Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 4 του κ. Moraes, τον οποίο αναπληρώνει η κ. Willmott (H-0084/08)

Θέμα: Συνεργασία για το πρόβλημα των αστέγων σε επίπεδο ΕΕ

Το Συμβούλιο ενδεχομένως γνωρίζει την γραπτή δήλωση 0111/2007 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων που ζουν στο δρόμο η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα προς υπογραφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας στόχος της δήλωσης θα είναι να αναπτυχθεί μία ευρωπαϊκή προσέγγιση για την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων που ζουν στο δρόμο και για το σκοπό αυτό θα είναι αναγκαία η συγκέντρωση και γνωστοποίηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τη διευκόλυνση της δράσης.

Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το πρόβλημα των αστέγων; Ειδικότερα, θα θεωρούσε την κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως θετική κίνηση;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου