Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 11. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

YMP:n ”Terveystarkastus” (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, myös minä haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Vaikuttaa siltä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan äänestys päättyi 82 prosenttiin huolimatta 17 tärkeän kompromissiratkaisun luomisesta.

Vuosien 2003/2004 uudistukset olivat tärkeä vaihe YMP:n uudistamisprosessissa. YMP:n kattava tarkistaminen, johon ei sisälly mitään perustavanlaatuista uudistusta olemassa olevassa politiikassa, on kuitenkin toimen tärkeä vaihe, kun varmistetaan moderni, monitoiminen ja kilpailukykyinen Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka.

On todistettu tieteellisesti, että tämän lähtökohtana on hyvä maatalouskäytäntö riippumatta siitä, käsittääkö se isoja vai pieniä yrityksiä. Ensimmäinen painopistealue on vielä elintarviketuotanto, toinen on eläinten rehun tuottaminen ja kolmas energiantoimitus. Biomassaenergian merkityksen osalta ympäristön kannalta voidaan sanoa, että esimerkiksi Itävallan maanviljelyala on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 14 prosentilla vuodesta 1990 lähtien ja on siten itse asiassa saavuttanut Kioton tavoitteen.

Toivotan myös vähentämisen tervetulleeksi. Progressiivisen mukauttamisen malli on oikea, ja tuen myös kyseisiä lukuja.

Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen maitoalaa koskevista lausunnoistaan. Haluaisin sanoa tästä, että tarvitsemme pehmeän laskun ja tasaisen siirtymisen vuoden 2015 osalle ja lisäksi myös kestäviä ratkaisuja vuoden 2015 jälkeiseen tilanteeseen. Meidän täytyy varmistaa vuoristoiset seudut ja heikommassa asemassa olevat ja syrjäiset seudut huomioon ottaen, että jonkinlainen maatalous, jossa käytetään karjalle kuivarehua, voi olla olemassa vuoden 2015 jälkeen. Odotankin innolla komission lainsäädäntöehdotusta, jonka se antaa 20. toukokuuta, ja toivon, arvoisa komission jäsen, että näemme siinä paljon sitä, mitä Lutz Goepelin mietinnössä esitetään, jotta meidän ei tarvitse käydä uudestaan tätä pitkää keskustelua...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö