Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till rådet)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

Fråga nr 5 från Manuel Medina Ortega (H-0087/08)

Angående: Kampen mot internationell brottslighet och EG-domstolen

Kan rådet informera om de framsteg som gjorts och om något förslag lagts fram för att utforma en gemensam asylpolitik för Europeiska unionen?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy