Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 11 март 2008 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 5.Внасяне на документи: вж. протоколи
 6.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 7.Годишна политическа стратегия за 2009 г. (разискване)
 8.Европейски институт за иновации и технологии (разискване)
 9.Проверка на пълномощията
 10.Време за гласуване
  10.1.Управление активите на ЕОВС и на Изследователския фонд за въглища и стомана (A6-0062/2008, Reimer Böge) (вот)
  10.2.Споразумение между ЕО и Обединените арабски емирства относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A6-0043/2008, Paolo Costa) (вот)
  10.3.Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (A6-0044/2008, Neil Parish) (вот)
  10.4.Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (A6-0045/2008, Neil Parish) (вот)
  10.5.Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (кодифицирана версия) (A6-0055/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (вот)
  10.6.Идентификация и регистрация на прасетата (кодифицирана версия) (A6-0057/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (вот)
  10.7.Търговия със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) (A6-0056/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (вот)
  10.8.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (A6-0049/2008, Paolo Costa) (вот)
  10.9.Европейски институт за иновации и технологии (A6-0041/2008, Reino Paasilinna) (вот)
  10.10.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (A6-0065/2008, Reimer Böge) (вот)
  10.11.Коригиращ бюджет № 1/2008 - Фонд „Солидарност“ (A6-0058/2008, Kyösti Virrankoski) (вот)
  10.12.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Гвинея-Бисау (A6-0053/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (вот)
  10.13.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Кот д'Ивоар (A6-0054/2008, Daniel Varela Suanzes-Carpegna) (вот)
  10.14.Устойчива европейска транспортна политика (A6-0014/2008, Gabriele Albertini) (вот)
 11.Тържествено заседание - Естония
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Дневен ред: вж. протоколи
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко (разискване)
 17.Състояние на Общата селскостопанска политика (разискване)
 18.Последващи действия след преразглеждането на процеса Lamfalussy (разискване)
 19.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 20.Положението на жените в селските райони (разискване)
 21.Устойчиво земеделие и биогаз (разискване)
 22.Eнергийни статистики (разискване)
 23.Статистически данни за продуктите за растителна защита (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (961 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1281 kb)
Правна информация - Политика за поверителност