Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter.

Vraag nr. 4 van Claude Moraes, vervangen door Glenis Willmott (H-0084/08)

Betreft: Samenwerking voor daklozen op EU-niveau

Het is de Raad misschien bekend dat onlangs bij het Europees Parlement schriftelijke verklaring 0111/2007 “over het uit de wereld helpen van dakloosheid” is ingediend. Eén van de doelstellingen van de verklaring is om een Europese benadering te ontwikkelen die een einde aan dakloosheid maakt en met dat doel betrouwbare statistische gegevens te verzamelen en uit te wisselen, die nodig zijn om te kunnen ingrijpen.

Wat is het standpunt van de Raad met betrekking tot een Europese samenwerking tegen dakloosheid? Beschouwt hij meer in het bijzonder uitwisseling van statistieken op Europees vlak als een positieve stap?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid