Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 21. februar 2008 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Fjerde rapport om samhørighed - Fysisk planlægning og territorial samhørighed (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.(A6-0462/2007, Monica Frassoni) Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten i 2005 (afstemning)
  4.2.(A6-0491/2007, André Brie) Akkrediterings- og markedstilsynskrav (afstemning)
  4.3.(A6-0490/2007, Christel Schaldemose) Fælles rammer for markedsføring af produkter (afstemning)
  4.4.(A6-0489/2007, Alexander Stubb) Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter (afstemning)
  4.5.Situationen i Gaza (afstemning)
  4.6.FN's Menneskerettighedsråd, syvende samling (afstemning)
  4.7.(A6-0024/2008, Françoise Castex) Den demografiske udvikling i Europa (afstemning)
  4.8.Videnskabeligt samarbejde med Afrika (afstemning)
  4.9.(A6-0023/2008, Ambroise Guellec) Fjerde rapport om samhørighed (afstemning)
  4.10.(A6-0028/2008, Gisela Kallenbach) Fysisk planlægning og territorial samhørighed (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 8.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 9.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  9.1.Østtimor
  9.2.Belarus
  9.3.Nordkivu (Den Demokratiske Republik Congo)
 10.Afstemningstid
  10.1.Østtimor (afstemning)
  10.2.Belarus (afstemningstid)
  10.3.Nordkivu (Den Demokratiske Republik Congo) (afstemning)
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 12.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: : se protokollen
 14.Tid og sted for næste mødeperiode: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (612 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1554 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik