Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 maart 2008 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Raad)
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Dames en heren, we hebben niet veel tijd meer, nog maar zes minuten, want de Raad heeft mij medegedeeld om 19.30 uur te moeten vertrekken. We hebben echter nog genoeg tijd om de volgende twee vragen te beantwoorden.

De Voorzitter. − Aangezien zij over een soortgelijk onderwerp gaan, worden de volgende vragen tezamen behandeld:

Vraag nr. 10 van Mairead McGuinness (H-0095/08)

Betreft: Perspectief EU van de westelijke Balkan

Het lot van de westelijke Balkan is onvermijdelijk van bijzonder belang voor het huidige Voorzitterschap van de Raad. Zal het Voorzitterschap van de Raad, gezien de recente ontwikkelingen rond de status van Kosovo, een actieve rol spelen bij de pogingen om de westelijke Balkanlanden nog meer in de EU-structuur op te nemen?

Vraag nr. 11 van Silvia-Adriana Ţicău (H-0106/08)

Betreft: Uitbouw van de betrekkingen van de Europese Unie met de westelijke Balkanlanden

Het Sloveense voorzitterschap heeft aangegeven dat de uitbouw van de betrekkingen van de Europese Unie met de westelijke Balkanlanden een van zijn prioriteiten is. Wat zijn de voornaamste beleidskeuzen die de Raad voor de komende overeenkomsten van de Europese Unie met de landen in kwestie denkt te treffen?

Vraag nr. 12 van Dimitrios Papadimoulis (H-0119/08)

Betreft: Rol van de EU-missie in Kosovo

De premier van Kosovo heeft onlangs verklaard dat de onafhankelijkheid van Kosovo nog slechts een kwestie van dagen is. De Russische minister van Buitenlandse zaken heeft de EU-missie in Kosovo gekoppeld aan een nieuwe resolutie van de VN- Veiligheidsraad over de aanwezigheid van de internationale gemeenschap in Kosovo.

Wat is het mandaat en het tijdschema van de EU-missie in Kosovo? Rekent de Raad op een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad om veranderingen aan te brengen in de aanwezigheid van de internationale gemeenschap in Kosovo?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid