Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (otázky pre Radu)
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . − Dámy a páni, už nemáme veľa času, v skutočnosti nám zostáva už len šesť minúť, pretože Rada ma informovala, že bude musieť o 19.30 hod. odísť. Máme však dosť času na zodpovedanie ďalších dvoch otázok.

Predsedajúci. – Keďže sa nasledujúce otázky týkajú jednej oblasti, položíme ich súčasne:

Otázka č. 10, ktorú predkladá Mairead McGuinness (H-0095/08)

Predmet: Perspektíva EÚ pre západný Balkán.

Súčasné predsedníctvo Rady má určite osobitný záujem na osude západného Balkánu. Podnikne predsedníctvo Rady, vzhľadom na nedávny vývoj v súvislosti s otázku štatútu Kosova, nejaké aktívne kroky zamerané na väčšiu integráciu krajín západného Balkánu do štruktúr Európskej únie?

Otázka č. 11, ktorú predkladá Silvia-Adriana Ţicău (H-0106/08)

Predmet: Vývoj vzťahov medzi EÚ a krajinami západného Balkánu

Slovinské predsedníctvo naznačilo, že jednou z jeho priorít je rozvoj vzťahov medzi EÚ a krajinami západného Balkánu. Mohla by nám Rada priblížiť hlavné ciele v oblasti rozvoja budúcich dohôd medzi Európskou úniu a západným Balkánom?

Otázka č. 12, ktorú predkladá Dimitrios Papadimoulis (H-0119/08)

Predmet: Úloha EÚ v Kosove

Ministerský predseda Kosova nedávno vyhlásil, že vyhlásenie nezávislosti je už len otázkou niekoľkých dní. Minister zahraničných vecí Ruska naznačil spojitosť medzi misiou EÚ do Kosova a novou rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN o prítomnosti medzinárodného spoločenstva v Kosove.

Aký je mandát a harmonogram misie Európskej únie v Kosove? Očakáva Rada, že nová rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN prinesie nejaké zmeny v súvislosti s prítomnosťou medzinárodného spoločenstva v Kosove?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia