Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2195(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0047/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0047/2008

Συζήτηση :

PV 11/03/2008 - 17
CRE 11/03/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0093

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. «Έλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος . − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0047/2008) του κ. Lutz Goepel, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ (2007/2195(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Lutz Goepel, εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αύριο θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος των κοινοβουλευτικών συζητήσεων για τον λεγόμενο έλεγχο υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αυτός ο έλεγχος υγείας δεν είναι μια εις βάθος μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σκοπός του είναι η περαιτέρω επικαιροποίηση της υφιστάμενης πολιτικής, όπου χρειάζεται, με βάση την πείρα που αποκτήσαμε από το 2003, και η προσαρμογή της στις νέες συνθήκες.

Η Επιτροπή πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη θέση μας, που είναι μια καλή βάση για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη νομοθετική δέσμη, αλλά και για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού μετά το 2013.

Στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου υποστηρίξαμε τη συνέχιση της μεταρρύθμισης προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης προσωπικής ευθύνης και προσανατολισμού προς την αγορά, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι μέχρι σήμερα στις πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης –ιδίως σε σχέση με τη σημερινή εξέλιξη της αγοράς και τις νέες προκλήσεις της πολιτικής για το κλίμα. Επίσης, θέλουμε να έχουν τα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αλλαγή του συστήματος – δηλαδή περισσότερες δυνατότητες καθιέρωσης περαιτέρω αποσύνδεσης και την απομάκρυνση από ιστορικά επίπεδα αναφοράς.

Ωστόσο, οι συζητήσεις στην επιτροπή μας έδειξαν επίσης ότι αυτό δεν είναι εύλογο για όλους τους τομείς, τουλάχιστον μέχρι το 2013. Όσον αφορά τις πριμοδοτήσεις ζωικού κεφαλαίου ή τα κράτη με πλήρη αποσύνδεση, που έχουν όμως ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, ενόψει της σημερινής κατάστασης στην αγορά, η αιφνίδια αλλαγή συστήματος θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικές διαρθρωτικές ρωγμές. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για ορισμένες από τις μικρότερες οργανώσεις αγοράς του φυτικού τομέα, όπως για παράδειγμα η οργάνωση αγοράς αμύλου γεωμήλων, αφυδατωμένης χλωρής ζωοτροφής ή ρυζιού, από τις οποίες εξαρτάται μια μεταποιητική βιομηχανία που είναι σημαντική για την περιοχή και που έκανε μεγάλες επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια και καταβάλλει γι’ αυτό υψηλά επιτόκια.

Η επιτροπή ψήφισε υπέρ της καθιέρωσης ενός νέου, ευέλικτου μέσου για την προώθηση οικολογικής και χαρακτηριστικής για την περιοχή παραγωγής ή συγκεκριμένων τομέων –με άλλα λόγια, άρθρο 69– και ταυτόχρονα ζητήσαμε να θεσπιστούν νέα μέτρα για την προστασία της γης από περιβαλλοντικές κρίσεις και κρίσεις που αναμένεται να γίνουν συχνότερες λόγω της αλλαγής του κλίματος και της αυξανόμενης διασύνδεσης των γεωργικών αγορών. Επίσης, με το μέσο αυτό θα πρέπει να δοκιμαστεί μια νέα μορφή συνδυασμού ιδιωτικής και δημόσιας διαχείρισης κινδύνου, που είναι επειγόντως απαραίτητη ενόψει της κατάργησης άλλων μέσων και των νέων αστάθμητων παραγόντων.

Θα πω λίγα λόγια για την προοδευτική μείωση και τη διαφοροποίηση: οι αγρότες μας περιμένουν ασφάλεια σχεδιασμού και είναι απλά ανάρμοστο να γίνει μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης περικοπή και επαναδιάθεση του 8%-53% των αμέσων εισοδηματικών ενισχύσεων με υποχρεωτική διαφοροποίηση 5%.

Με όλη την κατανόηση για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου, εδώ καταστρέφεται η εμπιστοσύνη και προκαλούνται διαρθρωτικές ρωγμές. Οι προτάσεις αυτές αφορούν ιδίως τις εκμεταλλεύσεις πλήρους απασχόλησης και εκείνες που βελτίωσαν τα τελευταία χρόνια την ανταγωνιστικότητά τους με συγχωνεύσεις και σύσταση νομικών οντοτήτων. Ωστόσο, υποβάλαμε προτάσεις για το πώς μπορούν να εναρμονιστούν οι γενικοί πολιτικοί στόχοι με τις οικονομικές απαιτήσεις.

Πρέπει να ακολουθήσουμε νέους δρόμους προς το συμφέρον της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας. Είμαστε πρωτίστως ευγνώμονες σε όλους εκείνους που συνεργάστηκαν για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τους συναδέλφους μου όλων των Ομάδων στην Επιτροπή Γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Iztok Jarc, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (SL) Η Προεδρία του Συμβουλίου επιδοκιμάζει την έκθεση του εισηγητή κ. Goepel ως μια πολύ μετρημένη και ηχηρή συνεισφορά στη συζήτηση. Και το Συμβούλιο εργάστηκε σκληρά για τη διατύπωση της απάντησης στην έκθεση της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, οι υπουργοί συζήτησαν γι’ αυτό σε τρεις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Την επόμενη εβδομάδα, εμείς, οι υπουργοί, θα επιχειρήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την έκθεση για τον έλεγχο υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ξεκινήσουμε από ορισμένες γενικές αρχές. Για παράδειγμα, όταν εγκρίθηκε το 2003 η μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, το Συμβούλιο εξέφρασε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να αξιολογήσει μελλοντικά την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν, και ειδικότερα να αξιολογήσει τα αποτελέσματά τους όσον αφορά τους καθορισμένους στόχους και να αναλύσει τα αποτελέσματα που είχαν στις γεωργικές αγορές.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, όταν θα αποφασίσουμε για τον έλεγχο υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Επιτροπή να προβεί σε ευρεία επανεξέταση του κοινοτικού προϋπολογισμού και των δαπανών για το 2008-2009. Η Προεδρία συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ο έλεγχος υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι σημαντικό μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της επανεξέτασης του προϋπολογισμού για το 2008-2009 και δεν θα διατυπώσει συμπεράσματα εκ των προτέρων.

Διαπιστώσαμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του 2003-2004 πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχαν διατυπωθεί όσον αφορά την αντίδραση στις συνθήκες της αγοράς και το να γίνει η κοινή γεωργική πολιτική πιο κατανοητή στους πολίτες. Οι υπουργοί είναι επίσης πεπεισμένοι ότι η Επιτροπή αξιολογεί σωστά στην έκθεσή της τις κύριες εξελίξεις που ακολούθησαν μετά τις μεταρρυθμίσεις του 2003-2004.

Το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε τρία καίρια ζητήματα: τις ενιαίες ενισχύσεις, τον ρόλο των εργαλείων διάθεσης για την υποστήριξη της αγοράς και, φυσικά, την αντίδραση στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις της διαχείρισης κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Θα εργαστούμε για να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προσαρμογής της πολιτικής στις νέες προκλήσεις και τις αλλαγμένες συνθήκες και της διατήρησης ενός σαφούς και σταθερού πλαισίου.

Σχετικά με το θέμα της απλούστευσης, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το θέμα αυτό κεφαλαιώδους σημασίας και περιμένουμε επίσης από την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Όπως ήδη είπα, το Συμβούλιο θα προσπαθήσει την επόμενη εβδομάδα να εγκρίνει συμπεράσματα γι’ αυτό και για πολλά άλλα θέματα, όπως η διαχείριση κινδύνου, οι ποσοστώσεις γάλακτος, η μετάβαση στην κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος και θέματα που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα. Η έκθεσή σας θα αποτελέσει χωρίς αμφιβολία πολύτιμη συμβολή στη μελλοντική συζήτηση του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και ιδίως τον κ. Goepel, για τη σκληρή εργασία τους που είχε ως αποτέλεσμα μια εξαίρετη έκθεση.

Βρισκόμαστε στη φάση του πρώτου γύρου όπου έχουμε συζητήσει με πολλούς παράγοντες και διάφορες οργανώσεις και άτομα για να μάθουμε τη γνώμη τους και να συγκεντρώσουμε διάφορες ιδέες. Η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθοριστική, μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, ενώ εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τις νομοθετικές προτάσεις που προβλέπεται να εγκρίνει η Επιτροπή στις 20 Μαΐου. Αμέσως μετά από αυτό, την ίδια ημέρα, θα παρουσιάσω εδώ στο Στρασβούργο τα νομοθετικά κείμενα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βασικά, όμως, βλέπω με ευχαρίστηση ότι και τα τρία θεσμικά όργανα –το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή– βρίσκονται στο ίδιο κατάστημα, μολονότι έχουν διαφορετικές «λίστες» για τα ψώνια τους.

Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες στα διάφορα ζητήματα, θα πω όμως την άποψή μου για τα τρία σημαντικότερα. Πρώτον: οι άμεσες πληρωμές συνδέονται αναγκαστικά με τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια που θέλουμε να προσφέρουμε στους αγρότες μας. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με τη δήλωση της έκθεσής σας ότι οι άμεσες πληρωμές παραμένουν αναγκαίες ως εγγύηση βασικού εισοδήματος. Το σύστημα ενιαίων πληρωμών δίνει μια πραγματική ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των αγροτών μας, πρέπει όμως να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, πιο αποδοτικό και πιο απλό. Ως εκ τούτου, συνηγορώ υπέρ της περαιτέρω αποσύνδεσης. Η πείρα μας από τη μεταρρύθμιση του 2003 δείχνει ότι η αποσύνδεση λειτούργησε αρκετά καλά, και γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε τα οφέλη της αποσύνδεσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει σοβαρός λόγος για να γίνονται συνδεδεμένες πληρωμές.

Παρατήρησα επίσης ότι υποστηρίζετε την άποψη πως ένα πιο ευέλικτο άρθρο 69 θα είναι πολύτιμο εργαλείο. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι το άρθρο 69 θα λύσει όλα τα προβλήματα, και θα αντιδράσω σε κάθε προσπάθεια χρησιμοποίησής του για την επαναφορά των συνδεδεμένων ενισχύσεων από την πίσω πόρτα.

Δεν θα υπεισέλθω εκ νέου σε λεπτομέρειες για τον τομέα του γάλακτος, γιατί κάναμε ήδη τη σχετική συζήτηση. Θέλω, ωστόσο, απλώς να αναφέρω ορισμένα από τα μέσα της αγοράς: την παρέμβαση και την ιδιωτική αποθήκευση. Αναγνωρίζω, όπως και εσείς, ότι ορισμένα από τα μέσα της αγοράς μας χρειάζονται ακόμα, πρέπει όμως να τα διατηρήσουμε συμβατά με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι σήμερα. Χαίρομαι διότι συμφωνούμε ότι πρέπει να διαδραματίσουν στο μέλλον ρόλο ως πραγματικά δίκτυα ασφαλείας.

Όπως υπογραμμίσατε, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κακοκαιρίες και με την εμφάνιση ασθενειών των ζώων είναι ασφαλώς ένα από τα επίκεντρα της συζήτησής μας. Δεν αρχίζουμε, όμως, από το μηδέν: το Συμβούλιο συζήτησε για το θέμα αυτό το 2005 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα νέα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με αυτά που υπάρχουν ήδη στα διάφορα κράτη μέλη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα μέτρα δεν θα παρεμβαίνουν στην ικανότητα των αγροτών να αντιδρούν σε μηνύματα της αγοράς και πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα του ΠΟΕ, όπου πρέπει να υπάρχει απώλεια μεγαλύτερη του 30%.

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση, έχω διασαφηνίσει σε πολλές περιπτώσεις ότι χρειαζόμαστε μελλοντικά μια πολύ φιλόδοξη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Δυσαρεστήθηκα πολύ από το γεγονός ότι, κατά τη συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές στο τέλος του 2005, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να αφαιρέσουν σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης.

Πρέπει, ωστόσο, να πω ότι η έκθεσή σας βλέπει πολύ χαλαρά τις απόψεις μου στο θέμα αυτό. Πιστεύω, όμως, ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι η πολιτική μας για την αγροτική ανάπτυξη αντιμετωπίζει υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις. Αν περιμένουμε πολλά από την πολιτική μας για την αγροτική ανάπτυξη, όπου συγκαταλέγεται, όπως είπε πολύ σωστά ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, και η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η διαχείριση των υδάτων και η βιολογική ποικιλομορφία, τότε δεν γίνεται να την φορτώσουμε με νέα καθήκοντα χωρίς να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι η διαφοροποίηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Διάβασα με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας και είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.

Μπορεί η έκθεσή σας να είναι αδιάφορη ως προς τη διαφοροποίηση, θα έλεγα όμως ότι είναι εξαιρετικά αρνητική απέναντι στις μειώσεις πληρωμών σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις – εσείς το αποκαλείτε αυτό «προοδευτική μείωση». Δεν πρόκειται για θέμα που μπορούμε απλά να το αγνοήσουμε. Γνωρίζουμε ότι με την πρωτοβουλία μας για τη διαφάνεια, όλες οι πλευρές θα εστιαστούν κυρίως στα μεγάλα ποσά χρημάτων που λαμβάνουν μεμονωμένοι αγρότες και γαιοκτήμονες. Από την άλλη, παίρνω πολύ σοβαρά κάθε ανησυχία για το ζήτημα αυτό και εξέτασα με ενδιαφέρον την ιδέα της έκθεσής σας για την «προοδευτική διαφοροποίηση». Πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν ορισμένες καλές ιδέες που θα εξετάσουμε με προσοχή στις νομοθετικές προτάσεις.

Μπορεί να μίλησα λίγο παραπάνω, το έκανα όμως μόνο για να δείξω καθαρά την αφοσίωσή μου και το μεγάλο ενδιαφέρον μου για αυτήν την ευκαιρία που μας δόθηκε για να συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. − (NL) Ομιλώ εξ ονόματος της συντάκτριας γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Buitenweg, που σας ζητά συγγνώμη διότι είναι άρρωστη. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος διατύπωσε 17 συστάσεις, τέσσερις από τις οποίες θα παρουσιάσω.

1. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και να υποστηρίξει λιγότερο εντατικές γεωργικές μεθόδους.

2. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η εξέλιξη προς μια βιώσιμη και πολυλειτουργική γεωργία, και τάσσεται υπέρ της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βιολογικής γεωργίας.

3. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης –δηλαδή τα μέτρα για την ευημερία του περιβάλλοντος και των ζώων και τη συμβατότητά τους– μέσω της αποκαλούμενης απλοποίησης. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μας, η πολλαπλή συμμόρφωση πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο σε ορισμένους τομείς, όπως η χρήση και η διαχείριση του ύδατος και η ποιότητα του ύδατος.

4. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προειδοποιεί την Επιτροπή ότι πρέπει να φανεί κάπως πιο επιφυλακτική ως προς την ιδέα των «βιοκαυσίμων». Το όφελός τους είναι αμφισβητήσιμο και, ασφαλώς, δεν είναι οπωσδήποτε καλά ούτε από περιβαλλοντική ούτε από κοινωνική άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Goepel για την έκθεσή του. Πιστεύω ότι συγκέντρωσε τις απόψεις ολόκληρης της επιτροπής και του Κοινοβουλίου σε μια πολύ καλή έκθεση. Θα έλεγα ότι η μεταρρύθμιση της γεωργίας είναι εξέλιξη, και όχι επανάσταση, και συνεχίζουμε πάρα πολλές από τις μεταρρυθμίσεις του κ. Fischler. Επιδοκιμάζω το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων της Επιτροπής και την έκθεση του κ. Goepel.

Θεωρώ ότι ένα από τα καίρια σημεία της μεταρρύθμισης ήταν η μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες, και εδώ έχουμε ακόμα να κάνουμε κάποια πράγματα. Κυρία Επίτροπε, είμαστε βέβαια στο ίδιο κατάστημα, πιστεύω όμως ότι μερικοί από εμάς θεωρούν πως θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε τα χρήματα για διαφορετικά πράγματα, και προφανώς γι’ αυτό γίνονται τώρα οι αντιπαραθέσεις.

Η ασφάλεια των τροφίμων επέστρεψε δυναμικά στην ημερήσια διάταξη, ειδικά επειδή τώρα ιδίως η Άπω Ανατολή αγοράζει όλο και πιο πολλά τρόφιμα. Η τιμή των δημητριακών είναι σχεδόν δύο ή δυόμισι φορές υψηλότερη, και γι’ αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να αρχίσουμε μια επαναξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τρόπου με τον οποίο διαθέτουμε τα χρήματα.

Πρέπει να εξετάσουμε και πάλι τη διαφοροποίηση. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να απαλλαγούμε άπαξ διά παντός από την παύση καλλιέργειας, γιατί αυτή η κοινή γεωργική πολιτική είναι μια πολιτική που δεν πρέπει να έχει άμεση σχέση με την παραγωγή. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την παύση καλλιέργειας, που είναι ακριβώς μια τέτοια σχέση.

Πρέπει να εξετάσουμε τις ποσοστώσεις γάλακτος και να τις καταργήσουμε έως το 2015.

Το κύριο πρόβλημα της μεταρρύθμισης είναι οι αποσυνδεδεμένες πληρωμές, και έχετε δίκιο να το προωθείτε. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, έφθασε η ώρα που η γεωργία μπορεί να αρχίσει να προσβλέπει σε αγορακεντρικές τιμές. Ναι, η κοινή γεωργική πολιτική είναι απαραίτητη, όμως υπάρχει και η αγορά και θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε περισσότερο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και την Επίτροπο. Η κοινή γεωργική πολιτική δίδει πάντοτε αφορμή για θερμές συζητήσεις και είναι πάντοτε δύσκολο να καταλήξουμε σε συναίνεση, όμως σημειώνω ότι συμφωνούμε όλοι ομόφωνα για την ανάγκη να διατηρήσουμε μια κοινή γεωργική πολιτική της οποίας οι στόχοι έχουν μόλις επικυρωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Ομάδα ΕΣΚ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες στη συζήτηση αυτή, στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και με τις γεωργικές ενώσεις, και καταθέσαμε περισσότερες από τις μισές από τις 600 και πλέον τροπολογίες επί της έκθεσης του κ. Goepel και υπογράψαμε 15 από τους 17 συμβιβασμούς που περιελάμβαναν δεκάδες τροπολογίες. Εργαστήκαμε σκληρά και κάναμε σημαντικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτύχουμε μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση εντός του Κοινοβουλίου και θα ήθελα, κατά συνέπεια, να συγχαρώ τον κ. Goepel για τη βούλησή του για διάλογο και για το αληθινό πνεύμα συμβιβασμού που επέδειξε× θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον κ. Parish για τον τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε το έργο μας στην επιτροπή.

Κατά συνέπεια, αυτός είναι ο καλύτερος συμβιβασμός αλλά δεν είναι μια σοσιαλιστική έκθεση. Αυτή δεν είναι η έκθεση που θα είχαμε συντάξει· θεωρούμε ότι είναι αρκετά διστακτική και συντηρητική εν όψει των προσδοκιών της κοινωνίας και των γεωργών. Ωστόσο, η συνολική τάση της έκθεσης δεν κλείνει την πόρτα σε μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με τη νομοθετική πρόταση. Ελπίζω ότι θα κατορθώσουμε να διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα συμβιβασμού αλλά και να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι όσον αφορά τον καθορισμό μιας νέας κατεύθυνσης για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Αναφέρομαι στα πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως είναι η κατεύθυνση και ο ρυθμός αποσύνδεσης των ενισχύσεων, ένας μηχανισμός για δικαιότερη αναδιανομή της στήριξης, η υπεύθυνη προσέγγιση για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα, οι νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα ο ρόλος της γεωργίας στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και η παραγωγή αγροκαυσίμων, κλπ. Θα ψηφίσουμε επί αυτής της συζήτησης αύριο με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον. Ζητώ μια ψήφο με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της παρούσας έκθεσης, καθώς και υπέρ των βελτιώσεων που οι Σοσιαλιστές θα εισαγάγουν για να καταστήσουν την έκθεση αυτή περισσότερο περιεκτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DA) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, με τον χαρακτηριστικά επιδέξιο τρόπο του, ο εισηγητής, κ. Goepel, συνέταξε μια έκθεση η οποία περιέχει τα απαραίτητα μέσα για την αποσαφήνιση και την απλοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Η περίπτωση για διατήρηση μιας κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013 παρουσιάζεται επίσης με ισχυρά επιχειρήματα – για τα οποία είμαι υπόχρεος στον εισηγητή. Στηρίζουμε τις θέσεις του σχετικά με τη συνεχιζόμενη αποσύνδεση, έτσι ώστε η μεταρρύθμιση του 2003 να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Στηρίζουμε τις θέσεις του εισηγητή σχετικά με τα μέσα της αγοράς και τη διαχείριση κινδύνων όσον αφορά τις κρίσεις, τις επιδημίες, την ευημερία των ζώων και το περιβάλλον, τη διαφοροποίηση και την προοδευτική μείωση. Στηρίζουμε επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής πολιτικής και την αυξημένη εστίαση στα βιοκαύσιμα. Σημαντικές προσπάθειες πρέπει να γίνουν σχετικά με τη πολλαπλή συμμόρφωση και την απλοποίηση, καθώς η τρέχουσα κατάσταση αναγκάζει τους γεωργούς να αφήσουν τα κτήματα και τους στάβλους και να σπεύσουν στο γραφείο τους για να συντάξουν διαγράμματα και να απαντήσουν στον έλεγχο. Οι ποσοστώσεις γάλακτος πρέπει να καταργηθούν το 2015, και έτσι υπάρχει λόγος να αυξηθούν οι ποσοστώσεις γάλακτος τώρα κατά τουλάχιστον 2% και να αρχίσει η μεταβατική περίοδος το 2009. Η αυξανόμενη ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα θα δημιουργήσει τη βάση για ευρωπαϊκή γαλακτοπαραγωγή, έτσι ώστε να δώσουμε αυτό που ζητεί η αγορά.

Η έκθεση περιέχει πολλά σχετικά με την ελευθέρωση και την οικονομία της αγοράς, τα οποία η Επιτροπή θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ως βάση για τις προτάσεις της τον Μάιο, όταν θα έλθει προς συζήτηση ο έλεγχος της υγείας της ΚΓΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είμαστε μεταξύ αυτών οι οποίοι πιστεύουν στην ΚΓΠ και υπερασπίζονται τη συνέχισή της ακόμη και πέραν του 2012.

Αισθανόμαστε ότι η παρούσα έκθεση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα διατήρησης μιας μερικής σύνδεσης των ενισχύσεων για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, προκειμένου να αποτραπεί η πλήρης εγκατάλειψη της παραγωγής. Υπάρχουν, στην πραγματικότητα, τομείς ολόκληροι, όπως ο κλάδος του καπνού, ο οποίος θα εξαφανιζόταν με την εφαρμογή της πλήρους αποσύνδεσης, δημιουργώντας ανεργία και διάφορα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα σε ιδιαίτερα μειονεκτούσες περιοχές.

Θεωρούμε ότι η προοδευτική διαφοροποίηση των ενισχύσεων είναι μάλλον ένα υπερβολικό και πιθανόν αντιπαραγωγικό μέτρο αν ο στόχος παραμένει ακόμη η προστασία της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου, όμως αισθανόμαστε ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές για να στηρίξουμε μεμονωμένες κοινές οργανώσεις των αγορών όπου αυτό είναι απαραίτητο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική που κατορθώνει να…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, έχετε προσπαθήσει με ένα έγγραφο στρατηγικής να διεξαγάγετε έλεγχο της υγείας της γεωργικής πολιτικής, όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη γεωργία, επειδή αυτή πηγαίνει σχετικά καλά για την ώρα, αν και όχι σε όλους τους τομείς. Το ερώτημα ήταν: η γεωργική πολιτική είναι σύγχρονη; Εδώ πρέπει να πω: ένθερμες δηλώσεις προθέσεων από μόνες τους δεν επαρκούν· αν διαγνωστούν ελλείψεις πρέπει επίσης να αναπτύξουμε την ενδεδειγμένη θεραπεία. Στην πραγματικότητα, έχετε διαγνώσει ελλείψεις· έχετε πει τα ίδια στην ομιλία σας. Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, καθώς αυτό θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο.

Κατά συνέπεια, τώρα αυτό που προέχει είναι τα μέτρα που λαμβάνονται να είναι επίσης κοινωνικά αποδεκτά. Αυτό που είναι ουσιώδες είναι ότι η γεωργία πρέπει, βεβαίως, να συμβάλει στη σταθεροποίηση του κλίματος. Αυτό το επιτελεί, όμως υπάρχουν τομείς της γεωργικής παραγωγής όπου καθίσταται δύσκολο να κατατεθούν προτάσεις χωρίς περιοριστική παρέμβαση.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο, να διασφαλίσουμε ότι τα δημόσια κονδύλια κατανέμονται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των μέτρων που θεωρούμε απαραίτητα. Είναι ένα μειονέκτημα ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ως δεύτερος πυλώνας –ανάπτυξη της υπαίθρου– έχει περιοριστεί σε μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό και έπρεπε να συμβιβαστεί με περικοπές άνω των 20 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου.

Κατά συνέπεια, χρειάζεται επειγόντως εκ νέου διάθεση κονδυλίων. Χρειάζεται επίσης να το κάνουμε αυτό επειδή θα χρειαστούμε την κοινωνική αποδοχή το 2013.

Τώρα έχετε καταθέσει ορισμένες προτάσεις, και εδώ πρέπει να αναγνωριστεί στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και ειδικά στον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Goepel, το γεγονός ότι προσέδωσε πρακτική συνάφεια στις προτάσεις που καταθέσατε, οι οποίες τελικά οδηγούν σε ίση μεταχείριση μεταξύ των επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Έχετε προτείνει την εισαγωγή της προοδευτικής μείωσης έως και κατά 45%. Στην πρόταση του εισηγητή, η Επιτροπή Γεωργίας το ενέκρινε, αλλά με την τροπολογία ότι οι επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων έχουν τώρα επίσης την ευκαιρία να αποτιμήσουν το μισθολογικό κόστος τους. Ήμασταν μαζί στο Μέκλενμπουργκ-Δυτική Πομερανία· είδαμε αυτές τις επιχειρήσεις και γνωρίζετε ότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού μπορεί να εξαλειφθεί και να δημιουργηθεί δικαιοσύνη μόνο αν εισαγάγουμε αυτά τα μέτρα.

Ελπίζω ότι θα τηρήσετε αυτόν τον κανόνα στη νομοθετική πρότασή σας. Αν όχι, θα έχουμε ακόμη την ευκαιρία ως Κοινοβούλιο να διασωθούμε το 2009. Κυρία Επίτροπε, είμαστε σε διαδικασία συναπόφασης και, κατά συνέπεια, έχουμε μια πολύ διαφορετική και, όσον αφορά εμάς, πολύ άνετη θέση!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των διαδοχικών αναθεωρήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής, είτε όσον αφορά τη γεωργική παραγωγή είτε όσον αφορά την προσφορά στον καταναλωτή, λαμβάνοντας ως βάση την προστασία της αυτάρκειας των κρατών μελών σε τρόφιμα, εξασφαλίζοντας επαρκή εφοδιασμό υγιεινών και ασφαλών τροφίμων σε χαμηλές τιμές, σεβασμό για το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των πληθυσμών τους, που χρειάζονται επαρκή εισοδήματα και πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες τους εγγυώνται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολούθησε αυτήν την οδό. Δεν αναγνωρίζει ότι η κοινή γεωργική πολιτική οδήγησε σε μια παράδοξη κατάσταση. Από τη μία, οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να σημειώνουν άνοδο και, από την άλλη, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις εξακολουθούν να καταστρέφονται και όλο και περισσότερες μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις εγκαταλείπουν την παραγωγή επειδή κανείς δεν τους εγγυάται αξιοπρεπή εισοδήματα ενώ η κερδοσκοπία μαίνεται, οδηγώντας προς τα άνω τις τιμές ολοένα και περισσότερο σπανιζόντων προϊόντων διατροφής.

Είναι, κατά συνέπεια, λάθος να επιμείνουμε στην αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή και την απασχόληση και είναι απαράδεκτο να συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια πολιτική στήριξης για μεγάλης κλίμακας κτηματίες και πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων, ενώ παραλείπουμε να εκτιμούμε τη συμβολή των γεωργών οι οποίοι διατηρούν τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή με βάση την προστασία της βιοποικιλότητας, της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των προϊόντων.

Η μεταρρύθμιση του 2003 επιδείνωσε την κατάσταση. Οι μετέπειτα αναθεωρήσεις των ΚΟΑ ζάχαρης, οπωροκηπευτικών, καπνού και κρασιού διατήρησε την αδικία της ΚΓΠ σε όλους τους τομείς. Εμείς, κατά συνέπεια, ζητούμε θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες θα σέβονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργίας εκάστης χώρας και στηρίζουμε τη μέγιστη σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, και την ύπαρξη δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων που θα συνοδεύεται με ανώτατο όριο και διαφοροποίηση. Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις ως μέσα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και με σκοπό τον περιορισμό της εντατικής προσέγγισης και τη στήριξη ενώσεων τέτοιων γεωργών, περιλαμβάνοντας γεωργικούς και οινοποιητικούς συνεταιρισμούς.

Είμαστε επίσης υπέρ της δημιουργίας δημόσιου ταμείου ασφάλισης γεωργών χρηματοδοτούμενο από την Κοινότητα το οποίο θα δίδει τη δυνατότητα στους γεωργούς να λαμβάνουν ένα ελάχιστο εισόδημα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών όπως η ξηρασία, οι θύελλες, το χαλάζι, οι πυρκαγιές, οι επιδημίες ζώων, κλπ. Υπογραμμίζουμε επίσης την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τα ειδικά χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής ως τομέα παραγωγής τροφίμων, και διαρθρωτικό στοιχείο για την εδαφική ισορροπία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη επαρκών ποσοτικών και ποιοτικών επιπέδων ασφάλειας τροφίμων.

Τέλος, ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της κερδοσκοπικής δραστηριότητας, της κατάκτησης της αγοράς τροφίμων και της δημιουργίας καρτέλ από εταιρείες τροφίμων που εκμεταλλεύονται την απουσία νομοθεσίας και ελέγχων, την έλλειψη οργάνωσης παραγωγών και καταναλωτών, και την απουσία κατάλληλών υποδομών, με αποκλειστικό σκοπό την εκτίναξη των κερδών, τη μείωση των τιμών παραγωγού και την επιβολή υψηλών τιμών στους καταναλωτές, όπως συμβαίνει σήμερα, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία, για βασικά προϊόντα όπως τα δημητριακά, τα γεώμηλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και το γάλα

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak, εξ ονόματος τα Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, για πολλά χρόνια τώρα, σε αντίθεση προς τις αρχές που την διέπουν, η κοινή γεωργική πολιτική παρέχει περισσότερη στήριξη στους πλούσιους γεωργούς εις βάρος των φτωχών γεωργών. Το πάγωμα του γεωργικού προϋπολογισμού το 2002 και οι μετέπειτα αναθεωρήσεις της ΚΓΠ δεν βελτίωσαν την κατάσταση. Το αντίθετο μάλιστα –η μεγάλη διαφοροποίηση στη χρηματοδότηση που χορηγείται στους γεωργούς έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Επί παραδείγματι, οι συνολικές επιδοτήσεις ανά εκτάριο κυμαίνονταν το 2005 μεταξύ 68 ευρώ στη Λετονία και 756 ευρώ στο Βέλγιο, με άλλα λόγια μια δεκαπλάσια αύξηση. Οι αδικαιολόγητες διαφορές στη γεωργική χρηματοδότηση επιβεβαιώνονται επίσης από το ύψος του ποσοστού των άμεσων πληρωμών, οι οποίες τώρα αντιστοιχούν περίπου στο 70% όλων των επιδοτήσεων που χορηγούνται για τη γεωργία.

Στην ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μερική μείωση στις πληρωμές σε δικαιούχους που εισέπρατταν άνω των 100 000 ευρώ ετησίως. Αυτές αντιστοιχούν μόλις στο 0,34% στην ΕΕ, αλλά περιλαμβάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρείες τροφίμων και ιδιοκτήτες γηπέδων γκολφ. Παραδόξως, αυτή η δειλή πρόταση, η οποία θίγει τα συμφέροντα μιας τόσο μικρής ομάδας ανθρώπων, απορρίφθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έχουν γίνει δεκτές πολλές προτάσεις, αλλά δεν έχουν εξαλείψει τα λάθη στη γεωργική πολιτική. Η μόνη τροπολογία η οποία προσφέρει την ευκαιρία δικαιότερης κατανομής των επιδοτήσεων είναι η τροπολογία 19 που κατέθεσε η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών, η οποία εναρμονίζεται με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι θα βρει πολλούς υποστηρικτές. Φυσικά, οι τροπολογίες που καταθέσαμε εγώ και ο συνάδελφός μου κ. Wojciechowski, οι οποίες αποσκοπούσαν στη ριζική αλλαγή της ΚΓΠ, απορρίφθηκαν και αυτές από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κ. Goepel θα είναι έκφραση της ευθύνης σας για την κατάσταση της γεωργικής πολιτικής για τα αμέσως προσεχή χρόνια. Εάν είστε υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας της ΕΕ και της προστασίας των συμφερόντων των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, και όχι της προστασίας των συμφερόντων μιας μικρής ομάδας επιχειρηματιών, πρέπει να απορρίψετε αυτήν την έκθεση, διαφορετικά θα στηρίξετε την περαιτέρω μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την απώλεια επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ, τη διάκριση εις βάρος των νέων κρατών μελών και διεργασίες που αποτελούν απειλή για το φυσικό περιβάλλον. Αποδεχόμενοι την παρούσα έκθεση παραβαίνετε τους βασικούς σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι τόσο συχνά λησμονούνται, ήτοι: οικονομική συνοχή, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Εκτιμώ πάρα πολύ την εργασία του εισηγητή, κ. Goepel. Η σύνταξη της έκθεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εν μέρει λόγω της απουσίας εγγράφων στο υπόβαθρο που αναλύουν πιθανές λύσεις, σχετικές περιπτωσιολογικές μελέτες και ζωτικής σημασίας δεδομένα.

Η Επιτροπή προτείνει μειώσεις των άμεσων πληρωμών σε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αναφέροντας ότι αυτές οι εταιρείες δεν χρειάζονται παρόμοιες ενισχύσεις. Οι αριθμοί, ωστόσο, δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Στη Σλοβακική Δημοκρατία, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Άνω του 75% του μηχανολογικού εξοπλισμού τους είναι άνω των 20 ετών: γι’ αυτό και η επείγουσα ανάγκη παροχής οικονομικής βοήθειας σε αυτές τις εταιρείες . Το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας δείχνει ότι στις περιπτώσεις που αυτές οι εταιρείες ελάμβαναν επαρκείς επενδύσεις, συγκαταλέγονταν στις τάξεις ορισμένων εκ των εταιρειών με την καλύτερη λειτουργία στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, στις μετασοσιαλιστικές χώρες, οι εταιρείες αυτές μειονεκτούσαν διοικητικά, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας καταστροφή όχι μόνο γεωργικών κλάδων, αλλά επίσης αγροτικών περιοχών και ολόκληρων περιφερειών.

Η Επιτροπή, εν τω μεταξύ, δεν απάντησε επαρκώς σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αύξηση της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς αγροτικών προϊόντων διατροφής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια επανάληψη του περασμένου έτους θα μπορούσε να έχει δυσμενείς συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια εντός της ΕΕ. Η εξάλειψη της φυσικής αστάθειας της αγοράς γεωργικών προϊόντων είναι, ασφαλώς, το σημαντικότερο έργο οιασδήποτε γεωργικής πολιτικής και ως τέτοιο θα έπρεπε επίσης να αντικατοπτρίζεται στην παρούσα έκθεση.

Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την υφιστάμενη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαοτικά μέτρα που εφαρμόζονται κάθε χρόνο, όπως η αλλαγή στις πριμοδοτήσεις ενεργειακών καλλιεργειών, η εξάλειψη της παύσης καλλιέργειας, οι αλλαγές των ποσοστώσεων παραγωγής, κλπ.

Μιλώντας για εξέταση της κοινής γεωργικής...

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του. Φαίνεται επίσης ότι το ποσοστό έγκρισης στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ανήλθε στο 82%, ακόμη και με τους 17 μείζονες συμβιβασμούς που δημιούργησε.

Οι αναθεωρήσεις το 2003/2004 ήσαν σημαντικά στάδια στη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ. Ωστόσο, ένας εξαντλητικός έλεγχος της ΚΓΠ, ο οποίος δεν αφορά οιαδήποτε θεμελιώδη αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής, ωστόσο, είναι άλλο ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση διασφάλισης μιας σύγχρονης, πολυλειτουργικής και ανταγωνιστικής κοινής ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής.

Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι η καλή γεωργική πρακτική είναι η βάση αυτής, ανεξάρτητα από το εάν το θέμα αφορά μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις. Η πρώτη προτεραιότητα παραμένει η παραγωγή τροφίμων, η δεύτερη προτεραιότητα είναι η παραγωγή ζωοτροφών και η τρίτη προτεραιότητα η παροχή ενέργειας. Όσον αφορά την περιβαλλοντική συνάφεια της ενέργειας από βιομάζα, μπορεί να ειπωθεί ότι η αυστριακή γεωργία, επί παραδείγματι, έχει μειώσει την παραγωγή CO2 κατά 14% από το 1990 και, κατά συνέπεια, έχει όντως πετύχει τον στόχο του Κυότο.

Χαιρετίζω επίσης την κατάργηση της προοδευτικής μείωσης. Το μοντέλο της προοδευτικής διαφοροποίησης είναι η ορθή πορεία και στηρίζω επίσης τα αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται εδώ.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις δηλώσεις της σχετικά με το γάλα. Θα ήθελα, κατά συνέπεια, να πω επ’ αυτού ότι χρειαζόμαστε όχι μόνο ομαλή προσγείωση και ήπια μετάβαση προς το 2015, αλλά επίσης και αειφόρες λύσεις μετά το 2015. Για τις ορεινές περιφέρειες και τις μειονεκτούσες και απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μια μορφή γεωργίας που θα αφορά κτηνοτροφικές μονάδες ξηράς τροφής θα έχει δυνατότητες να υπάρξει πέραν του 2015. Για τον λόγο αυτόν, αναμένω με ανυπομονησία τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής στις 20 Μαΐου, κυρία Επίτροπε, και ελπίζω να ανακαλύψουμε εκ νέου εκεί πολλά από αυτά τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση Goepel, έτσι ώστε να μην έχουμε να επαναλάβουμε αυτήν τη μακρά συζήτηση…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Goepel για το έργο του, επειδή είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του επί των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που προκύπτουν από τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΓΠ.

Προσωπικά, έχω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πλήρη αποσύνδεση, η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους εγκατάλειψης της γεωργικής παραγωγής προς όφελος της κτηνοτροφίας και ακόμη προς όφελος ορισμένων καλλιεργειών. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία ορισμένων ανθρώπων που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατάσταση στις παγκόσμιες αγορές εγγυάται ένα σταθερό και ασφαλές μέλλον για την ευρωπαϊκή γεωργία και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να οδεύουμε προς την πλήρη ελευθέρωση. Επιπλέον, δεν επωφελούνται εξίσου όλοι οι κλάδοι της γεωργίας από την άνοδο των τιμών, όπως δείχνει η ιδιαίτερα σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι.

Η ολική εγκατάλειψη οιουδήποτε μηχανισμού ρύθμισης της αγοράς κρίνω ότι είναι επικίνδυνη για τη δική μας επισιτιστική ασφάλεια αλλά και την επισιτιστική ασφάλεια του κόσμου. Πιστεύω ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε αποθέματα παρέμβασης έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε περίπτωση ελλείψεων τροφίμων και κερδοσκοπίας, να διατηρήσουμε κοινές οργανώσεις αγορών…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Willem Schuth (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, καταρχάς οφείλω να συγχαρώ θερμότατα τον κ. Goepel για την ισορροπημένη έκθεσή του. Δεν θα πρέπει να τιμωρούμε αναδυόμενες, ανταγωνιστικές δομές στη γεωργία. Εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έχουμε, κατά συνέπεια, απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την προοδευτική μείωση με αυτήν τη μορφή. Δεν πρέπει να επιφυλάσσουμε διακριτική μεταχείριση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης στην περίπτωση των άμεσων πληρωμών, διαφορετικά οι θέσεις απασχόλησης θα εκτίθεντο σε κίνδυνο σε μεγάλη κλίμακα.

Επιπλέον, θα ήθελα να υποστηρίξω ότι μια οριστική κατάργηση του συστήματος ποσόστωσης γάλακτος το 2015 είναι ακόμη σωστή. Εν όψει της ανόδου των τιμών γάλακτος στις ραγδαία αναπτυσσόμενες παγκόσμιες γεωργικές αγορές και των συνδεόμενων εξαγωγικών ευκαιριών, το σύστημα αυτό δεν φαίνεται πλέον ότι ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες.

Από την άποψη αυτή, μια λογική αναθεώρηση της μεταρρύθμισης του 2003 δεν πρέπει μόνο να προσφέρει στους ευρωπαίους γεωργούς εξαρτησιμότητα και αξιοπιστία στον προγραμματισμό, αλλά επίσης και ένα επιπλέον βήμα προς την κατεύθυνση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του γεωργικού μας συστήματος που θα βασίζεται στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τι είναι η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Για ορισμένους είναι κάτι ανεκτίμητο που χρειάζεται να προστατεύεται, για άλλους, ωστόσο, και δυστυχώς είναι πολλοί στην ομάδα αυτή, είναι έρμα από το οποίο θέλουν να απαλλαγούν. Διαβάζουμε στην έκθεση του κ.  Goepel ότι η γεωργία είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην ΕΕ. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό.

Η γεωργία δεν είναι βιομηχανία και δεν είναι απλώς ένας από τους πολλούς κλάδους της οικονομίας. Η γεωργία είναι ένας πυλώνας της επισιτιστικής ασφάλειας. Δαπανούμε τεράστια ποσά για τον στρατό και την αστυνομία για την εγγύηση της φυσικής ασφάλειας των κρατών και των σπιτιών μας. Πληρώνουμε μεγάλα ποσά για την ενεργειακή ασφάλεια – επιδιώκουμε τον εφοδιασμό μας σε ενέργεια που είναι μεν ακριβότερος αλλά ασφαλής. Πρέπει επίσης να δαπανούμε μεγάλα ποσά για την προστασία της γεωργίας μας, η οποία μας προσφέρει επισιτιστική ασφάλεια, και είναι ντροπή αυτό να μην το αντιλαμβάνονται άπαντες στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω και εγώ τον εισηγητή μας για το εξαιρετικό συμβιβαστικό πακέτο που έχουμε σήμερα ενώπιόν μας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, ιδιαίτερα, σε τρία μέτρα τα οποία ήσαν καρπός των επιτυχών τροπολογιών μας, τα οποία θα τύχουν εξαιρετικής υποδοχής.

Στην παράγραφο 21 της έκθεσης, αναγνωρίζουμε ότι η αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών υπήρξε σε μεγάλο βαθμό επιτυχής, και έχουμε σταθερά την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθούν. Ναι, πρέπει να γίνει σωστά και με ευαισθησία., αλλά θα πρέπει να προχωρήσει.

Στις παραγράφους 37 και 38 αναγνωρίζουμε ρητά ότι η παύση καλλιέργειας είναι αναχρονισμός και πρέπει να καταργηθεί πλήρως, και όπου υπάρχουν πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο στο πλαίσιο του πυλώνα 2.

Στις παραγράφους 86 έως 91 αναγνωρίζουμε τη σημασία των εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας για τη γεωργία της Ευρώπης διεθνώς. Θα μπορούσα, βεβαίως, να παρουσιάσω έναν κατάλογο σκωτσέζικων προϊόντων ποιότητας για την Επίτροπό μας, έτσι θα ήμουν ευγνώμων για μερικά λόγια εκ μέρους της όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να προωθήσει κάτι τέτοιο, με την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού σήματος για διεθνή ποιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).(NL) Με αυτόν τον έλεγχο της υγείας, η Επιτροπή έκανε ένα καλό –αν και πολύ μικρό– βήμα προς την κατεύθυνση μιας ελαφρώς λιγότερο άδικης γεωργικής πολιτικής. Θα προέτρεπα τους συναδέλφους μου βουλευτές να μην στηρίξουν την έκθεση του κ. Goepel, καθώς αυτή αποδυναμώνει τις προτάσεις της Επιτροπής σε πολλά πολύ σημαντικά σημεία, και κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο σημείο είναι η επιβολή, τελικά, προσεκτικών ορίων όσον αφορά το μέγεθος των επιδοτήσεων που είναι δυνατόν κανείς να εισπράξει.

Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη γιατί, επί παραδείγματι, ο Πρίγκιπας του Μονακό ή μεγάλες πολυεθνικές όπως η Heineken και η Nestlé εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε στήριξη του εισοδήματος με τη μορφή γεωργικών επιδοτήσεων απλώς επειδή έχουν στην κατοχή τους κάποια εκτάρια γης, ενώ οι πραγματικοί γεωργοί συχνά παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Η εισοδηματική στήριξη στη γεωργία αποσκοπεί στο να δώσει στους γεωργούς μια αξιοπρεπή ζωή και όχι να γεμίζει τις τσέπες πολυεθνικών και μεγαλοκτηματιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Železný (IND/DEM). – (CS) Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αποσκοπούσε στο να την καταστήσει λιγότερο δύσκαμπτη και περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μέγεθος των τσεχικών εκμεταλλεύσεων, το σύστημα που προτείνεται στην έκθεση είναι απαράδεκτο.

Το αποτέλεσμα για την Τσεχική Δημοκρατία θα ήταν έως το 2013 να γίνει ένα από τα κράτη με το μεγαλύτερο μερίδιο (τμήμα της ομιλίας δεν ήταν δυνατόν να ακουστεί) να μεταφερθεί εντός του πλαισίου διαφοροποίησης από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα. Σχεδόν το 40% των άμεσων πληρωμών στην Τσεχική Δημοκρατία θα υπόκειτο τότε στην προοδευτική μείωση σε σύγκριση με το 6,5% για τη Γαλλία και μόνο 2,5% για την Αυστρία.

Οι τσεχικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με την υπάρχουσα πρόταση, θα ήσαν αναγκασμένες να διασπαστούν παράλογα και. στην πραγματικότητα. να καταστούν λιγότερο αποτελεσματικές. Ούτε αυτό ούτε μια συμβιβαστική πρόταση είναι αποδεκτά στην Τσεχική Δημοκρατία επειδή μας αφήνουν εκτεθειμένους σε διακριτική μεταχείριση, μειώνοντας αδικαιολόγητα την ανταγωνιστικότητα των τσέχων γεωργών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Goepel, στο Βερολίνο –σχεδόν 10 χρόνια πριν– ο καγκελάριος Σμιτ και ο γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ αποφάσισαν να δώσουν μια αναστολή στους γεωργούς έως το 2013. Με το τέλος των ποσοστώσεων στο γάλα, το τέλος ενός αφιερωμένου ειδικά γεωργικού προϋπολογισμού ως τμήμα του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2019, και τη συνταξιοδότηση της πλειονότητας των παραγωγών, οι οποίοι δεν θα αντικατασταθούν, το τέλος της μεγάλης ΚΓΠ που σχεδιαζόταν για το 2013 – τελικά ήταν τόσο απλό.

Σήμερα αμφισβητείτε αυτήν τη συμφωνία, και στο όνομα του «ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ» επιταχύνετε την πορεία προς την κατεύθυνση της κατάργησης της γεωργίας εντός του πρώτου πυλώνα. Αυτό δεν είναι καθόλου νέo! Μέσω των ποσοστώσεων, των ΜΕΠ, των πριμ Ηρώδη, της παύσης καλλιέργειας, της αποσύνδεσης και της σταδιακής θεσμικής αποδυνάμωσης, οι MacSharry, Steichen, Fischler εφάρμοζαν επί 30 χρόνια αυτήν τη στρατηγική παραχώρησης του μονοπωλίου για την παραγωγή τροφίμων στο νότιο ημισφαίριο και τις χώρες του Ειρηνικού.

Σήμερα, στις συναρπαστικές τεχνικές συζητήσεις για την πλήρη αποσύνδεση, τη διαφοροποίηση –είτε φθίνουσα είτε προοδευτική– την περιβαλλοντική συμμόρφωση, την ανάπτυξη της υπαίθρου, και τις τιμές αναφοράς –είτε ιστορικές είτε μη ιστορικές– απλώς κρύβουν το μόνο πραγματικό ζήτημα, καθώς η Κίνα και η Ινδία ετοιμάζονται να προκηρύξουν διαγωνισμό για να αναλάβουν τη διατροφή του πλανήτη, τώρα που αρχίζει να ξημερώνει για τους γεωργούς, τη στιγμή που υπάρχει άνοδος των τιμών και της ζήτησης. Η Ευρώπη θέλει να είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μαζί με τη Βραζιλία; Ναι ή όχι;

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που βλέπω ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο εδώ γι’ αυτήν τη συζήτηση, διότι είναι μια σημαντική συζήτηση. Αν επρόκειτο να πάμε στον μετρητή χειροκροτημάτων για το θέμα που έχει να κάνει με το ύψος των πληρωμών σε εστεμμένους ή μεμονωμένους γεωργούς, τότε αυτοί θα ανησυχούσαν πάρα πολύ καθισμένοι στις βασιλικές κατοικίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, το θέμα είναι πιο πολύπλοκο, όπως ακούσαμε από τους ανατολικοευρωπαίους συναδέλφους μας.

Όσον αφορά την έλεγχο της υγείας, μπορώ να πω πολύ σύντομα ότι σε σχέση με την αποσύνδεση και τη διαφοροποίηση στην Ιρλανδία, έχουμε προβεί σε πλήρη αποσύνδεση, και πιστεύω ότι η Επίτροπος το γνωρίζει αυτό. Θέλουμε να παραμείνουμε με το αρχικό σύστημα πληρωμών και δεν θέλουμε αυξημένη διαφοροποίηση. Είναι σαν να κλέβουμε τον Πέτρο για να πληρώσουμε τον Παύλο, μεταμφιεσμένο ως κάτι διαφορετικό. Δεν γνωρίζουμε πράγματι πού θα καταλήξουν τα χρήματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου και χρειάζεται να το εξετάσουμε αυτό πολύ προσεκτικά.

Δεν είναι το άρθρο 69 που αυτήν τη στιγμή ανησυχεί τους ιρλανδούς γεωργούς, αλλά ο ΠΟΕ. Έχω μπροστά μου εδώ, και θα την μοιραστώ με τους συναδέλφους, την αξιολόγηση της τελευταίας έκθεσης από τον ΠΟΕ. Είναι έγχρωμη και δεν είναι όμορφη. Αν υπερισχύσει η άποψη του κ. Mandelson, τότε φοβάμαι ότι οι κλάδοι των βοοειδών και των γαλακτοκομικών, του πρόβειου και χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη θα εξαφανιστούν, και το αυτό θα συμβεί και με την κοινή γεωργική πολιτική. Οι μειώσεις δασμών φθάνουν έως 70%.

Τώρα, ίσως οι άνθρωποι να μην αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης, όμως αυτή σημαίνει ότι οι παραγωγοί μας δεν θα ανταγωνιστούν και δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα προϊόντα τροφίμων και προϊόντα που παράγονται σε πολύ, πολύ διαφορετικά πρότυπα.

Ο κλάδος του πρόβειου κρέατος, τον οποίο το Κοινοβούλιο προσπαθεί τώρα να βοηθήσει, θα αποδεκατιστεί από τον ΠΟΕ. Μπορώ να σας ζητήσω, κυρία Επίτροπε, να πάρετε ίσως αυτήν την ανάλυση που ολοκλήρωσε η Ένωση Ιρλανδών Γεωργών –και θα αναφερθώ σε αυτήν αργότερα, επειδή είναι πλήρως έγχρωμη– και να επιστρέψετε και να μου πείτε, ελπίζω, ότι έχουν εσφαλμένη αντίληψη της κατάστασης, παρότι φοβάμαι ότι η εκτίμησή τους γι’ αυτήν είναι έχουν ορθή.

Υπάρχει πλήρης έλλειψη πληροφόρησης για το Σώμα σχετικά με τις επιπτώσεις από το τελευταίο κείμενο από τον ΠΟΕ, και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και αξίζουμε να έχουμε αυτήν την ενημέρωση. Θα ήθελα μόνο να πω ότι οι ιρλανδοί γεωργοί υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με επισκέφτηκαν αρκετοί που αμφισβητούν τις αποφάσεις της σε σχέση με την ψηφοφορία επί των διαφόρων συνθηκών. Και αυτό είναι σοβαρό, όπως η Επίτροπος γνωρίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  María Isabel Salinas García (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι ευρωπαίοι γεωργοί, και οι ισπανοί γεωργοί ιδιαίτερα, χρειάζονται, και θα έλεγα ότι ζητούν, έναν ελάχιστο βαθμό σταθερότητας. Κατά συνέπεια, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή είναι αυτή η ενδιάμεση επισκόπηση της κοινής γεωργικής πολιτικής να μην καταστεί μια σημαντική, ριζική επισκόπηση.

Μια πτυχή η οποία με ανησυχεί είναι η μερική αποσύνδεση της ενίσχυσης· η σπουδή να προχωρήσουμε στην αποσύνδεση της ενίσχυσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πολλές καλλιέργειες. Ένα ολικό ή μερικό επίπεδο αποσύνδεσης σε ορισμένους κλάδους είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τα παραγωγής, επί παραδείγματι στον κλάδο του βάμβακα.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι τα επίπεδα αποσύνδεσης πρέπει να διατηρηθούν όπως συμφωνήθηκαν το 2003 και σε κάθε περίπτωση, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πιστεύω ότι στα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί κάποιο περιθώριο χειρισμών, καθώς ένα εθελοντικό μοντέλο για έκαστο κλάδο, με εφαρμογή κατά περίπτωση, θα μπορούσε να δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για την αγροτική παραγωγή. Πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή πρέπει να στείλουμε στον γεωργικό τομέα μήνυμα ηρεμίας και σταθερότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Goepel για το έργο του. Κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα είναι σημαντικά σε αυτήν τη συζήτηση.

Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, η σημαντικότερη πτυχή της γεωργικής πολιτικής είναι η κοινή αγορά 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Έχει η Επιτροπή ή η έκθεση Goepel διαταράξει αυτήν την αγορά; Πιστεύω όχι –και αυτό είναι θετικό γεγονός.

Δεύτερον, πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να είναι αξιόπιστες. Πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό που μας είχαν υποσχεθεί στον προϋπολογισμό του 2007, και όντως πιστεύω ότι η Επιτροπή αυτό πράττει.

Έχω ανάμικτα συναισθήματα σχετικά με τη διαφοροποίηση. Δεν γνωρίζω ακόμη τα αποτελέσματα της αγροτικής πολιτικής. Οι εκθέσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο υπήρξαν εξαιρετικά επικριτικές, αλλά έχω ενστάσεις σχετικά με την επιβολή πρόσθετου οικονομικού βάρους στους γεωργούς, το 60% του οποίου δεν θα το ξαναδούν. Στις Κάτω Χώρες αυτό χρησιμοποιείται για αγορά φυσικών περιοχών.

Θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με ανησυχίες μη εμπορικής φύσης. Πώς μπορώ να εξηγήσω στους ευρωπαίους γεωργούς ότι δεν επιτρέπεται να παράγουν ορισμένα προϊόντα όταν ορισμένες χώρες τα παράγουν, και όταν επιτρέπεται να εισάγουμε αυτά τα προϊόντα χωρίς περιορισμούς; Αυτό οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική. Δεν υπαγορεύονταν όλες από την ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές ή από τις ανάγκες των καταναλωτών της ΕΕ. Σήμερα οι τιμές των τροφίμων σημειώνουν συνεχή άνοδο αλλά, ακόμη και έτσι, η κατάσταση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν σημειώνει σημαντική βελτίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει περισσότερα για να στηρίξει τις διεθνείς εταιρείες, περιλαμβανομένων αυτών που παράγουν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, από ό,τι κάνει για τις τοπικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κινείται εγγύτερα παρά ποτέ προς την απώλεια της κυριαρχίας στους τομείς της παραγωγής τροφίμων. Τώρα, βάσει των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων στην κοινή γεωργική πολιτική, υπάρχει περαιτέρω κίνηση για την εξάλειψη μίας ακόμη ομάδας γεωργών, των καπνοκαλλιεργητών, η οποία οδηγεί στην οικονομική καταστροφή σχεδόν 100 000 τέτοιων ατόμων και στην απώλεια 400 000 θέσεων εργασίας. Είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να νοιάζεται περισσότερο για τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών παρά για τα συμφέροντα των γεωργών σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το πλαίσιο της γεωργίας έχει αλλάξει πολύ από το 2003, και οι αναλύσεις που έχουμε σήμερα είναι ήδη ξεπερασμένες και δεν βρίσκονται πραγματικά στο ύψος των κρίσιμων προκλήσεων του μέλλοντος. Η ζήτηση για προϊόντα διατροφής σημειώνει έκρηξη, οι τιμές ανεβαίνουν γρήγορα και καθίστανται απλησίαστες γι’ αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα η γεωργική γη εξαφανίζεται. Τα βιοκαύσιμα, τα οποία επιδοτούνται, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποσταθεροποιήσει τη γεωργία. Ας υπογραμμίσουμε επίσης τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και, προπαντός, το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας θέτουν ερωτήματα για το εντατικό, υπερφιλελεύθερο βιομηχανικό μοντέλο, το οποίο σημαίνει ότι τα τρόφιμα ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα ανά τον κόσμο, και όλα συνοδεύονται από κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ.

Μια σε βάθος μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι, κατά συνέπεια, αυτό που θα πρέπει τώρα να αναλάβουμε, και όχι απλώς μια τεχνική προσαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών, κάτι που προτείνετε σήμερα. Αυτό που επίσης πραγματικά χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα στίγμα, μια σαφής στρατηγική κατεύθυνση, που είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο αυτήν τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). (GA) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση έρχεται ενώπιόν μας σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τους γεωργούς στην ΕΕ. Όπως η συνάδελφός μου, η κ. McGuinness, έχει ήδη πει – είδαμε στις συνομιλίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με ποιον τρόπο η Επίτροπος είναι διατεθειμένη να θυσιάσει τα συμφέροντα των γεωργών μας και της αγροτικής κοινότητας μας όχι για το καλό του τρίτου κόσμου, αλλά για παιχνίδια διεθνών παζαριών.

Όσον αφορά τον έλεγχο της υγείας, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην απλοποίηση των ζητημάτων και στο να καθίστανται αυτά αποτελεσματικότερα και να δίνεται στους γεωργούς κάποιου είδους σταθερότητα, καθώς αυτοί παράγουν τρόφιμα για εμάς και διατηρούν την ύπαιθρο.

Αν αυτός εφαρμοστεί σωστά, πρέπει να καλωσορίσουμε ένα ανώτατο όριο στις μεγάλες πληρωμές σε μεγάλης κλίμακας γεωργούς ή σε μεγάλες εταιρείες ως ένα βήμα προόδου από την κοινή γεωργική πολιτική η οποία βοηθά μόνον τους μεγαλοκτηματίες. Είναι επίσης σημαντικό μόνο οι ενεργοί γεωργοί να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους τέτοιων πληρωμών.

Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οιοσδήποτε έλεγχος της υγείας χρειάζεται μέτρηση και αξιολόγηση. Για την ΚΓΠ, προτείνω το μέτρο να είναι η χρηματοδότηση και αξιολογητές να είναι οι ελεγκτές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι η ΚΓΠ είναι υγιής, όταν το 28,9% των ενιαίων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση είναι λανθασμένες; Βρίσκει ότι είναι υγιές η ΚΓΠ να χρηματοδοτεί γεωργούς για να μην καλλιεργούν τρόφιμα; Βρίσκει ότι είναι υγιές να μετατρέψουμε τη γεωργική γη σε εκτάσεις για παραγωγή βιοκαυσίμων, τη στιγμή ακριβώς που υπάρχει παγκόσμια έλλειψη δημητριακών; Βρίσκει την ΚΓΠ υγιή όταν οι γεωργοί –στο ΗΒ τουλάχιστον– αγωνίζονται να επιβιώσουν; Γνωρίζει ότι οι γεωργοί στη Νέα Ζηλανδία τώρα δεν επιδοτούνται αλλά τα πάνε πάρα πολύ καλά και ότι μόνο το 3% εξ αυτών εγκατέλειψαν τη γεωργία όταν καταργήθηκαν οι επιδοτήσεις;

Δεδομένου ότι εγώ νομίζω πως η ΚΓΠ είναι πολύ ανθυγιεινή, δεν είναι καιρός να κλείσουμε το μηχάνημα τεχνητής υποστήριξης και να αφήσουμε τους ευρωπαίους γεωργούς να βρουν τον δικό τους δρόμο;

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση περιέχει πολλά με τα οποία συμφωνώ. Υπάρχουν τέσσερα σημεία που θα ήθελα να επισημάνω.

Πρώτον, η θεωρία της αποσύνδεσης είναι πολύ καλή, αλλά η πρακτική εφαρμογή της είναι απογοητευτική για ορισμένους, καθώς δεν εξασφαλίζει τις υποσχόμενες υψηλές αποδόσεις της αγοράς για τους παραγωγούς.

Δεύτερον, πρέπει να διατηρούμε επαρκή μέσα για προστασία από τις κρίσεις της αγοράς και της προσφοράς. Οι ανισορροπίες στην τροφοδοτική αλυσίδα θέτουν σε κίνδυνο τον στόχο ασφαλούς τροφοδοσίας τροφίμων της ΚΓΠ. Η επισιτιστική ασφάλεια είναι αδύνατη χωρίς εγγυημένη οικονομική αειφορία για τους παραγωγούς.

Τρίτον, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την απλοποίηση της KΓΠ για να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος και, ναι, για να αποποινικοποιήσουμε τους γεωργούς οι οποίοι κάνουν έντιμα λάθη μέσω μικρών παραβάσεων.

Τέταρτον, πρέπει να διατίθενται μη χρησιμοποιημένες πιστώσεις του αγροτικού προϋπολογισμού σε μέτρα διαχείρισης της αγοράς για τις ενισχύσεις του άρθρου 69 προκειμένου να ενισχυθεί η γεωργία της ΕΕ, ιδιαίτερα όπου η παραγωγή είναι οριακή και για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις, όπως στην εκλογική μου περιφέρεια, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός γεωργών ηλικίας άνω των 55 ετών χωρίς προοπτική εναλλακτικής απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση Goepel προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό ανάμεσα στις θαρραλέες προτάσεις της Επιτροπής και τις ανησυχίες που εκφράζουν οι γεωργοί μας. Το αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, κύριε Goepel, διότι μας παρείχατε αυτήν την έκθεση· δεν ήταν εύκολο, το γνωρίζουμε. Από αυτήν έχουν προκύψει ορισμένες καλές προτάσεις.

Αυτό ισχύει, πρώτον, με το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων που χρειάζεται να τροποποιηθεί, έχοντας κατά νου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να εφαρμόσουν αυτήν την αλλαγή.

Αν πρέπει να προχωρήσει, η αποσύνδεση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που ορισμένοι κλάδοι αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή, ιδιαίτερα ο τομέας της κτηνοτροφίας και ορισμένοι τομείς παραγωγής καρπών οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί για πολλές περιφέρειες, όπως το λινάρι και η ξηρά ζωοτροφή που θα πρέπει να επωφεληθούν από μια αρμόζουσα μεταβατική περίοδο.

Ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται η διαφοροποίηση την κάνει να φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη και καθιστά τον πρώτο πυλώνα μη ισορροπημένο. Τα μέτρα που συνδέονται με την παύση καλλιέργειας πρέπει να είναι ικανά να μεταρρυθμιστούν, αλλά η Επιτροπή θα πρέπει πρώτα να καθορίσει με σαφήνεια μέσα που θα δίνουν τη δυνατότητα στα οφέλη που αυτή φέρνει να προστατεύονται, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Η αναθεώρηση και η ενίσχυση του άρθρου 69 θα ήταν επίσης ένας τρόπος παροχής αποτελεσματικής οικονομικής στήριξης για εξασθενημένες περιοχές, όπως οι ορεινές περιφέρειες, για την αναδιάρθρωση τομέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η κτηνοτροφία και το γάλα, ή για τη διαχείριση κινδύνων.

Τέλος, κυρία Επίτροπε, θα πρέπει πράγματι να θέσουμε στον εαυτό μας ερωτήματα σχετικά με τα βιοκαύσιμα, τα οποία αντιμετωπίζουν σθεναρή αμφισβήτηση από περιβαλλοντική άποψη. Ίσως ο έλεγχος της υγείας είναι η τέλεια ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Η έκθεση που συζητούμε είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις σχετικά με τον γεωργικό τομέα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεδομένου ότι είναι πολύ περισσότερο από απλώς μια εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης ή ένας «έλεγχος της υγείας». Η κ. Fischer Boel είναι φιλελεύθερη-ριζοσπάστρια, ο κ.  Goepel είναι χριστιανοδημοκράτης-φιλελεύθερος, ενώ εγώ είμαι σοσιαλιστής-φιλελεύθερος, και έχουμε το έργο της θεμελιώδους μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής από το 2014. Αυτός ο «έλεγχος της υγείας» μετατρέπει σε λέξεις πολλές ιδέες οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από το 2014. Ένα παράδειγμα είναι η μετακίνηση σε ένα ενιαίο ποσοστό με βάση την περιοχή για τις άμεσες πληρωμές, ένα άλλο είναι η αναδιάταξη της χρηματοδότησης στον δεύτερο πυλώνα και ο τύπος διαφοροποίησης που εξετάζεται γι’ αυτό· ωστόσο, ένα άλλο είναι η ανάγκη να αναπτυχθεί σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Συμφωνώ με την κ. Fischer Boel και τον κ. Goepel ότι τα ανώτατα όρια είναι επίσης πολύ σημαντικά. Θα ήμουν ευτυχής να δω τη Βασίλισσα της Βρετανίας να λαμβάνει λιγότερα· στην Ουγγαρία επίσης υπάρχουν σήμερα πολλές μεγάλης κλίμακας εκμεταλλεύσεις. Οφείλουμε, ωστόσο, να επινοήσουμε ένα σύστημα το οποίο να αποτρέπει την παράκαμψη του ανώτατου ορίου· με άλλα λόγια, στο μέλλον, πρέπει να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω τέσσερις διαστάσεις στις οποίες η ΚΓΠ πρέπει να αναπτυχθεί.

Η διατήρηση της άμεσης ενίσχυσης, η οποία είναι ένα ουσιώδες στοιχείο: έχει αποδειχθεί ότι καμία οικονομία στον κόσμο δεν επιτρέπει στους γεωργούς της να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς οικονομική στήριξη. Το περιβάλλον, το οποίο διαμορφώνει τη γεωργία όσο και η γεωργία διαμορφώνει το περιβάλλον. Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό να διατηρηθούν τα κριτήρια προϋποθέσεων εφαρμογής για λήψη ενισχύσεων. Οιαδήποτε συμφωνία στον ΠΟΕ πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα των προστατευμένων γεωγραφικών σημάνσεων, την ευημερία των ζώων και την κατάσταση υγείας των εισαγόμενων προϊόντων, για λόγους θεμιτού ανταγωνισμού και επειδή τα προβλήματα υγείας δεν σταματούν στα σύνορα. Τέλος, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η συμβολή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και στην αειφόρο ανάπτυξη. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικότερα το θέμα του ποσοστού καλλιεργήσιμης γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να μετατραπεί σε βιοκαύσιμα και πράσινα χημικά.

Χαιρετίζω αυτό το ψήφισμα, το οποίο μας δίνει μια καλή εικόνα των μελλοντικών προκλήσεων για τη γεωργία, όσον αφορά τόσο την παραγωγή τροφίμων όσο και την προστασία του περιβάλλοντός μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την πρόταση για απλοποίηση του ρυθμιστικού βάρους για τους γεωργούς στο πλαίσιο του ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ και θα προέτρεπα την Επίτροπο να δίδει στους γεωργούς έγκαιρη ειδοποίηση για επιθεωρήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης όταν εξετάζει με ποιον τρόπο θα απλοποιηθούν οι κανονισμοί και θα καταστούν περισσότερο ευέλικτοι.

Αντιτίθεμαι πλήρως στην αύξηση της υποχρεωτικής διαφοροποίησης στο 13% κατά τα επόμενα χρόνια. Αυτή θα μείωνε τις άμεσες πληρωμές στους γεωργούς που έχουν ήδη προβλέψει στον προϋπολογισμό τους τα χρήματα αυτά.

Υπάρχει κίνδυνος ο ζωτικός ρόλος της εκτροφής προβάτων στην προστασία ευαίσθητων περιβαλλοντικά και οικολογικά περιοχών να διαβρωθεί μέσω της εγκατάλειψης της γης και οι ικανότητες διαχείρισης της αγροτικής οικονομίας να χαθούν, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και να υποστηριχθεί στον έλεγχο της υγείας της ΚΓΠ.

Είναι τώρα σαφές από την τελευταία συζήτηση ότι οι ποσοστώσεις γάλακτος θα καταργηθούν από τον Απρίλιο του 2015, και χαιρετίζω τη συμβολή της Επιτρόπου στη συζήτηση αυτή. Είναι σημαντικό να υπάρξει μια ομαλή προσγείωση και θα υποστηρίξω μια ετήσια αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος έως το 2015.

Τέλος, οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη Γενεύη σχετικά με το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ είναι εντελώς απαράδεκτες, ιδιαίτερα από τη σκοπιά της Ιρλανδίας. Χαιρετίζω το γεγονός ότι πολλά άλλα κράτη μέλη αντιτάχθηκαν επίσης στις προτάσεις αυτές και ότι ο αρμόδιος Επίτροπος θα λάβει υπόψη αυτές τις ανησυχίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας καταρχάς τον κ. Goepel για το έργο του και λέγοντας ότι η παρέμβασή μου θα εστιαστεί στο μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να κάνω τα εξής σχόλια.

Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος θα είναι α αντίκτυπος από την κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων στις διάφορες περιφέρειες παραγωγής. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι η τάση εγκατάλειψης της παραγωγής θα επιταχυνθεί και ότι η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσει ένα μη αντιστρέψιμο κτύπημα για ορισμένες περιοχές με πολύ χαμηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις για γεωργικές δραστηριότητες.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το τρέχον σύστημα ποσοστώσεων δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Φύγαμε από μια κατάσταση όπου είχαμε λίμνες γάλακτος και φθάσαμε σε μια κατάσταση όπου έχουμε έλλειμμα πλέον των 3 εκατομμυρίων τόννων, γεγονός που αποτελεί ισχυρή απόδειξη για τις μεταπτώσεις αυτής της ΚΟΑ, την άνιση κατανομή ποσοστώσεων παραγωγής, την κακή και ελλιπή αποτίμηση των τελευταίων μεταρρυθμίσεων και για ορισμένα από τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόστηκαν, όπως η αποσύνδεση της ενίσχυσης, της οποίας δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο στο μέλλον του κλάδου.

Επιπλέον όλων αυτών υπάρχουν οι ανισότητες που υφίστανται στην εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων μεταξύ ορισμένων χωρών και άλλων· και, κυρία Επίτροπε, πρέπει να πω ότι σε ορισμένες χώρες, όπως στη δική μου, υπάρχουν εμπόδια στην ελευθέρωση του κλάδου και ότι, επί παραδείγματι, η μεμονωμένη μεταφορά ποσοστώσεων, ένα θεμελιώδες στοιχείο για την αναδιάρθρωση, έχει απαγορευτεί από το 2005.

Τέλος, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα απλώς να πω ότι πιστεύω πως θα ήταν θετικό να συνδυαστεί η ιδέα της αύξησης των ποσοστώσεων κατά 2% σε εθελοντική βάση για την περίοδο 2008-2009, όπως προτείνουν οι εκθέσεις Jeggle και Goepel, με μη γραμμική αύξηση για τα μετέπειτα χρόνια, όπως ζητείται στην παράγραφο 84 της έκθεσης Goepel, προκειμένου να κατανέμονται οι ποσοστώσεις παραγωγής με πιο ισορροπημένο τρόπο, δίνοντας προτεραιότητα στα κράτη μέλη που παραδοσιακά έχουν έλλειμμα σε σχέση με την εσωτερική κατανάλωσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Lily Jacobs (PSE).(NL) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια πτυχή της γεωργικής πολιτικής μας η οποία συχνά παραβλέπεται: τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τον προστατευτισμό και τα μέτρα που στρεβλώνουν την αγορά και τα οποία είναι ενσωματωμένα στο τρέχον σύστημα. Οι φτωχότερες χώρες έχουν δικαίωμα θεμιτής πρόσβασης στην αγορά μας και στην κατάργηση του αθέμιτου ανταγωνισμού στις αγορές τους.

Κατέθεσα τροπολογίες εφιστώντας την προσοχή στο θέμα αυτό, και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου βουλευτές να τις στηρίξουν. Η Επίτροπος θα συμφωνήσει μαζί μου ότι, επιπλέον, η πολιτική μας πρέπει να εστιάζεται πρωτίστως στον καταναλωτή. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας να στηρίξουμε τους γεωργούς στην παραγωγή επαρκών και ασφαλών τροφίμων της ανώτερης ποιότητας. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να διασφαλίσουμε αειφόρο γεωργία, στην οποία η μέγιστη επένδυση γίνεται για την προστασία και τη βελτίωση των αγροτικών περιοχών και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε όχι μόνο εμείς, αλλά επίσης και τα παιδιά μας, να έχουν τη δυνατότητα να τα απολαμβάνουν.

Πρέπει να διασφαλίσουμε επαρκή τρόφιμα για όλους, και ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι όλο και περισσότερο να αναπτύσσεται η γνώση μας και να μοιραζόμαστε τη γνώση μας και τις σύγχρονες τεχνολογίες με τον υπόλοιπο κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της γεωργίας είναι μια ρεαλιστική έκθεση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αποσύνδεση. Η Επιτροπή ζητεί αυξημένη αποσύνδεση της ενίσχυσης από την παραγωγή.

Η Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική, και όχι αδικαιολόγητα. Η αποσύνδεση από πολλές απόψεις είναι όπως η πρόωρη συνταξιοδοτική ενίσχυση των αγροτών. Ευνοεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες μειώνουν ή εγκαταλείπουν την παραγωγή, αλλά δεν δίδει κίνητρα στους νέους αγρότες που επεκτείνουν την παραγωγή τους. Με τον ίδιο τρόπο, ευνοεί την επεκτατική παραγωγή εις βάρος της παραγωγής με υψηλής εντάσεως εργασίας.

Ιδιαίτερα, οι περιοχές που μειονεκτούν περισσότερο από την άποψη των φυσικών συνθηκών φαίνεται ότι χάνουν. Επί παραδείγματι, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ενίσχυση συνδέεται κυρίως με την παραγωγή. Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό ότι η κοινωνική αιτιολόγηση για ενίσχυση χάνει έδαφος. Αν ένας γεωργός που παράγει τρόφιμα με μερική απασχόληση λαμβάνει τα ίδια χρήματα που λαμβάνει κάποιος άλλος ο οποίος εργάζεται επτά ημέρες την εβδομάδα, ο φορολογούμενος θα μπορούσε κάλλιστα να διαμαρτυρηθεί. Η εργασία της γεωργικής καλλιέργειας θα συνεχίσει να είναι εργασία παραγωγής τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, παρότι έχει μεταρρυθμιστεί αρκετές φορές, η κοινή γεωργική πολιτική εξακολουθεί να μην επαληθεύει τις προσδοκίες. Η απώλεια της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολλές καταστάσεις κρίσης και η έλλειψη κοινών διακανονισμών που να ικανοποιούν αμφότερες τις πλευρές είναι απτά στοιχεία αυτής της διαπίστωσης. Η κατάσταση κρίσης ενισχύεται από την έλλειψη συνοχής και τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γεωργών στα νέα κράτη μέλη. Το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες καταστάσεις, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και την ημερομηνία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωσης, πραγματικά αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική και ότι δεν θα υπάρξει για πολλά χρόνια ακόμη.

Παρά τον τεράστιο όγκο εργασίας του εισηγητή, κ.  Goepel, ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί και δεν είναι καν εύκολο να πει κανείς αν είμαστε πιο κοντά ή πιο μακριά από λογικές λύσεις. Εν όψει αυτής της κατάστασης, η γνώμη της μειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή συνεχίζει να λειτουργεί μια πολιτική στήριξης για διεθνείς εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων και μεγαλοκτηματίες, και η κοινή γεωργική πολιτική δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών ή των μικρομεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που αναγκάζονται να παύσουν την παραγωγή, φαίνεται ότι ευσταθεί. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε μια νέα, δίκαιη γεωργική πολιτική που θα συνταχθεί από αντικειμενικούς ειδικούς παρά από ομάδες συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Lutz Goepel για το επιτυχημένο έργο του γι’ αυτήν την έκθεση.

Ως βουλγάρα βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η έκθεση δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν αν έχουν τη βούληση, αν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, να εφαρμόσουν μια απλοποιημένη ενιαία ενίσχυση ανά μονάδα επιφάνειας έως το 2013 και θα έχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης.

Η διαφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να αποφασίζουν μόνα τους για το αν και με ποιον τρόπο θα αλλάξουν τα δικά τους συστήματα άμεσης ενίσχυσης θα εξασφαλίσει στις χώρες μας μεγαλύτερη ευελιξία και θα τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες εκάστης περιοχής και εκάστου κλάδου.

Πιστεύω ότι η έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι ιδιαίτερης σημασίας σήμερα, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να επιδείξει στους πολίτες τη δέσμευσή του και την υπεύθυνη πολιτική στάση του στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα στην Κοινότητα.

Πιστεύω ότι η έκθεση του Lutz Goepel προστατεύει τα συμφέροντα των ευρωπαίων γεωργών και σας παροτρύνω να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας τον συνάδελφό μου βουλευτή κ.  Goepel για την εξαιρετική έκθεση και ευχαριστώντας τον για τον τεράστιο όγκο εργασίας που αφιέρωσε σε αυτήν. Η έκθεση αντικατοπτρίζει πλήρως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στο θέμα της γεωργικής πολιτικής. Παρότι οι δαπάνες στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές ισούνται με μόνον το 33%, σε σύγκριση με το 80% στη δεκαετία του 1970, η γεωργική πολιτική εξακολουθεί να είναι, και πρέπει να είναι, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Δεδομένου ότι ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, θα αναφέρω μόνον ορισμένα θέματα που είναι θέματα σημαντικά θέματα για τα νέα κράτη μέλη. Η εισαγωγή της διαφοροποίησης στα νέα κράτη μέλη δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή έως ότου επιτευχθούν πλήρεις πληρωμές και πρέπει να γίνει σταδιακά, όπως έγινε στις άλλες χώρες των 15. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την κατάργηση των επιδοτήσεων και των συμπληρωμάτων ενέργειας που μας έχουν μόλις χορηγήσει. Το αντίθετο, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει ιδιαίτερα τη νέα κατεύθυνση παραγωγής βιομάζας.

Όσον αφορά το μέλλον των ποσοστώσεων γάλακτος, διατηρώ την πεποίθησή μου ότι η απόφαση που θα ληφθεί για το θέμα αυτό απαιτεί ευρύτερη συζήτηση και πολύ βαθύτερη ανάλυση.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE). – (RO) Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.

Η εφαρμογή της εντατικής γεωργίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών είχε ως αποτέλεσμα οι γεωργοί να συμβάλλουν, σε μεγάλο βαθμό, στην παγκόσμια θέρμανση, και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις καταστρεπτικές συνέπειές της. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εκτιμάται ότι η γεωργία ευθύνεται για το 17% έως το 32% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η γεωργία ρυπαίνει ακόμη ως αποτέλεσμα μη ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, ανεπαρκούς αποθήκευσης λιπασμάτων ζωικής προέλευσης, και μη ορθολογικής χρήσης της γης, και αναφέρομαι ειδικά στην αποψίλωση και στην υπερβόσκηση.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μη αντιστρέψιμη και η συχνή εμφάνιση ξηρασίας ή πλημμυρών στο μέλλον δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω την ιδέα που παρουσιάζεται στην έκθεση για ένα δίκτυο ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να παρέχει βοήθεια στους γεωργούς της ΕΕ σε περίπτωση οικολογικών, κλιματικών ή επιδημιολογικών συμφορών.

Κατά συνέπεια, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει τη δυνατότητα επείγουσας δημιουργίας ενός ταμείου ασφάλισης ή ενός μηχανισμού για πολλαπλούς κινδύνους που αφορούν τους γεωργούς της ΕΕ, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, σε δύο μόνον θέματα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη συζήτηση αυτή. Καταρχάς, το ποσοστό της συνολικής δαπάνης του προϋπολογισμού για τη γεωργία σημειώνει σταθερή μείωση και θα είναι μόνο 32% στο τελευταίο έτος αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών Τα κονδύλια αυτά αποτελούν κατά μέσο όρο περίπου το 30% του εισοδήματος των γεωργών της ΕΕ. Αυτό το επίπεδο στήριξης χρειάζεται να διατηρηθεί στο μέλλον προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για τις γεωργικές δραστηριότητες, και κυρίως να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πολλές από τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου αναπτύσσουν ποικιλία μέσων για να στηρίξουν το γεωργικό εισόδημα σε επίπεδο άνω του 50%. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Νορβηγία και η Ελβετία.

Δεύτερον, χρειάζεται ταχύτερη εξίσωση της στήριξης των γεωργών στα παλαιά και τα νέα κράτη μέλη. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το μέσο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης την περίοδο 2007-2013 στα νέα κράτη μέλη θα αντιστοιχεί μετά βίας στο 62-64% των κονδυλίων που θα εισπράξουν οι γεωργοί στα παλαιά κράτη μέλη. Αν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι δύο βασικές απαιτήσεις, τότε θα είναι δύσκολο να διανοηθεί κανείς την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος αυτής της επισκόπησης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ είναι η βελτίωσή της, υπό το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που παρήλθε από την τελευταία αναθεώρηση το 2003 και της κατάστασης που έχει προκύψει στην παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι αλλαγές που γίνονται δεν πρέπει να υπονομεύουν, πρώτον, την κοινοτική φύση αυτής της πολιτικής –είμαστε κατά της εθνικοποίησής της– και δεύτερον, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Δεν υπάρχει λόγος οι άμεσες επιδοτήσεις να βασίζονται σε ιστορικά επίπεδα παραγωγής και με τον τρόπο αυτό να διαφοροποιηθούν.

Το μελλοντικό μοντέλο για τις επιδοτήσεις μετά το 2012 πρέπει να βασίζεται σε απλές αρχές παρόμοιες με το ΚΕΣΕ. Ωστόσο, η παρέμβαση στην αγορά σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει επίσης να επιτρέπεται, ή ακόμη και οι επιδοτήσεις παραγωγής, όπως στην περίπτωση της παραγωγής καπνού ή γάλακτος στις ορεινές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κ. Lutz Goepel για την έκθεσή του και, λόγω του ελάχιστου χρόνου, θα ήθελα να τονίσω ορισμένες αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την οποιαδήποτε αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είτε με την ανακοίνωση είτε με το νομοθετικό κείμενο.

Πρώτον, ο επαναπροσδιορισμός του γεωργικού ευρωπαϊκού μοντέλου δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου. Δεύτερον, το θέμα της χρηματοδότησης, που πρέπει να λυθεί αργότερα, δεν πρέπει να στηρίζεται στη λογική της συγχρηματοδότησης, η οποία εκ των πραγμάτων επανεθνικοποιεί την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τρίτον, το θέμα της περιφερειοποίησης, που από μόνο του δεν μπορεί να επιλύσει τα θέματα της αγοράς και των διατροφικών προϊόντων, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να μπει σε σωστές διαστάσεις. Τέταρτον, αδικίες οι οποίες έχουν γίνει σε ορισμένες αναθεωρήσεις όπως αυτή του καπνού θα πρέπει να αποσυρθούν και να επανέλθουν και να αντιμετωπιστούν όπως τα άλλα προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γι’ αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα και του ευρέος πεδίου του θέματος με το οποίο ασχολούμαστε.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σημεία τα οποία πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ την ΚΓΠ σημαντικό μέσο το οποίο θα έπρεπε να διατηρηθεί ακόμη και μετά το 2013, διότι στηρίζει τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κατευθύνεται προς τους επιχειρηματίες, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να διατηρούν το περιβάλλον και να εγγυώνται προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Το δεύτερο αφορά το λεπτό θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος. Για την ακρίβεια, δεν συμφωνώ με τον εισηγητή για την ανάγκη προστασίας των περιφερειών της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει εναλλακτική δραστηριότητα στην εκτροφή ζώων και στην παραγωγή γάλακτος, όμως δεν πρέπει να λησμονούμε εκείνους τους γεωργούς οι οποίοι έχουν προβεί σε σημαντικές μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να αποκτήσουν ποσοστώσεις γάλακτος και οι οποίοι, από το 2015, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες.

Ελπίζω ότι, με τη βοήθεια της Επιτρόπου, μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία να εξυπηρετεί όλους, εν μέρει διότι το 1984, όταν θεσπίστηκε το σύστημα ποσοστώσεων, η Ιταλία είχε ταχθεί κατά και ακόμη και σήμερα έχει ελλειμματική παραγωγή της τάξεως περίπου του 40% του γάλακτος που καταναλώνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η εξαίρετη έκθεση του κ. Goepel θα θέσει τα θεμέλια για μια υγιή γεωργική πολιτική για το μέλλον, αλλά υπάρχουν ενισχυόμενες ενδείξεις ότι η επισιτιστική ασφάλεια θα τεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας μας, όπως είπε ο κ. Parish.

Είναι τόσος ο πανικός που προκαλεί η κλιματική αλλαγή ώστε πολιτικοί και φορείς χωροταξικού σχεδιασμού διατρέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν μεγαλύτερο παγκόσμιο πρόβλημα από αυτό που επιχειρούν να επιλύσουν. Ο πυρετός για βιοκαύσιμα αποσπά όλο και περισσότερη γη από τη γεωργική παραγωγή σε βαθμό που ορισμένοι ειδικοί προβλέπουν τώρα επικείμενο παγκόσμιο λιμό. Παρομοίως, τεράστια τμήματα των τροπικών δασών του Αμαζονίου και της Ινδονησίας αποψιλώνονται για να δημιουργηθούν εκτάσεις για καλλιέργειες βιοκαυσίμων όπως το φοινικέλαιο και για καλλιέργειες τροφίμων όπως η σόγια, απελευθερώνοντας εκατομμύρια τόννων CO2 στην ατμόσφαιρα και απειλώντας να καταστρέψουν το παγκόσμιο σύστημα κλιματισμού μας. Η αποψίλωση των δασών ευθύνεται τώρα για το 18% περίπου των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και επισημαίνει την παραφροσύνη των τρεχουσών πολιτικών.

Η απληστία, αντί της φροντίδας για το περιβάλλον, έχει καταστεί το προσδιοριστικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και η κούρσα για τα βιοκαύσιμα απειλεί δυνητικά τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται από τα σημερινά έξι δισεκατομμύρια στα εκτιμώμενα εννέα δισεκατομμύρια έως το 2050. Κάθε μήνα γεννιούνται έξι εκατομμύρια άνθρωποι επιπλέον. Έως το 2030, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειαζόμαστε αύξηση κατά 50% της παραγωγής τροφίμων για να αντιμετωπίσουμε την προβλεπόμενη ζήτηση. Έως το 2080, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων πρέπει να διπλασιαστεί!

Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι μια έκταση ίση με την έκταση της Ουκρανίας αφαιρείται από την παραγωγή τροφίμων κάθε χρόνο λόγω ξηρασίας και ως άμεση συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων σημειώνει πτώση παρά επέκταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκεται τώρα στην κορυφή της ατζέντας.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE). – (RO) Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και οι συζητήσεις σχετικά με τις μεθόδους βελτίωσης αυτής της πολιτικής πρέπει να είναι συνεχείς, όχι μόνον για τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά επίσης και στο εσωτερικό των κρατών μελών στις κοινότητες που μας εξέλεξαν.

Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι με την ανακοίνωση της Επιτροπής και την έκθεση που συνέταξε ο συνάδελφός μου κ. Goepel έχουμε εντοπίσει αρκετές λύσεις για τη βελτίωση της κοινής γεωργικής πολιτικής και για να πείσουμε τους ανθρώπους στις αγροτικές περιοχές ότι αυτή η πολιτική είναι για το δικό τους καλό και δεν αποτελεί μόνο ένα σύνολο γραφειοκρατικών διατάξεων που συνέταξαν κάποια γραφεία στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις που έκανε η Επιτροπή, το Συμβούλιο και εμείς είναι αρκετά ευέλικτες και ρεαλιστικές ώστε να είναι αποδοτικές κατά την εφαρμογή τους.

Στη Ρουμανία, τη χώρα που εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ποσοστό της εργατικής δύναμης που απασχολείται στη γεωργία ανέρχεται στο 25%, ενώ το 40% του πληθυσμού της ζει στις αγροτικές περιοχές. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη σημασία που έχει η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές για τη Ρουμανία και την οικονομία μας. Οι λύσεις που βρίσκουμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να λάβουν υπόψη περιπτώσεις όπως αυτή της Ρουμανίας, με έναν μεγάλο γεωργικό τομέα σε πλήρη διαδικασία εκσυγχρονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να χαιρετίσω την έκθεση του κ. Goepel και να τον ευχαριστήσω για την επίπονη εργασία του και για τη συμβολή όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτήν.

Αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτήν τη διαδικασία και τώρα προσβλέπουμε στις προτάσεις της Επιτροπής που θα παρουσιάσει στο εγγύς μέλλον. Η θέση του δεύτερου πυλώνα ανάπτυξης της υπαίθρου και το τι επίπεδο διαφοροποίησης ορίζεται θα είναι βεβαίως κεντρικές συνιστώσες, πιστεύω, για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ή όχι του μέλλοντος της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Όμως, πρέπει να πω ότι ουδέποτε ήταν περισσότερο σημαντικό να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη, και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε διαφορετικά επίπεδα ποσοστών μεταξύ των κρατών μελών. Η αποσύνδεση, σε μεγάλο βαθμό, υπήρξε επιτυχής. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο μέτρο αυτό. Η πολλαπλή συμμόρφωση υπήρξε άχρηστη και γραφειοκρατική και μπορεί να βελτιωθεί. Και η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να είναι στην κορυφή της λίστας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, από την κοινή γεωργική πολιτική και τη διαρθρωτική πολιτική που την στηρίζει ζητούνται λύσεις σε όλο και πιο σοβαρά προβλήματα. Η θεμελιώδης μορφή της κοινής γεωργικής πολιτικής για τα έτη 2007-2013 που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Γεωργίας των χωρών της ΕΕ στις 26 Ιουνίου 2003 στο Λουξεμβούργο περιλαμβάνει ορισμένες λύσεις που ωφελούν την Πολωνία. Άλλες, ωστόσο, συμβάλλουν περισσότερο στην προστασία των συμφερόντων των παλαιών κρατών μελών.

Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι η Επιτροπή πρέπει να συντάξει μια αναλυτική έκθεση που θα αφορά προβλήματα όπως το πρόσθετο κόστος που επωμίζονται οι γεωργοί αναφορικά με την τήρηση των κοινοτικών προτύπων στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, της ευημερίας των ζώων και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Λαμβάνοντας θέση επί της έκθεσης η οποία μας παρουσιάστηκε, συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η διαδικασία μεταρρυθμίσεων και περαιτέρω ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αλλάξει προκειμένου να εξεύρει απαντήσεις σε νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και ο αυξανόμενος βαθμός ανοίγματος στις παγκόσμιες αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την έκθεση του κ. Goepel διότι ο καιρός είναι τελικά ώριμος για την κατάργηση ή την σε βάθος μεταρρύθμιση μηχανισμών όπως ο έλεγχος ποσοστώσεων, οι πριμοδοτήσεις εκτρεφόμενων ζώων, οι εξαγωγικές επιστροφές και οι τιμές παρέμβασης.

Κοιτάζοντας την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης σε είδη τροφίμων, μια μεγαλύτερη οικονομία της αγοράς στη γεωργική πολιτική προσφέρει επίσης περισσότερες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή γεωργία. Είμαι ανήσυχος σχετικά με τη διατύπωση ορισμένων από τους συμβιβασμούς. Η συζήτηση εδώ αφορά την αποσύνδεση των πριμοδοτήσεων ανά κεφαλή ζώου, διότι τώρα ζητούνται συστήματα προστασίας ανά τομέα και μια ολόκληρη σειρά εξαιρέσεων –για το γάλα, επί παραδείγματι– θα χρηματοδοτούνται μέσω του πρώτου πυλώνα.

Όλα αυτά εγκυμονούν τον κίνδυνο να παραμείνουμε στις παλαιές ρυθμίσεις της αγοράς από την πίσω πόρτα. Οφείλουμε να περιορίσουμε πραγματικά τις εξαιρέσεις στις περιφέρειες με διαρθρωτικές αδυναμίες και να τις ορίσουμε για ιδιαίτερα αυστηρά περιορισμένες ποσότητες παραγωγής.

Αν στο θέμα αυτό είμαστε πολύ γενναιόδωροι τότε αυτό θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που δεν θα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε από πολιτική άποψη. Κατά συνέπεια, προτρέπω την Επιτροπή να δώσει στην αγορά την κατάλληλη ευκαιρία στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση αυτή υπάρχει αριθμός αναφορών στον ΠΟΕ. Ωστόσο, ανησυχώ σοβαρά για το γεγονός ότι, ενώ εμείς συζητούμε γι’ αυτήν την έκθεση σχετικά με την ΚΓΠ στο Κοινοβούλιο σήμερα το απόγευμα, το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας απειλείται και υπονομεύεται σοβαρά από τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο όνομά μας από τον Επίτροπο Mandelson στις συζητήσεις του ΠΟΕ.

Στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ η έκθεση ζητεί να τηρηθεί η έννοια της ειδικής πρόσβασης στην αγορά. Η Επίτροπος Fischer Boel είναι ικανοποιημένη που ακολουθούμε αυτήν τη γραμμή; Πράγματι, η Επίτροπος Fischer Boel είναι βέβαιη ότι η γραμμή που ακολουθεί ο Επίτροπος Mandelson δεν θα υπονομεύσει τους τομείς των βοοειδών, των γαλακτοκομικών και άλλους κλάδους και, κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον, δεν θα καταστήσει άνευ σημασίας τη συζήτησή που πραγματοποιούμε εδώ σήμερα το απόγευμα ;

Η έκθεση ζητεί οι ευρωπαϊκές μη εμπορικού χαρακτήρα ανησυχίες να αποτελέσουν κεντρικά σημεία στις συνομιλίες του ΠΟΕ. Η Επίτροπος είναι ικανοποιημένη που ακολουθούμε αυτήν τη γραμμή, ή απλώς διεξάγουμε μια πολύ ευγενική συζήτηση στο Κοινοβούλιο σήμερα το απόγευμα, ενώ ο κ. Mandelson επιτίθεται στα ίδια τα θεμέλια της ΚΓΠ;

 
  
MPphoto
 
 

  Iztok Jarc, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση ήταν επίσης πολύ υψηλής ποιότητας και πλήρης καλών ιδεών.

Θα ήθελα να πω ότι σε πολλά θέματα στη συζήτηση αυτή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέφρασαν πολύ παρόμοιες απόψεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές για να τις απαριθμήσω εδώ. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η ομοιότητα απόψεων θα προσδώσει στις απόψεις αυτές πρόσθετο κύρος και ότι αυτή είναι μια καλή βάση για μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Είμαι επίσης βέβαιος ότι αυτή θα αντικατοπτριστεί στα συμπεράσματα που οι υπουργοί πρόκειται να συζητήσουν και να εγκρίνουν την προσεχή εβδομάδα.

Είμαι πεπεισμένος ότι αμφότερα τα θεσμικά όργανα θα μελετήσουν προσεκτικά τις νομοθετικές προτάσεις τις οποίες η Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει στην άτυπη συνεδρίαση στη Σλοβενία τον Μάιο, και ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνεδρίαση αυτή.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η σλοβενική Προεδρία θα προσπαθήσει για μια ταχεία έναρξη της συζήτησης γι’ αυτές τις προτάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τον κ. Nicholson ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί για σχεδόν το υπόλοιπο αυτού του έτους και, κατά συνέπεια, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που ηγέρθησαν εδώ σήμερα. Θα επισημάνω μόνο ορισμένα από τα σημαντικότερα εξ αυτών.

Καταρχάς, η μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ της ιδέας για περισσότερη αποσύνδεση, και εκτιμώ πολύ αυτήν την ιδέα. Η ιδέα να δώσουμε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εισαγάγουν ένα περιφερειακό μοντέλο είναι μια ευκαιρία γι’ αυτά να προχωρήσουν περισσότερο προς την κατεύθυνση μιας κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης, έχω δε εξηγήσει σε διάφορες περιπτώσεις γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό.

Για να μην καλλιεργηθούν οιεσδήποτε προσδοκίες, θα είμαι πολύ σαφής και κατηγορηματική σχετικά με την αποσύνδεση στον καπνό. Αποφασίστηκε στη μεταρρύθμιση του 2004 να αποσυνδεθούν οι πληρωμές για τον καπνό. Καθώς τώρα προσπαθούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στην αποσύνδεση, η ιδέα που ορισμένοι από εσάς προέβαλαν για επέκταση των συνδεδεμένων πληρωμών για τον καπνό θα ήταν ένα βήμα εντελώς προς τη λάθος κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, μην έχετε οιεσδήποτε προσδοκίες ότι η Επιτροπή θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Η κ. McGuinness είπε ότι η διαφοροποίηση ήταν σαν να κλέβουμε τους γεωργούς. Δεν συμφωνώ με αυτήν την προσέγγιση. Πιστεύω ότι η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις – η κλιματική αλλαγή και η μείωση των εκπομπών CO2 θα είναι οι σημαντικότερες.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη, πρώτον, ότι τα αποσυνδεδεμένα χρήματα θα παραμείνουν στα κράτη μέλη και, δεύτερον, ότι τα διαφοροποιημένα χρήματα συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα εσείς κατευθύνετε τα χρήματα. Λαμβάνετε τα διπλάσια από αυτά που αφαιρείτε από τις άμεσες πληρωμές. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα και θα επανέλθουμε σε αυτό στις νομοθετικές προτάσεις.

Ο κ. Graefe zu Baringdorf ανέφερε την προοδευτική διαφοροποίηση και την αναγκαιότητα, κατά τη δική του άποψη, να περιλαμβάνει την ένταση εργασίας σε αυτές τις συζητήσεις. Κατανοώ την άποψή του, αλλά μπορώ μόνον να πω ότι αυτό θα είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικό και πολύ, πολύ δύσκολο όσον αφορά τη διαχείρισή του, γι’ αυτό διστάζω να εισέλθω σε αυτήν τη συζήτηση.

Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά, προσωπικά, δεν θεωρώ απειλή την εισαγωγή της συναπόφασης στη γεωργία, όπως άκουσα να υπονοείται. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τεράστιο και φυσικό βήμα σε μια κατάσταση όπου ο τομέας της γεωργίας είναι τόσο σημαντικός, τόσο από οικονομική άποψη όσο και επειδή ο τομέας αυτός είναι σημαντικός για αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω αυτήν την αλλαγή, αλλά, από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να οριστικοποιήσουμε αυτόν τον έλεγχο της υγείας πριν από το τέλος του έτους, διαφορετικά θα υπάρξει έλεγχος της υγείας για το 2010 και τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στο 2013. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ωστόσο, πιστέψτε με, είμαι πολύ ευτυχής με τις αλλαγές που έχουν αναφερθεί.

Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ανοικτή αγορά για τις αναπτυσσόμενες χώρες: εισάγουμε περισσότερα αγροτικά προϊόντα από ό,τι εισάγουν συνολικά ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν συζητούμε σχετικά με αυτόν τον κλάδο.

Θα ήθελα να πω στην κ. Harkin ότι ενημερώθηκα πως έχει καταθέσει προφορική ερώτηση. Αυτή θα απαντηθεί γραπτώς και, επομένως, είμαι βεβαία ότι θα λάβει όλες τις πληροφορίες που ζητεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Lutz Goepel, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή μου θυμίζει το άθλημα του καλλιτεχνικού πατινάζ. Όταν κρίνουμε το καλλιτεχνικό πατινάζ, βγάζουμε τους υψηλότερους και χαμηλότερους βαθμούς και, στη συνέχεια, δίνουμε τη βαθμολογία. Αν, κατά συνέπεια, αφαιρέσω τις ακροδεξιές και τις ακροαριστερές απόψεις που διατυπώθηκαν στο Σώμα, τότε θα έχουμε το αποτέλεσμα με το οποίο είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι και με το οποίο μπορούμε να ζήσουμε πολύ ευτυχισμένα.

Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τη συνεργασία σας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό ακόμη μία φορά πέραν των ορίων των πολιτικών ομάδων. Προσβλέπω σε αυτό που θα είναι μια συναρπαστική συνεργασία για το νομοθετικό πακέτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Θα ήθελα μόνο να προσθέσω, κύριε Goepel, ότι η ίδια η αρχή της αφαίρεσης των υψηλότερων και χαμηλότερων βαθμών ισχύει επίσης και στο άλμα με σκι και στην πυγμαχία. Αν αυτό διευρύνει τη συζήτησή μας, τότε τόσο το καλύτερο.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. (EN) Φυσικά, είναι υψίστης σημασίας να τονιστεί με σαφήνεια στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης η αναγκαιότητα να διατηρηθούν οι άμεσες πληρωμές όχι μόνο στην περίπτωση της κρίσης που σχετίζεται με το κλίμα ή με τις αποτυχίες της αγοράς, αλλά επίσης και για να εξισορροπηθούν ισότιμα τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων και των καταναλωτών. Παρά ταύτα, είναι καθήκον μας να εξετάσουμε σοβαρά την κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών που παράγουν αγροτικά προϊόντα τη στιγμή που επανεξετάζουμε τα κριτήρια βάσει των οποίων οι άμεσες πληρωμές θα γίνονται στο μέλλον βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής μας. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας της γεωργίας των περισσότερων νέων κρατών μελών απαιτεί ειδική προσοχή και περαιτέρω επενδύσεις κυρίως στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ουσιώδες ενώ συζητούμε για τον έλεγχο της υγείας της ΚΓΠ ότι πρέπει να δοθεί έμφαση –μετά την πρόσφατη κρίση– στην εγγύηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της προσφοράς τροφίμων για τους πολίτες μας με τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων τροφίμων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου