Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0031/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0031/2008

Συζήτηση :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2008 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0094

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0031/2008) της κ. Christa Klaß, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/2117(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, «Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ» – κάτω από αυτόν τον τίτλο εμείς τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων από κοινού συγκεντρώσαμε γεγονότα και προτάσεις για λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους βουλευτές για τη συνεργασία τους και τη Γραμματεία για τη στήριξή της.

Έχουμε μια λέξη στη Γερμανία: το κορίτσι της υπαίθρου. Στο παρελθόν περισσότερο από ό,τι σήμερα, ο καθένας είχε τη δική του άποψη σχετικά με το τι σήμαινε αυτό. Ορισμένοι λένε ότι αυτές είναι δημιουργικές γυναίκες, στις οποίες μπορεί κανείς να βασίζεται, ότι είναι πολύ εξαιρετικά πειθαρχημένες και βαθιά θρησκευόμενες. Άλλοι λένε ότι είναι γυναίκες μιας ξεπερασμένης εποχής, γνωρίζουν λίγα ή τίποτα και επομένως επιδεικνύουν άγνοια, ενδεχομένως ακόμα και αφέλεια.

Καμιά από αυτές τις περιγραφές δεν υπεισέρχεται στην ουσία του θέματος. Οι αγροτικές περιοχές παρέχουν ακριβώς τις καλύτερες συνθήκες για μια γεμάτη ζωή, για οικογένειες που συμμετέχουν σε κοινότητες χωριών, που είναι ενταγμένες στη φύση και στο περιβάλλον. Σήμερα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο τρόπος ζωής των γυναικών είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφος. Οι γυναίκες πρέπει επίσης να επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα, ωστόσο να μην είναι ποδηγετημένες ή περιορισμένες από τις συνθήκες ζωής τους. Οι γυναίκες σήμερα θέλουν να είναι δραστήριες στο εργατικό δυναμικό και θέλουν επίσης να έχουν οικογένεια. Σήμερα θέλουν και μπορούν να τα έχουν αμφότερα. Η πολιτική και η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσουν τις συνθήκες πλαίσιο για κάτι τέτοιο.

Η ζωή στην ύπαιθρο παρέχει ευκαιρίες, γεννά όμως βεβαίως και κινδύνους. Είναι μια προσωπική απόφαση, που ωθεί τις γυναίκες, αφού εξετάσουν τα γεγονότα, να μετοικήσουν σε αστικές περιοχές ή να παραμείνουν στα χωριά. Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες που είναι πολύ μορφωμένες είναι οι πρώτες που εγκαταλείπουν τα χωριά. Αφήνουν πίσω τους άδειους παιδικούς σταθμούς και σχολεία και, εν τέλει, γηράσκοντα και άδεια χωριά. Οι αποφάσεις των γυναικών έχουν, επομένως, και μια δημογραφική διάσταση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, οι αγροτικές περιοχές συνεισφέρουν το 45% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και το 53% αυτών που εργάζονται και ζουν σε αυτές. Επομένως, οι αγροτικές περιοχές διαλαμβάνουν και μια οικονομική διάσταση.

Επομένως, ολόκληρο το αναπτυξιακό δυναμικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί. Δεν αρκεί πλέον να συζητάμε για το μέλλον των γυναικών στην ύπαιθρο μόνο στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής. Οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται ως αγρότισσες, είναι όμως και υπάλληλοι και έμμισθο προσωπικό και πολύ συχνά είναι ενεργές ως συμβοηθούσες σύζυγοι σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και ως ανεξάρτητες επιχειρηματίες οι ίδιες. Εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστια κενά εν προκειμένω, που θα πρέπει να καλυφθούν. Η θέση των γυναικών και των συμβοηθουσών συζύγων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να σταθεροποιηθεί στον κοινωνικό τομέα, προκειμένου να παρέχεται κάλυψη για ασθένεια και γήρανση.

Οι γυναίκες πλήττονται ιδιαιτέρως από την έλλειψη υποδομών στις αγροτικές περιοχές. Οι γυναίκες συνδυάζουν οικογένεια και εργασία, πράγμα που σημαίνει ότι οδηγούν τα παιδιά τους από το σχολείο στις δραστηριότητες αναψυχής, παρέχουν φροντίδα στις μεγαλύτερες γενιές, χωρίς παράλληλα να θέτουν σε δεύτερη μοίρα τα δικά τους ενδιαφέροντα. Το γεγονός ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν ελλειμματική υποδομή –έλλειψη δρόμων, ταχυδρομείων, ιατρικών υπηρεσιών, πυροσβεστικών υπηρεσιών και γιατρών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών– είναι ευρέως γνωστό για πολύ καιρό. Το γεγονός, πάντως, ότι αναδεικνύονται τώρα πρόσθετα προβλήματα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική κάλυψη, είναι απαράδεκτο. Και οι γυναίκες χρειάζονται πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες μέσω DSL για να μπορέσουν να συμμετέχουν στους πολλούς τομείς δραστηριότητάς τους.

Η συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο –στα τοπικά συμβούλια, σε πρωτοβουλίες και ενώσεις– μπορεί να επιφέρει αλλαγές. Στις αγροτικές περιοχές, επίσης, απαιτούνται ειδικές προσπάθειες για την επίτευξη της ίσης συμμετοχής των γυναικών. Θέλω, επομένως, να συνοψίσω με ένα ακόμη αίτημα: να συμπεριληφθούν οι γυναίκες στα όργανα λήψης αποφάσεων! Γνωρίζουν καλύτερα τι πρέπει να αλλάξει, διότι είναι πάντοτε επιτόπου και πρέπει να αντεπεξέλθουν τόσο στα εργασιακά όσο και στα οικογενειακά καθήκοντα, ενώ οι άνδρες αναλαμβάνουν είτε το ένα είτε το άλλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Klaß, καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για την έκθεση πρωτοβουλίας που συνέταξαν. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι το να δίνουμε προτεραιότητα στο θέμα της ισότητας των φύλων στην ημερήσια διάταξη απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Ανέκαθεν θεωρούσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοπόρο θεσμικό όργανο σε σχέση με αυτό το θέμα και θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο έργο που πραγματοποιήθηκε ως συμβολή στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών 2008, περιλαμβανομένης της διάσκεψης της περασμένης εβδομάδας.

Συμφωνώ πλήρως ότι οι γυναίκες στην ύπαιθρο πρέπει να έχουν πραγματικές ευκαιρίες και πρέπει να ενθαρρύνονται να εκμεταλλεύονται όλες αυτές τις ευκαιρίες. Συνολικά, συμφωνώ συνεπώς ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη πολιτική προσοχή και χαίρομαι που αυτή η αρχή εφαρμόζεται μέσω των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της Κοινότητας για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τρίτου άξονα, όπου η ενθάρρυνση της εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας υπογραμμίζεται ως καίριας σημασίας δράση.

Η αγροτική οικονομία χρειάζεται τις γυναίκες, όχι μόνο για να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη της υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά και για να διασφαλιστεί η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, όπου οι οικογένειες και οι εταιρείες βλέπουν ένα πραγματικό μέλλον στο να μείνουν στην ύπαιθρο.

Προτού απαντήσουμε σε ορισμένα από τα ειδικά ζητήματα που επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση, θέλω να υπογραμμίσω ότι η αρχή της προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών είναι κεντρική για τον δεύτερο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Στην πράξη, την εφαρμόζουμε με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι η δημιουργία μιας οικονομικής ευκαιρίας για τις γυναίκες μέσω, για παράδειγμα, της προώθησης της επιχειρηματικότητας των γυναικών.

Είναι σημαντικό ότι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013, ορισμένα κράτη μέλη σχεδίασαν ειδικά μέτρα για τις γυναίκες· άλλα κράτη μέλη θα δώσουν προτεραιότητα σε αιτήσεις γυναικών βάσει ορισμένων μέτρων.

Η δεύτερη πτυχή αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο: ο στόχος πρέπει να είναι μια ύπαιθρος φιλική προς τις γυναίκες, που θα διευκολύνει τη ζωή των γυναικών σε αγροτικές περιοχές και θα επιτρέψει στις γυναίκες να εκμεταλλευτούν καλύτερα το δυναμικό τους. Για παράδειγμα, η αγροτική ανάπτυξη στηρίζει τη χρηματοδότηση παιδικών σταθμών για τα παιδιά στην ύπαιθρο, ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να μένουν στην ύπαιθρο, αλλά και να εκμεταλλεύονται οι ίδιες τις δυνατότητες μιας εργασίας. Πιστεύω ότι αυτά είναι παραδείγματα δράσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Θέλω, επίσης, να επισημάνω το πρόγραμμα LEADER σε αυτό το πλαίσιο, που συμβάλλει στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις τοπικές ομάδες δράσης. Μάλιστα, ο αριθμός των έργων που διαχειρίζονται γυναίκες, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα LEADER, είναι υψηλότερος από τα έργα που διαχειρίζονται άνδρες: για την περίοδο 2003-2005, δύο στους τρεις δικαιούχους ήταν γυναίκες.

Όσον αφορά τα ειδικά αιτήματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση, συμφωνώ ότι είναι ανάγκη να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την ένταξη της διάστασης του φύλου στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Δείκτες, που θα δείχνουν τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο ορισμένων μέτρων την περίοδο –πάλι– 2007-2013, αναλύονται βάσει της διάστασης του φύλου, και αναμένεται να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

Τέλος, θέλω να αναφέρω ένα σημείο που δεν σχετίζεται πραγματικά με τις αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια εκτίμηση επιπτώσεων ως σκέλος της αναθεώρησης της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ, που αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών, περιλαμβανομένων αυτών στην γεωργία.

Ένα σημαντικό σημείο αφορά την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της μητρότητας. Μια αναθεώρηση αυτής της οδηγίας προγραμματίζεται στο νομοθετικό πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το τρέχον έτος, 2008, και αυτό θα μας δώσει μία ακόμα ευκαιρία να στηρίξουμε και να βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το λίαν σημαντικό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ειπώθηκαν πολλά για την κατάσταση των γυναικών την περασμένη εβδομάδα σε σχέση με την 8η Μαρτίου. Από όλο το φάσμα, ορισμένοι μίλησαν για τα προβλήματα που κρύβονται πίσω από τους μέσους όρους και γίνονται ορατά όταν ακολουθεί κάποιος μια δομημένη προσέγγιση. Οι γυναίκες δεν ζουν σε ταυτόσημες συνθήκες· οι φυσικές τους κλίσεις ποικίλλουν, και το ίδιο ισχύει με τις ευκαιρίες που έχουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές είναι εξίσου ετερογενείς· έχουν ορισμένες κοινές δυσκολίες, υπάρχουν όμως άλλες που προκύπτουν μόνο σε ιδιαίτερα κοινωνικά στρώματα ή ομάδες.

Η έκθεση της κ. Klaß διαφέρει από τις εκθέσεις που συντάσσονται σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, καθότι εξετάζει με σαφήνεια και στόχευση τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι αγρότισσες και τα ελλείμματα πολιτικής σε σχέση με αυτό. Δεν έχει νόημα να ορίζουμε στόχους προς επίτευξη σε ό,τι αφορά την απασχόληση των γυναικών, αν δεν είναι διαθέσιμες οι ευέλικτες υπηρεσίες υποστήριξης που είναι αναγκαίες γι’ αυτό, για παράδειγμα, υποδομές μεταφορών. Η κατάσταση των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές είναι γενικά πιο δυσχερής· τείνουν με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα να αναλαμβάνουν παράνομες, απλήρωτες εργασίες χωρίς ασφάλιση ή προστασία, για παράδειγμα σε οικογενειακά αγροκτήματα. Στην πράξη, αυτό καθιστά ασαφή τη νομική θέση αυτών των γυναικών όσον αφορά τα επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και γήρατος.

Αυτά τα ζητήματα αναμένουν ακόμα επίλυση, στο μεταξύ όμως η έξοδος από τις αγροτικές προς τις αστικές περιοχές, που μπορούν να παρέχουν καλύτερες συνθήκες ζωής, είναι κατ’ ουσία ασταμάτητη. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη η κατάσταση των αγροτισσών όταν διανέμονται και καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι. Η παράλειψη αυτού έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση σκιαγραφεί την πραγματικότητα της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις των πρόσθετων δυσκολιών που βιώνουν οι γυναίκες ζώντας σε αυτό το περιβάλλον.

Μιλάμε για τον μισό πληθυσμό σε αυτές τις περιοχές, επομένως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον αγροτικό τομέα αποτελεί προτεραιότητα, τόσο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο και για να δοθεί η δυνατότητα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο.

Ενώ οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας ή συνταιριάσματος του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο, αυτές οι δυσκολίες ενισχύονται όταν συζητάμε για το αγροτικό περιβάλλον. Είναι, επομένως, ανάγκη να προωθήσουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρχουν αποτελεσματικές ίσες ευκαιρίες.

Παρά τις διαφορές μας, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές χρειάζονται ειδική, κοινή πολιτική προσοχή, που προωθεί πρωτοβουλίες αγροτικής ανάπτυξης οι οποίες τις ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στον οικονομικό και κοινωνικό βίο και αναχαιτίζουν τη μετανάστευση των γυναικών από την ύπαιθρο στην πόλη, πράγμα που συνθέτει μια ολοένα και πιο ανησυχητική πραγματικότητα.

Είμαστε υπόχρεοι στις γυναίκες των χωριών μας, που συνέβαλαν ανυπολόγιστα και σχεδόν αόρατα στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Η αναγνώρισή τους πρέπει να συμβαδίζει με πολιτικές που χειρίζονται τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές, οι οποίες ενθαρρύνουν βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και αίρουν τα εμπόδια που υφίστανται επί του παρόντος.

Επομένως, η επέκταση των δημοσίων υπηρεσιών, η βελτίωση της εκπαίδευσης, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και η στήριξη των καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων είναι θεμελιώδη για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Καλούμε, επίσης, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν το νομικό μόρφωμα της συνιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών στον γεωργικό τομέα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι ίσες ευκαιρίες θα καταστούν πραγματικότητα για τις ευρωπαίες γυναίκες στην ύπαιθρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια, που ανέδειξε αυτό το σημαντικό θέμα με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών των αγροτικών περιοχών της ΕΕ. Πρόσφατα, συζητήσαμε το θέμα του δημογραφικού μέλλοντος της Ευρώπης. Απαριθμήσαμε πολλούς λόγους για τη ζοφερή του προοπτική. Αυτό το πρόβλημα είναι ακόμα πιο οξυμένο στις αγροτικές περιοχές.

Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχουμε στους κατοίκους της υπαίθρου, και ιδίως στις γυναίκες, τις κατάλληλες συνθήκες ζωής και τις κατάλληλες συνθήκες για οικονομική και προσωπική ανάπτυξη. Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια πιθανόν αφορούν ιδιαιτέρως τις γυναίκες από τις αγροτικές περιοχές· λέω πιθανόν, διότι απαιτούνται πληρέστερα στατιστικά στοιχεία επ’ αυτού.

Το κλειδί για τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με αυτό ενδέχεται να είναι οι σύζυγοι όσων είναι αυτοαπασχολούμενοι, περιλαμβανομένων των αγροτισσών, να έχουν το δικαίωμα αυτοτελών κοινωνικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον αγροτικό τομέα είναι αναγκαία όχι μόνο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και για να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη με βάση τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Η Ομάδα μας, επομένως, στηρίζει με σθένος την έκθεση Klaß, κυρίως λόγω τριών στοιχείων.

Τρεις από τις πτυχές που επισημαίνει είναι οι πλέον σημαντικές, κατά τη γνώμη μας: 1) ζητεί τα στατιστικά στοιχεία για τον αγροτικό κόσμο να δίνονται και κατά φύλο, ούτως ώστε οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές να πάψουν να αποτελούν μια αόρατη ομάδα και το έργο που επιτελούν να αποτιμάται ρητώς· 2) οι αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και κρατικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε τοπικές ομάδες δράσης και την ανάπτυξη τοπικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του άξονα Leader· και 3) το αίτημα να εστιάσουμε ιδίως στη βελτίωση των υποδομών μεταφορών στις αγροτικές περιοχές και να θεσπίσουμε θετικά μέτρα για την προώθηση της πρόσβασης στις μεταφορές προκειμένου να αναχαιτίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, που πλήττει ιδιαιτέρως τις γυναίκες.

Ωστόσο, θέλω επίσης να προτείνω και να υποστηρίξω την τροπολογία που κατέθεσε η συνάδελφός μου Iratxe García, ζητώντας να περιληφθεί στο κείμενο ρητή αναφορά στην ανάγκη να αναπτύξουν τα κράτη μέλη το νομικό μόρφωμα της συνιδιοκτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των γυναικών στον γεωργικό τομέα αναγνωρίζονται πλήρως, με την αντίστοιχη προστασία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της αναγνώρισης του έργου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές επηρεάζεται τα μάλα από την κατάσταση της γεωργίας, αφού υφίστανται τις συνέπειες των άδικων μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής, που έχουν αναγκάσει αυξανόμενο αριθμό μικρομεσαίων γεωργών και γεωργών που απασχολούνται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να εγκαταλείψουν την παραγωγή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό οδηγεί τους άνδρες και τους νέους στη μετανάστευση, αφήνοντας τις γυναίκες με τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, καταδικάζοντάς τους στη φτώχεια· αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται στις αγροτικές περιοχές ορισμένων χωρών, όπως είναι η Πορτογαλία, με το κλείσιμο σχολείων, κέντρων υγείας και μαιευτηρίων, ταχυδρομείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.

Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να εγκαταλειφθεί τούτη η πολιτική. Καταθέτουμε, επομένως, επίσης ορισμένες τροπολογίες προκειμένου να υπογραμμίσουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πρόβλημα και ενισχύοντας τη βοήθεια για τη διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και την ανάπτυξη του αγροτικού κόσμου, προσδίδοντας παράλληλα μέγιστη αξία στην εργασία των γυναικών, περιλαμβανομένων των μεταναστριών, που επίσης εργάζονται στη γεωργία.

Ευελπιστούμε, επομένως, ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν αποδεκτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω στη συζήτηση για την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η κατάσταση των γυναικών στα χωριά και στα προάστια των πόλεων, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, είναι δυσχερής και ενίοτε δραματική, εν μέρει λόγω της θέσπισης πολιτικών της ΕΕ που επιβάλλουν διάφορα είδη ορίων και περιορισμών, προκαλώντας φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της απώλειας θέσεων εργασίας και μη κερδοφόρας παραγωγής.

Στις τυπικά γεωργικές περιοχές, και όχι μόνο σε αυτές της ανατολικής Πολωνίας, χιλιάδες οικογένειες απειλούνται από την απώλεια των μέσων επιβίωσής τους, διότι οι εκμεταλλεύσεις τους δεν είναι κερδοφόρες, το εργοστάσιο ζάχαρης πτώχευσε ή έκλεισε, τέθηκαν όρια στα αλιεύματα, μόνο ορισμένοι τύποι μαλακών καρπών επιδοτούνται και υπάρχουν κυρώσεις για την υπερπαραγωγή γάλακτος. Αυτοί είναι οι λόγοι πίσω από την έλλειψη ανάπτυξης των υποδομών και των επικοινωνιών, καθώς και για το γεγονός ότι η παροχή εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και διαφόρων άλλων υπηρεσιών δεν θα γίνει πραγματικότητα ενόσω απουσιάζει η οικονομική ανάπτυξη. Αυτού του είδους η πολιτική που θέτει προσκόμματα στην ανάπτυξη ωθεί επίσης τους νέους, περιλαμβανομένων των γυναικών, να αναχωρήσουν για την πόλη και να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα LEADER είναι ικανά να βοηθήσουν τις γυναίκες σε λίγες μόνο περιφέρειες (σε αυτές που προσελκύουν τουρίστες ή είναι γνωστές για τα μοναδικά τοπικά προϊόντα τους) και σε καμία περίπτωση δεν θα αντισταθμίσουν τις απώλειες που υφίσταται ο αγροτικός πληθυσμός, που ακόμα περιμένει μεγάλα λόγια, βιώσιμη ανάπτυξη, ίσες ευκαιρίες και πλήρη μη διακριτική μεταχείριση, που εντοπίζονται στα έγγραφα προς υλοποίηση στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Christa Klaß για την πρωτοβουλία της να εκπονήσει αυτή την έκθεση και ολόκληρο το έργο της για ένα θέμα, τόσο σημαντικό, που έχει να κάνει όχι μόνο με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και με την οικονομική, την κοινωνική και την περιφερειακή συνοχή στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών εκπονεί μια τέτοια έκθεση, και μάλιστα είχα την τιμή να είμαι εγώ εισηγήτρια στην προηγούμενη έκθεση για τη θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές ενόψει της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Το σημαντικό θέμα της αναγνώρισης της εργασίας των συμμετεχουσών συζύγων και προσώπων που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, στο οποίο είχαμε από τότε επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής, δυστυχώς ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και αναγκαστήκαμε να το επαναλάβουμε στην παρούσα έκθεση. Ζητούμε λοιπόν, ακόμα μια φορά, τη ριζική αναθεώρηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ, διότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της είναι αναποτελεσματική και ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί στην αναγνώριση της εργασίας των συζύγων που συμμετέχουν στις αγροτικές δραστηριότητες, και χαίρομαι που η αρμόδια Επίτροπος είναι εδώ απόψε και θα μπορέσει να μας απαντήσει στο θέμα αυτό. Επίσης και άλλα μέρη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν να κάνουν ακριβώς με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για την αυτοτελή ασφάλιση και αντιμετώπιση των εργαζόμενων αγροτισσών δεν βρίσκουν την κατάλληλη απάντηση.

Δύο είναι, κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικά θέματα που δεν καταφέραμε να εισαγάγουμε στην έκθεση:

Η διαφορά μεταξύ γυναικών που ζουν στις αγροτικές περιοχές και υφίστανται τις συνθήκες από την έλλειψη υποδομών και των αγροτισσών που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Γι’ αυτό είχα υποστηρίξει ότι είναι ανάγκη να μας δίνουν τα στατιστικά στοιχεία πληροφορίες γι’ αυτές τις διακριτές κατηγορίες.

Επίσης, πιστεύω ότι, αφού οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων μάς το επιτρέπουν, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό της ανάπτυξης στις περιοχές τους. Θα συμβάλουμε στο στόχο της δραστηριοποίησής τους, στο στόχο της συνοχής.

Εν πάση περιπτώσει, η έκθεση της Christa Klaß αναδεικνύει προτεραιότητες και θέματα και θέτει στόχους για όλους μας, αποτελεί δε ένα χρήσιμο και αξιόλογο εργαλείο και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, τίποτε από ό,τι ακούμε σήμερα και υποβάλλουμε ως αιτήματα δεν είναι νέο. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το νέο, ούτε στην έκθεση «Γυναίκες και βιομηχανία», ούτε στην έκθεση «Γυναίκες και υγεία» ή «Γυναίκες στις αγροτικές περιοχές». Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα ίση αμοιβή για ίση εργασία, ούτε έχουμε περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας και πιο ευέλικτη φροντίδα παιδιών.

Όλα αυτά τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται στις αγροτικές περιοχές. Η απόσταση από το σπίτι στην εργασία και η περιορισμένη διασύνδεση των μέσων μεταφοράς αποτελούν εν προκειμένω μείζον πρόβλημα. Η έλλειψη τοπικής διά βίου και επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί επίσης πρόβλημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί σήμερα επιταγή, σπανίζει όμως στις αγροτικές περιοχές.

Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μέτρα, πρωτίστως όμως χρειάζεται να παράσχουμε περισσότερη ενημέρωση για το πώς είναι τα πράγματα για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει επίσης, ωστόσο, ότι πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη τη διάσταση του φύλου σε όλα τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης –είτε για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών είτε του Κοινωνικού Ταμείου και των συναφών– και να διαρθρώσουμε τα προγράμματα με βάση το πώς εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

Παρεμπιπτόντως, η Αυστρία είναι πρωτοπόρα σε αυτό και θα θεσπίσει έναν νόμο που θα ισχύει από το 2009 –διάσταση του φύλου στα δημοσιονομικά– όπου περιλαμβάνονται όλες οι πτυχές της διάστασης του φύλου. Πιστεύω ότι αυτό αξίζει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, πολλά ειπώθηκαν και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις τα τελευταία χρόνια για τον ρόλο των γυναικών, για τα δικαιώματά τους, για τη θέση τους στην κοινωνία και για την επαγγελματική τους κατάσταση.

Σήμερα συζητάμε την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότισσες, και πολύ σωστά το πράττουμε, διότι οι αγρότισσες, ιδίως στις περιοχές με αναπτυξιακή υστέρηση, εργάζονται πιο σκληρά από όλες και επωφελούνται το λιγότερο από τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν.

Μια γυναίκα της πόλης θα έχει ένα διαμέρισμα με όλες τις ανέσεις, εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και την κουλτούρα, δικαίωμα στη μητρότητα και στη γονική άδεια, και την ευκαιρία να εργαστεί και να απολαύσει τα οφέλη του πολιτισμού.

Μια γυναίκα στην ύπαιθρο συχνά θα έχει ένα σπίτι χωρίς υδραυλική εγκατάσταση και πολυάριθμα καθήκοντα στην οικογένεια και στο αγρόκτημα. Δεν μπορεί να βασιστεί στο ότι θα βάλει το παιδί της σε νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό, και η επαφή της με τον πολιτισμό και τον κόσμο συχνά θα περιορίζεται μόνο στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Μια γυναίκα από ένα μικρό χωριό, που είναι έξω από τα πράγματα, που ζει σε ένα οικογενειακό αγρόκτημα, ουσιαστικά στερείται κάθε ευκαιρία για επαγγελματική, κοινωνική, πολιτική ή πολιτιστική ανέλιξη.

Σημειώστε, παρακαλώ, ότι οι πόροι για τον πολιτισμό διοχετεύονται κυρίως σε πολιτιστικά κέντρα που βρίσκονται σε πόλεις. Στις πόλεις διαθέτουμε σχεδόν τα πάντα. Στην ύπαιθρο υπάρχουν μόνο ερασιτεχνικές δραστηριότητες, και αυτές οι δραστηριότητες συχνά οργανώνονται σε ιδιωτικές οικίες και με έξοδα των ανθρώπων που συμμετέχουν. Πολλά λέγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διά βίου μάθηση, και αυτό πρέπει όντως να ισχύει. Ας αναλογιστούμε, όμως, τις γυναίκες σε αυτά τα προγράμματα. Κατά τη γνώμη μου, είναι πλέον καιρός να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα για τις γυναίκες το οποίο να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η ισχυρή και αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των γυναικών. Η συμμετοχή των γυναικών είναι αναγκαία για τη θετική ανάπτυξη. Οι γυναίκες που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο, όπως οι γυναίκες σε άλλα περιβάλλοντα, ζουν σε μια άνιση κοινωνία. Επομένως, το έργο για την επίτευξη ισότητας είναι εξίσου σημαντικό για όλες τις γυναίκες σε όλα τα διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις ζωής.

Σε αυτήν την έκθεση θέλω να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή των συναδέλφων στη σημασία της υποστήριξης των τροπολογιών της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, που κατέθεσε η Ilda Figueiredo, ιδίως στην τροπολογία αριθ. 9, από την οποία είναι σαφές ότι το πρόβλημα ισότητας πρέπει επίσης να ληφθεί πλήρως υπόψη σε μια πολύ αναγκαία αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γυναικών, δεν θα πετύχουμε την επίτευξη των στόχων της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό ισχύει, όπως είπα, σε όλα τα περιβάλλοντα ζωής. Χρειαζόμαστε την ισότητα για την επιβίωση της υπαίθρου, την χρειαζόμαστε για τις γυναίκες και την χρειαζόμαστε για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την κ. Klaß για την έξοχη έκθεσή της. Ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης από τη Βουλγαρία, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν διαφορετικό αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που οπωσδήποτε θα συμβάλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στην κατάσταση των γυναικών εκεί. Αυτό είναι η παροχή μεταφορικών και κοινωνικών υποδομών, προσβάσιμων κοινωνικών υπηρεσιών στα χωριά, όπως η ανατροφή παιδιών, η παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους και άρρωστους, οι υπηρεσίες επικοινωνιών και η ίδρυση πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων. Σε σχέση με αυτό, η κατάλληλη στήριξη των αγροτικών περιοχών μέσω χρηματοδότησης από τους κοινοτικούς πόρους είναι πρωταρχικής σημασίας. Επομένως, θέλω να προτείνω καλύτερη εναρμόνιση των αστικών και αγροτικών ζητημάτων. Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών πρέπει να συντονιστεί με τις δραστηριότητες που επιτελούνται στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι μια συνολική προσέγγιση στη σύγκλιση και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων σε αυτές, αντί μιας ξεχωριστής προσέγγισης όπως αυτή που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα, θα αύξανε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ και θα συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ιδίως εκείνων των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι σαφώς δυσμενής σε σύγκριση με την κατάσταση των γυναικών στις πόλεις. Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Αν μου επιτρέπετε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα σημεία 4 έως 10 της έκθεσης, όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη να εξισωθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των γυναικών που είναι αυτοαπασχολούμενες ή εργάζονται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αυτό σημαίνει ιδίως το δικαίωμα άδειας μητρότητας μετ’ αποδοχών και σύνταξης βάσει των αποδοχών. Σε ορισμένες χώρες υφίστανται μάλιστα νομικές απαγορεύσεις για την επίσημη απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση των συντρόφων που εργάζονται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι συνέπειες αυτών των κανονισμών κατά κύριο λόγο πλήττουν τις γυναίκες και αυτοί πρέπει να αλλαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Συγχαίρω την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ την κ. Klaß για την έκθεσή της· όχι μόνο είναι χρήσιμη, αλλά η κ. Klaß εργάστηκε πολύ σκληρά και, επομένως, θέλω να την ευχαριστήσω θερμά.

Θέλω να επισημάνω ότι δεν ζουν σε παρόμοιες συνθήκες όλες οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών. Ο αγροτικός κόσμος δεν είναι ομοιογενής. Τουναντίον, συχνά οι κόσμοι τους διαφέρουν πολύ. Ωστόσο, πάνω από όλα, πρέπει να προσελκύσουμε τις γυναίκες στον αγροτικό κόσμο και να αποτρέψουμε την ολοένα και μεγαλύτερη έξοδο, διότι η θέση των γυναικών στην κοινωνία μας βελτιώνεται αργά, τουλάχιστον όμως βελτιώνεται στον αστικό κόσμο. Ωστόσο, στον αγροτικό κόσμο, όχι μόνο μεταφέρουν την εργασία εντός και εκτός οικίας, αλλά ταυτόχρονα μεριμνούν για τα εξαρτημένα άτομα και, επιπλέον, αυτές οι γυναίκες το πράττουν αυτό υπό δυσμενέστερες συνθήκες σε σύγκριση με τον αστικό κόσμο.

Επομένως, η προσέλκυση των γυναικών στον αγροτικό κόσμο πρέπει να γίνει όχι μόνο μέσω της βελτίωσης της προσωπικής τους ευημερίας, αλλά και μέσω της βελτίωσης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μιας οικονομίας που πρωτίστως είναι γεωργική, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κυρία Επίτροπε. Ωστόσο, για να είναι ισχυρή αυτή η οικονομία, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί, ενώ ταυτόχρονα, βεβαίως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τεχνική και κοινωνική κατάσταση πρέπει να αλλάξει, και μάλιστα σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (PSE). – (RO) Χαίρομαι που παίρνω τον λόγο αναφορικά με μια πραγματικότητα που αγνοείται σε μεγάλο βαθμό, την κατάσταση δηλαδή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Μολονότι το σύστημα της νομοθεσίας και των κανόνων που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, αποτρέπει κάθε είδους διακρίσεις, είναι προφανές ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της ζωής των γυναικών στις αστικές περιοχές και των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Η Ρουμανία, όπως και άλλα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με τη γενική κατάσταση που περιγράφεται στην έκθεση. Δεδομένου του ιστορικού αποβιομηχάνισης στη δεκαετία του ’90, υπήρξε ένα φαινόμενο που δεν βίωσαν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης: η μετανάστευση από τις πόλεις προς τα χωριά ως λύση οικονομικής επιβίωσης. Στην περιφέρειά μας, η φτώχεια στις αγροτικές περιοχές έπληξε και συνεχίζει να πλήττει πρωτίστως τις γυναίκες, που κατέστησαν τα πλέον ευάλωτα θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Δυστυχώς, η βιομηχανική γεωργία, που θα μπορούσε να προσελκύσει μέρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού στα χωριά, αποδιαρθρώθηκε και η ίδια. Η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης γνώρισαν ραγδαία επιδείνωση, δεδομένου ότι αυτού του είδους οι υπηρεσίες στην πράξη είναι απούσες σε πολλά χωριά των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, ιδίως οι νέες και οι μεσήλικες, θα μπορούσαν να αναπτύξουν ανεξάρτητες οικονομικές δραστηριότητες αν είχαν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, και πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε τη δυνατότητα ίδρυσης μιας τράπεζας που θα χορηγεί μικροδάνεια στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες είναι μια κοινωνική ομάδα που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη στις διακρίσεις. Λόγω του παραδοσιακού διαχωρισμού των ρόλων και των ισχνών υποδομών σε πολλούς τομείς, όπως είναι η επιμέλεια των παιδιών, λόγου χάρη, πολλές γυναίκες ουδέποτε εμφανίζονται στην επίσημη αγορά εργασίας, την ίδια όμως στιγμή δεν καταγράφονται ως άνεργες. Οι γυναίκες επιτελούν έργο που είναι συγκρίσιμο με μια επαγγελματική δραστηριότητα, δεν αναγνωρίζεται όμως ως τέτοια και δεν προστατεύεται ούτε πληρώνεται.

Τα κράτη μέλη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να βρουν μια λύση όσο το δυνατόν συντομότερα στο πρόβλημα της μεγάλης κατηγορίας γυναικών που βοηθούν στις γεωργικές δραστηριότητες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που, σε πολλά κράτη μέλη, πλήττονται από την έλλειψη νομικού καθεστώτος. Αυτό οδηγεί σε χρηματοοικονομικά και νομικά προβλήματα αυτών των γυναικών σε σχέση με το δικαίωμα άδειας μητρότητας και ασθενείας, την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση.

Χάριν της αρμονικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στις αγροτικές περιοχές μέσω μέτρων όπως η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των προσόντων τους και η παροχή εύκολης πρόσβασης σε όλες τις αγροτικές περιοχές σε τυπικές για τον 21ο αιώνα υποδομές και υπηρεσίες.

Τέλος, θέλω να συγχαρώ την κ. Klaß για την καλά τεκμηριωμένη έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Θα ήταν καλύτερα να συζητήσουμε για την κατάσταση των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές αντί για την κατάσταση των γυναικών, και πράγματι πολλά γυναικεία προβλήματα πλήττουν και τους άνδρες στις αγροτικές περιοχές, οι γυναίκες όμως έχουν ιδιαίτερα ζητήματα και το αναγνωρίζω αυτό σε τούτη την έκθεση.

Τούτου λεχθέντος, η ποιότητα ζωής για ανθρώπους που ζουν στην ύπαιθρο μπορεί να είναι καλύτερη σε πολλές περιπτώσεις, όπου έχουν επαρκείς πόρους, σε σύγκριση με την πόλη. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ήταν ανέκαθεν ότι η εργασία των γυναικών δεν αποτιμάται, δεν πληρώνεται και, συνεπώς, δεν αναγνωρίζεται. Σε ορισμένες χώρες, επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος σε σχέση με αυτό, πιστεύω όμως ότι τα κράτη μέλη διαφέρουν στον τρόπο που μεταχειρίζονται τις γυναίκες.

Θέλω να αναφερθώ στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες, και ενδεχομένως αυτό δεν έχει θιγεί ακόμα. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι, κατά την άποψή μου, οι πρωταρχικοί εμψυχωτές και παιδαγωγοί και είναι σε γενικές γραμμές αυτές που αποφασίζουν αν ένα παιδί θα ασχοληθεί με τις καλλιέργειες ή όχι, συχνά δε αποφασίζουν για το μέλλον των αγροτικών περιοχών. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, ούτως ώστε να έχουν θετική και όχι αρνητική άποψη για τη γεωργία.

Τέλος, λίγες γυναίκες κατέχουν γη και λίγες ανήκουν σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Το 2006, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος του εισοδήματος που κερδίζει το 20% του πλέον υψηλόμισθου πληθυσμού προς το εισόδημα που κερδίζει το 20% του πλέον χαμηλόμισθου πληθυσμού ήταν 4,8. Δυστυχώς, στην Πορτογαλία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, ο λόγος αυτός υπερβαίνει το 6.

Είναι προφανές ότι ο πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές έχει χαμηλότερους μισθούς σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, και αυτή η κατάσταση καθίσταται ακόμη προφανέστερη στην περίπτωση των γυναικών. Για να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα διαρθρωτικά ταμεία. Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών υγείας, των υποδομών επικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας, καθώς και των υποδομών του τομέα υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξή τους και, εμμέσως, στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Κλείνω τη δήλωσή μου λέγοντας ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να μεταμορφώσουν, μέσω των επενδύσεων, τις διαθέσιμες γαίες σε βιομηχανικά πάρκα για να παράσχουν θέσεις εργασίας. Οι αποτελεσματικές υποδομές μεταφορών θα επιτρέψουν να μετριέται η απόσταση σε χρόνο και όχι σε χιλιόμετρα, ούτως ώστε οι άνθρωποι που εργάζονται σε αστικές περιοχές να μπορούν να ζουν σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική τους ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Η σημερινή συζήτηση είναι άκρως σημαντική, δεδομένου ότι καλύπτει το θέμα της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, που συνεχίζει να είναι μάλλον ανησυχητική.

Ένα από τα καίρια θέματα παραμένει αυτό των χαμηλών επιπέδων απασχόλησης μεταξύ των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα οι γυναίκες από αγροτικές περιοχές να περιέρχονται σε κοινωνική απομόνωση συχνότερα σε σύγκριση με τις γυναίκες των πόλων.

Καταρχάς, για να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να ενθαρρυνθούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να παράσχουν σχετικές πληροφορίες για τους τρόπους έναρξης μιας επιχείρησης, καθώς και να βελτιώσουν την ικανότητα των γυναικών να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, οικοδομώντας έτσι την αυτοπεποίθησή τους.

Επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές έχουν σαφώς πιο περιορισμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε σύγκριση με τις γυναίκες των πόλεων. Αυτό σημαίνει συχνά ότι θεωρούν πιο δύσκολο να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που θέτει η αγορά, να βρουν νέες μεθόδους και μορφές γεωργικής εργασίας και εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες. Θέλω να παρωθήσω τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν ένα πλαίσιο δράσης για να ενθαρρύνουν τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών να επιδιώξουν τη γνώση και την παιδεία.

Το πρόγραμμα LEADER πρέπει να παράσχει πιο αποτελεσματική βοήθεια προκειμένου να υπερβούμε το πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μολονότι αναγνωρίζω το επίπονο έργο που η εισηγήτριά μας, η κ. Klaß, επιτέλεσε σε σχέση με αυτήν την έκθεση με τίτλο την «κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ», θα ήθελα να ρωτήσω: σε σύγκριση με τους άνδρες στις αγροτικές περιοχές ή με τις γυναίκες στις αστικές περιοχές; Ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο συζητάμε εδώ; Δεν υπάρχει ομοιογενής ομάδα του τύπου «οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ». Είμαι γυναίκα που προέρχεται από μια αγροτική περιοχή της ΕΕ, η κυρία όμως που ζει στον διπλανό από εμένα δρόμο με έξι ή επτά παιδιά και έναν σύζυγο που είναι άνεργος και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο ενοίκιο ή στο ενυπόθηκο δάνειό της ανήκει σε διαφορετική κατηγορία γυναικών σε αγροτική περιοχή. Δεν είναι ομοιογενής ομάδα, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα.

Πολλές γυναίκες αγροτικών περιοχών έχουν αστικό τρόπο ζωής· άλλες αντιμετωπίζουν μεγάλη φτώχεια και κακουχίες στη ζωή τους. Έχετε έναν αστικό τρόπο ζωής καταμεσής της υπαίθρου, αν απέξω είναι παρκαρισμένα δύο αυτοκίνητα, έχετε όλες τις ανέσεις, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και ενδεχομένως διακοπές μια φορά τον χρόνο στο εξωτερικό. Ας θέσουμε, επομένως, ένα πλαίσιο.

Το πραγματικό ζήτημα εν προκειμένω είναι η αποκατάσταση των επιλογών όλων των γυναικών: η επιλογή να παντρευτεί ή όχι· η επιλογή να τεκνοποιήσει ή όχι, να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία, να αποκτήσει περισσότερη εκπαίδευση ή όχι, να μείνει σπίτι, να πάει στον χώρο εργασίας, να ξεκινήσει επιχείρηση ή να έχει πρόσβαση σε ιδιοκτησία.

Πριν από λίγα χρόνια, όταν πήγα να αγοράσω διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, ο διευθυντής της τράπεζας στις Βρυξέλλες δεν ήθελε να υπογράψει τη χορήγηση ενυπόθηκου δανείου, εκτός και αν έφερνα τον σύζυγό μου να υπογράψει. Αυτό συνέβη μόλις πριν από λίγα χρόνια στις Βρυξέλλες. Πήρα το δάνειο και ο σύζυγός μου δεν το υπέγραψε. Επιτρέψτε μου να πω ότι έφερα σθεναρή αντίσταση! Αυτά όσον αφορά την πρόσβαση σε χρήμα, ιδιοκτησία και επιχειρήσεις – υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Doyle, σας διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε θα σας είχα απορρίψει για τη χορήγηση αυτού του ενυπόθηκου δανείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Η επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας περιλαμβάνει αειφόρο οικονομική ανάπτυξη τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι γυναίκες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών.

Εξαίρω την εκπόνηση αυτής της έκθεσης που, πέραν του ότι αναλύει την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, προτείνει επίσης συγκεκριμένες συστάσεις προκειμένου να βελτιώσει την κατάστασή τους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της επίτευξης των στόχων της Λισαβόνας. Από την πληθώρα των κινήτρων και των συνθηκών που παρατηρούνται για τον σκοπό αυτό, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία ενός μείζονος παράγοντα, ήτοι της εκπαίδευσης.

Τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα μας δείχνουν ότι μικρός αριθμός γυναικών αγροτικών περιοχών έχουν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και λόγω της αβέβαιης ποιότητας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές.

Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές πρέπει να επωφελούνται από αυξημένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, καθώς και από ευκαιρίες να συνδυάσουν τον οικογενειακό με τον επαγγελματικό βίο. Είναι καίριο στοιχείο που πρέπει να παγιωθεί παράλληλα με τον ενεργό ρόλο των γυναικών στην πολιτική και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – (SK) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κ. Klaß για την έξοχη έκθεσή της.

Προέρχομαι από ένα νέο κράτος μέλος με σχετικά ισχυρό αγροτικό πληθυσμό. Τα τελευταία 45 χρόνια παραμένει σταθερός, με μια μικρή μόνο μείωση της τάξης του 14%. Λόγω των οικονομικών πολιτικών, οι αγροτικές περιοχές είναι πιο πρόσφορες σήμερα στις αλλαγές. Υπάρχει μια πολύ γνωστή διαδικασία σε εξέλιξη, που περιλαμβάνει τις εταιρείες που μετεγκαθίστανται από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. Οι δημόσιες, όμως, πολιτικές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε αυτός ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός να μην πραγματοποιείται σε βάρος των γυναικών των αγροτικών περιοχών.

Θέλω να καλέσω την Επιτροπή Περιφερειών να μελετήσει αυτόν τον τομέα και να αρχίσει μια ευρεία διαβούλευση στις αγροτικές περιοχές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή εκεί με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Θέλω, επίσης, να καλέσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στρέψουν τα προγράμματά τους, ιδίως αυτά που αφορούν τη χορήγηση μικροδανείων, προς τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών, επίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς συζητάμε ένα θέμα που αφορά όχι μόνο το ζήτημα των ίσων ευκαιριών, αλλά και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών εν γένει, θα αναφερθώ στα μέτρα που είναι εφαρμόσιμα σε κοινοτικό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα.

Τα προγράμματα και οι πόροι του 2ου πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης έχουν, από πλευράς ποσοστών, πιο σημαντικούς πόρους σε σύγκριση με τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ίσες ευκαιρίες. Αν πετύχαμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των γυναικών σε προγράμματα όπως το LEADER, που στοχεύουν στην αγροτική ανάπτυξη, θα κερδίζαμε πολύ περισσότερα αν χρησιμοποιούσαμε μόνο τους πόρους των προγραμμάτων EQUAL, PROGRESS ή DAPHNE.

Στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη ανέρχονται σε 11%, ενώ ολόκληρος ο τομέας της αγωγής του πολίτη, που περιλαμβάνει τα προγράμματα ίσων ευκαιριών, δεν αγγίζει καν το 1%.

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την περίπτωση: να πετύχει να επικοινωνήσει, να κινητοποιήσει και να διευκολύνει τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών πόρων με τα διάφορα έργα που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ το Σώμα για την πολύ ενθαρρυντική συζήτηση με ορισμένες πραγματικά εμπνευσμένες ομιλίες – πραγματικά το απολαμβάνω. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα καθιστά σαφές και πάλι ότι η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές πραγματικά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Μολονότι αισθάνομαι ότι ορισμένοι από εσάς είναι ολίγον απαισιόδοξοι σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, θέλω να το προσεγγίσω αυτό από μια πιο θετική πλευρά. Πιστεύω ότι επιτεύχθηκαν ουκ ολίγα, ιδίως χάρη στα μέσα αγροτικής ανάπτυξης, και είμαι πεπεισμένη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Πολλοί από εσάς ανέφεραν ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πολιτική μας και η διεύρυνση του πεδίου της στην ευρύτερη αγροτική οικονομία θα ενισχύσει τον αντίκτυπό της. Προσυπογράφω πλήρως αυτήν την προσέγγιση. Δεν πρέπει να περιορίσουμε την επικέντρωση των προσπαθειών μας μόνο στον γεωργικό τομέα. Η πλαισίωση των πολιτικών μας από τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγροτικής κοινωνίας συνολικά θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι επίσης επ’ ωφελεία του γεωργικού τομέα συνολικά. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς αυτήν την πτυχή με την υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Αρκετοί από εσάς αναφέρθηκαν στη σημασία των ευρυζωνικών δικτύων στις αγροτικές περιοχές. Εν προκειμένω, πρέπει να πω ότι υπάρχει η δυνατότητα στο πλαίσιο του τρίτου άξονα –του άξονα της διαφοροποίησης– της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης να πάμε σε περιοχές που, από οικονομικής άποψης, δεν είναι οικονομικά βιώσιμες για τους επενδυτές. Αυτές είναι απομακρυσμένες περιοχές όπου τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για να διασφαλίσουν ευρυζωνική σύνδεση. Δεν μπορώ παρά να ενθαρρύνω όλα τα κράτη μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη τους όταν σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους ή τη χρήση της πολιτικής τους για την αγροτική ανάπτυξη.

Ορισμένοι από εσάς αναφέρθηκαν επίσης στο «κρυφό έργο» που επιτελείται από τις γυναίκες στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αναγνωρίζω ότι τα στατιστικά μας στοιχεία δεν αντανακλούν πάντα αυτό το γεγονός. Θα πρέπει, χρησιμοποιώντας όλα τα διαφορετικά μέσα, να επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αδράξουν τις ευκαιρίες για να κερδίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, χορηγώντας τους τα σχετικά κοινωνικά δικαιώματα. Κατ’ εμέ, η βελτίωση των δυνατοτήτων των γυναικών να αναλαμβάνουν θέσεις μερικής απασχόλησης στη γεωργία θα αποτελούσε τεράστιο βήμα προόδου για την ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων και θα συμβάλει, επίσης, στη διατήρηση της ζωής στις αγροτικές κοινότητες.

Πρέπει να πω ότι ταξιδεύω πολύ στις αγροτικές περιοχές και αναθαρρεύω πάντα πολύ όταν συναντώ γυναίκες που περνούν τα σύνορα και συμμετέχουν στο έργο διαφορετικών γεωργικών συνεταιρισμών. Γνωρίζω ότι είναι ένα μεγάλο βήμα να μπουν οι πρώτες γυναίκες σε αυτούς τους συνεταιρισμούς, ενίοτε, όμως, αυτό εξαπλώνεται και δεν είναι τόσο δύσκολο για την επόμενη, μολονότι απαιτεί κάποια αλλαγή προσέγγισης από πλευράς ανδρών ώστε να αποδεχθούν ότι οι γυναίκες μπορούν να συμβάλουν ισότιμα σε αυτόν τον τομέα.

Πιστεύω ότι μπορούν να ειπωθούν πολλά ακόμα γι’ αυτό το θέμα, που δεν πρέπει να τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω ολοψύχως όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, διότι πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε αυτήν την ειδική προσέγγιση από πλευράς γυναικών για τη διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας στη συζήτηση. Είχαμε μια πραγματικά καλή συζήτηση εδώ σε αυτόν τον γύρο ομιλιών. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ, επίσης, για τη δήλωσή σας ότι συνεχίζεται ακόμη φέτος, το 2008, η αναθεώρηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αποστείλαμε υπόμνημα γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι ήλθε η στιγμή να την αναθεωρήσουμε.

Αδυνατούμε απόψε να εγκρίνουμε την όποια ευρωπαϊκή ρύθμιση για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Κυρία Doyle, γνωρίζω ότι η κατάσταση των γυναικών δεν είναι παντού η ίδια. Θα ήταν επίσης πληκτικό και δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές πράγματι βιώνουν τις ίδιες συνθήκες και έχουν να αντιπαλέψουν με τα ίδια μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν στις πολίχνες και τις μεγαλουπόλεις. Το επισημάναμε αυτό εδώ.

Ξεκινάμε τη διαδικασία συζητήσεων και ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιφέρουν τελικά αλλαγές. Η έκθεση πρέπει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση επ’ αυτού.

Υπάρχουν καλά παραδείγματα στην Ευρώπη και, σύμφωνα με την αρχή της βέλτιστης πρακτικής, θέλουμε επίσης να επισημάνουμε αυτά τα παραδείγματα προς μίμηση. Μπορούμε επίσης να θεσπίσουμε πολλά θετικά εν προκειμένω. Θέλουμε να διευρύνουμε την οπτική γωνία. Οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές δεν είναι μόνο αγρότισσες· οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές είναι επίσης έτοιμες να προσληφθούν και πρέπει να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία.

Τελικά, όταν επηρεάζεται κάποιος σε προσωπικό επίπεδο, αυτό αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία. Χρειαζόμαστε τη συμβολή των γυναικών στις οργανώσεις μας. Η κ. McGuinness μίλησε μόλις τώρα για ικανοποιημένες μητέρες, μητέρες που μπορούν επίσης να κληροδοτήσουν αίσθημα ικανοποίησης στα παιδιά τους. Θα έχουμε επίσης ικανοποιημένες γυναίκες όταν κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης, της ισότιμης συμμετοχής τους. Μέλημά μας είναι οι νέοι άνθρωποι επίσης να μείνουν και πάλι στα χωριά.

Θα ήταν συναρπαστικό, κυρία Επίτροπε, να έχουμε έναν κατάλογο με όλες τις πολυάριθμες ευκαιρίες που τελικά προσφέρονται στις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνουμε συνεχώς ότι αυτές αποκρύβονται σε πολλές περιπτώσεις υπό την κάλυψη άλλων προγραμμάτων. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε έστω για μία φορά ότι οι γυναίκες συμμετέχουν στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, ακόμη και όταν θα έπρεπε να ξεκαθαρίζει σε τοπικό επίπεδο. Ίσως θα πρέπει να το προγραμματίσουμε αυτό ως μια αρχή προκειμένου να μπορέσουμε τελικά να πούμε στους ιθύνοντες των περιφερειών: μπορούμε να επιτύχουμε βελτιώσεις για τις γυναίκες εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. (HU) Από πλευράς απασχόλησης, μια σύγκριση των αστικών και των αγροτικών περιοχών αποκαλύπτει ότι αναπτύσσεται μια διευρυνόμενη άβυσσος. Οι γυναίκες που ζουν στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα. Είναι λιγότερες οι ευκαιρίες τους για κοινωνική ένταξη, για εξασφάλιση απασχόλησης και για πρόσβαση σε θεσμούς που αφορούν τα παιδιά και σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς . Αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία, καθώς είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο φτώχειας και περιθωριοποίησης. Όπου καταφέρνουν πράγματι να εξασφαλίσουν απασχόληση, οι μισθοί τους υστερούν σημαντικά έναντι των γυναικών στις πόλεις.

Σωρευτικά κοινωνικά μειονεκτήματα προκαλούν κοινωνικές εντάσεις, καθώς το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας είναι κατεξοχήν ανεπαρκές στις πλέον μειονεκτούσες κοινότητες, ενώ οι μεγαλύτερες ελλείψεις σε υποδομές επίσης διαπιστώνονται σε αυτές. Λόγω απουσίας άλλων εναλλακτικών επιλογών, η γεωργία, με τα βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματά της και το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο, έχει ως συνέπεια τη διατήρηση μιας κατάστασης της αγροτικής απασχόλησης που είναι ευάλωτη στις εντάσεις.

Η λύση έγκειται στη συντονισμένη δράση· οι τοπικές αρχές, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν όλοι τους να αναλάβουν έναν ρόλο και μια ευθύνη σε σχέση με αυτό.

Πρέπει να δημιουργηθούν πολύπτυχα προγράμματα προσαρμογής. Πρέπει να παρασχεθούν ευκαιρίες για την προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης, της ανάπτυξης υποδομών, της έναρξης προγραμμάτων κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης προς διευκόλυνση της προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς, της στήριξης της δημιουργίας επιχειρήσεων, και της πραγματοποίησης έργων σε συνοριακές περιοχές και διασυνοριακά.

Τα προγράμματα προσαρμογής αναπόφευκτα θα διαμορφωθούν με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε αγροτικής περιοχής. Αυτό θα διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη άμβλυνση των περιφερειακών διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Christa Klaß για την έκθεσή της, που επισημαίνει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές στην αγορά εργασίας και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. Σε κάθε συζήτηση για τα μειονεκτούντα άτομα που ζουν υπό τις χειρότερες συνθήκες πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στις γυναίκες Ρομά, σημαντικό ποσοστό των οποίων ζει σε χωριά και μικρούς οικισμούς. Πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες Ρομά αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προσδόκιμο ζωής που είναι απίστευτα χαμηλό σε σύγκριση με την πλειονότητα της κοινωνίας και ένα ποσοστό ανεργίας που είναι πολλαπλάσιο του μέσου όρου. Επομένως, συμβαδίζοντας με τις συστάσεις της έκθεσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν εκείνο το είδος πολιτικών που θα βελτιώσει τις γενικές συνθήκες διαβίωσης των γυναικών που ζουν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και θα βοηθήσει τις μειονεκτούσες γυναίκες και τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό να εξασφαλίσουν εργασία ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενες μέσω της ενθάρρυνσης νέων επιχειρήσεων. Ιδίως οι γυναίκες Ρομά μπορούν να επωφεληθούν της στήριξης από τα κράτη μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιχειρηματικά μοντέλα που θα λαμβάνουν υπόψη τα κοινωνικά προβλήματα και θα αγκαλιάζουν τις φτωχές και μειονεκτούσες ομάδες στην κοινωνία. Επικροτώ το γεγονός ότι η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση στη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, διότι η συλλογή και επεξεργασία αναλυτικών στοιχείων κατά φύλο και εθνική καταγωγή είναι ζωτικής σημασίας, αφενός για την εξάλειψη της έμμεσης και πολλαπλής διακριτικής μεταχείρισης και, αφετέρου, για την αποτίμηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την εκπαίδευση, τη στέγαση, την υγεία και την απασχόληση. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η ρηξικέλευθη έκθεση της εισηγήτριας, της κ. Klaß, επιδιώκει μια νέα προσέγγιση για την εξάλειψη των προφανών ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι γυναίκες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην κοινωνικοπολιτική, οικονομική και περιβαλλοντική εξέλιξη των αγροτικών περιοχών. Οι ζωές των γυναικών στις αγροτικές περιοχές παρέχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά και σημαντικές δυσκολίες.

Αν καταστήσουμε ελκυστικότερες τις αγροτικές περιοχές, αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό της εξόδου κυρίως των νέων και καλά εκπαιδευμένων ανθρώπων. Ζητώ, λοιπόν, την προώθηση αειφόρου ολοκληρωμένης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων γενικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μόνο οι μορφωμένες γυναίκες θα μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην αναζωογόνηση των τοπικών κοινοτήτων. Θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στη διαφοροποίηση της γεωργικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια στην πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών και να διασφαλίσουμε ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις είναι διαθέσιμες στις γυναίκες των αγροτικών περιοχών. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εκμάθηση γλωσσών, καθώς και οι ευκαιρίες επανακατάρτισης πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλες τις ενδιαφερόμενες γυναίκες.

Επιπλέον, πρέπει να συνεχιστεί το επιτυχές πρόγραμμα LEADER. Έδωσε με επιτυχία τη δυνατότητα σε πολλές γυναίκες να δημιουργήσουν εταιρείες σε αγροτικές κοινότητες σε τομείς όπως ο τουρισμός, η χειροτεχνία και η παραγωγή τοπικών προϊόντων. Πιστεύω ότι εντοπίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και χρησιμοποιώντας νέα μέσα για την ανταλλαγή εμπειριών, μπορεί να υπάρξει σημαντική συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Η ΕΕ βιώνει σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες είναι απόρροια προβλημάτων που άπτονται της μετανάστευσης, της κοινωνικής ασφάλισης και της φτώχειας.

Τα προγράμματα που αναπτύσσονται σε κοινοτικό επίπεδο συνέβαλαν αποφασιστικά στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Παρά ταύτα, οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων στις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.

Ένα συγκεκριμένο και ανησυχητικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες στις αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας έχουν ημερήσιο εισόδημα κατώτερο των 5 ευρώ, και το ένα τρίτο δεν χρησιμοποιεί κανένα μέσο επικοινωνίας.

Θέλω να αναφέρω ως προτεραιότητα τρία πεδία δράσης προκειμένου να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες και να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές:

- βελτίωση της κοινωνικής θέσης μέσω της στήριξης της πρόσβασης των γυναικών σε νέες ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος και αγαθών·

- πλήρης συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενισχυμένη ικανότητα να αλλάξουν/επηρεάσουν τις αποφάσεις που τις αφορούν άμεσα·

- πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών σε βασικές υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση) και υποδομές.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν δημόσιες πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και πρέπει να ελέγχουν κάθε μορφή διακρίσεων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου