Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0046/2008

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness en Gay Mitchell (PPE-DE), schriftelijk. (EN) Wij ondersteunen het verslag-Jeggle over nationale melkquota dat voorziet in een toename van twee procent voor de melkquota. In de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling heb ik amendementen voorgesteld die oproepen tot een grotere verhoging van de melkquota van drie procent. Deze amendementen zijn noch door de commissie noch door de voltallige vergadering vandaag aangenomen. Onze fractie heeft de consensusmening voor het toestaan op vrijwillige basis van de verhoging van de melkquota met twee procent ondersteund. We dringen er nu bij de Raad op aan om het Parlement te volgen en groen licht te geven voor zuivelproducenten om de productie per april met twee procent toe te laten nemen. We ondersteunen het idee van een balansmechanisme voor melkquota dat het mogelijk zou maken voor landen met overproductie om ongebruikte quota van andere lidstaten te gebruiken. Het lijkt onrechtvaardig om producenten in enkele lidstaten die de productie kunnen en willen verhogen, te straffen als tegelijkertijd de EU als geheel de quota niet maximaal gebruikt. De stemming van vandaag is hoe dan ook een signaal naar productenten dat het quotumregime langzaam losser wordt in de aanloop naar de gefaseerde afschaffing van de quota in 2015.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid