Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο (B6-0013/2008).

Οι παρακάτω ερωτήσεις υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο.

Καθώς αφορούν το ίδιο θέμα, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα εξεταστούν μαζί:

Ερώτηση αριθ. 1 της κ. Harkin (H-0077/08)

Θέμα: Συνθήκη της Λισαβόνας

Μήπως υπάρχουν ακόμη ζητήματα προς διευκρίνιση στο ισχύον κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας; Έχουν καλυφθεί οι ανησυχίες της Σλοβενικής Προεδρίας σχετικά με την ουσία, τη διαδικασία και το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής της Συνθήκης; Αν όχι, μπορεί το Συμβούλιο να δηλώσει ποια είναι τα εκκρεμή ζητήματα;

Ερώτηση αριθ. 2 του κ. Mitchell (H-0097/08)

Θέμα: Πρόεδρος του Συμβουλίου

Έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις στο Συμβούλιο για το ποιος θα είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου