής μιας πόλης και της γύρω περιοχής της. Περιμένω να προκύψει μια θέση από την Πράσινη Βίβλο.

Δεύτερο θέμα. Πως θα μπορούσαμε εμείς, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, αν συμφωνήσουμε επί όλων αυτών, να πετύχουμε αν δεν συμμετέχουν μαζί μας οι ευρωπαίοι πολίτες και κυβερνήσεις; Σας το έχω ήδη πει, κυρία Επίτροπε, πρέπει να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια και γνωρίζω ότι προσπαθείτε να το πετύχετε, όσον αφορά την επικοινωνία, έτσι ώστε όλες οι παρεμβάσεις μας, όλα τα σχόλιά μας, όλες οι ελπίδες μας όσον αφορά τη συνοχή, να εκφράζονται με λόγια και φράσεις που θα ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να δράσουν και να πείσουν και να κινητοποιήσουν τους συμπολίτες μας.

Αυτά είναι τα δύο κύρια σημεία, κυρία Επίτροπε, που αναμένω να δω στην Πράσινη Βίβλο. Αφού μας ακούσετε, ελπίζω να μας βοηθήσετε να βρούμε συγκεκριμένες εφαρμογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξομάλυνση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στα έσοδα μεμονωμένων χωρών και περιοχών. Οι διαφορές αυτές έχουν καταστεί εντονότερες τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσχώρησης στην Ένωση σημαντικά λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών κατά τις πρόσφατες διευρύνσεις.

Εκτιμάται ότι οι χώρες αυτές υστερούν κατά τουλάχιστον 15 έτη έναντι των άλλων χωρών. Ο μόνος τρόπος για να εξομαλυνθούν οι ανισότητες είναι η ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα δε αν λάβουμε υπόψη τις περικοπές των δημοσιονομικών πόρων και τις περιορισμένες ευκαιρίες που θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι χώρες που αγωνίζονται να σημειώσουν πρόοδο. Είναι απίθανο να επαναληφθεί η επιτυχία που σημειώθηκε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, τουλάχιστον όχι γρήγορα. Είναι επίσης απίθανο να φθάσουμε στο εγγύς μέλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η αρχή είναι πάντα το δυσκολότερο στάδιο και να ανατρέχουμε στην Τσεχική Δημοκρατία για ένα θετικό παράδειγμα για το πόσα είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Η αντίληψη των πολιτών μας για τη ζωή έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει και αυτό αποτελεί καλό οιωνό για το μέλλον. Επιπλέον, η στρατηγική της Λισαβόνας ορίζει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις μας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας για τις δηλώσεις τους. Βλέπω ότι ο κ. Martínez δεν βρίσκεται πλέον στην αίθουσα, αλλά οφείλω να προσθέσω ότι διαφωνώ απολύτως με το περιεχόμενο της παρέμβασής του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – Κυρία Πρόεδρε, είναι ευχάριστο να βλέπουμε την κυρία Επίτροπο εδώ στο Κοινοβούλιο. Αναμένουμε με χαρά να τη δούμε και πάλι σύντομα στη Σκωτία και να συνεχίσουμε την πολύ γόνιμη συνεργασία μας πάνω στην πολιτική αυτή.

Πριν διατυπώσω τις σύντομες επισημάνσεις μου, θα επαναλάβω τις επισημάνεις του κ. Guerreiro σχετικά με τη στήριξη του τομέα της αλιείας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Θα υποστηρίξουμε τις τροπολογίες του και πιστεύω ότι ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη γεωγραφία μας.

Θα επαναλάβω το αίτημα της εισηγήτριας για καλύτερα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα δε για εστίαση και παρακολούθηση της αποδοτικότητας των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Καθίσταται φανερό, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα, ότι η εστίαση σε επίπεδο NUTS I, NUTS II ακόμη και σε επίπεδο NUTS III είναι πολύ ευρεία και πολύ διασκορπισμένη. Χαιρετίζω τις κινήσεις στις μελλοντικές χρηματοδοτικές ροές προς μια θεματικότερη δράση, είτε αυτή είναι η Ατζέντα τα Λισαβόνας, είτε η προώθηση μιας οικονομίας της γνώσης, η προώθηση της Ε&Α, η διασυνοριακή συνεργασία, ή πράγματι, η στήριξη του τομέα της αλιείας με βάση την Ατζέντα της Λισαβόνας.

Αυτό είναι, πιστεύω, το μέλλον μιας πραγματικά σφύζουσας πολιτικής συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί όντως κόσμημα στο στέμμα της ΕΕ. Έφερε την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες μας και μας κατέστησε μία Ένωση όπου τα κράτη μέλη θα μας διατηρούν ως σύνολο διαφορετικών χωρών.

Έχουμε μεγάλες δυνατότητες να κάνουμε αυτή την πολιτική ακόμη πιο συναφή και αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε σχετικά με την Πράσινη Βίβλο στην παρέμβαση της κυρίας Επιτρόπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, οι δύο εκθέσεις που υποβάλλονται σήμερα δείχνουν την αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική. Η έκθεση του κ. Guellec εστίασε στη διασφάλιση ότι τα περιφερειακά ταμεία είναι επαρκή και ότι θα εστιάσουν στην προώθηση των αναγκών των πολιτών και των αναγκών των περιφερειών αποτελεσματικά. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια πολιτική συνοχής είναι ως εργαλείο εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή.

Η Ιρλανδία ωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους πόρους της συνοχής και για να ωφεληθούν και άλλες χώρες με τον ίδιο τρόπο πρέπει να διασφαλίσουμε τη διοχέτευση αυξημένων πόρων στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Όχι μόνο πρέπει να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ των κρατών μελών, αλλά πρέπει επίσης να μειώσουμε αυτά τα χάσματα εντός των κρατών μελών καθώς και μεταξύ περιφερειών.

Η έκθεση του κ. Guellec αναφέρει τα εντυπωσιακά ποσοστά ανάπτυξης της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας από το 2000 έως το 2006. Τόνισε, ωστόσο, ότι παρά αυτή την ανάπτυξη, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών σε αυτές τις χώρες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την κ. Kallenbach για την έκθεσή της και χαιρετίζω ιδιαίτερα την έμφαση που δίνεται στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών δημοτικών αρχών προκειμένου να καταστεί η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες προσιτή σε κάθε πολίτη. Η τοπική ενδυνάμωση, ο σεβασμός στο περιβάλλον και τα υψηλά πρότυπα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι καθολικά διαθέσιμα ώστε το αστικό περιβάλλον να αποτελεί ένα ελκυστικό μέρος διαβίωσης και εργασίας.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια τεράστια πρόκληση στις αστικές περιοχές τον 21ο αιώνα και το πλαίσιο που μας παρουσίασε σήμερα η κ. Kallenbach μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι εκθέσεις αυτές διατυπώνουν σχόλια σχετικά με τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ αγροτικών και αστικών οικονομιών, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, και μεταξύ των μειονεκτούντων και της υπόλοιπης κοινωνίας.

Η απάντηση, προφανώς, είναι ένας ευρύς κατάλογος πολιτιστικών, οικονομικών, τεχνικών εξελίξεων και η παροχή κοινωνικού σχεδιασμού. Επισημαίνει την επιτυχία που είχαν αυτά τα προγράμματα στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα όσον αφορά την άμβλυνση αυτών των ανισοτήτων και ενθαρρύνει παρόμοιες στρατηγικές, πλαίσια και προγράμματα δράσης για την επίτευξη προόδου σε πληγείσες περιοχές, ειδικά δε στην Ανατολική Ευρώπη. Αναφέρει πρωτίστως τα ταμεία συνοχής. Φθάνουμε στην ουσία. Διατέθηκαν 65 δισ. ευρώ σε προγράμματα αυτού του είδους σε δυτικές χώρες που είχαν ανάγκη τα πρόσφατα έτη, αλλά η Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ φτωχότερη από ό,τι υπήρξαν ποτέ αυτές οι χώρες. Έτσι αυτές οι επιδοτήσεις –διότι περί επιδοτήσεων πρόκειται– θα αφαιρεθούν από τις χώρες που ακόμη τις εισπράττουν και από έναν κορβανά μικρότερο από ποτέ καθώς οι ψυχροί οικονομικοί άνεμοι από τις ΗΠΑ έχουν φθάσει και εδώ.

Δυστυχώς για όλους τους πολίτες της –τόσο για τους εύπορους όσο και για τους φτωχούς– αυτές οι επιδοτήσεις αυτοαναιρούνται διότι αφαιρούν την πρωτοβουλία από τους ανθρώπους και δημιουργούν μια κουλτούρα εξάρτησης.

Αν πράγματι θέλετε να βοηθήσετε, τότε ακούστε τον καθηγητή Buchanan του London School of Economics. Στη διατριβή του δηλώνει σαφώς ότι «για να βοηθηθεί μια φτωχή χώρα, το εμπόριο αξίζει έξι φορές περισσότερο απ’ ό,τι η βοήθεια». Θα το μάθετε ποτέ αυτό; Ή για να το θέσω διαφορετικά, αν, σε μια φτωχή χώρα, δώσετε σε έναν πεινασμένο άνθρωπο ένα ψάρι, του δίνετε τροφή για μια ημέρα. Αν του μάθετε να ψαρεύει θα του εξασφαλίσετε τροφή για όλη του τη ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolf Berend (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι η τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή έχει μεγάλη πολιτική σημασία βεβαίως δεν χρειάζεται να υπογραμμίζεται εδώ επανειλημμένως. Συμφωνώ με τον εισηγητή σε όλα τα βασικά θέματα και τον συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία του. Ορθώς επισημαίνει ότι οι αναμενόμενες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο αν η πολιτική συνοχής παραμείνει κοινοτική πολιτική, πράγμα που συνάδει εξάλλου με τη Συνθήκη. Η έκθεσή του, κατά συνέπεια, απορρίπτει σαφώς, όλες τις απόπειρες για επανεθνικοποίηση της πολιτικής αυτής. Προϋπόθεση, ωστόσο, αποτελεί ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός συνοχής για την ΕΕ.

Ναι, πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να διαφυλαχθεί η αρμονική ανάπτυξη όλων των περιφερειών στην ΕΕ και να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις. Υπάρχει, ωστόσο, μια διαφορετική άποψη όσον αφορά την επιλογή διατύπωσης στην έκθεση σχετικά με το αίτημα για δημοσιονομικούς πόρους για την πολιτική συνοχής μετά το 2013. Όπως πολλοί από τους συναδέλφους μου, πιστεύω ότι δεν είναι ορθό από τόσο νωρίς, το 2008, να περιέχει η έκθεση πρόωρα αιτήματα για περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους για το μέλλον, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορθώς δεχόμαστε επικρίσεις ότι δεν απορροφούμε πάντοτε έγκαιρα το σύνολο της χρηματοδότησης που είναι ήδη διαθέσιμη.

Η Επιτροπή, συνεπώς, βρήκε καλή συμβιβαστική διατύπωση, η οποία, ωστόσο, ισχύει μόνο για το κείμενο του ψηφίσματος και όχι για τις αιτιολογικές σκέψεις. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε καμία αντιφάσκουσα δήλωση στις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά να παραμείνουμε σύμφωνοι με τη διατύπωση «επαρκείς πόροι για ισόρροπη πολιτική συνοχής».

Τελικά, τίθεται θέμα αξιοπιστίας: στο παρελθόν, η πολιτική συνοχής κατάφερε να σημειώσει σταθερές επιτυχίες και μπορεί να το καταφέρει και στο μέλλον αν έχει επαρκείς πόρους, χωρίς να ζητούμε περισσότερους δημοσιονομικούς πόρους σε αυτό το στάδιο. Κυρία Επίτροπε, στην εναρκτήρια δήλωσή σας αναφερθήκατε σε επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους για να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις. Αυτή είναι μια καλή φόρμουλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τα σπίτια κάνουν την πόλη, αλλά οι πολίτες την πολιτεία. Ο Jean-Jacques Rousseau θα είχε βεβαίως υποστηρίξει την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι μια μέθοδος που εμπίπτει άμεσα στο πεδίο αυτής της προσέγγισης οικοδόμησης πολιτειών και όχι κατακερματισμένων πόλεων, όπως ορίζεται στον Χάρτη της Λειψίας και στην Εδαφική Ατζέντα.

Κατά συνέπεια θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αρμόδιους, ειδικά την κ. Kallenbach, για την εξαιρετική συνεργασία τους σε αυτό το έργο. Χαιρετίζω το πεδίο εφαρμογής των προτάσεων σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές πτυχές, το περιβάλλον, τη χωροταξική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή, καθώς επίσης και τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε σε προτάσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στη βελτίωση της έκθεσης που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα μας.

Επιδεικνύοντας μεγαλύτερη προσοχή στις εδαφικές και αστικές διαστάσεις των πολιτικών της ΕΕ, ειδικά μέσω σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ αστικών και περιαστικών περιοχών, θα αποσπάσουμε όλα τα οφέλη από αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η συνεργασία, ωστόσο, δεν πρέπει να σταματήσει εκεί. Πρέπει να προβλεφθεί επίσης μια σχέση ή κάποιου είδους σύνδεση μεταξύ των αγροτικών, των αστικών και των περιστατικών περιοχών. Εδώ πρέπει να τονίσω τη σημασία της ενθάρρυνσης της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών ως μέσο καταπολέμησης της μαζικής εξόδου από την ύπαιθρο.

Αν πρέπει να προσδιορίσω τα κύρια σημεία σε αυτήν την έκθεση, η πρώτη αναφορά μου θα ήταν για την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα πολυτροπικά δίκτυα μεταφορών με τη στήριξη της Ευρώπης για τη βελτίωση των υποδομών, ειδικά δε όσον αφορά τις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές όπως τα ποδήλατα και η πεζοπορία.

Ο εντοπισμός των ενδείξεων πτώσης σε ορισμένες περιοχές και η επιτάχυνση του έργου για την εφαρμογή μιας πολιτικής κοινωνικής ολοκλήρωσης συνιστούν ένα πλαίσιο για μια δημόσια πολιτική καταπολέμησης της ανισότητας με αποτελεσματικό τρόπο και πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η τοποθέτηση της ανθρώπινης ύπαρξης στο κέντρο των πολιτικών ανάπτυξης υποδομών συνδυάζοντας τις αστικές με τις ανθρώπινες ανησυχίες, και ακόμα περισσότερο εντός του τρέχοντος πλαισίου μιας οικιστικής κρίσης, σε μια κοινωνία όπου δεν έχουν όλοι μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, και η μεγαλύτερη έμφαση για αξιοπρεπή οικονομικά προσιτή στέγη, εξακολουθούν να είναι ουσιώδεις και αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντα κοινωνικής ολοκλήρωσης και επιπέδου διαβίωσης στις πόλεις, εντός ενός πλαισίου αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Για τον λόγο αυτό ζητώ από όλους τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν μαζικά υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία αποδεικνύει την επιθυμία του ΕΚ να στηρίξει τη σθεναρότερη μορφή εδαφικής συνοχής και μια συνολική ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία τελικά θα μας επιτρέψει να οικοδομήσουμε την πολιτεία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιο μεμονωμένο στοιχείο από αυτές τις δύο εξαιρετικές εκθέσεις, αλλά θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον κ. Guellec για τον βαθμό στον οποίο η έκθεσή του αντιμετώπισε το θέμα των ανισοτήτων εντός των περιφερειών.

Διότι, ακόμη και σε εκείνες τις περιφέρειες που μπορούμε να κατατάξουμε ως σχετικά ευημερούσες, ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ομάδες που μειονεκτούν ή είναι αποκλεισμένες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον τόπο όπου κατοικούν. Οι κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών, παραμεθόριων, απόκεντρων περιοχών ενδέχεται να αποτελούν ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις. Το ίδιο, επίσης μπορεί να ισχύει και για εξαρτημένες από την αλιεία κοινότητες, ιδιαίτερα δε όταν βρίσκονται σε περιοχές παρόμοιες με αυτές που μόλις αναφέρθηκαν. Αυτός είναι επίσης και ο λόγος για τον οποίο θέλω να ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις τροπολογίες 19 και 20, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση της θέσης τους.

Ωστόσο τα μειονεκτήματα και ο αποκλεισμός ενδέχεται να είναι σε εντονότερο κοινωνικό επίπεδο Στο μυαλό μου έρχεται ένα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στην πατρίδα μου, στο Aberdeenshire, με το όνομα Can-Do. Ήταν ένα πρόγραμμα που παρείχε απασχόληση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, στη διαλογή κονσερβών και φιαλών για ανακύκλωση. Το πρόγραμμα έχασε την επιλεξιμότητα για ευρωπαϊκή στήριξη όταν η χρηματοδότηση για την τρέχουσα περίοδο μεταφέρθηκε σε τμήματα της χώρας όπου η στέρηση είναι πιο διαδεδομένη. Όμως τα ενδιαφερόμενα άτομα παραμένουν ακριβώς το ίδιο εκτεθειμένα στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού όπως και πριν.

Αμφότερα τα παραδείγματα δείχνουν ότι, προκειμένου να εστιάσουμε τη χρηματοδότηση σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη, πρέπει να αναπτύξουμε μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση στην ποσοτικοποίηση αυτής της ανάγκης. Ζητώ από την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στο αίτημα που περιέχεται στην έκθεση για βελτιωμένα στατιστικά εργαλεία προκειμένου αυτά να επιτρέψουν μια ακριβέστερη μέτρηση του βαθμού συνοχής και μια καλύτερη εκτίμηση των συνεισφορών των τοπικών δράσεων που στοχεύουν στην επίτευξή της. Αυτά τα εργαλεία θα μας επέτρεπαν επίσης να επισημάνουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις μειονεκτημάτων και να αποφασίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα αντιμετωπιστούν καλύτερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής συμβάλλει αποφασιστικά στην ολοκλήρωση των κοινωνιών εντός της Ένωσης, όπως τονίζεται στην έκθεση. Παρά ταύτα, τα διοικητικά και διαδικαστικά εμπόδια που εμποδίζουν τις περιφέρειες με ασθενέστερες υποδομές να επιτύχουν το επίπεδο των αναπτυγμένων περιφερειών εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται.

Ποιον υποτίθεται ότι θα βοηθήσει μια τέτοια πολύπλοκη διαδικασία κινητοποίησης των πόρων της Ένωσης; Εξάλλου, στην περίπτωση των οδικών υποδομών, τα κονδύλια θα μπορούσαν να μεταφερθούν απ’ ευθείας στις οικείες υπηρεσίες της τοπικής αρχής που τελούν υπό τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων στα κράτη μέλη. Δεν θα ήταν τότε απαραίτητο να περιμένουν επί αρκετά έτη για γίνουν έργα κατασκευής ή επισκευής.

Είναι σαφές ότι πρέπει να ισχύουν άλλες αρχές όσον αφορά τα άτομα, τα δικηγορικά γραφεία και τις ενώσεις. Αν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε κάτι στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, θα πρέπει να μεταφέρουμε τις στοχοθετημένες ενισχύσεις στους προϋπολογισμούς των τοπικών αρχών, ακόμη και χωρίς συνεισφορά από δικούς τους πόρους, διότι ορισμένες φορές αδυνατούν να συνεισφέρουν ακόμη και μια μικρή συμμετοχή καθώς είναι τόσο φτωχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η έκθεση του κ. Guellec παρουσιάζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η τελευταία περιέχει στοιχεία και ανάλυση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που υιοθετήθηκε, αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής στη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις νέες συνθήκες και προκλήσεις. Η συνεχιζόμενη εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, η κλιματική αλλαγή, οι αλλαγές στην ενεργειακή πολιτική και η εκτίμηση των συνεπειών των μεταναστευτικών διαδικασιών σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Όλα αυτά σημαίνουν επίσης ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για τη μείωση των ανισοτήτων στην ανάπτυξη. Προφανώς εγείρεται το ερώτημα για το ποιες δράσεις πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τα κοινά ταμεία και ποιες πρέπει να αναληφθούν ως πολιτική της Ένωσης.

Στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής παραπέμπουμε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλούμε συχνά για μια ούτως αποκαλούμενη Ένωση δράσης ή Ένωση αποτελεσμάτων και για μια Ένωση η οποία έχει την εκτίμηση και την αποδοχή των πολιτών της.

Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι οι αποκαλούμενοι μεταρρυθμιστές προωθούν νέες λύσεις, όπως, επί παραδείγματι, την επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής. Στην ουσία, αυτό θα ισοδυναμούσε με άρνηση της πολιτικής αλληλεγγύης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις δικές τους εσωτερικές πολιτικές για τη μείωση των ανισοτήτων και ότι αυτό το κάνουν ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αντλώντας από τους δικούς τους πόρους. Κατά συνέπεια οι πλουσιότερες χώρες αποδεικνύονται οι περισσότερο επιτυχημένες. Στην πραγματικότητα, η επανεθνικοποίηση θα ισοδυναμούσε με περιορισμό της πολιτικής συνοχής και οφείλουμε να αντιταχθούμε σε αυτό. Κατά συνέπεια, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αποκαλούμενη Ένωση των αποτελεσμάτων ή Ένωση της δράσης, οφείλουμε να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Evgeni Kirilov (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η τέταρτη έκθεση για τη συνοχή παρέχει στοιχεία για τα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, και για τον λόγο αυτό η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στις περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου αυτές να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική ευημερία και σύγκλιση.

Τώρα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και συμφωνήσαμε ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να εστιάζονται στην αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε τον Ιούλιο του 2007 με τη μορφή ενός εγκριθέντος ψηφίσματος σχετικά με τις φτωχότερες χώρες στην ΕΕ. Δυστυχώς, σε αυτό το σημαντικό θέμα δεν δόθηκε περαιτέρω προσοχή. Όπως ακριβώς οι εξόχως απομακρυσμένες περιοχές επωφελήθηκαν από μια ειδική στρατηγική, χρειαζόμαστε τώρα μεταχείριση κατά προτεραιότητα και στρατηγική προσέγγιση για τις λιγότερο ευημερούσες περιοχές, προκειμένου αυτές να ξεπεράσουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους, οι οποίες αποτελούν συνδυασμό κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και εδαφικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών. Ελπίζω η κυρία Επίτροπος να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στην Πράσινη Βίβλο.

Κατά συνέπεια, υποστηρίζω σθεναρά τη μελλοντική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής στις τρεις διαστάσεις της– οικονομική, κοινωνική και εδαφική– η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει επιτυχές παράδειγμα της αρχής της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ αμφότερους τους εισηγητές. Η έκθεση του κ. Guellec επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ λαμβάνει χώρα οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχει ταυτόχρονα και διεύρυνση περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων.

Αυτή η κατάσταση αφορά τον πυρήνα της πολιτικής συνοχής και σαφώς υποδεικνύει την ανάγκη να συμπεριληφθεί μια σημαντική εδαφική διάσταση σε όλες τις πολιτικές, αλλά ειδικά στη στρατηγική της Λισαβόνας. Έχω δει αυτή την κατάσταση να συμβαίνει στην ίδια μου τη χώρα, την Ιρλανδία, όπου η σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ έχει επιτευχθεί −για την ακρίβεια τον έχει ξεπεράσει– όπου όμως το οικονομικό χάσμα μεταξύ διαφόρων περιοχών διευρύνεται. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μη συνεχίσει να διευρύνεται αυτό το χάσμα και ένας από τους τρόπους για να διασφαλιστεί αυτό είναι να αυξηθούν οι επενδύσεις στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη στις περιοχές που υστερούν.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Guellec διότι περιέλαβε την πρότασή μου σχετικά με τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Γνωρίζουμε όλοι τον ρόλο που διαδραμάτισε το φυσικό υλικό κεφάλαιο, το υλικό κεφάλαιο και το ανθρώπινο κεφάλαιο ως βάση για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Ωστόσο, το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο είναι ο λανθάνων πόρος που υπάρχει εντός και μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων, εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία. Στοιχεία από το Εγχειρίδιο των ΗΕ, τα οποία σχετίζονται με σημαντικότατο αριθμό χωρών, υποδεικνύουν ότι η συμβολή του κοινωνικού κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη είναι της τάξης του 5% του ΑΕγχΠ

Τέλος, σε απάντηση στο σχόλιο του κ. Clark, ο οποίος προτείνει ότι θα έπρεπε να έχουμε «εμπόριο και όχι βοήθεια», θα έλεγα ότι στην ΕΕ τα καταφέρνουμε και τα δύο – εμπόριο μέσω της ενιαίας αγοράς και στοχοθετημένες ενισχύσεις εκεί όπου χρειάζονται. Αυτό είναι το καλύτερο και από τους δύο κόσμους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το πεδίο εφαρμογής αυτής της έκθεσης είναι τόσο ευρύ ώστε θα περιοριστώ στον σχολιασμό ενός ή δύο θεμάτων.

Μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη της Ένωσης είναι η ταχεία εξάπλωση των οικιστικών περιοχών, μαζί με την κατανάλωση ενέργειας, τις μεταφορές και τις δημογραφικές αλλαγές, όπως η μείωση του πληθυσμού σε ορισμένα μέρη της Ένωσης και η διευρυνόμενη ανισότητα μεταξύ πλουσιότερων περιοχών και περιοχών που ευημερούν λιγότερο. Μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική που εστιάζει κυρίως στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη βελτίωση τα ενεργειακής απόδοσης και στην εισαγωγή φθηνών φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η συνέχεια σε αυτόν τον τομέα.

Ένας άλλος στόχος της εν λόγω στρατηγικής θα έπρεπε να είναι η εστίαση στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών έτσι ώστε να τις καταστήσουμε ανταγωνιστικές, και έτσι να επιβραδυνθεί η μείωση του πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για τα νέα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη της συνολικής περιοχής. Η πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη δημιουργία εδαφικής συνοχής και στην ανάπτυξη μεμονωμένων περιοχών, και εδώ έγκειται το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, όσον αφορά την έκθεση της κ. Kallenbach και τον Χάρτη της Λειψίας, ναι, πρέπει να εξετάσουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο σε μεγαλύτερο βαθμό. Όμως απαιτεί αυτό νέες ευρωπαϊκές εξουσίες όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική και τον χωροταξικό σχεδιασμό; Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό εδώ, στο μυαλό μου. Όσον αφορά την έκθεση του κ. Guellec και ειδικά τις προοπτικές για τη μελλοντική διαρθρωτική πολιτική, οι περιφερειακές προκλήσεις που θέτει η παγκοσμιοποίηση, η δημογραφία, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και ούτω καθεξής περιγράφονται όλα με ακρίβεια. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική κατάσταση.

Πρέπει να παραμείνουμε στους δοκιμασμένους στόχους της διαρθρωτικής πολιτικής και να τους συμπληρώσουμε με νέες συνιστώσες. Χαιρετίζω την ολοκληρωμένη προσέγγιση που υποστηρίζει ο εισηγητής, και όσον αφορά τις προκλήσεις που προβάλλουν σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ωστόσο, θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ως γενική αρχή, στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτών των προγραμμάτων σε μεγαλύτερο βαθμό. Είτε σε σχέση με τη συνοχή, την καινοτομία ή τη διακρατική χρηματοδότηση η Ευρώπη πρέπει μόνο να παράσχει στήριξη εκεί όπου πραγματικά μπορούμε να κάνουμε μια αειφόρο ευρωπαϊκή συνεισφορά.

Για να σημειώσουμε επιτυχία στο μέλλον οφείλουμε επίσης να εξετάσουμε πιο κριτικά τα μέσα που έως τώρα χρησιμοποιούνται. Η εφάπαξ επιχειρησιακή επιδότηση δεν δημιουργεί καμία ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ενώ η μακροπρόθεσμη επέκταση της έρευνας, της εκπαίδευσης και των υποδομών είναι βέβαιο ότι το επιτυγχάνει! Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της διαρθρωτικής πολιτικής μόνο με μεγαλύτερη διαφάνεια στην ανάπτυξη της χρηματοδότησης και μέσω άσκησης επιρροής, επί παραδείγματι με τη χρηματοδότηση δανείων και με περισσότερες εταιρικές συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.

Αν και βεβαίως δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όλες τις επιλογές που διαθέτουμε, δεν μπορώ να υποστηρίξω το γενικό αίτημα του εισηγητή για περισσότερα χρήματα από το 2014. Πρέπει καταρχάς να αξιολογήσουμε την τρέχουσα περίοδο και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μας αποδοτικότερα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος και η δημογραφία. Μόνο τότε μπορούμε να αρχίσουμε να ζητούμε δημοσιονομική συνεισφορά.

Η λευκή επιταγή για το μέλλον που ζητείται τώρα στην έκθεση πραγματικά δεν μπορεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Κατά συνέπεια σας ζητώ να υποστηρίξετε την τροπολογία μας στην ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, καταρχάς πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή και τη σκιώδη εισηγήτρια της Ομάδας μου, τον κ. Guellec και την κ. García, για την ποιότητα της έκθεσης και τη διάθεσή τους για διάλογο σχετικά με τη συνοχή.

Η έκθεση ορθώς αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες (ειδικά στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία) όσον αφορά την ανάπτυξη και τη σύγκλιση. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν, όχι μόνο σε εκείνες τις χώρες που στερούνται περισσότερο αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και σε ορισμένες περιφέρειες αυτών των χωρών καθώς η μέθοδος αξιολόγησης του πλούτου δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το ΑΕγχΠ αλλά να επεκτείνεται και σε άλλα κριτήρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, έκανα συνδρομές που αποσκοπούσαν στο να αναγνωριστεί με σαφήνεια η απομόνωση και η απομάκρυνση ως παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκη ΕΚ και όπως δήλωσε η Επίτροπος Hübner, τα προβλήματα προσπελασιμότητας αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να προσαρμοστούν οι κοινοτικές πολιτικές ώστε να λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον περιορισμό που οφείλεται στην απομόνωση και στον απομακρυσμένο χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Samuli Pohjamo (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να φέρω στη συζήτηση τη βόρεια άποψη. Είναι σημαντικό τα μόνιμα προβλήματα του βορρά –οι μεγάλες αποστάσεις, το ψυχρό κλίμα και ο αραιός πληθυσμός– να λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον ως παράγοντες που χρειάζονται υποστήριξη όπως ακριβώς και τα προβλήματα των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Αξίζει επίσης να θυμόμαστε ότι οι βόρειες περιφέρειες παράγουν προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως η εκμετάλλευση μεταλλείων, η επεξεργασία ξυλείας και ο τουρισμός. Η έρευνα στον βορρά και οι νέες εφαρμογές της τεχνολογίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, τον δημόσιο τομέα και τους καταναλωτές συνεχώς παράγουν νέες και σημαντικές καινοτομίες, από τις οποίες επωφελείται ολόκληρη η Ευρώπη.

Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω όλες τις ευκαιρίες που δημιουργούνται συνδυάζοντας της Στρατηγικής της Βαλτικής με τη Βόρεια Διάσταση, επί παραδείγματι, στη χρήση ενεργειακών πόρων στην περιοχή Barents.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους και να ευχαριστώ την Επίτροπο κ. Hübner για το ενδιαφέρον της για τη βορειότερη γωνιά της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Εμμανουήλ Αγγελάκας (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τους δύο εισηγητές για τις πολύ σημαντικές εκθέσεις τους.

Η πολιτική συνοχής είναι σημαντική γιατί βοήθησε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πολλών περιφερειών. Μείωσε τις αποστάσεις μεταξύ περιφερειών, έφερε περιφέρειες κοντά στον μέσον όρο και μείωσε τις διαφορές μέσα στην ίδια περιφέρεια.

Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Η ομοιόμορφη ανάπτυξη δεν έχει επιτευχθεί. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις που πολλές φορές είναι έντονες. Κάθε σκέψη για επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής πρέπει να απορριφθεί. Νέα κράτη μέλη έχουν ενταχθεί με περιφέρειες που απέχουν κατά πολύ από τον μέσο όρο. Ο όρος της εδαφικής συνοχής που περιγράφεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας χρειάζεται επεξεργασία και περαιτέρω ανάλυση.

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απομονωμένες περιοχές και στις νησιωτικές περιοχές, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου οι πολιτικές συνοχής θα βοηθήσουν σημαντικά τον τοπικό πληθυσμό να παραμείνει στον τόπο κατοικίας του, να έχει εργασία, πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, επαγγελματικές ευκαιρίες και να συγκλίνει προς τον κοινοτικό μέσον όρο.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να είναι διασφαλισμένη η αυξημένη χρηματοδότηση – ο όρος στην έκθεση είναι ο σωστός – της πολιτικής συνοχής και για το μετά το 2013 διάστημα. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές και δεν θα πρέπει η πολιτική συνοχής να υστερήσει ή να καθυστερήσει λόγω οικονομικής ανεπάρκειας, όταν όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά της.

Κλείνοντας, χαιρετίζω και τις σημερινές δηλώσεις της Επιτρόπου, κυρίας Hübner, και την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προχωρήσει η πολιτική συνοχής, και αναμένουμε με ενδιαφέρον την Πράσινη Βίβλο με τα συμπεράσματα που θα περιέχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών είναι θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας Ευρώπης όπου όλες οι περιφέρειες θα είναι ισότιμες.

Μετά τις τελευταίες διευρύνσεις, κατέστη περισσότερο αναγκαίο να ενισχυθεί ο στόχος της συνοχής. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, με τον σημερινό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, χώρες όπως η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα χρειαστούν περισσότερα από 15 χρόνια για να επιτύχουν ένα επίπεδο ΑΕγχΠ ίσου με το 75% του μέσου όρου της Ένωσης.

Η πλήρης χρήση των διαρθρωτικών ταμείων σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτό ισχύει ειδικά για τα νέα κράτη μέλη. Τα τελευταία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Επί παραδείγματι, οι πολωνικές εθνικές αρχές πρόσφατα αντιμετώπισαν προβλήματα που προκλήθηκαν από τη συνεχή πτώση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του πολωνικού νομίσματος, μειώνοντας έτσι την πραγματική αξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν για την υλοποίηση των περιφερειακών έργων που είχαν ήδη εγκριθεί.

Επιπλέον, το κόστος εργασίας και παραγωγής στην Ευρώπη αυξάνεται διαρκώς, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του κόστους των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ένωσης και στην πραγματική μείωση της αξίας αυτών των κονδυλίων σε πραγματικές τιμές. Κατά συνέπεια, η υλοποίηση πολλών έργων στην Ένωση απειλείται.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς οφείλω να επισημάνω την εξαιρετική εργασία που επιτέλεσε ο κ. Guellec και τον ευφυή και αποφασιστικό τρόπο με τον οποίο τόνισε και υπερασπίστηκε τη βελτιστοποίηση την και ενίσχυση μετά το 2013 μιας πολιτικής αλληλεγγύης προς τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Στην πραγματικότητα, με την έκθεση αυτή, πέρα από την αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2000-2006, ανοίξαμε τη συζήτηση για το τι είδους πολιτικής συνοχής θέλουμε για τη μετά το 2013 περίοδο. Κατά συνέπεια, οφείλω να διατυπώσω ένα σχόλιο σχετικά με το παρόν και τρία σχόλια σχετικά με το μέλλον.

Το πρώτο σχόλιό μου είναι ότι, όπως φαίνεται από την τέταρτη έκθεση, η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να είναι σημαντική για τη μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στα επίπεδα ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και για την ενθάρρυνση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, οι οποίες υστερούν ή, με άλλα λόγια, για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα είναι πιο αρμονική και βιώσιμη και θα έχει μεγαλύτερη αίσθηση της αλληλεγγύης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι, επιπλέον αυτού του ουσιώδους στόχου, η πολιτική συνοχής έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην οικοδόμηση και επέκταση της εσωτερικής αγοράς, στην επιτυχία των διαδοχικών διευρύνσεων, στη δημιουργία και εδραίωση του ενιαίου νομίσματος και στην αυξανόμενη ταύτιση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δεύτερο σχόλιό μου είναι ότι η πολιτική συνοχής πρέπει τώρα να ανανεώσει τον ρόλο της, ο οποίος θα είναι προωθημένος και ενισχυμένος με τη νέα εδαφική διάσταση στη συνοχή που εμπεριέχεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, επωφελούμενη από την ποικιλομορφία και τη συμπληρωματικότητα των εδαφών και στοχεύοντας σθεναρά στην πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση της κ. Kallenbach, την οποία συγχαίρω επίσης, μας προσφέρει ορισμένες καλές κατευθυντήριες γραμμές.

Το τρίτο σχόλιό μου είναι ότι η πολιτική συνοχής πρέπει όλο και περισσότερο να περιλαμβάνει και να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτές που αντιπροσωπεύει η παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή διαφοροποίηση, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, για να γίνουμε συνεκτικοί, πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο παροχής αυξημένων πόρων για μια ενισχυμένη περιφερειακή πολιτική.

Τέλος, μια νέα προοπτική για τις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες θα είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε ότι αυτές μπορούν να συνεχίσουν να αισθάνονται άνετα εντός του ευρωπαϊκού χώρου. Θα είναι ζωτικής σημασίας να βρούμε νέες απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα, όπως η απομόνωση, η έλλειψη προσπελασιμότητας και τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Kallenbach και τον κ. Guellec για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους, οι οποίες αμφότερες αποτελούν ορόσημα στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη των περιφερειών μας, αλλά αν κοιτάξουμε το θέμα βαθύτερα θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ μεμονωμένων περιοχών εντός των περιφερειών. Δεν έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε με τον δέοντα τρόπο την εξάλειψη της αγροτικής φτώχειας και να εναρμονίσουμε εκείνες τις περιοχές που υστερούν, στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής. Υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα αυτό, εντός του πλαισίου μιας ανανεωμένης, ολοκληρωμένης πολιτικής συνοχής η οποία θα είναι ικανή να αντιστρέψει τις αρνητικές διεργασίες στις περιοχές που φτωχαίνουν.

Η συνέργια μεταξύ συνοχής και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας πρέπει να ενισχυθεί, διότι η μία δεν μπορεί να είναι δευτερεύουσα της άλλης. Έχουν εμφανιστεί νέες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού ή ακόμη και το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αλλαγής του κλίματος, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και πρέπει να απορρίψουμε το ενδεχόμενο αυτή να τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Αν θέσουμε την αλληλεγγύη και τη συνοχή στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδίου, η Ένωση θα γίνει πραγματικά ισχυρή και ανταγωνιστική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Κυρίες και κύριοι, η καλώς σχεδιασμένη και υπεύθυνη ανάπτυξη των αστικών περιοχών καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, ειδικά στο πλαίσιο των προκλήσεων όπως η συμφόρηση των αστικών δικτύων μεταφορών, η βλάβη στο περιβάλλον και η χωροταξική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα την έγκριση της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας.

Οι πόλεις έχουν μοναδική ευθύνη για την προστασία του κλίματος: η προστασία αυτή πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Οι πόλεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση μιας κακής κυκλοφοριακής κατάστασης και στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επί παραδείγματι, με τη διασύνδεση διαφόρων τρόπων μεταφοράς και με την ανάπτυξη υποδομών για ποδηλάτες και πεζούς. Θα πρότεινα επίσης οι πόλεις να θέσουν σε προτεραιότητα την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και να χρησιμοποιήσουν τα ήδη υφιστάμενα κτίρια για νέες χρήσεις, αντί να οικοδομούν νέες εγκαταστάσεις.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όχι μόνο οι μητροπολιτικές περιφέρειες αλλά και οι προαστιακές και οι αγροτικές περιοχές σημειώνουν επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της συνοχής. Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να παρακολουθήσει αυτά τα επιτυχή έργα και να εκπονήσει, με βάση αυτά, ένα αναπτυξιακό μοντέλο για μικρότερες και μεσαίου μεγέθους πόλεις εκτός των μητροπολιτικών περιοχών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, παρά το σχετικά μικρό μέγεθός της, είναι η γεωγραφική ποικιλομορφία της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα μοναδικά περιφερειακά χαρακτηριστικά και τις διαφορές που απορρέουν από αυτά και να δίνουμε στα άτομα στις διάφορες περιφέρειες την ευκαιρία να κάνουν χρήση των μοναδικών ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρουν οι περιοχές στις οποίες κατοικούν. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί, μεταξύ των στόχων της πολιτικής μας, η ανάγκη επίλυσης των εδαφικών θεμάτων που αφορούν τις νησιωτικές, τις ορεινές, τις παραμεθόριες και τις αραιοκατοικημένες περιοχές, έτσι ώστε η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που οποίοι ζουν εκεί να βελτιωθεί επίσης.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η αστική ανάπτυξη πρέπει να ακολουθεί μια ολοκληρωμένη και καλά συντονισμένη στρατηγική, υποστηριζόμενη σε όλα τα επίπεδα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE). – (SK) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε την τέταρτη έκθεση σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή και τις εκθέσεις της κ. Kallenbach και του κ. Guellec σε μια στιγμή όπου αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα θέματα για το σχέδιο προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020.

Θα ήθελα να συνδέσω τα δύο και να τονίσω τη σημασία μιας τέτοιας σύνδεσης. Δεν φοβάμαι ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής θα εξαφανιστεί από το σχέδιο προϋπολογισμού αλλά δεν θα ήθελα να δω να μειώνεται με οποιονδήποτε τρόπο το ύψος αυτού του κονδυλίου κατά τη διάρκεια ισχύος του επόμενου προϋπολογισμού. Επιπλέον, όπως σωστά επισημαίνουν οι εισηγητές, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές ανισότητες και δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της διεύρυνσης, πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα να δοθεί περισσότερο βάρος σε αυτό το κεφάλαιο προϋπολογισμού.

Όπως ορθώς επισημαίνουν οι εκθέσεις, η κατάσταση είναι τόσο πολυσύνθετη ώστε δεν μπορούμε να την επιλύσουμε στο επίπεδο της Επιτροπής. Παρότι στο θέμα αυτό οι κυβερνήσεις των κρατών μελών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όλο και περισσότερο καθίσταται σαφές ότι δεν θα είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος χωρίς τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ο ρόλος τους έγκειται όχι μόνον στην πιθανή συνέργια μεταξύ αυτών και της κυβέρνησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα ανάπτυξης στα εδάφη τους αλλά και στην αρμοδιότητα γι’ αυτή την ανάπτυξη και, ιδιαίτερα, στην εξασφάλιση ανατροφοδότησης σχετικά με το πώς θα εξελίσσονται η ανάπτυξη και η συνοχή.

Ποιος μπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ανάπτυξη σε μια περιφέρεια, αν όχι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή; Κατά συνέπεια απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή όχι μόνο να συμπεριλάβει στη διαδικασία παρακολούθησης τους μακροοικονομικούς δείκτες αλλά και να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους εισηγητές για τις εξαιρετικές εκθέσεις τους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κατανοώ το πάθος των βουλευτών από τα νέα κράτη μέλη. Γνωρίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να ικανοποιήσετε τα μέλη των εκλογικών σας περιφερειών στα κράτη μέλη σας, όμως τώρα ανήκετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, με αυτήν την ιδιότητα, όπως και εμείς οι υπόλοιποι, ορισμένες φορές δεν θα παίρνετε όλα όσα θα επιθυμούσατε ή θα θέλατε.

Σε αυτούς που απλά παίζουν με τις λέξεις θα πω ότι η διαφορά μεταξύ αυξημένων πόρων και επαρκών πόρων είναι όντως μικρή. Εγώ βεβαίως θα υποστηρίξω τη διατύπωση «επαρκείς πόροι».

Ορισμένες φορές είναι φρόνιμο να αναγνωρίζουμε αυτό που έχουμε επιτύχει και να το εκτιμούμε. Προσωπικά υποστηρίζω τη χρήση αυτή τη στιγμή της λέξης «επαρκείς», ειδικά όταν πολλά από τα κονδύλια σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν δαπανηθεί. Εύχομαι να ήταν και η δική μου περιφέρεια τόσο τυχερή έστω και κατά το ήμισυ –ποτέ δεν ήμασταν– ώστε να επιτύχει τέτοιες ενισχύσεις. Τώρα δε είμαστε τόσο πίσω όσο ορισμένες από τις χώρες για τις οποίες συζητούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, με τις δύο αυτές εκθέσεις θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους εισηγητές για την εξαίρετη δουλειά τους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνει την ξεκάθαρη θέση του για τη σημασία και το ρόλο της πολιτικής συνοχής, την πολιτική που φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη. Μια πολιτική με ξεκάθαρη προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που, στο μέλλον, όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί με τους απαραίτητους πόρους.

Και οι δύο εκθέσεις περιέχουν σημεία προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να αναφέρω τη σημασία:

- της εταιρικής σχέσης με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων και, ιδιαίτερα, των τοπικών φορέων,

- της συνέργιας των κοινοτικών πολιτικών και ιδιαίτερα της πολιτικής συνοχής με την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου,

- του σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων που προωθούν την πολυκεντρική ανάπτυξη των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση την ύπαιθρο,

- του σημαντικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρές και μεσαίες πόλεις και, τέλος,

- της καταπολέμησης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της ανεργίας των νέων αλλά και των υψηλών ποσοστών φτώχειας που καταγράφονται σε πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
  
MPphoto
 
 

  Rumiana Jeleva (PPE-DE). – (BG) Ανεξάρτητα από την υπάρχουσα διαφορά απόψεων, ας θυμηθούμε το λόγο ύπαρξης της πολιτικής συνοχής και των στόχων της, και αυτός είναι η ενσάρκωση των ελπίδων για περισσότερη ευημερία και ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους.

Όλοι οι ευρωπαίου αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή και η πολιτική συνοχής είναι το μέσο στήριξής τους σε αυτές τις προσπάθειες. Ας θυμηθούμε ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολλές διαφορές και, ταυτόχρονα, οι οικονομικοί πόροι τείνουν να μειώνονται.

Κατά συνέπεια πιστεύω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί. Πιστεύω επίσης ότι αξίζει να διασφαλιστεί η βέλτιστη εφαρμογή της. Ορισμένες διαδικασίες και κανόνες είναι ακόμη πάρα πολύ περίπλοκες και, προφανώς για τον λόγο αυτό, μη αποδοτικές. Μια διαδικασία όπως μια συνολική επανεξέταση της πολιτικής συνοχής θα μπορούσε να συμβάλει στη γενική βελτίωσή της προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Οι πολίτες που ζουν εκεί πιστεύουν στην υποστήριξη της ΕΕ. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική συνοχής, η οποία είναι μια κατεξοχήν κοινοτική πολιτική, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην επίτευξη μιας Ευρώπης η οποία προσφέρει αλληλεγγύη, η οποία είναι κοντά στους ανθρώπους και η οποία οικοδομείται από όλους τους πολίτες της και είναι για όλους τους πολίτες της. Αυτή είναι μια σαφής εκδήλωση της σημασίας της Ένωσης για την καθημερινή ζωή κάθε ευρωπαίου πολίτη.

Η διεύρυνση σε 27 κράτη μέλη επέφερε αλλαγές στη φύση της Ευρώπης. Οι στόχοι που τίθενται τώρα είναι διαφορετικοί από αυτούς που υπήρχαν στη γένεσή της. Οι προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσουμε, όπως η παγκοσμιοποίηση, η συρρίκνωση του πληθυσμού, η ερημοποίηση ορισμένων περιοχών, η αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με την αυξημένη συχνότητα και κλίμακα των φυσικών καταστροφών, απαιτούν πολύ περισσότερα και χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους μας.

Η καινοτομία επίσης δίνει στην πολιτική αυτή νέους στόχους, ωστόσο, παρότι αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις και μια μεγαλύτερη Ένωση, ο προϋπολογισμός της δεν έχει αυξηθεί αναλογικά. Ωστόσο, προσαρμόστηκε, στο όνομα της αλληλεγγύης, και αυτό οδήγησε, για παράδειγμα, στο να θεωρούνται τώρα οι περιφέρειες που προηγουμένως εντάσσονταν στον Στόχο 1 πλούσιες περιφέρειες μη επιλέξιμες λόγω του στατιστικού αποτελέσματος.

Κατά συνέπεια είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθούν οι ανισότητες μέσω ενός επαρκούς προϋπολογισμού, χωρίς να πρέπει να εγκαταλειφθούν στη μοίρα τους ορισμένες περιφέρειες σε αυτή την απέραντη Ένωση.

Η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσε αυτή την ανάγκη και κατοχύρωσε νομικά την εδαφική συνοχή η οποία είναι η σημαντικότερη πτυχή της πολιτικής συνοχής. Είναι σημαντικό αυτή η πολιτική να αντιμετωπίσει όχι μόνο την οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά και την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την ευκαιρία που μου δίδεται να μιλήσω εν συντομία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η οποία είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για τα παλαιά όσο και για τα νέα κράτη μέλη.

Συνεργάζομαι στενά με τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Σκωτίας όσον αφορά τα θέματα που τους απασχολούν, και χάρηκα ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το Συνέδριο των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων της Σκωτίας (Convention of Scottish Local Authorities) (COSLA) προσφάτως χαιρέτισε το σχέδιο της Συνθήκης ΕΕ όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Συνθήκη αναγνωρίζει την αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την αρχή της εδαφικής συνοχής.

Δεν ήταν έκπληξη για εμένα το γεγονός ότι η περιφερειακή πολιτική ήταν ένα τα πέντε κρίσιμης σημασίας θέματα που μου ανέφεραν στο COSLA. Στο πλαίσιο των μειωμένων διαρθρωτικών κονδυλίων και ταμείων της ΕΕ, τα κονδύλια της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να στοχοθετηθούν καλύτερα –όπως τόνισαν πολλοί ομιλητές– σε τοπικούς τομείς και τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες πρέπει να είναι οι κύριοι φορείς διανομής των κονδυλίων αυτών. Η έκθεση Guellec ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών στη διανομή διαρθρωτικών κονδυλίων – σε τελική ανάλυση, ας μην ξεχνούμε ότι όλη η πολιτική είναι τοπική.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι εκθέσεις που συζητούμε, και για τις οποίες συγχαίρω αμφότερους τους εισηγητές, κατά τη γνώμη μου εγείρουν ορισμένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ζητήματα: το ζήτημα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών για μια ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της επικράτειας, το θέμα της άτακτης επέκτασης των πόλεων η οποία δημιουργεί κατακερματισμό του φυσικού τοπίου, καθώς και της συνεχούς απώλειας γης.

Όλα αυτά, μαζί με την αλλαγή του κλίματος, και τη μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών, αποτελούν προκλήσεις τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπόψη, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικών αυτοδιοικήσεων που διαχειρίζονται αυτές τις πολιτικές.

Ως ρουμάνα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστηρίζω σθεναρά την ιδέα ότι δεν έχουν μόνο οι μητροπολιτικές περιοχές δυνατότητες για καινοτομία και ζητώ από την Επιτροπή να εργαστεί εντατικότερα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης ενός πλαισίου ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή είναι αναλυτικότερη από τις προηγούμενες. Βασίζεται σε πολλούς δείκτες και παρέχει χρήσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα οποία αφορούν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία.

Από την έναρξή της, η πολιτική συνοχής διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της δυνατότητας όλων των κρατών μελών να προάγουν την αρμονική ανάπτυξη και να δημιουργούν νέες και μόνιμες θέσεις εργασίας. Είναι μάλλον πολύ νωρίς για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής στα νέα κράτη μέλη της Ένωσης, όμως συντρέχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά τις εμφανείς καθυστερήσεις στη χρήση της τρέχουσας διαρθρωτικής χρηματοδότησης στις χώρες αυτές. Η σύγκλιση μεταξύ των χωρών συχνά καλύπτει εντεινόμενες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και εντός αυτών. Οι περιφερειακές και οι τοπικές ανισότητες ανακύπτουν σε πολλές περιοχές, επηρεάζοντας την απασχόληση καθώς και την παραγωγικότητα, το εισόδημα, το επίπεδο εκπαίδευσης και το δυναμικό για καινοτομία.

Η κοινωνική ένταξη και η πολιτική των ίσων ευκαιριών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της εφαρμογής των έργων που αναλαμβάνονται στον τομέα της συνοχής. Πιστεύω ότι η επικείμενη επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου θα έχει ως αποτέλεσμα να διατεθούν οι πόροι που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να αρθούν στο ύψος των φιλόδοξων προκλήσεων της νέας πολιτικής συνοχής, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι όλοι οι πολίτες ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dăianu (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιδοκιμάζω αμφότερες τις εκθέσεις, αλλά θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω προσοχή σε μια αντιφάσκουσα άποψη που συνδέει τη βιομηχανική μετεγκατάσταση εντός της ΕΕ και την πολιτική των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής.

Τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να θεωρηθούν ως μια συνολική επιδότηση που παρέχει η ΕΕ στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Μήπως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η περιφερειακή πολιτική συνοχής τίθεται εν αμφιβόλω από κορυφαίους πολιτικούς σε ηγετικά κράτη μέλη της ΕΕ; Τι πρέπει να γίνει; Μήπως στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να σταματήσει η ανάπτυξη των υποδομών από φόβο μήπως κατηγορηθούν για αθέμιτο ανταγωνισμό;

Αναφέρομαι στο άρθρο της εφημερίδας Financial Times που δημοσιεύτηκε την προπερασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το οποίο η οικονομία της αγοράς δεν πρέπει να γίνει ζούγκλα. Οι δημόσιες πολιτικές μπορούν πράγματι να διαδραματίσουν έναν ρόλο, και όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους. Ωστόσο, οφείλουμε να διατηρήσουμε τη νηφαλιότητά μας διότι στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει αλάθητη τοπική ή εθνική οικονομία, και όσο και αν πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη, δεν μπορούν όλοι οι πολίτες να είναι πάντοτε ταυτόχρονα κερδισμένοι, την ίδια στιγμή, στον ίδιο τόπο και ανά πάσα στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά τη σημασία και την επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Πιστεύω ότι αυτό υποστηρίζεται από την έκθεση, για την οποία θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή.

Στόχος της είναι να δημιουργήσει πραγματική εναρμόνιση, όμως είναι ζωτικό τα ποσά που διατίθενται γι’ αυτό να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα έργο εν αναμονή υλοποίησης δεν καθίσταται πολύτιμο από το ίδιο το γεγονός του ύψους του ποσού που διατίθεται γι’ αυτό, αλλά ότι η αξία του έγκειται στο πόσο αποτελεσματικό είναι το έργο αυτό.

Η αποτελεσματικότητα μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους: από το πόσο εξυπηρετεί την εναρμόνιση και από το πόσο καλά τα χορηγηθέντα χρηματικά ποσά χρησιμοποιούνται για παρόμοια πράγματα σε μεμονωμένες χώρες. Εξάλλου, το εκάστοτε έργο σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εισπράξει πολλαπλάσιο ποσό σε σχέση με το ποσό άλλου κράτους μέλους. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή τη μέτρηση και, μελλοντικά, στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα είναι η βάση για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolfgang Bulfon (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πότε ο πολίτης χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρώπης; Πότε ένα κράτος μέλος χρειάζεται την αλληλεγγύη της Ευρώπης; Σίγουρα, καταρχάς, κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ακατανόητο το γεγονός ότι μια απόφαση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2006 για την προσαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης –όπως ορίζεται στην παράγραφο 45 της Έκθεσης για την οικονομική και κοινωνική συνοχή– δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Για τον λόγο αυτό ζητώ από όλους –το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή– να ασκήσουν πίεση στο Συμβούλιο να επιλύσει το θέμα ταχύτατα, διότι η επόμενη καταστροφή θα συμβεί, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Προκειμένου η πολιτική συνοχής να εφαρμοστεί επιτυχώς, πρέπει να υπάρχουν τοπικοί ενδιαφερόμενοι ικανοί να αναλάβουν δράση, οι οποίοι θα έχουν την ικανότητα να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη πρέπει να αποκεντρώσουν τη διοίκηση, να αυξήσουν τις διοικητικές ικανότητες σε περιφερειακό επίπεδο και να περιορίσουν την υπερβολική γραφειοκρατία στη διαχείριση της πολιτικής συνοχής.

Μολονότι η μέθοδος επιμερισμού των τομέων σε θύλακες και πόλους καινοτομίας, η οποία δημιουργεί σαφή οφέλη σε μεγαλύτερους τομείς και τους γείτονές τους, μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη πολλών ζωνών ολοκλήρωσης, υπάρχει απουσία αποτελεσματικής, απλής και τοπικής υποστήριξης για μικρότερους τομείς. Στη Σλοβακία πολλές κοινότητες με λιγότερους από 2 000 κατοίκους που βρίσκονται σε γεωγραφικά μειονεκτούσες περιφέρειες θα χάσουν τη θέση τους σε αρκετά επιχειρησιακά προγράμματα και στην πολιτική συνοχής.

Απευθύνω έκκληση στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα σύστημα που δεν θα κάνει διακρίσεις για καμία από τις περιφέρειές τους έτσι ώστε όλες να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι ο εισηγητής για τις αστικές μετακινήσεις. Στις συζητήσεις μας, το θέμα της σχέσης μεταξύ των αστικών κέντρων και των δήμων στην περιφέρεια διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Γνωρίζουμε επίσης το γεγονός ότι τα νέα κράτη μέλη έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα στην οργάνωση της υποδομής τους με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούμε να διατηρούμε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορικές επιλογές και να μην στραφούμε και πάλι προς τα ιδιωτικά οχήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ένα συγκεκριμένο αίτημα: η Επιτροπή στο πλαίσιο των επιλογών που έχει όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική της, να μας βοηθήσει να αναζητήσουμε και να εντοπίσουμε λύσεις στο θέμα των μεταφορών στην αστική περιφέρεια και στην κοινωνική συνοχή στα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Hübner, Επιτροπή. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας αυτής στο τέλος της συζήτησης για να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου για όλες τις συνδρομές τους. Υπάρχουν πολλά σημεία επί των οποίων δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά θα τα πάρω μαζί μου. Τα σημεία αυτά αφορούν τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν όσον αφορά τις μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις, καθώς και το θέμα που ηγέρθη σχετικά με την ανάπτυξη των αστικών μεταφορών.

Στις εκθέσεις σας υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Στην πραγματικότητα κτίζετε μια γέφυρα και γι’ αυτό θα ήθελα να πω μερικά λόγια για το στάδιο στο οποίο έφθασε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Αρχίσαμε αυτές τις διαβουλεύσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου 2007, και έως σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 100 εμπεριστατωμένες δηλώσεις και γνωμοδοτήσεις, όχι μόνο από εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, αλλά και από πολλές ευρωπαϊκές ενώσεις χωροταξίας, καθώς και από οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, ακαδημαϊκούς, ιδρύματα ερευνών και ιδιώτες.

Κατόπιν αιτήματος μιας εκ των κυβερνήσεων, παρατείναμε τις διαβουλεύσεις έως τα μέσα Φεβρουαρίου, διότι υπήρχαν ακόμη γνωμοδοτήσεις υπό εκπόνηση.

Μια προκαταρκτική αξιολόγηση αυτών των γνωμοδοτήσεων δείχνει σαφώς ότι υπάρχει συντριπτική και εντυπωσιακή υποστήριξη για την πολιτική συνοχής. Σε αυτές επισημαίνεται η άμεση επίπτωση στη μεγέθυνση και την ανάπτυξη, καθώς είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια πολιτική που προκαλεί νέους τρόπους σκέψης και επιτελεί επίσης έναν πολύ αποτελεσματικό ρόλο μόχλευσης προσελκύοντας πρόσθετους οικονομικούς πόρους.

Υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον σχετικά με τον μηχανισμό υλοποίησης και ευρεία υποστήριξη για όλες τις αρχές που έχουμε αναπτύξει από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχει επίσης ισχυρή υποστήριξη προς την ανάγκη να ανταποκριθεί αυτή η πολιτική στις προκλήσεις που συζητούσατε σήμερα, και οι οποίες συνδέονται όχι μόνο με την παγκοσμιοποίηση, αλλά και με τη δημογραφία, το κλίμα και την ενέργεια, με την αναδιάρθρωση εν γένει, με έντονη υποστήριξη για την ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Ένα από τα θέματα σημασίας που εγείρατε σήμερα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσουμε όσον αφορά την Πράσινη Βίβλο, η οποία θα εγκριθεί από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Θα έχουμε τότε μια μακρά χρονική περίοδο –πιθανόν τεσσάρων μηνών– για συζήτηση όλων των μορφών, όχι μόνο στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες μας οργανώνουν μια συνάντηση με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους για τα μέσα Απριλίου. Αυτή θα μας βοηθήσει να λάβουμε υπόψη περισσότερες απόψεις.

Θα ήμουν διατεθειμένη αν χρειαστεί, να διοργανώσω μια ακρόαση με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και με οποιοδήποτε άλλο όργανο ενδιαφέρεται να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις του για την Πράσινη Βίβλο, πριν από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε, το οποίο απασχολεί και την Επιτροπή, ήταν το θέμα των στατιστικών στοιχείων και των δεικτών. Μέσω του αναλυτικού οργάνου μας, του ESPON, το οποίο έχουμε ενισχύσει σημαντικότατα, και με οικονομικούς πόρους, για τα προσεχή χρόνια, και το οποίο τώρα έχει σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό, θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε ορισμένες από τις νέες διαστάσεις και ορισμένες από τις υπάρχουσες διαστάσεις εδαφικής συνοχής. Αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα σύντομα.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να εξετάζει κατάλληλους δείκτες για να συμπληρώσει τόσο τους δείκτες του ΑΕγχΠ όσο και τους δείκτες απασχόλησης, και στην 5η έκθεση για τη συνοχή θα προτείνει έναν νέο δείκτη σύνθετου τύπου.

Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλιά σας Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους εισηγητές για τη συμβολή τους στη συζήτηση –όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Καταρχάς, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Επιτροπή Αλιείας, οφείλω αμέσως να πω ότι η αλιεία είναι για μένα προσφιλές θέμα ως βουλευτής του ΕΚ καταγόμενος από παράκτια περιοχή, όμως δυστυχώς δεν καταφέραμε να προσθέσουμε τις τροπολογίες της επιτροπής στο κείμενο που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτό μας λυπεί, αλλά πιστεύω ότι δεν σημαίνει πως θα έπρεπε να επιδειχθεί λιγότερη προσοχή σε έναν τομέα τόσο σημαντικό για ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ.

Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συνοχή είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική. Πιστεύω επίσης ότι παρουσιάστηκε ως σημαντικό θέμα στο Σώμα σήμερα το πρωί. Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε σχέση με τα μελλοντικά καθήκοντα. Η Επίτροπος είπε νωρίτερα ότι ασχολούμαστε με μια έκθεση, αλλά προφανώς αυτό που μας απασχολεί είναι το μέλλον. Αντιλαμβάνεται ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες όσον αφορά την εδαφική συνοχή και ό,τι αυτή θα αντιπροσωπεύει μόλις συμπεριληφθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο της Επιτροπής, με τη δική μας βοήθεια και υποστήριξη, κυρία Επίτροπε. Το έργο πρέπει να επιτελεστεί, και πρέπει να επιτελεστεί καλά, σε κοινή βάση.

Θέλω να προσθέσω ότι το γεγονός πως η περιφερειακή πολιτική συνολικά θα αποτελεί τώρα θέμα συναπόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μαζί, να το καταστήσουμε αυτό σαφέστερο για τους πολίτες μας, κάτι που πιστεύω ότι επίσης υποστηρίχθηκε σθεναρά σήμερα το πρωί, καθώς και να εφαρμοστεί μια αληθινή αλληλεγγύη προς όφελος των περιφερειών που τη χρειάζονται περισσότερο. Και οι δύο αυτές ανησυχίες επισημάνθηκαν με τον πιο σθεναρό τρόπο σήμερα το πρωί.

Κατά συνέπεια, μας περιμένει τεράστιο έργο. Χαιρετίζουμε μια πολιτική που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach, εισηγήτρια. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύτιμη συνδρομή και υποστήριξη πολλών από τους συναδέλφους μου βουλευτές. Πιστεύω ότι φάνηκε πως, αφενός, πρέπει να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη ως βασικό σε ευρωπαϊκό ατού, και αφετέρου, ότι οφείλουμε να εστιάσουμε και να αναπτύξουμε τα μέσα μας –στην προκειμένη περίπτωση, την πολιτική συνοχής– πολύ περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας αληθινά αειφόρου ανάπτυξης, και τρίτον, ότι πρέπει να επικοινωνούμε ειλικρινά με τους πολίτες από την αρχή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επίτροπο κ. Hübner. Κυρία Επίτροπε, καταστήσατε σαφές ότι, μαζί με το Σώμα, ενδιαφέρεστε για τα πρακτικά βήματα: την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τους δείκτες που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα, τον ορισμό της εδαφικής διάστασης, την Πράσινη Βίβλο. Πιστεύω ότι θα χρειαστούμε ιδιαίτερα τη βοήθειά σας για να διασφαλιστεί η συμπαράταξη του Συμβουλίου. Και πάλι, πιστεύω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι ουδείς από το Συμβούλιο παρευρίσκεται σε αυτή τη σημαντική συζήτηση.

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές τις δύο εκθέσεις πρέπει να οδηγήσουν σε τροποποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, και πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουν τον νέο κοινοτικό στόχο, την εδαφική διάσταση, με πρακτικούς όρους× διαφορετικά, δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από κενά λόγια.

Επιτρέψτε μου να απευθύνω μια τελευταία έκκληση στους συναδέλφους μου βουλευτές πριν από την ψηφοφορία: ας είμαστε πρακτικοί. Ας μην περιοριστούμε σε επανεξέταση και ανάλυση ξανά× ας θέσουμε ως προϋπόθεση ότι ζητούμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και ας αναλάβουμε επίσης σαφείς δεσμεύσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμοστεί στις πόλεις× διαφορετικά, όλες μας οι δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δεν θα έχουν καμιά αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Οι εκθέσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία, η οποία θα αρχίσει σε λίγα λεπτά.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Η πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αυτό το χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι κάτι που θα ζήλευαν πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης σε άλλα μέρη του κόσμου. Η μοναδική φύση του ευρωπαϊκού προγράμματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ακριβώς στην έννοια της συνοχής.

Στην περίπτωση των περιφερειακών πρωτοβουλιών στην Αφρική και στη Νότιο Αμερική δεν υπάρχουν κονδύλια ούτε καν για συμβολική πολιτική συνοχής. Τα σχέδια για διεύρυνση της Ένωσης αξιολογούνται συχνά βάσει της δυνατότητας διεξαγωγής αποτελεσματικής δράσης προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή. Μπορούμε απολύτως απερίφραστα να πούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ένωση και για όλα τα κράτη μέλη της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ίδιοι οι πολίτες της Ένωσης την αξιολογούν από το αν και κατά πόσο, κατά τη γνώμη τους, η πολιτική συνοχής εφαρμόζεται και επιτυγχάνει τους στόχους της. Σε πολλά κράτη μέλη, ειδικά στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μόλις πρόσφατα, υπάρχουν πολύ μεγάλες ελπίδες για την πολιτική συνοχής. Ελπίζουν ότι η αλληλεγγύη δεν θα αποδειχθεί απλά μια ωραία λέξη, αλλά θα μετατραπεί σε συγκεκριμένη δέσμευση για όσους η μοίρα υπήρξε λιγότερο ευνοϊκή. Η συνοχή αποτελεί επίσης ένα μέσο για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και μια θαυμάσια διαφήμιση για την Ένωση.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μείωσης των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για την αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το αντίθετο μάλιστα, θα πρέπει να σκεφθούμε τη διάθεση περισσοτέρων δημοσιονομικών πόρων για τη συνοχή, και μόνο για το γεγονός ότι πολλές νέες προκλήσεις προβάλλουν στον ορίζοντα. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική συνοχής δεν είναι μια από τις βασικές πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή της ίδρυσής της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής επινοήθηκε όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησαν σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, καθώς αυτές οι χώρες δεν είχαν καλή συνοχή με τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η συνοχή απέκτησε σπουδαιότητα και κατέστη πυλώνας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και βασική συνιστώσα σε συνθήκες και προϋπολογισμούς. Αυτό το αποδεικνύει η διάθεση πλέον των 308 δις. ευρώ στην πολιτική συνοχής στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013.

Τελευταία, διαμορφώνεται μια τάση αμφισβήτησης αυτής της θεμελιώδους πολιτικής της Ένωσης. Το περίεργο είναι ότι αυτή η τάση συνέπεσε με την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμπεριλάβει τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι τελευταίες είναι εκείνες που, για ιστορικούς λόγους, πρέπει να καλύψουν τη μεγαλύτερη απόσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν προτείνεται η κατάργηση της πολιτικής συνοχής μια και καλή, αλλά ο ριζικός επανακαθορισμός των στόχων της, λόγω της εικαζόμενης διασπάθισης των διαρθρωτικών ταμείων και των καταχρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να διαπράξουμε! Οι ατασθαλίες πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται, ωστόσο η περιφερειακή πολιτική είναι ακριβώς αυτή που καθιστά αισθητή την παρουσία της Ένωσης και στα 27 κράτη μέλη. Συνοχή σημαίνει δημιουργία ίσων ευκαιριών και αίσθηση συναδελφότητας και δεν πρέπει να υπαχθεί σε άλλες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές, η ανταγωνιστικότητα και η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, επί παραδείγματι, θα έπρεπε να έχουν τις δικές τους γραμμές προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση για το τι θα πρέπει να χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της συνοχής πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των χωρών και των περιφερειών. Αυτές έχουν ασυγκρίτως καλύτερη αντίληψη των δικών τους αναγκών από ό,τι οι αρχές των Βρυξελλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται στη μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, λόγω της απουσίας θέσεων απασχόλησης με εξαίρεση τη γεωργία ή λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης.

Το ταμείο ανάπτυξης της υπαίθρου συμβάλλει, μαζί με άλλα ταμεία στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Η αποδοτική χρήση των κονδυλίων ανάπτυξης της υπαίθρου αποτελεί μια έγκαιρη λύση στα προβλήματα αυτά.

Παρά ταύτα, η προϋπόθεση για την αποδοτική χρήση αυτών των κονδυλίων είναι η καλύτερη γνώση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται.

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ακόμη πιο σημαντική στα νέα κράτη μέλη, τα οποία δεν είναι ακόμη εξοικειωμένα με τη χρήση των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων.

Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα από τη Ρουμανία, τη χώρα που αντιπροσωπεύω: σύμφωνα με μια έρευνα, το ήμισυ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών δεν γνωρίζουν τίποτα για την ύπαρξη των κονδυλίων που προορίζονται γι’ αυτούς και μόνο ένας πολίτης στους δέκα γνωρίζει σε ποιο όργανο πρέπει να απευθυνθεί προκειμένου να έχει πρόσβαση στα κονδύλια. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ρουμανική κυβέρνηση δεν έχει καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες και, ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει το έργο της ρουμανικής κυβέρνησης.

Παρά ταύτα, θεωρώ ότι το να διασφαλιστεί η επαρκής πρόσβαση στην πληροφόρηση και η προετοιμασία των μελλοντικών δικαιούχων πρέπει να αποτελεί σημαντικό θέμα στην ατζέντα της Επιτροπής, ως προϋπόθεση για την αποδοτική χρήση των μέσων που προορίζονται για τη συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), γραπτώς. – (DE) Η διεύρυνση της ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 αύξησε τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός της ΕΕ. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άρχισε μια νέα προγραμματική περίοδος για την πολιτική συνοχής. Θα εστιάσει σε νέες προτεραιότητες και στόχους: προστασία του περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία περισσοτέρων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποσκοπεί, μέσω των τεσσάρων ξεχωριστών προγραμμάτων της, να βοηθήσει ώστε η Ευρώπη και οι περιφέρειές της να καταστούν ανταγωνιστικότερες, επί παραδείγματι, μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης της κοινωνίας της γνώσης, και της ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Αποσκοπεί επίσης στο να αυξήσει την ελκυστικότητα των περιφερειών για επενδυτές και κατοίκους μέσω της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να δημιουργηθούν καλύτερες και κυρίως περισσότερες θέσεις εργασίας, και οι περιφέρειες να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να προωθήσουν ευκαιρίες και να μειώσουν τις ανισότητες. Με την περαιτέρω διεύρυνσή της ΕΕ, η χρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει τώρα να διαιρείται ανάμεσα σε 27 κράτη μέλη. Τα χρήματα, κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα, με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει διαθέσει 307,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Είναι ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Είναι σημαντικό οι περιφέρειες με αναπτυξιακά προβλήματα στα πλούσια κράτη μέλη όπως η Αυστρία να λαμβάνουν επίσης δίκαιο μερίδιο από τα κονδύλια. Οι ορεινές περιφέρειες ιδιαίτερα απαιτούν περισσότερη στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  László Surján (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Το Κοινοβούλιο επανεξετάζει τα τελευταία τρία έτη της πολιτικής εναρμόνισης και διαπιστώνει τα θετικά, αλλά και τα λάθη που πρέπει να διορθωθούν, δεν κοιτάζει μόνο προς το παρελθόν αλλά και προς το μέλλον.

Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποανάπτυκτων περιφερειών, πρέπει να αλλάξουμε δύο πράγματα. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αύξηση του ποσού της αξίας που δημιουργείται επί τόπου. (Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω θεωρητική εργασία σε σχέση με αυτό, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.) Ωστόσο, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε σχετικά με το γεγονός ότι πρέπει να διασφαλίσουμε περισσότερους πόρους από ό,τι τώρα για τα προγράμματα που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ενισχύσεις και είναι απαλλαγμένα από διαφθορά και πολιτική επιρροή στη μετά το 2013 περίοδο.

Η ταχύτερη εναρμόνιση των υπανάπτυκτων περιφερειών είναι προς όφελος όσων ζουν εκεί αλλά και προς όφελος των πολιτών που ζουν σε πιο αναπτυγμένες περιοχές που διασφαλίζουν τους αναγκαίους πόρους. Κατά συνέπεια, ζητώ από τους συναδέλφους μου βουλευτές να ακολουθήσουν τη συμβουλή του εισηγητή και ως προς αυτό το θέμα και να μην τροποποιήσουν το ανά χείρας κείμενο.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ψηφοφορίας και επαναλαμβάνεται στις 12.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του κ. PÖTTERING
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου