Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 21. helmikuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta - Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan seuranta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.(A6-0462/2007, Monica Frassoni) Yhteisön oikeuden soveltamisen valvonta (2005) (äänestys)
  4.2.(A6-0491/2007, André Brie) Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä akkreditointi ja markkinavalvonta (äänestys)
  4.3.(A6-0490/2007, Christel Schaldemose) Tuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhteiset puitteet (äänestys)
  4.4.(A6-0489/2007, Alexander Stubb) Kansallisten teknisten määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin (äänestys)
  4.5.Gazan tilanne (äänestys)
  4.6.Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston seitsemäs istunto (äänestys)
  4.7.(A6-0024/2008, Françoise Castex) Euroopan väestönkehitys (äänestys)
  4.8.Afrikan kanssa tehtävä tieteellinen yhteistyö (äänestys)
  4.9.(A6-0023/2008, Ambroise Guellec) Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta (äänestys)
  4.10.(A6-0028/2008, Gisela Kallenbach) Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan seuranta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 9.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  9.1.Itä-Timor
  9.2.Valko-Venäjä
  9.3.Pohjois-Kivu (Kongon demokraattinen tasavalta)
 10.Äänestykset
  10.1.Itä-Timor (äänestys)
  10.2.Valko-Venäjä (äänestys)
  10.3.Pohjois-Kivu (Kongon demokraattinen tasavalta) (äänestys)
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 12.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (636 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1490 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö