Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . −

Otázka č. 5, ktorú predkladá Manuel Medina Ortega (H-0087/08)

Predmet: Boj proti medzinárodnému zločinu a Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

Bude nás Rada informovať o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vytvorením spoločnej azylovej politiky EÚ a oznámi nám svoje okamžité návrhy?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia