Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, vznášam procedurálnu námietku. Tieto otázky nie sú v žiadnom prípade rovnaké. Mohli by sme tu, prosím, brať ohľad na práva poslancov tohto Parlamentu? Spájanie otázok týmto spôsobom je hanebné. Každá ďalšia hodina otázok je horšia než tá predošlá! Medzi týmito dvoma otázkami neexistuje žiadna spojitosť. Ostro protestujem proti spôsobu zaobchádzania s poslancami tohto Parlamentu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia