Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0046/2008

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζουμε την έκθεση Jeggle σχετικά με τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα, η οποία προβλέπει μία αύξηση της τάξεως του 2% στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κατέθεσα τροπολογίες που ζητούσαν μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως του 3%, των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Αυτό δεν πέρασε στην επιτροπή, ούτε σήμερα στην Ολομέλεια. Η Ομάδα μας υποστήριξε τη συναινετική άποψη να επιτραπεί η προαιρετική αύξηση της ποσόστωσης του γάλακτος κατά 2%, και προτρέπουμε το Συμβούλιο να πάρει το προβάδισμα από το Κοινοβούλιο και να δώσει το πράσινο φως στους γαλακτοπαραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή κατά 2% από τον Απρίλιο. Στηρίζουμε την ιδέα πρόβλεψης ενός εξισορροπητικού μηχανισμού για τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, ο οποίος θα επέτρεπε στις χώρες με υπερπαραγωγή να εκμεταλλευτούν την υποχρησιμοποιημένη ποσόστωση σε άλλα κράτη μέλη. Είναι άδικο να τιμωρούνται οι παραγωγοί που μπορούν και θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη, σε μια περίοδο που η ΕΕ συνολικά δεν αξιοποιεί στο έπακρο την ποσόστωσή της. Μετά από αυτά, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένδειξη για τους παραγωγούς ότι το καθεστώς ποσοστώσεων χαλαρώνει αργά ενόψει της σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων μέχρι το 2015.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου