Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2148(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0023/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0068

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

PREDSEDÁ: Diana WALLIS
podpredsedníčka

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Vážená pani predsedajúca, vo včerajšej rozprave o označení CE som znovu upozornila Komisiu na skutočnosť, že registrácia označenia CE sa ešte stále nezačala, hoci je do európskych právnych predpisov začlenená už 16 rokov a na túto skutočnosť som sa pýtala pri parlamentných interpeláciách pred tromi mesiacmi.

Vítam včerajší sľub komisára pre podnikanie týkajúci sa urýchlenia tejto záležitosti, ale nie som si istá, či si uvedomuje dôležitosť registrácie označenia pre zahraničné trhy. Kým sa tak nestane, bude nemožné vymáhať škody v prípade výrobcov a dovozcov, ktorí zneužívajú značku európskej zhody symbolizujúcu bezpečnosť produktu, aby využili nespravodlivú výhodu a podviedli zákazníkov v Európe aj v zahraničí. Pomôže sa tým odstrániť z trhu nespravodlivú hospodársku súťaž.

 
  
  

− Situácia v Gaze (RC-B6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Veľmi pekne vám ďakujem. Bolo pre mňa šokujúcou skúsenosťou vstúpiť do Pásma Gazy a ocitnúť sa tvárou tvár každodenným dôsledkom okupácie a blokády. 80 % obyvateľstva je nezamestnaných, Izraelčania z času na čas nedodávajú elektrinu a vodu, mnohí ľudia jedia len raz denne a veľká väčšina obyvateľstva už roky nemohla opustiť oblasť, ktorá je menšia ako Budapešť. Ako povedal jeden izraelský profesor, Gaza je väzenie a jej obyvatelia sú väzňami, od ktorých sa ťažko môže očakávať racionálne správanie.

Zároveň je trpkou skutočnosťou, že niektoré palestínske skupiny používajú rakety z území Gazy, ktorými ohrozujú životy nevinných izraelských civilistov. Kríza je príliš hlboká na to, aby sa dala vyriešiť tradičným spôsobom. V súčasnosti sú obe strany väzňami svojich vlastných extrémistov a kvôli nim nie sú schopné v ničom ustúpiť.

Medzinárodné spoločenstvo, a predovšetkým Európska únia, musia donútiť Izrael a Palestínčanov, aby sa dohodli na priateľskom spolužití.

Hlasoval som za odporúčanie v nádeji, že členské štáty prijmú rezolútnejšie kroky.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Taktiež mi je veľmi ľúto obyvateľov Pásma Gazy, ktorí sa stali rukojemníkmi hnutia Hamas. Nemôžem však podporiť dnešné uznesenie Európskeho parlamentu, pretože sa z neho neodstránil článok vyzývajúci na rokovania medzi palestínskymi orgánmi a hnutím Hamas. Všetci vieme, že s teroristami okupujúcimi Gazu nie sú možné žiadne rokovania. Takáto výzva je pokrytectvom, ktorým sa má priznať hnutiu Hamas úloha partnera pre palestínske orgány. Nechcem sa zúčastniť na legitimovaní tejto teroristickej organizácie.

Obávam sa, že situácia si bude čoskoro vyžadovať intervenciu, ktorú však bude musieť schváliť OSN. V práve v tomto by mala Európa zohrávať veľmi aktívnu úlohu.

 
  
  

- Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (RC-B6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Vážená pani predsedajúca, na rozdiel od toho, čo sa požaduje od tohto Parlamentu, Rada pre ľudské práva OSN nezohráva vlastne takú dôležitú úlohu pri podpore ľudských práv vo svete. Ako by to aj mohlo byť inak? Iba 25 zo 47 členov tvoria slobodné demokracie, deväť z nich nie je slobodných a tri (Čína, Kuba a Saudská Arábia) patria k najväčším porušovateľom ľudských práv na svete. Tieto krajiny šliapu po Deklarácii ľudských práv OSN a bránia seba a iné režimy pred kritikou. V niektorých prípadoch Rada jednoducho upustila od dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv. Rada ešte stále ani v najmenšej miere neodsúdila najväčšiu súčasnú krízu v oblasti ľudských práv v Dárfúre. Parlament by urobil lepšie, keby namiesto výkrikov radosti nad týmto netvorom radšej začlenil tieto záležitosti do svojho uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážená pani predsedajúca, chcem nielen súhlasiť s tým, čo povedal môj kolega, pán Dillen, ale aj poukázať na to, že uznesenie uráža náboženstvá, ktoré Rada prijala. V uznesení sa doslova hovorí, citujem, že ľudia „so zodpovednosťou musia prehovoriť a že sloboda vyjadrovania jednotlivcov môže byť obmedzená v záležitostiach týkajúcich sa verejného zdravia a morálky“. Toto uznesenie sa, samozrejme, zaoberá zákazom akejkoľvek kritiky islamu. Rada pre ľudské práva OSN preto právom koná proti vlastným oficiálnym cieľom, ochrane práva na slobodu vyjadrovania, a tým aj ochrane ľudských práv ako takých.

 
  
  

− Správa: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je mi veľkým potešením predstaviť stanovisko v mene celej skupiny Európskej ľudovej strany a Európskych demokratov, ako aj vo svojom vlastnom mene, ktorým vyjadrujeme súhlas s konečnou verziou tejto správy. Správa sa zaoberá tvrdou skutočnosťou, že počet starších občanov výrazne prevyšuje počet mladých ľudí, pretože zdravotná starostlivosť aj životný štýl nám predlžujú priemernú dĺžku života, samozrejme, bohužiaľ nie nás všetkých, ale v priemere. Preto je viac starších ľudí, a to aj z dôvodu poklesu pôrodnosti. Preto v dokumente vyzývame na prijatie opatrení na podnietenie pôrodnosti.

Rád by som zdôraznil, že Európska ľudová strana spolu so skupinou UEN a ďalšími skupinami žiadali odstránenie odseku 24. Hlasovali sme za odstránenie, ale bohužiaľ väčšina poslancov Parlamentu s tým nesúhlasila. Myslím, že čas môjho vystúpenia vypršal.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Vážená pani predsedajúca, podstatou správy pani Castex je nepochybne to, že určuje množstvo demografických výziev, ktorým Európa čelí. Pripúšťam, že obsahuje množstvo dobrých otázok, myšlienkových pochodov a riešení. Skutočne je naliehavo potrebné dosiahnuť viac lepších úľav pre deti, pre starších pracovníkov je potrebné dosiahnuť stále príležitosti na pracovných trhoch a zdravotnícke systémy sa naozaj musia naliehavo pripraviť na výzvy, ktoré prináša demografia rýchleho starnutia populácie.

Na druhej strane, považovaním prisťahovalectva za nástroj na zabezpečenie demografickej a hospodárskej budúcnosti Európy sa tento Parlament dostáva mimo svoju oblasť. Len nedávno predniesol jeden z najdôležitejších poradcov britského premiéra, lord Turner, vyhlásenie, že považovať prisťahovalcov za náhradu v prípade nedostatku pracovníkov je, a teraz citujem, „hospodársky negramotné a úplne nesprávne“. Európa už má milión nezamestnaných prisťahovalcov a zápasí so všetkými problémami, ktoré to so sebou prináša. Čím viac prisťahovalcov pribudne, tým viac sa tieto problémy prehĺbia.

 
  
  

− Správa: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, pri hlasovaní o správe pána Guelleca som nemohol podporiť kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4, v ktorom sa vyzýva na zabezpečenie „zvýšených finančných zdrojov pre kohéznu politiku“ v budúcnosti.

Automatické zvyšovanie dotácií EÚ nie je pravdepodobne najzodpovednejším prístupom, keď máme praktický problém s ich zmysluplným a účinným využívaním. Namiesto toho sa prikláňam k používaniu pojmu „dostatočné finančné zdroje“.

 
  
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) V Európskej únii zaplavenej rôznymi smernicami o podrobných otázkach, ktoré by bolo lepšie riešiť na vnútroštátnej úrovni vzhľadom na ich osobitnú povahu a úroveň rozvoja, sa človek nemôže nezaujímať o to, ako bude Európska komisia konať pri monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva.

Jeden zo záverov, ktoré sa dajú prijať, je ten, že každé generálne riaditeľstvo má svoj vlastný odlišný spôsob práce, ale nie je jasné, či aj členské štáty pracujú tak odlišne, hoci skúsenosti nám hovoria, že malé a stredne veľké krajiny vo všeobecnosti konajú prísnejšie než európske orgány. To sa stalo s Paktom stability.

Táto posledná správa obsahuje nový prvok, ktorému tlieska Výbor pre petície Európskeho parlamentu. Vo výročnej správe a jej príslušných prílohách Európska komisia prvýkrát zaviedla podrobnosti konkrétneho a podrobného riešenia porušení týkajúcich sa petícií.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. ? (PL) Pani Frassoni pripravila dobrú správu. Podporujem návrh na zjednodušenie uplatňovania práva Spoločenstva a zavedenie stretnutí konaných na tento účel. Taktiež som za konanie seminárov venovaných transpozícii právnych aktov Spoločenstva.

Okrem toho, súhlasím s myšlienkou zefektívnenia uplatňovania práva Spoločenstva prostredníctvom užšej spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Tieto činnosti pomôžu zefektívniť politiky Európskej únie týkajúce sa napríklad činností spojených s európskym fondom a harmonizáciou noriem pre produkty na trhu Spoločenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. – (CS) Čo sa týka správy týkajúcej sa výročnej správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva, zastávam názor, že jednou z jej hlavných myšlienok je zámer Komisie zlepšiť pracovné postupy v prípadoch ohláseného porušenia práva Spoločenstva v členských štátoch. V rámci nových navrhovaných pracovných postupov budú podania a sťažnosti občanov vrátené priamo dotknutým členským štátom. Ako spravodajkyňa, pani Frassoni, správne podotkla, tento nový pracovný postup Komisie, inými slovami, vrátenie sťažnosti, so sebou nesie riziko, že Komisia sa vzdá svojej základnej zodpovednosti za uplatňovanie práva Spoločenstva.

V tejto súvislosti by som tiež rád poukázal na ďalšiu skutočnosť, ktorá je tiež predmetom kritiky v Európskom parlamente. Ide o lobistické skupiny, ktorým sa vždy podarí získať prístup k oznámeniam Komisie zameraným na členské štáty v prípadoch predpokladaného porušenia práva Spoločenstva, kým občanom nie. Sú to však práve občania, ktorých podania poskytujú nenahraditeľný zdroj informácií a upozorňujú nás na porušenie alebo neuplatňovanie práva Spoločenstva, nie nejaké záujmové skupiny s vlastným programom.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. (PL) Hlasoval som za správu pani Frassoni o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2005).

Pani Frassoni predložila veľmi dobrú správu. Najmä jednotlivé problémy obsiahnuté v návrhu uznesenia volajú po súdržnosti v oblasti spoločnej akcie inštitúcií EÚ, národných parlamentov a samotných občanov. Hlavnými bodmi sú myšlienky na lepšie monitorovanie a návrhy na zjednodušenie implementácie ustanovení práva Spoločenstva a jeho zefektívnenie. Jeho implementácia je základom na zefektívnenie politiky Európskej únie týkajúcej sa napríklad činností spojených s európskym fondom a harmonizáciou noriem pre produkty na trhu Spoločenstva.

Okrem toho, výzva k národným parlamentom v návrhu uznesenia je veľmi dôležitá. Národné parlamenty sa naliehavo vyzývajú, aby prekonali obyčajnú formálnu transpozíciu právnych predpisov Spoločenstva a vyhli sa fragmentácii pri ich začleňovaní do vnútroštátnych právnych predpisov.

 
  
  

- Správa: André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam návrh André Brieho na reguláciu akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh Európskeho spoločenstva. Návrhom sa zlepší ochrana spotrebiteľov a bezpečnosť výrobkov. Na zabezpečenie lepšej ochrany je potrebné, aby akreditáciu a dohľad nad trhom vykonával verejný orgán. Správa na tieto body poukazuje a ja som hlasoval za jej odporúčania.

 
  
  

- Správa: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v čase, keď sa európsky trh javí ako úplne neschopný brániť sa pred dampingom z krajín mimo EÚ, s veľkým uspokojením poukazujem na prvý „inštitucionálny“ krok smerom k novým právnym predpisom a harmonizácii európskeho trhu.

Európsky parlament v Štrasburgu navrhol nový spôsob regulácie výrobkov umiestňovaných na trh Spoločenstva. Tieto výrobky budú musieť byť v súlade s platnými pravidlami a po starostlivom schválení budú označené značkou CE.

Okrem toho, v súvislosti so zavedením spoločnej zodpovednosti na strane dovozcov a zahraničných výrobcov za škody spôsobené výrobkami, ktoré nezodpovedajú pravidlám, sa v správe navrhuje príprava komplikovaného systému monitorovania, v rámci ktorého sa budú ukladať sankcie proporčne na základe závažnosti poškodenia, čím sa účinne zabráni nevhodnému použitiu.

Spotrebitelia a podnik môžu preto hľadieť do budúcnosti s novým optimizmom. Odstránenie prekážok, čo je základný kameň politiky voľného obchodu EÚ od samého začiatku, a vytvorenie hospodárskeho prostredia priaznivého pre podnikanie sa odrazí vo vysokej úrovni ochrany spotrebiteľov prostredníctvom kontroly prísnych noriem týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti výrobkov, ako aj podnikov, ktoré budú využívať výhody prinajmenšom z prísneho systému kontrol a bilancií na ochranu tovaru vyrábaného v Európe.

Preto hlasujem za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa Európskeho parlamentu zavádza určité prvky, ktoré môžu byť pozitívne, hoci v niektorých prípadoch problematické. Napríklad, všetky subjekty zapojené do uvádzania výrobku na trh budú niesť rovnakú zodpovednosť, od výrobcu až k distribútorovi a dovozcovi, ale nie je dostatočne určené, ako to bude fungovať.

Správa tiež umožňuje zachovanie národných označení, ktoré sa na základe návrhu Európskej komisie majú zrušiť, aby ich nahradila iba jediná uznávaná značka CE. Kompromisom je nahradenie spojenia „národné označenia“ spojením „iné označenia“.

V správe sa tiež uvádza, že ide o nezáväzný rámec, ale každý, kto ho prijme, sa ním musí riadiť. Okrem toho obsahuje odkaz na malé a stredné podniky, ktoré majú vlastné potreby, ktoré treba zohľadniť.

Avšak, cieľom návrhu Európskej komisie, ktorý sa v správe nespochybňuje, je uľahčiť fungovanie jednotného trhu odstránením zostávajúcich prekážok, ale netýka sa určitých sektorov, najmä potravín, krmiva pre zvieratá, liečivých a vyživovacích doplnkov pre zvieratá, tabakových výrobkov, veterinárnych liekov, liekov na ľudské použitie, ľudskej krvi a ľudského tkaniva a buniek, pre ktoré už existujú harmonizované právne predpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. ? (PL) Pani Schaldemose správne poukazuje na to, že predmetné rozhodnutie zamerané na vytvorenie širšieho a prísnejšieho systému kontroly uvádzania výrobkov na trh zo strany Spoločenstva môže mať významný vplyv na medzinárodný obchod. Preto je potrebná osobitná analýza.

Súhlasím, že návrh, aby boli dovozcovia spoločne zodpovední za škody spôsobené nebezpečnými výrobkami a výrobkami, ktoré nezodpovedajú akreditačnému systému, je zameraný na zefektívnenie systému a ochranu verejných záujmov Spoločenstva. Taktiež je zameraný na základné práva občanov na ochranu pred nespravodlivými a nebezpečnými praktikami.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Správa pani Schaldemose, v ktorej sa vyzýva na spoločný rámec uvádzania výrobkov na trh, je správa, ktorú vítam a za ktorú hlasujem. Odporúčania v správe posilnia snahy EÚ na ochranu spotrebiteľov. Označenie CE sa začína mýliť s bezpečnostným označením, hoci ide jednoducho o vyhlásenie zhody výrobku s právnymi predpismi EÚ. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že sa toto označenie nebude zneužívať a informovali spotrebiteľov o tom, čo sa týmto označením CE zaručuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Ako spravodajkyňa v mene skupiny PPE-DE pre návrh správy pani Schaldemose o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh chcem vyjadriť svoju spokojnosť s výsledkami hlasovania: dosiahnutý kompromis umožnil dokončiť legislatívny proces v prvom čítaní.

Dohodnutý kompromis obsahuje prenos niektorých článkov týkajúcich sa označenia CE do správy pána Brieho o dohľade nad trhom, takže sa môžu zaviesť do praxe rýchlejšie. Naše rozhodnutie bolo založené na jasných informáciách dokazujúcich, že výrobky vyrobené v rozvojových krajinách a nesprávne označené značkou CE, ktoré nesú logo CE, ktoré označuje, že výrobok zodpovedá európskym právnym predpisom, sa čoraz častejšie objavujú v európskej databáze výrobkov nebezpečných pre spotrebiteľa (RAPEX).

Dôvera či nedôvera v označenie CE nemôže byť založená iba na samotnom označení CE mimo kontextu. Musí existovať dôvera v celý systém akreditácie, oznamovania a dohľadu nad trhom.

Nevidím dôvod na zavádzanie ďalšieho označenia výrobkov, a už vôbec nie v prípade, ak má ísť o označenia kvality. Takéto nové označenia by boli mätúce pre koncových spotrebiteľov a okrem toho by vyžadovali ďalšie náklady zohľadnené v cene tovaru. Preto budem s nedočkavosťou očakávať výsledky štúdie vplyvu hodnotiacej využívanie národných označení popri označení CE, ktorú by mala pripraviť Komisia na základe požiadavky Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa.

 
  
  

- Správa: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Argumentom Európskej komisie pri navrhovaní tohto nariadenia je, že „ zásade vzájomného uznávania prekáža niekoľko problémov“ (inými slovami, výrobkom vyrobeným v jednom členskom štáte sa nemusí povoliť uvedenie na trh v inom členskom štáte). Verí, že možnosť vytvárania nezákonných prekážok voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi, ktorú predstavujú národné technické pravidlá, sa dá minimalizovať. Preto stanovuje požiadavky, ktoré musia orgány plniť pri implementácii národných technických pravidiel a ukladá im dôkazné bremeno. Inými slovami, ukladá povinnosti s jasným cieľom obmedziť členské štáty pri uplatňovaní vlastných pravidiel.

V tejto súvislosti sa v správe Európskeho parlamentu vlastne pridávajú ďalšie prekážky krokom, ktoré môžu podniknúť členské štáty, napríklad: „Cieľom tohto nariadenia je posilniť fungovanie vnútorného trhu s voľnou a nerušenou hospodárskou súťažou zlepšením voľného pohybu výrobkov a pritom zabezpečením vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov“.

V praxi to znamená, že členské štáty nebudú môcť obmedzovať predaj výrobkov na svojom území, ak boli vyrobené a uvedené na trh v inom členskom štáte, aj keď úplne nezodpovedajú pravidlám cieľového členského štátu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Súhlasím s odporúčaniami obsiahnutými v správe pána Stubba. Tento dokument sa zameriava na objasnenie a definovanie úlohy vnútroštátnych orgánov a hospodárskych subjektov pri implementácii a v rámci zásady vzájomného uznávania. Hoci súhlasím so zefektívnením zabezpečeným implementáciou zásady vzájomného uznávania, nesmie sa tým ovplyvniť základ pre ďalšiu harmonizáciu jednotného trhu. Okrem toho, súčasťou implementácie tejto zásady musia byť aj bezpečnostné aspekty. Som si istý, že správa sa dostatočne zaoberá týmito otázkami, a preto za ňu hlasujem.

 
  
  

- Správy: Alexander Stubb (A6-0489/2007), Christel Schaldemose (A6-0490/2007) a André Brie (A6-0491/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Sren Bo Sndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Nesúhlasíme s tým, aby bola zásada vzájomného uznávania považovaná za garanta lepších spotrebiteľských, sociálnych či environmentálnych práv. Zásada hovorí, že ak sa produkt niekde v Európe prijíma, nemôže sa odmietnuť v inom členskom štáte, kým orgány neposkytnú dôkaz, uplatňovanie národných technických pravidiel je odôvodnené. Avšak, kritériá pre výnimky zo zásady sú už stanovené v rozhodnutiach európskych súdov. A týkajú sa všetkých členských štátov bez ohľadu na to, či sme schválili alebo neschválili balík tovarov.

Okrem toho, spotrebiteľské práva na úrovni EÚ sa balíkom tovarov posilňujú. Ďalej sme proti akýmkoľvek opatreniam prijímaným v oblasti balíka tovarov, ktoré môžu poskytnúť politickú podporu budúcej harmonizácii trestného práva na úrovni EÚ. Po zvážení všetkých okolností sme sa rozhodli hlasovať za správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Som za balík opatrení vnútorného trhu pre tovar, pretože je dôležité mať vlastný rámec uvádzania výrobkov na trhy v zahraničí. Na vnútornom trhu, ktorý je založený na zásadách technickej harmonizácie pravidiel upravujúcich predaj produktov na európskom trhu a zásade vzájomného uznávania, nemôže mať situáciu, v ktorej by sa oneskorilo, alebo v horšom prípade priamo zabránilo z dôvodu prebujnenej byrokracie uvedeniu výrobku na trh v jednom štáte, pričom takýto výrobok už bol schválený v inom štáte.

Preto vítam správy kolegov poslancov, pani Schaldemose a pána Brieho, ktorí obhajujú zníženie byrokracie a spoločný právny rámec pre budúce sektorové ustanovenia, aby sa v budúcnosti zabezpečila taká súdržnosť, aká je politicky aj technicky realizovateľná. Nakoniec by som chcel poukázať na to, že oba návrhy vyžadujú ďalšie vylepšenia, aby sa správne objasnili kľúčové definície a najmä rozsah právneho rámca. Ak bude návrhom chýbať jasná terminológia, dosiahnutie požadovanej harmonizácie bude nemožné.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Balík o uvádzaní výrobkov na trhy v Európe, o ktorom sa dnes hlasuje, prináša spotrebiteľom nepochybné zlepšenie. Problémy s dovážanými detskými hračkami z minulého roka ukázali, že existuje jednoznačná potreba konať a že musí byť možné brať dovozcov na zodpovednosť v oblasti bezpečnosti výrobku.

Dôležité je, čo dosiahol Parlament, najmä to, že sa bude implementovať nový prístup v menšom rozsahu a že jeho uplatňovanie sa musí hodnotiť v jednotlivých prípadoch. Nemôžeme byť spokojní so situáciou v oblasti označenia CE, ktorá v súčasnosti panuje. Určite to nie je značka kvality označujúca výrobok vyrobený v Európe, čo si o nej myslia mnohí spotrebitelia, preto je veľmi zavádzajúca.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písomne. – (NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasovala som s presvedčením za dohodu troch strán týkajúcu sa legislatívneho balíka určeného na skutočné uvoľnenie spoločného trhu. Takisto som presvedčená, že môžeme túto záležitosť skrátiť na jedno čítanie a spustenie návrhov na rok. Tento právny predpis je taký potrebný, že sa úprimne čudujem, na čo spotrebitelia a malé a stredné podniky ešte doteraz čakali.

Zásada vzájomného uznávania bola formulovaná Súdnym dvorom už pred takmer 30 rokmi a teraz je zakomponovaná v právnych predpisoch. Členské štáty ju však systematicky neuplatňujú. Som presvedčená, že preloženie dôkazného bremena, ktoré teraz nesieme, je najlepším spôsobom na dosiahnutie dodržiavania tejto zásady a umožní fungovanie vnútorného trhu s neharmonizovanými výrobkami.

Ďalej jednoznačne zabezpečujeme oveľa lepšiu ochranu spotrebiteľa s oveľa lepším dohľadom nad trhom. Nič menej sa v Európe, ktorá sa chváli svojimi prísnymi normami, nedá prijať.

Nakoniec sa staráme o to, aby sme sa zbavili zlých protekčných tendencií. Nový akreditačný systém pre organizácie, ktorých výrobky sú osvedčené ako zhodné s harmonizovanými normami, bude obsahovať administratívne náklady, ale bude viesť k lepšiemu výsledku, fungujúcemu vnútornému trhu a rovnocennejším podmienkam hospodárskej súťaže.

Náklady, ktoré zavedením tohto balíka ušetríme, prinesú viac pracovných miest a hospodársky rast. Lepšia ochrana spotrebiteľa je veľmi dobrý dôvod na schválenie tohto balíka s radosťou.

 
  
  

- Situácia v Gaze (RC-B6-0066/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), písomne. − Budem hlasovať za toto uznesenie. Humanitárna a politická kríza v Pásme Gazy sa musí s hlbokými obavami sledovať. Musíme požiadať hnutie Hamas, aby zastavilo útoky proti Izraelu z územia, ktoré kontroluje, a Izrael, aby zastavil vojenské akcie namierené na zabíjanie civilistov a mimosúdne cielené zabíjanie.

Politika izolácie Pásma Gazy úplne zlyhala na politickej, ako aj ľudskej úrovni. Blokáda sa musí skončiť a prechody z Pásma Gazy a doňho sa musia znovu otvoriť.

Vítam finančné príspevky EÚ Palestínčanom v posledných rokoch, ktoré by mali, na základe vhodnej kontroly a monitorovania, ďalej pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Nanešťastie, EÚ opäť raz využíva humanitárnu katastrofu na posilnenie svojej pozície v oblasti zahraničnej politiky.

Strana June List vyjadrila svoju sústrasť civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom, ale tento konflikt sa dá vyriešiť iba prostredníctvom OSN a širšej medzinárodnej podpory, a nie prostredníctvom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hoci je pravdou, že zdieľame mnohé obavy vyjadrené v uznesení, je tiež pravdou, že zaostávajú za potrebným verejným odsúdením a zavrhnutím izraelskej kolonialistickej politiky v súvislosti s Palestínou a jej ľudom.

Okrem iného:

- Opäť sa v uznesení na tú istú rovinu stavia agresor a napadnutý, okupant a okupovaný, čím sa ignoruje terorizmus v Izraelskom štáte.

- V uznesení sa neodsudzuje trestuhodné embargo uvalené Izraelom na Pásmo Gazy a jeho obyvateľov, ani sa neprotestuje proti zhovievavosti alebo tichému súhlasu USA či Európskej únie v tejto záležitosti.

- V uznesení sa nič nehovorí o poľutovaniahodných vyhláseniach komisára Frattiniho, ktorý je zodpovedný za spravodlivosť a vnútorné záležitosti a ktorý vyhlásil, že EÚ bude pripravená „zastať sa záujmov Izraelčanov tak, ako to nebolo v programe v prvých rokoch intifády“. Je naozaj odporné, že niekto, kto toľko hovorí o terorizme, nielenže ignoruje izraelský terorizmus, ale je pripravený s ním spolupracovať.

My naďalej odsudzujeme izraelskú politiku apartheidu proti Palestíne a vyjadrujeme plnú podporu neodňateľným právam palestínskeho ľudu zakotveným v mnohých rezolúciách OSN.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), písomne. − Hlasovala som za spoločný návrh uznesenia o Gaze a som rada, že Parlament vyjadril taký pevný postoj k zastaveniu blokády. Ide o humanitárnu katastrofu. V nemocniciach nie je k dispozícii dostatok liekov na základnú starostlivosť; potravinová pomoc časti obyvateľstva pokrýva len dve tretiny denných požiadaviek; rybárstvo (v ktorom je zamestnaných okolo 10 000 ľudí) je vo vážnom ohrození, keďže lode môžu plávať len blízko pobrežia.

Prebieha ekologická katastrofa, ktorá ohrozuje pobrežie regiónu, keďže čistička odpadových vôd Beit Lahia dobre nefunguje a opravy sa nemôžu vykonať z dôvodu zablokovaných dodávok. Podniky nedokážu prežiť a nezamestnaní musia hľadať prácu u priekupníkov a extrémistov. Raketové útoky pokračujú a zainteresované strany ohrozujú mier a budúcnosť mnohých ľudí, Izraelčanov aj Palestínčanov.

Hnutie Hamas musí zastaviť páchateľov. Zo situácie ťažia len extrémisti na oboch stranách, ako som počúvala stále znova pri svojej nedávnej návštevy Gazy. EÚ musí urobiť všetko, čo jej v jej silách, aby túto blokádu odstránila, a Izrael musí uznať, že neprináša dlhodobú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Jedno si vyjasnime hneď na začiatku: embargo uvalené Izraelom je jasným porušením medzinárodného práva a je absolútne neprijateľné.

Výsledkom embarga a odmietnutia prístupu k pitnej vode a potravinám je to, že Izrael umelo vháňa obyvateľov Pásma Gazy do situácie, ktorá je bezprecedentne nehumánna a odporuje ľudskej dôstojnosti. Len vďaka egyptskej vláde a hladným hlavám príslušníkov pohraničnej polície ešte neprepukla veľká katastrofa a ľudia, ktorí nie sú účastníkmi konfliktu, majú prístup k základným tovarom na uspokojenie svojich najzákladnejších potrieb. Nezodpovedným je, na druhej strane, prenášanie zodpovednosti na Egypt, ktorý nemám vôbec nič spoločné s eskaláciou súčasnej situácie.

Je neprijateľné, aby sa v 21. storočí s civilným obyvateľstvom zaobchádzalo ako s obetným baránkom za teroristické činy hnutia Hamas. Preto treba okamžite obnoviť infraštruktúru a zabezpečiť dodávky miestnemu obyvateľstvu.

Palestínčania musia urobiť maximum na upokojenie situácie s cieľom uľahčiť uzatvorenie dohody do konca roka 2008. V súčasnej situácii sú však vyhliadky na dosiahnutie tohto ušľachtilého cieľa veľmi vzdialené.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), písomne. − Hoci je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na nájdenie riešenia situácie v Gaze, toto uznesenie v najlepšom prípade neprispeje k ničomu a v najhoršom prípade bude mať na situáciu negatívny vplyv. Ak chce byť Parlament čestným sprostredkovateľom mieru na Strednom východe, mal by prestať produkovať nevyvážené uznesenia. Pre každého poslanca je ťažké nehlasovať za uznesenie, ktoré sa zaoberá humanitárnymi problémami, ale spojením týchto problémov s nepravdivým obrazom Izraela klesá jeho hodnota. Parlamentné uznesenie by nemalo vyzývať hnutie Hamas, aby oslobodilo zajatcov ako „akt dobrej vôle“. Hnutie Hamas nie je benevolentný stredoveký kráľ; je to teroristická organizácia do veľkej miery zodpovedná za situáciu v Gaze.

Ak Parlament žiada, aby Izrael splnil svoje povinnosti, mal by si uvedomiť, že izraelský pracovníci naďalej riskujú svoje životy pri dodávaní elektriny do Gazy z dôvodu manipulácie s dodávkami elektriny hnutím Hamas. Pri riešení situácie tých, ktorí trpia, musíme myslieť aj na ľudí v južnom Izraeli, na ktorých bola v niektorých dňoch odpálená priemerne jedna raketa za hodinu, a kde sa uvádza, že 75 % detí trpí úzkosťami a posttraumatickým stresom.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Izraelské orgány sa na Palestínčanoch dopúšťajú ešte väčšieho množstva trestných činov. Obmedzujú pohyb ľudí, tovarov a potravín už niekoľko mesiacov a zabraňujú prístupu k pitnej vode, elektrine a ďalším základným predmetom dennej spotreby, kým izraelská armáda naďalej útočí a vraždí civilistov.

Sústrasť vyjadrená v uznesení v súvislosti s katastrofami, ktoré znáša palestínske obyvateľstvo je pretvárkou, pretože súčasťou problému sú aj EÚ a USA. Imperialistické záujmy podporujú Izrael v jeho kriminálnych politikách. Imperialisti chcú získať kontrolu nad regiónom, ktorý má významnú polohu, z dôvodu geostrategických aktivít; chcú si ponechať právo na intervencie, a to aj vojenské.

Plány štvorky ukázala zlyhanie ďalšieho imperialistického pokusy a dohody z Annapolisu budú mať ten istý výsledok. Návrh na ich oživenie je pokusom zapchať ľuďom ústa; na rovnakú úroveň stavajú obete a perzekútorov.

Imperialisti nedokážu poskytnúť riešenie palestínskeho problému. To musí vychádzať zo snahy palestínskeho a izraelského ľudu a z medzinárodnej solidarity s ich bojom za mierové spolunažívanie prostredníctvom nezávislého Palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako hlavným mestom.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne (FR) Keby som za tento absolútne nevyvážený text aj napriek svojej nechuti náhodou hlasovala, bolo by to preto, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený skupinou Európskej ľudovej strany obsahuje do istej miery pravdivý obraz situácie v Gaze.

Nech je už zodpovedný ktokoľvek, je úplne neprijateľné, absolútne a celkom neprijateľné, aby sa v odseku 3 staval Izrael a hnutie Hamas na rovnakú úroveň.

Zaujíma sa Izrael o ochranu svojich obyvateľov pred aktmi násilia, ktoré dennodenne pácha hnutie Hamas, a majú palestínske milície niečo spoločné s nevyberavými útokmi, najmä v Dimone, alebo s každodenným odpaľovaním rakiet Qassam na Sderot, ktoré dopadajú najmä na školy, a teda deti, budúcnosť izraelskej spoločnosti?

Samozrejme, na tento konflikt môžeme mať rozdielne názory, ale čestný poslanci tohto Parlamentu odmietnu považovať Izrael, demokratickú krajinu a vládu, a hnutie Hamas, teroristické hnutie na zozname EÚ (a to je pravda, ako aj opakované odmietnutie dodržiavania podmienok štvorky, o čom sa v tomto uznesení záhadne mlčí) za rovnocenných partnerov uprostred tohto hrozného násilia.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. − Tón, ako aj väčšina obsahu uznesenia o Gaze, sa nesie v protiizraelskom duchu. Určite ide o to, že Palestínčania v Gaze žijú v trvalom nesvojprávnom postavení, a to je neľudské. Ale vina leží na Izraeli len čiastočne. Primárne je to vina palestínskych teroristov a extrémistov ako hnutia Hamas, ako aj zlyhanie arabských štátov, ktoré nepomohli rehabilitácii obyvateľstva a regenerácii oblasti. Gaza sa tak stala mokvajúcou ranou.

Ľutujem, že sa nevyzvali súčasné orgány v Gaze, aby podnikli potrebné kroky na mierové zmierenie s Izraelom.

Vítam výzvu na prepustenie vojaka Šalita. Z týchto dôvodov sa zdržiavam hlasovania.

 
  
  

- Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (RC-B6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Strana June List podporuje Radu pre ľudské práva OSN a dôležitú prácu, ktorú tento orgán vykonal.

Nesúhlasíme však s ustanovením odseku 34, ktorý stanovuje, že každý členský štát EÚ musí vyjadriť stanovisko EÚ o tejto záležitosti. Každý členský štát EÚ je nezávislým členom OSN, a preto má právo vyjadriť svoje vlastné stanovisko. Preto sme sa rozhodli nehlasovať za uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Nezabúdajme na predchádzajúce stanoviská o vymedzení činnosti tohto orgánu OSN, v ktorých sa zaznamenali zjavné pokusy zabezpečiť jeho monitorovanie a organizáciu a znovu pripomíname kritiku a tlak EÚ v súvislosti, napríklad, so spôsobom, akým boli do tohto orgánu zvolené niektoré krajiny (a ľutujeme zásadu „čistého štítu“ a obhajobu zavedenia kritérií spôsobilosti), na mechanizmus „osobitného postupu“, presadzovanie mandátov krajín a možnosť vytvárania nových mandátov jednoduchou väčšinou, dokonca ani na pojmy „univerzálny mechanizmus pravidelných revízií“ – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom, napriek tomu, že sa zaoberá rovnakou problematikou, je oveľa miernejší pri vysvetľovaní jeho skutočných cieľov.

Okrem iných aspektov by sme chceli poukázať na neprijateľný tlak vyvíjaný na každý členský štát, aby tomuto orgánu OSN predložil vlastný návrh na základe stanoviska prijatého EÚ, čím sa pripravujú o nezávislosť v zahraničnej politike. Taktiež chcem upozorniť na politické stanovisko stiahnuté z niektorých spomenutých krajín, a tiež z niektorých nespomenutých, v ktorom sa opäť raz ukazuje uplatňovanie „dvojitého metra“, inými slovami riadenie ľudských práv podľa záujmov EÚ.

 
  
  

- Správa: Françoise Castex (A6-0024/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Inger Segelström a Ĺsa Westlund (PSE), písomne. (SV) My, švédski sociálni demokrati, hlasujeme za správu o demografickej budúcnosti Európy. Myslíme si však, že správa je ďalekosiahla a zaoberá sa aspektmi, ktoré ďaleko presahujú oblasť demografických zmien. Taktiež sme proti rôznym návrhom na daňové prestávky pre spoločnosti, ktoré zabezpečujú detské jasle a pre ľudí, ktorí pracujú z domu.

Rozhodli sme sa však hlasovať za správu, keďže sa taktiež zaoberá dôležitými aspektmi výziev, ktorým Európa čelí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je nám ľúto, že nie všetky naše predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prijaté. Ich cieľom bolo správu vylepšiť, spochybniť určité tvrdenia a začleniť do nej opatrenia, ktoré považujeme za dôležité na obhajobu práv žien, rodín a detí. Napríklad vieme, ako nízke mzdy a neisté zamestnanie zhoršuje sociálnu nestabilitu a výsledkom je drastické zníženie stabilných výhľadov do budúcnosti pre tých, ktorí chcú mať deti.

Preto tvoria zlepšenie stability pracovných miest, zvýšenie miezd, rozšírenie sociálneho zabezpečenia a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zníženie celkového pracovného času bez zníženia miezd a zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia príjmov, ako aj úplná zamestnanosť, základné otázky, na základe ktorých sa riadia demografické zmeny.

Taktiež je dôležité vytvoriť novú a lepšiu vzdelávaciu a sociálnu infraštruktúru pre mladých aj starších ľudí vrátane štruktúr celoživotného vzdelávania, starostlivosti o deti, predškolskej starostlivosti a starostlivosti o starších ľudí. To vyžaduje viac lepších verejných služieb v garanciou rovnakého prístupu pre všetkých.

Ak tieto aspekty úplne nepodporíme, táto správa nebude efektívne reagovať na nastolené problémy, a hoci obsahuje pozitívne návrhy, z ktorých sa tešíme, nie sú dostatočné na to, aby nám umožnili hlasovať za ňu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Veľká časť Európy čelí demografickým výzvam. Tie by však mali riešiť vnútroštátne opatrenia, a nie celoeurópske návrhy, ktoré možno vyhovujú určitým krajinám, ale nemusia vyhovovať iným členským štátom. Mnohé krajiny EÚ vrátane Švédska sa do veľkej miery vyrovnávajú s nízkou pôrodnosťou a demografickými problémami, čiastočne prostredníctvom prepracovanej politiky blahobytu a prisťahovalectva. Členské štáty, ktoré o to stoja, môžu študovať Švédsko a iné škandinávske krajiny a prijať od nich potrebné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Plne podporujem správu o demografickej budúcnosti Európy. Je skutočnosťou, že neustály pokles prirodzeného rastu v posledných rokoch sprevádzaný zvýšenou priemernou dĺžkou života bude pravdepodobne viesť k významným zmenám v populačnej štruktúre Európskej únie v roku 2050. K zmenám bude patri všeobecné starnutie populácie a zníženie počtu pracujúcich. To vyústi do významného zvýšenia zaťaženia rozpočtov členských štátov. Tento proces bude bolestivý nielen pre jednotlivé členské štáty, ale aj pre Úniu ako celok. Únia tak môže čeliť strate svojej konkurencieschopnosti hospodárskemu úpadku v porovnaní so situáciou v iných častiach sveta charakterizovanou rýchlym demografickým rastom.

Je tiež jasné, že táto demografická nerovnováha bude mať negatívne dôsledky na financovanie sociálnej starostlivosť a trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov. Preto podporujem nápravné opatrenia navrhované v správe a zamerané na demografickú obnovu, predĺženie obdobia pred odchodom do dôchodku, zabezpečenie vysokokvalitnej sociálnej starostlivosti a podporu solidarity medzi generáciami. Tieto činnosti sú životne dôležité na udržanie konkurencieschopnosti hospodárstva Únie, pričom zabezpečujú fungovanie európskeho sociálneho modelu z dlhodobého hľadiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. (FR) Európania sú vymierajúcim druhom. S priemernou pôrodnosťou menšou než 1,5 príde EÚ 27 v roku 2020 o 20 miliónov obyvateľov a obyvatelia nad 65 rokov budú tvoriť 30 % populácie.

Opatrenia navrhnuté pani Castex na nápravu európskej pôrodnosti sú smiešne, pretože ako všetci europanisti pri moci, ani naši kolegovia poslanci nemajú záujem o obnovu európskej populácie, ale o jej nahradenie prisťahovalcami z Afriky a Ázie. Preto používa v správe 15 článkov, v ktorých vyzýva na zjednodušenie spojenia rodín, priznanie občianskych práv prisťahovalcom a zvýšenie úsilia na ich integráciu...

Táto politika, ktorú vo Francúzsku obhajuje pán Attali a implementuje pán Sarkozy, privedie do Európy do roku 2020 ďalších 80 miliónov prisťahovalcov a pravdepodobne spôsobí vyhynutie našich národov.

Ak chceme zabezpečiť prežitie európskych národov, migračné toky sa musia zastaviť a musí sa implementovať politika podpory pôrodnosti na základe rodiny a podpory života. To znamená, že naše národy musia hľadať svoju nezávislosť a identitu v novej Európe, Európe národov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Podporujem kohéznu politiku v rámci demografického vývoja Európskej únie, keďže štrukturálny posun vekovej pyramídy európskej spoločnosti ukazuje na problémovú budúcnosť. Upozorňujem na fakt, že všetky európske priemyselné krajiny čelia rovnakým veľkým problémom sociálnej politiky, ktoré predstavujú vážne riziko pre európsky sociálny model, ktorý je základom našej súčasnej prosperity.

V tejto súvislosti by som rád zdôraznil nárast podielu obyvateľov v dôchodkovom veku do roku 2020 na 53 % z dôvodu súčasnej abnormálne nízkej pôrodnosti v EÚ s hodnotou 1,5, ktorý bude viesť nielen k medzigeneračným konfliktom, a preto sa bude považovať za prekážku sociálnej súdržnosti, ale aj oslabí európsku konkurencieschopnosť v oblasti svetového hospodárstva. Demografické zmeny, ktoré sa teraz odohrávajú, preto vyžadujú všeobecné prispôsobenie jednotlivých sociálnych systémov a ich rýchlu a účinnú implementáciu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), písomne. (FR) Správa pani Castex o demografickej budúcnosti Európy je strašne banálna, obsahuje všetky klišé, ktoré sa dajú pri prieskume tohto predmetu očakávať. Pani Castex zabúda, okrem iného, zmieniť antikoncepciu, ktorá je do veľkej miery zodpovedná za zníženie pôrodnosti v Európe, kde je pomer 1,5 na ženu, čo je príliš málo na obnovu budúcich generácií.

Prostredie vhodné pre populáciu závisí od možností žien, ktoré si želajú vychovávať svoje deti dlhé časové obdobie. To je investičnou prioritou pre spoločnosť a znížila by sa tým aj miera záškoláctva a kriminalita mládeže.

Čo sa týka prisťahovalectva, ktorým by sme mohli zaplniť naše prázdne kolísky, ide o nebezpečnú myšlienku, ktorej realizáciou by sa nielen destabilizovala naša západná spoločnosť, ale ktorá by aj prestavovala časovanú bombu, ktorej dôsledky si vieme veľmi dobre predstaviť. Odôvodnenie prisťahovalectva nedostatkom pracovných síl, či už kvalifikovaných alebo nekvalifikovaných, keď je v Európe viac než dvadsať miliónov nezamestnaných, trestom pre európskych pracovníkov, ktorí určite ocenia návrhy Komisie alebo Európskeho parlamentu.

Z týchto dôvodov nebudeme hlasovať za správu pani Castex.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. ? (PL) Pani Castex správne poukazuje na to, že vzhľadom na zvýšenie podielu obyvateľov v dôchodkovom veku (počet osôb nad 65 rokov rozdelených podľa počtu vo veku od 14 do 65 rokov) z 25 % v roku 2004 na 53 % v roku 2050 bude Európska únia riskovať stratu konkurencieschopnosti a zažívať úpadok hospodárskeho rastu.

Súhlasím s návrhmi na prípravu piatich hlavných smerovaní činností zameraných na demografickú obnovu, hlavne vysokej kvality aktívneho života, efektívnejšiu Európu, lepšiu integráciu prisťahovalcov, zabezpečenie sociálneho starostlivosti a solidarity medzi generáciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski a Konrad Szymański (UEN), písomne. Nehlasovali sme za túto správu, pretože riešenia v nej navrhované, ktoré sa týkajú demografickej krízy, sú kontraproduktívne.

V porovnaní s tým, čo sa hovorí v správe, môžu nápravu, ktorú potrebujeme, poskytnúť iba tradičné rodiny a sociálne rešpektovanie materstva.

Sociálne experimenty navrhované v správe (takzvané „alternatívne rodinné štruktúry“) neprinesú nič, iba ak riziko pre naše spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne. (FR) Zriedkakedy mám také potešenie hlasovať za uznesenie, keďže jasne ukazuje, že ženy a starší ľudia zohrávajú hlavnú úlohu pri riešení výzvy pre našu demografickú budúcnosť.

Od žien sa očakáva, že budú na svet privádzať viac detí, pričom budú zamestnané na dlhé časové obdobie. V tom prípade sa musia vytvoriť podmienky, ktoré ich k tomu budú motivovať.

Od žien sa nesmie očakávať, že sa budú cítiť zle, alebo že budú vystavené chudobe vždy, keď na svet privedú dieťa.

Čím viac budú rodiť, tým viac budú diskriminované v sociálnej oblasti, najmä ak sa o rodinu starajú na plný úväzok, tým menej zarobia a tým kratší bude ich dôchodok.

Ani to najúžasnejšie riešenie teda neposlúži svojmu účelu, ak nebude politická odvaha ho realizovať. To sa bohužiaľ stalo v prípade uznesenia o rozdelení nárokov na dôchodok v prípade rozvodu z roku 1995 a uznesenia o situácii manželských partnerov pomáhajúcich pri riadení MSP, zamerané na nápravu mnohých diskriminácií, ktorými ženy stále trpia, a strašné utrpenie mnohých mužov v súvislosti s otcovskou dovolenkou.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam odporúčania pani Françoise Castex týkajúce sa demografickej budúcnosti Európy. Celkový odkaz pre zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti pri zachovaní európskeho sociálneho modelu je pre mňa logický aj odôvodnený. Súhlasím so zameraním správy na úlohu oblastí, akými sú vzdelávanie, starostlivosť o deti a finančné mechanizmy na zabezpečenie tohto cieľa. Existuje aj potreba podporiť profesionálnu rovnosť medzi mužmi a ženami spolu s dobre prepracovanou prisťahovaleckou politikou, ku ktorej patrí cieľ úspešnej integrácie. Správa sa týmito otázkami zaoberá a ja som hlasoval za jej odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Masové prisťahovalectvo a starnutie obyvateľstva ohrozujú pôvodné obyvateľstvo. Prvé je predzvesťou zázračného lieku toho druhého, ale bude viesť iba k etnickej morfóze, inými slovami k Umvolkung: vynútenej zmene etnického zloženia populácie. Ak EÚ konečne nezačne lobovať za politiku podporujúcu pôrodnosť pôvodných Európanov, podporovať tradičné rodiny s viacerými deťmi, konečne nepodnikne kroky proti pokusom (napríklad homosexuálnym manželstvám) zničiť tradičnú rodinu, a ak nezavedie nulovú toleranciu pre prisťahovalectvo, ale aj vo vzťahu k opätovnému zjednocovaniu rodín, o päťdesiat rokov tu budeme rečniť o kosovizácii Európy, tak ako to teraz robíme vo vzťahu k samotnému Kosovu.

V práve, ktorú máme pred sebou, ide o pokus predať nám prisťahovalectvo ako všeliek, pričom európska dedičná populácia sa bude musieť čoskoro prispôsobiť prisťahovalcom. Preto som dnešnú správu odmietol.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) EÚ musí reagovať na závažné demografické zmeny, ak chce zachovať svoju demografickú aj územnú rovnováhu. Na jednej strane je nevyhnutné zaoberať sa starnutím populácie. Situácia je alarmujúca. Každý rok po roku 2010 sa počet pracujúcich ľudí zníži o 1 milión, a tým sa ohrozí medzigeneračná solidarita.

Na druhej starne existujú problémy zapríčinené znížením pôrodnosti; tieto problémy už existujú niekoľko rokov. Odloženie pôrodu na neskôr môže byť dôvodom rastúceho počtu neplodných párov. Politiky EÚ sa musia zamerať na ochranu matky a rodiny. Dôchodkové systémy nesmú trestať ženy za to, že sú matkami.

V posledných rokoch sa rozdiely medzi členskými štátmi znížili, ale zároveň sa prehĺbili rozdiely vnútri jednotlivých členských štátov. Najmä znevýhodnené regióny sú menej rozvinuté a okrem toho sú aj najviac postihnuté demografickými zmenami, najmä starnutím populácie a migráciou. Keďže je nedostatok dobre platených pracovných miest, kvalifikovaní pracovníci odchádzajú do veľkých miest. Veľká koncentrácia hospodárskych činností v hlavných mestách narúša demografickú, hospodársku, sociálnu a environmentálnu rovnováhu a vedie k úbytku populácie vo vidieckych oblastiach, ktorým často chýba základná infraštruktúra potrebná na rozvoj.

Hlasovala som za správu pani Castex o demografickej budúcnosti; je to jedna z najdôležitejších správ. Musíme si uvedomiť, že demografický vývoj je základným prvkom všetkých politík, či už strednodobých alebo dlhodobých.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Obnova európskej populácie je najdôležitejším faktorom zabezpečujúcim rovnováhu medzi najmladšou a najstaršou populáciu a pri zvyšovaní podielu pracovne aktívnej populácie. Dôsledky súčasného poklesu pôrodnosti a zvýšenia priemernej dĺžky života sa prejavia na zvýšenom podiele obyvateľov v dôchodkovom veku a poklese pracovne aktívnej populácie. Preto je dôležité prijať kroky na podporu demografickej obnovy, ktorou sa zabezpečí produktívnejšia a vyspelejšia Európa s vysokou úrovňou sociálnej ochrany a solidarity medzi generáciami.

Musíme vytvoriť politiky, ktorými sa podporí nepretržitá obnova európskej populácie a zaručí nepretržitá hospodárska konkurencieschopnosť a zároveň zachová európsky sociálny model.

Nemôžeme ignorovať ani ďalší aspekt tejto problematiky, ktorý je spojený s Európou ako cieľom pre významné migračné toky, za predpokladu, že tieto populácie budú konštantne napomáhať zvýšenie pôrodnosti. Kombinácia demografickej problematiky s otázkami migrácie prináša potenciálne riziká a my sa nemôžeme jednoducho spoľahnúť na tieto populácie v prípade demografickej obnovy. Preto chcem zdôrazniť opatrenia zamerané na podnietenie pôrodnosti sprevádzané vhodnými politikami vzdelávania a školení a solidarity medzi generáciami s cieľom zastaviť demografický pokles v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. (SV) Demografické výzvy, ktorým čelí Európa, sú obrovské. Je to dokonale vhodný predmet na diskusiu na európskej úrovni, riešim ho sám ako autor stanoviska k flexiistote. Základnou podmienkou je však to, že počiatočný bod diskusie spočíva v tom, že väčšina navrhovaných opatrení, napríklad neskorší odchod do dôchodku, múdra rodinná politika, dobré podmienky rodičovskej dovolenky atď., patrí do zásady subsidiarity. Množstvo návrhov v rámci rôznych riešení, ktoré sa v správe zmieňujú, sa už praktizuje a dobre funguje vo Švédsku. To však neznamená, že by rovnako dobre fungovali aj v iných častiach Európy.

Základným problémom so správou pani Castex nie je preto jej zámer, ale to, že väčšina diskutovaných záležitostí sa týka politík, ktoré by sa mali vykonávať v členských štátoch, niekedy na úrovní obcí. Preto som hlasoval za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých sa zdôrazňuje zásada subsidiarity a zdržal som sa záverečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne. (PL) Prijali sme dôležitú správu o demografickej budúcnosti Európy. Dlhší život občanov určite predstavuje pokrok členských štátov Únie. Vedie však k postupnému starnutiu obyvateľstva. Z dlhodobého hľadiska môže táto situácia iba narušiť rovnováhu medzi produktívnou populáciou a obyvateľmi, ktorí tento vek už prekročili. Ohrozuje solidaritu medzi generáciami, pretože menšie množstvo pracovne aktívnych ľudí než v súčasnosti zaťaží stále sa zvyšujúce náklady na prídavky, príspevky, dôchodky, starostlivosť a zdravotnícke služby pre tých, ktorí nepracujú.

Na riešenie tejto situácie je potrebné opatrenie, ktorým sa predĺži pracovná činnosť a zvýši pôrodnosť. Taktiež sú potrebné programy na úplnú integráciu prisťahovalcov.

Technická modernizácia a zavedenie informačných technológií na pracoviskách zabezpečia vyššiu efektívnosť a produktivitu práce. Tým sa významne prispeje k zlepšeniu situácie.

Taktiež sa musia zvážiť migračné toky z vidieckych do mestských oblastí a skrytý ľudský kapitál vo vidieckych oblastiach, najmä v najmenej rozvinutých krajinách.

Demografia je jednou z kľúčových výziev pre Európsku úniu, najmä v súvislosti s významným rastom populácie v iných častiach sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), písomne. (PL) Z pohľadu závažnej povahy demografického problému, ktorému Európa čelí, je vhodné, aby mu Parlament a Komisia venovali svoj čas. Bohužiaľ považujem za potrebné nehlasovať za správu pani Castex o tejto veci, pretože bolo odmietnutých priveľa pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Odpustiť sa nedá najmä parlamentné prijatie ustanovenia určujúceho úplné prijatie definície rodiny v právnych predpisoch krajiny pôvodu prisťahovalca v prípade rozporu s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, ako aj následné finančné povinnosti v prípade polygamie. Týmto sa narúšajú vnútorné ustanovenia členských štátov, a teda aj zásada subsidiarity.

 
  
  

- Správa: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL) , písomne. Ż (GA) Nesúhlasím so všetkým, čo sa uvádza v správe pána Guelleca, ale vítam túto správu a hlasujem za ňu. Vítam dôraz, ktorý pán Guellec položil na vyvážený rozvoj regiónov. Nielenže sa musia zmenšiť rozdiely medzi členskými štátmi, ale musíme tiež zmenšiť rozdiely v rámci členských štátov, ako aj medzi regiónmi. Musíme zabezpečiť, aby sa zvýšené zdroje poskytli na podporu regionálneho rozvoja a riešenie sociálneho vylúčenia. Jediným spôsobom, ako riešiť kohéznu politiku, je nástroj implementácie lisabonskej stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hoci táto správa obsahuje určité aspekty, ktoré okrem toho, že sú mierne, považujeme za pozitívne, nerieši efektívne hlavné otázky financovania.

Príkladom tohto kompromisu je prístup v súvislosti s finančnými zdrojmi Spoločenstva potrebnými na efektívnu kohéznu politiku. Správa uznáva, citujem, že „sa musia do budúcnosti zabezpečiť zvýšené finančné zdroje pre kohéznu politiku s cieľom riešiť očakávané nové výzvy“ (či sa vzťahujú na súdržnosť alebo nie, je osobitnou otázkou, ktorá sa ešte musí objasniť). Avšak, v článkoch, alebo inými slovami v aktuálnom návrhu, sa správa takmer nezmieňuje o dvojzmyselnej potrebe posilniť kohéznu politiku, ktorej je potrebné priradiť „dostatočné“ finančné zdroje.

Bohužiaľ, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme predložili, boli odmietnuté. Tieto pozmeňujúce sa doplňujúce návrhy napríklad uznávali, že existujú krajiny a regióny, ktoré nezodpovedajú úrovni EÚ, boli zamerané na to, aby sa kohézna politika nevyužívala na iné účely, najmä na financovanie cieľov zahrnutých v lisabonskej stratégii, ktoré by odporovali súdržnosti, uznáva sa v nich potreba zvýšiť finančné zdroje Spoločenstva pre súdržnosť, ukladajú sa nimi podmienky na získanie pomoci Spoločenstva pre podniky, aby sa zabránilo premiestňovaniu podnikov, zdôrazňuje sa v nich potreba prijať stále opatrenia s primeraným financovaním pre väčšinu vzdialených regiónov a uznáva sa v nich úloha rybného hospodárstva v oblasti súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správu pána Ambroise Guelleca o štvrtej správe Komisie o hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Zistenia poukazujú na určitý pokrok v zlepšení hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ. Avšak zistenia, že sa zvýšili rozdiely v množstve členských štátov, najmä medzi hlavnými mestami a vidieckymi oblasťami, poukazujú na potrebu pokračovať v tomto politickom cieli, aby sa znížili rozdiely v rámci viacerých regiónov EÚ a medzi nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − (SK) Kohézna politika pomáha riešiť problémy, ako sú demografické zmeny, presídľovanie obyvateľov z vidieka do miest, segregácia, klimatické zmeny a ďalšie iné. Týmto výzvam je možné čeliť iba v prípade, že kohézna politika zostane politikou Spoločenstva. Preto rozhodne túto správu podporujem. Že je táto politika prospešná, už vidno na krajinách, ktoré v minulosti čerpali prostriedky z Kohézneho fondu.

Grécko, Španielsko, Portugalsko a Írsko zaznamenali výrazný rast. Podobne treba pomôcť aj novým členským krajinám. Ako každý, kto vyrastal a žije vo vzdialenejšom regióne, viem, že rozdiely medzi regiónmi alebo aj v ich vnútri sú výrazné. Niekedy dokonca väčšie ako rozdiely medzi jednotlivými štátmi. A to v životnej úrovni, v množstve ponúkaných pracovných miest, v príjmoch aj v možnostiach vzdelania. Preto zdôrazňujem, že je veľmi potrebné znížiť rozdiely medzi územne dostupnými regiónmi a regiónmi so štrukturálnym znevýhodnením. Cestu vidím v uprednostnení politík, ktoré by znížili tlak na hlavné mestá a podporili vznik druhotných centier. Treba podporiť rozvoj vidieckych oblastí, v čom majú dôležitú úlohu malé a stredne veľké mestá. Takisto treba financie nasmerovať do projektov, ktoré sa snažia, aby mal každý región svoju príťažlivosť. Podporujem túto správu, pretože viem, že kohézna politika je správnou odpoveďou na mnohé demografické zmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. − (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, súdržnosť bola jednou z hlavných opôr politiky Spoločenstva v minulosti, vyjadrením zásady solidarity, ktorá bola príznačná pre hospodársky rast v Európskej únii a sprevádzala ho.

Priniesla hospodársky úspech mnohým európskym krajinám a regiónom; v niektorých prípadoch sa dokonca hovorilo o zázraku a vďaka správnej implementácii kohéznych politík sa pre mnohých občanov zvýšila kvalita života.

Súdržnosť zohráva ešte dôležitejšiu úlohu v Európe s 27 členskými štátmi s hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi. Prvé účinky hospodárskej pomoci EÚ začínajú byť viditeľné v niektorých regiónoch, v ktorých rozvoj zaostáva, aj keď bude možné hospodársku konvergenciu hodnotiť z dlhodobého hľadiska z dôvodu veľmi nízkeho počiatočného HDP na obyvateľa.

Porovnateľné okolnosti budú v blízkej budúcnosti iné, ale možno už aj dnes. Preto bude musieť byť kohézna politika konfrontované s inými, novými výzvami so silnými územným vplyvom, napríklad demografickými zmenami, urbanizáciou a novým mestským plánovaním, migračnými pohybmi, dodávkami energií a klimatickými zmenami.

Hoci hlasujem za správu, vyzývam Komisiu a národné vlády, aby navrhli spoločný prístup na riešenie týchto problémov primerane dynamickým a kooperatívnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Cieľom hospodárskej a sociálnej súdržnosti je vytvoriť medzi pracujúcimi klamnú predstavu, že sa dá zmenšiť priepasť v oblasti sociálnych a regionálnych nerovností a že môže stúpnuť životná úroveň pracujúcich v krajinách a regiónoch, ktoré sa líšia od priemeru Spoločenstva.

Pravidlo nerovného rastu v kapitalizme je však neohybné. Tieto nerovnosti sa budú ešte zväčšovať; chudobní budú ešte chudobnejšími a bohatší ešte bohatšími. Toto si musia pracujúci pripomínať každý deň.

Tvárou v tvár kapitalistickej reštrukturalizácii a frontálnemu útoku na právo na zamestnanosť sa však vytráca aj slovné používanie tohto termínu a s ním aj zbytočné ustanovenie o rozpočte Spoločenstva.

V tretej fáze implementácie Lisabonskej zmluvy sa budú musieť všetky politiky nahradiť magickým slovom imperializmu „hospodárska súťaž“. To vyústi do hospodárskej súťaže medzi štátmi, regiónmi a pracujúcimi, kde sa udrží len právo džungle.

Uznesenie sa obmedzuje na kvetnaté vyhlásenia a želania, ktoré sa nedotýkajú podstaty problému. Iba boj pracujúcich, neposlušnosť a nepodriadenosť politikám EÚ zameraným proti pracujúcim a ľudu môžu zvrátiť trend zhoršujúcich sa životných podmienok pracujúcej triedy. Tento trend je v súčasnosti ešte výraznejší, a to aj v rozvinutejších krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Kohézna politika je jednou z rozhodujúcich ochranných známok Európskej únie, jedným z jej najväčších úspechov a tiež jedným z najpríťažlivejších faktorov nášho spoločenstva. Myšlienka, že je správne a potrebné zabezpečiť identickú úroveň rozvoja vo všetkých členských štátoch je koncepciou, ktorú nesmieme opustiť, a ktorej pozitívne výsledky musíme oslavovať.

Všetko však v tejto oblasti neprinieslo úspech. Po prvé, je dôležité, že kohézne fondy sa čoraz viac integrujú s inými programami financovania s cieľom zabezpečiť, aby sa nestratili výhody týchto fondov v neprítomnosti sprievodných investícií do politík priamo zameraných na vyššie úrovne rozvoja. Niekedy je potrebné urobiť väčšie kroky, inak budeme stále zaostávať.

Po druhé, je znepokojujúce, že v Portugalsku dochádza konštantne k odklonu od zabezpečovania rovnakého prístupu k základným službám na celom území krajiny. Aký má potom zmysel žiadať súdržnosť na úrovni Spoločenstva, ak chýba v národných politikách a občanom v menej rozvinutých regiónoch sa odoberá v mene, nie myšlienky rozvoja, ale čisto na základe účtovného prerozdeľovania zdrojov? Vôbec žiadny.

 
  
  

- Správa: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. (GA) Nesúhlasím so všetkým, čo sa píše v správe pani Gisely Kallenbachovej, ale napriek tomu ju vítam a hlasovala som za ňu. Osobitne oceňujem dôraz, ktorý pani Kallenbachová kladie na posilnenie úlohy lokálnych mestských orgánov. Trvalo udržateľný rozvoj mestských oblastí je v 21. storočí nesmierne náročný a rámec, ktorý dnes predstavila spravodajkyňa, nám umožní sa tomuto problému postaviť.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto správa o následných činnostiach po územnej agende a Lipskej charte obsahuje aspekty, ktoré považujeme za dôležité.

Musíme však zdôrazniť, že aktuálny obsah územnej dimenzie kohéznej politiky sa ešte musí definovať pri prijatí zelenej knihy o tejto otázke, ktoré sa plánuje na budúci september.

Hoci mnohé ciele dosiaľ zmieňované treba privítať a všetky dávajú zmysel, napríklad zavedenie polycentrického, vyváženého mestského systému a vytvorenie nových mestsko-vidieckych vzťahov zabezpečujúcich paritu prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, zachovanie vysokokvalitných verejných priestorov a inováciu bytového fondu a vybavenia ulíc, posilnenie miestneho hospodárstva a miestnej politiky pracovného trhu a zabezpečenie proaktívnych politík vzdelávania a školení pre deti a mladých ľudí, zdôrazňujeme, že:

- obhospodarovanie pôdy a územné plánovanie musí zostať zodpovednosťou príslušných členských štátov,

- novým prioritám musia byť pridelené nové finančné zdroje,

- územný rozmer nesmie byť v rozpore ani narúšať hospodársku a sociálnu súdržnosť, inými slovami, znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a podpora najmenej zvýhodnených regiónov, ktoré zaostávajú.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Za správu pani Gisely Kallenbach s názvom Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty som hlasoval. K otázkam územného a mestského rozmeru politík EÚ musíme byť citlivejší. Zlepšovaním spolupráce medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a implementáciou efektívnych stratégií, ktoré sú zamerané na trvalo udržateľný územný rozvoj to môžeme úspešne dosiahnuť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia