Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . −

Otázka č. 4, ktorú predložil Claude Moraes, a ktorú prevzala Glenis Willmott (H-0084/08).

Predmet: Spolupráca na úrovni EÚ v oblasti bezdomovectva.

Rada je možno oboznámená s písomným vyhlásením 0111/2007 o riešení problému pouličného bezdomovectva, ktoré nedávno vydal Európsky parlament. Jedným z cieľom tohto vyhlásenia je vytvoriť európsky prístup zameraný na vyriešenie problému pouličného bezdomovectva a pre tento účel zhromažďovať a zdieľať spoľahlivé štatistické údaje, ktoré budú potrebné na podniknutie konkrétnych opatrení.

Aké je stanovisko Rady v súvislosti s celoeurópskou spoluprácou v oblasti bezdomovectva? Konkrétne by ma zaujímalo, či považuje zdieľanie štatistických údajov na európskej úrovni na pozitívny krok.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia