Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 12 marca 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Tura pytań (Rada)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący.

Pytanie nr 5 skierowane przez: Claude Moraes, przejęte przez: Glenis Willmott (H-0084/08)

Dotyczy: współpracy w zakresie bezdomności na szczeblu europejskim

Rada zapewne wie o przyjęciu przez Parlament Europejski pisemnej deklaracji nr 0111/2007, dotyczącej walki z bezdomnością uliczną. Jednym z celów deklaracji jest opracowanie europejskiego sposobu likwidacji bezdomności. W tym celu postanowiono zebrać i udostępnić dane statystyczne, co ułatwi podjęcie działań.

Jakie jest stanowisko Rady odnośnie ogólnoeuropejskiej współpracy na rzecz walki z bezdomnością? W szczególności zaś, czy uznaje możliwość wymiany informacji na szczeblu europejskim za korzystne posunięcie?

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności