Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. marts 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mine damer og herrer! Vi har ikke så meget tid, faktisk kun seks minutter, eftersom Rådet har meddelt mig, at det bliver nødt til at gå kl. 19.30. Vi har dog tid nok til at besvare de næste to spørgsmål.

- Da de vedrører samme emne, behandler vi følgende spørgsmål under ét:

Spørgsmål nr. 10 af Mairead McGuinness (H-0095/08)

Om: EU-perspektiver for det vestlige Balkan

Det vestlige Balkans skæbne vil uundgåeligt være af særlig interesse for den nuværende formand for Rådet - vil formandskabet for Rådet på baggrund af den seneste udvikling i Kosovos status påtage sig en aktiv rolle i forsøget på at integrere landene på det vestlige Balkan yderligere i EU's strukturer?

Spørgsmål nr. 11 af Silvia-Adriana Ţicău (H-0106/08)

Om: Udvikling af forbindelserne mellem EU og landene på det vestlige Balkan

Det slovenske formandskab har erklæret, at udviklingen af forbindelserne mellem EU og landene på det vestlige Balkan er et af formandskabets prioriterede områder. Hvilke overordnede retningslinjer agter Rådet at udstikke med henblik på den fremtidige udvikling af aftalerne mellem EU og de omhandlede lande?

Spørgsmål nr. 12 af Dimitrios Papadimoulis (H-0119/08)

Om: Den Europæiske Unions rolle i Kosovo

Kosovos premierminister erklærede for nylig, at uafhængighedserklæringen kun var et spørgsmål om dage. Den russiske udenrigsminister forbandt i nogle erklæringer Den Europæiske Unions mission til Kosovo med en resolution fra FN's Sikkerhedsråd om det internationale samfunds tilstedeværelse i Kosovo.

Hvad er Den Europæiske Unions missions opgave i Kosovo, og hvad er tidsplanen? Forventer Rådet en ny resolution fra FN's Sikkerhedsråd med henblik på eventuelle ændringer, hvad angår det internationale samfunds tilstedeværelse i Kosovo?

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik