Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. marts 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er spørgsmål til Rådet (B6-0013/2008).

Vi behandler en række spørgsmål til Rådet.

Da de vedrører samme emne, behandler vi følgende spørgsmål under ét:

Spørgsmål nr. 1 af Marian Harkin (H-0077/08)

Om: Lissabontraktaten

Findes der punkter, der fortsat er uafklarede i den nuværende udgave af Lissabontraktaten, og er alle det slovenske formandskabs bekymringer vedrørende indhold, procedure og tidsramme for gennemførelsen af traktaten blevet afklaret? Hvis dette ikke er tilfældet, kan Rådet da skitsere, hvilke punkter der fortsat er uafklarede?

Spørgsmål nr. 2 af Gay Mitchell (H-0097/08)

Om: Formand for Rådet

Har Rådet gennemført indledende drøftelser af, hvem der skal være formand for Rådet, når Lissabontraktaten er blevet ratificeret?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik