Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0066/2008

Debatter :

PV 19/02/2008 - 4

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

4.5. Situationen i Gaza (omröstning)
Protokoll
  

– Före omröstningen

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). (ES) – Herr talman! Efter att ha samrått med de politiska grupper som har undertecknat det gemensamma förslaget till resolution ber vi att få ändra strukturen i punkt 3.

Detta är inte ett muntligt ändringsförslag – vi vill inte lägga till eller ta bort några ord. Vi vill behålla texten oförändrad, men dela upp den i tre separata punkter.

För att det inte ska uppstå några missförstånd, skulle texten alltså lyda som följer:

”3. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att alla våldshandlingar genast ska upphöra.”

”4. Europaparlamentet uppmanar Israel att upphöra med sin militära verksamhet, som dödar civila och utsätter dem för fara, och att även upphöra med det utomrättsliga, riktade dödandet.”

”5. Europaparlamentet uppmanar Hamas att, efter sitt olagliga övertagande av Gazaremsan, förhindra att palestinsk milis avfyrar raketer från Gazaremsan mot israeliskt territorium.”

Det är alltså ingen förändring i ordalydelsen, herr talman. Vi begär inte att få lägga till eller ta bort några ord: bara att denna punkt ska delas upp i dessa tre delar.

 
  
  

(Parlamentet gick med på förslaget.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy