Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 21 februari 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen - Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.(A6-0462/2007, Monica Frassoni) Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005 (omröstning)
  4.2.(A6-0491/2007, André Brie) Ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter (omröstning)
  4.3.(A6-0490/2007, Christel Schaldemose) Gemensam ram för saluföring av produkter (omröstning)
  4.4.(A6-0489/2007, Alexander Stubb) Tillämpning av nationella tekniska regler för varor som lagligt saluförs i en annan medlemsstat (omröstning)
  4.5.Situationen i Gaza (omröstning)
  4.6.Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (omröstning)
  4.7.(A6-0024/2008, Françoise Castex) Europas demografiska framtid (omröstning)
  4.8.Vetenskapligt samarbete med Afrika (omröstning)
  4.9.(A6-0023/2008, Ambroise Guellec) Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen (omröstning)
  4.10.(A6-0028/2008, Gisela Kallenbach) Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter: se protokollet
 9.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  9.1.Östtimor
  9.2.Vitryssland
  9.3.Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo)
 10.Omröstning
  10.1.Östtimor (omröstning)
  10.2.Vitryssland (omröstning)
  10.3.Norra Kivu (Demokratiska republiken Kongo) (omröstning)
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Debatter
EUT-utgåva (624 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1589 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy