Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Dames en heren, laten wij verdergaan. De volgende vragen zullen niet worden behandeld omdat ze niet ontvankelijk worden geacht:

- de eerste omdat hij gelijk is aan een vraag die in februari is gesteld;

- nr. 7 en 8 omdat ze onderwerpen betreffen met betrekking tot de politieke situatie in Tsjaad, waarover we voor dit Vragenuur een debat hebben gevoerd.

Vraag nr. 9 van Jim Higgins (H-0093/08)

Betreft: Vervoer van vloeistoffen

Kan de Raad meedelen hoe ver het staat met de lopende onderhandelingen van de EU met Canada en de VS over het vervoer van vloeistoffen via luchthavens, en gaat de Raad ervan uit dat de nog bestaande problemen binnen afzienbare tijd kunnen worden opgelost?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid