Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. marts 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. -

Spørgsmål nr. 4 af Claude Moraes, overtaget af Glenis Willmott (H-0084/08)

Om: Samarbejde om hjemløshed på EU-plan

Rådet er måske bekendt med den skriftlige erklæring 0111/2007 om bekæmpelse af gadehjemløshed, som for nylig blev fremlagt i Europa-Parlamentet. Et mål med erklæringen vil være at udvikle en europæisk strategi for bekæmpelse af gadehjemløshed, og med henblik herpå indsamle og udveksle pålidelige statistiske oplysninger, der vil være nødvendige for at lette indsatsen.

Hvordan forholder Rådet sig til samarbejde om hjemløshed på europæisk plan? Mener den navnlig, at udveksling af statistikker på europæisk plan er et positivt skridt?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik