Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 11. maaliskuuta 2008 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 7.Komission vuotuinen toimintastrategia 2009 (keskustelu)
 8.Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (keskustelu)
 9.Valtakirjojen tarkastus
 10.Äänestykset
  10.1.EHTY:n ja hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitaminen (A6-0062/2008, Reimer Böge) (äänestys)
  10.2.EY:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A6-0043/2008, Paolo Costa) (äänestys)
  10.3.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen muuttaminen) (A6-0044/2008, Neil Parish) (äänestys)
  10.4.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (A6-0045/2008, Neil Parish) (äänestys)
  10.5.Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus (kodifioitu toisinto) (A6-0055/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  10.6.Sikojen tunnistaminen ja rekisteröinti (kodifioitu toisinto) (A6-0057/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  10.7.Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (A6-0056/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  10.8.Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt (A6-0049/2008, Paolo Costa) (äänestys)
  10.9.Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A6-0041/2008, Reino Paasilinna) (äänestys)
  10.10.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto (A6-0065/2008, Reimer Böge) (äänestys)
  10.11.Lisätalousarvio nro 1/2008 (A6-0058/2008, Kyösti Virrankoski) (äänestys)
  10.12.EY:n ja Guinea-Bissaun kalastuskumppanuussopimus (A6-0053/2008, Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  10.13.EY:n ja Norsunluurannikon kalastuskumppanuussopimus (A6-0054/2008, Daniel Varela Suanzes-Carpegna) (äänestys)
  10.14.Eurooppalaisen energia- ja ympäristöpolitiikan huomioon ottava kestävä eurooppalainen liikennepolitiikka (A6-0014/2008, Gabriele Albertini) (äänestys)
 11.Juhlaistunto – Viro
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Esityslista: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen muuttaminen kansallisten maitokiintiöiden osalta (keskustelu)
 17.YMP:n ”Terveystarkastus” (keskustelu)
 18.Lamfalussyn sääntelyprosessin uudelleentarkastelun jälkeinen tilanne (keskustelu)
 19.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 20.Naisten asema EU:n maaseutualueilla (keskustelu)
 21.Kestävä maatalous ja biokaasu: EU:n lainsäädännön tarkistaminen
 22.Energiatilastot (keskustelu)
 23.Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (810 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1769 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö