Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PT)

Claude Moraes laatima kysymys numero 4, jonka Glenis Willmott on ottanut nimiinsä (H-0084/08)

Aihe: Kodittomuutta koskeva yhteistyö EU:n tasolla

Neuvosto on ehkä tietoinen Euroopan parlamentin kirjallisesta kannanotosta 0111/2007 kodittomuuden poistamiseen. Yksi kannanoton tavoitteista on kehittää eurooppalainen lähestymistapa kodittomuuden poistamiseen, ja tätä tarkoitusta varten pyritään keräämään ja jakamaan luotettavia tilastotietoja, jotka ovat tarpeen toimien mahdollistamiseksi.

Mikä on neuvoston kanta Euroopan laajuiseen yhteistyöhön kodittomuuden alalla? Haluaisin erityisesti tietää, pitäisikö se Euroopan tasolla tapahtuvaa tilastotietojen jakamista myönteisenä siirtona?

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö