Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 12. března 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A6-0046/2008

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE-DE), písemně. − Podporujeme zprávu paní Jeggleové o vnitrostátních kvótách na mléko, která stanovuje zvýšení kvót na mléko o 2 %. Ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova jsme předložili pozměňovací a doplňující návrhy požadující výraznější zvýšení kvót na mléko (o 3 %). Tyto návrhy však neprošly ve výboru a neprošly ani dnes při hlasování na plenárním zasedání. Naše skupina podpořila konsensus, který umožňuje zavést dobrovolné zvýšení kvót na mléko o 2 %. Naléhavě žádáme Radu, aby od Parlamentu přebrala iniciativu a povolila výrobcům mléka zvýšit od dubna výrobu o 2 %. Podporujeme myšlenku zavést vyrovnávací mechanismus kvót na mléko, který by umožnil zemím s nadprodukcí využít kvóty, které plně nevyužily jiné členské státy. Bylo by nespravedlivé pokutovat výrobce, kteří mohou a chtějí zvyšovat výrobu v některých členských státech, když zároveň z celkového hlediska Evropská unie nedosahuje maximálních kvót. Proto je dnešní hlasování signálem pro výrobce, že režim kvót se postupně zvolňuje v rámci přípravy na postupné odbourávání kvót, které má nastat v roce 2015.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí