Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 
 

Tekst złożony : A6-0046/2008

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness i Gay Mitchell (PPE-DE), na piśmie. − Popieramy sprawozdanie na temat krajowych kwot mlecznych, przygotowane przez panią poseł Jeggle, w którym ustanowiono 2-procentowe zwiększenie kwot mlecznych. W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiłem poprawki ustanawiające jeszcze wyższe, 3-procentowe, zwiększenie kwot mlecznych. Zapis taki nie uzyskał poparcia w tej komisji, również dzisiaj nie został przegłosowany na posiedzeniu plenarnym. Nasza grupa popierała pogląd kompromisowy, zgodnie z którym możliwe byłoby dobrowolne zwiększenie kwoty mlecznej o 2%; apelujemy do Rady, aby podążyła za przywództwem Parlamentu i umożliwiła producentom mleka zwiększenie produkcji o 2% od kwietnia. Popieramy koncepcję ustanowienia mechanizmu saldowania kwot mlecznych, który umożliwiłby krajom wytwarzającym nadwyżki wykorzystywanie wolnych kwot, jakimi dysponują inne kraje. Karanie producentów, którzy są w stanie i chcą zwiększyć produkcję w niektórych państwach członkowskich w czasie, gdy UE ogółem nie zwiększa swoich kwot, wydaje się niesprawiedliwe. W świetle powyższego, dzisiejsze głosowanie jest sygnałem dla producentów, że system kwot jest powoli rozluźniany w drodze do stopniowego wycofania kwot w roku 2015.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności