Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2007/0002(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A6-0487/2007

Dibattiti :

PV 11/03/2008 - 22
CRE 11/03/2008 - 22

Votazzjonijiet :

PV 12/03/2008 - 5.2
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0090

Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 12 ta' Marzu 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

6. Spjegazzjonijiet tal-vot
Minuti
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Warunki nie sprzyjały przemawianiu.

Chciałem odnieść się do głosowania w sprawie podwyższenia kwot mlecznych o 2% już od przyszłego miesiąca. Uważam, że ta decyzja Parlamentu będzie służyła rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza w tych krajach, które do tej pory niestety miały te kwoty zaniżane, także w moim kraju.

Przy okazji chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym w czasie głosowania nad Europejskim Instytutem Technologicznym, chciałem głosować za przyjęciem tego sprawozdania, a nie tak, jak omyłkowo uczyniłem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Poprawki zawarte w projekcie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie WE 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych wydają się całkowicie uzasadnione. W szczególności na uznanie zasługuje inicjatywa podniesienia dotychczasowych limitów kwot mlecznych o 2%.

Polska, którą reprezentuję na forum, jest 4-tym co do wielkości producentem mleka WE, rocznie wytwarzając 12 mld litrów tego produktu. W powyższym kontekście wspomniana poprawka jest szczególnie ważna dla rolników i przetwórców produktów mlecznych z mojego kraju.

Chciałbym również zaznaczyć, że zgadzam się z poglądem wyrażonym w treści poprawki 13, iż produkcja mleka jest szczególnie ważna dla regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze rolniczej, uniemożliwiającej uprawę roślin lub hodowlę zwierząt na większą skalę.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Pieno poreikis Europoje ir pasaulinėse rinkose vis didėja. Pieno kvotos kuria tam tikrą pieno deficitą. Tai apriboja konkurencijos galimybes ir savo ruožtu kelia kainas.

Mano šalyje, Lietuvoje, vien pieno supirkimo kainos per 2007 metus išaugo 40 proc. Todėl būtina didinti nacionalines pieno kvotas, kadangi didesnė pieno pasiūla sumažintų pieno kainas ES vidaus rinkoje ir kartu leistų eksportuoti daugiau pieno į trečiąsias šalis. 2006–2007 kvotų metais devynios ES valstybės pasiekė nacionalinių pieno kvotų limitus. Tad, siekiant didinti pieno pasiūlą ES, būtina, kad šios ir kitos ES valstybės turėtų teisę gaminti daugiau pieno.

Lietuvoje nacionalinės 2006–2007 metų pieno kvotos jau beveik pilnai išnaudotos. Pieno gamyba nuolat auga. Pritariu Komisijos pasiūlymui 2 proc. padidinti nacionalines pieno kvotas nuo 2008 m. balandžio 1 d. Tačiau, žvelgiant į ateitį, taip pat norėčiau paraginti Komisiją apsvarstyti nacionalinių pieno kvotų didinimą 5 proc. bei laipsnišką virškvotinio pieno mokesčio mažinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich habe wie die Fraktion der Grünen gegen den Bericht über nationale Quoten für Milch gestimmt. Ich lehne die Quotenerhöhung um 2 % ab, weil solche Maßnahmen dazu führen, dass die Milchpreise verderben und die Existenz bäuerlicher Betriebe bedroht ist.

Ich spreche mich für eine Mengensteuerung bei der Milchproduktion nach 2015 aus, da ohne sie die Haltung von Kühen in Berggebieten und benachteiligten Regionen, wo Milchviehhaltung zur Landschaftspflege beiträgt, gefährdet ist. Eine Liberalisierung würde die Konzentration der Milchproduktion auf wenige Regionen und intensive Betriebe fördern. Verlierer sind die kleinen Erzeuger, die durch die niedrigen Preise nicht mehr kostendeckend produzieren können.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte zum Bericht Jeggle eine Stimmerklärung abgegen. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, weil ich wie meine bayerischen CSU-Kolleginnen und -Kollegen dagegen bin, dass die Milchquote erhöht wird. Wir haben bereits jetzt die Situation, dass die Milchpreise stark nach unten fahren.

Wir haben bei bestimmten Produkten zum Teil Preissenkungen von über 30 %, und unsere Milchbauern haben jahrelang zu geringe Erlöse gehabt und jetzt ein halbes Jahr einigermaßen anständige Milchpreise erzielt. Wenn die Quote erhöht wird, bedeutet das, dass die Milchpreise unter Druck geraten und unsere Milchbauern wieder damit rechnen müssen, dass sie für ihre Arbeit unterbezahlt werden.

Wir haben in Bayern 48 000 Betriebe, in denen 90 000 Menschen in der Milchviehhaltung arbeiten, und weitere 50 000 Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich, was zusammen 140 000 Arbeitsplätze ergibt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass in diesem wichtigen Sektor eine Quotenausweitung erfolgt, weil dies zum Nachteil der betroffenen Bauern ist. Ich wäre einverstanden gewesen, wenn in den Beitrittsländern ausgeweitet worden wäre, weil dort in der Tat zu wenig Menge vorhanden ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, as I walked into the Chamber today, I heard the President of the Commission talk about the need to improve the EU’s competitiveness. Yet here we are talking about milk quotas, a phrase that makes the European Union sound like the ‘EUSSR’.

It has been argued that keeping quotas makes prices high so we can keep farmers in business. But at what price? At the same time, they have led to the EU’s share of the world dairy market falling. Why? Because quotas actually stop efficient farmers from expanding while elsewhere quotas remain unused.

Quotas may guarantee production but at too high a cost for consumers, too high a cost for efficient farmers and too high a cost for EU economies. It is time to scrap the quotas and trust the free market.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Jestem za tym sprawozdaniem, w którym proponuje się wzrost kwot tylko o 2% w roku 2008-2009, bo taka była potrzeba dla osiągnięcia kompromisu. Ja wnioskowałem o 4% wzrost, bo uważam, że dzięki takiej podwyżce można by było sprawdzić, jak zachować rynek, a to z kolei pozwoliłoby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podjęlibyśmy decyzje o ewentualnym odejściu lub pozostaniu przy systemie kwot na poziomie obecnym czy na poziomie zmienionym, mówię o zmianie kwot po 31 marca 2015 roku.

Większy wzrost kwot jest konieczny, szczególnie w moim kraju, w Polsce, gdzie kwoty produkcyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca są dużo niższe niż w starych krajach członkowskich. Także w Polsce mamy bardzo niskie spożycie przetworów mlecznych. Zwiększające się spożycie powinniśmy pokryć własną produkcją, bo mamy dobre warunki dla tej produkcji, a rolnicy otrzymali niskie limity produkcyjne. Te informacje przemawiają za koniecznością wzrostu kwot mlecznych w przyszłości.

 
  
  

- Rapport: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich habe ganz überzeugt für den Bericht Goepel gestimmt. Die Arbeit des Berichterstatters war sehr umfangreich und sehr positiv. Wir haben natürlich nicht alles unterbringen können, was wir uns gewünscht haben, aber vor allem in den Berggebieten sind die Voraussetzungen geschaffen, damit die entsprechenden Ausnahmeregelungen eingebaut werden können. Diese Situation ist mit anderen nicht vergleichbar und bedarf aus diesem Grund auch eines besonderen Schutzes, einer besonderen Berücksichtigung und einer besonderen Unterstützung.

Darf ich mich bei der Gelegenheit auch noch kurz auf den Bericht Albertini von gestern beziehen? Zum Änderungsantrag 5 scheint in der Stimmliste auf, dass ich dagegen gestimmt habe. Eigentlich ist meine Intention gewesen, dafür zu stimmen, weil ich diese Thematik schon seit mehreren Wahlperioden positiv betreue, was die Alpenkonvention und den Abschluss des Verkehrsprotokolls durch die Kommission betrifft.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – Podpořil jsem zprávu pana kolegy Goepela ke společné zemědělské politice, protože ji považuji za mnohem zdařilejší materiál než stávající návrh Komise.

Oceňuji výrazně realističtější a spravedlivější nastavení míry degresivity přímých plateb, jakkoli jsem v principu proti vytváření umělého kritéria velikosti podniků při škrtání přímých plateb, neboť takový postup by postihl zejména velké farmy v nových členských státech.

Není spravedlivé, aby velkým podnikům byly přímé platby kráceny ve větší míře než ostatním. Je mylná představa, že tyto velké farmy jsou v rukou jednoho vlastníka, který je příjemcem štědrých dotací. Jejich vlastnická struktura naopak bývá diverzifikovaná, většinou se jedná o družstva skládající se z velkého počtu členů, drobných vlastníků půdy. A právě tito jsou konečnými příjemci přímých plateb a byli by nejvíce postiženi.

Chtěl bych rovněž varovat před tolik diskutovanou modulací, tedy převáděním prostředků z pilíře přímých plateb do pilíře rozvoje venkova. Finanční prostředky tak sice zůstanou v národní obálce, ale výsledkem bude to, že farmy bude diskriminovat přímo členská země.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Rola, Unii Europejskiej jest tworzenie prawa i kreowanie takich rozwiązań, które zapewnią po pierwsze, stabilizację i rozwój dla gospodarstw rolnych, po drugie, odpowiedni poziom dochodów dla rolników, porównywalny do innych zawodów, po trzecie, bezpieczeństwo żywnościowe dla społeczeństwa, po czwarte, powszechną dostępność tej żywności dla osób słabiej zarabiających.

W mojej ocenie raport pana Goepela idzie właśnie w takim kierunku. Musimy jednak brać pod uwagę, że rolnicy zajmują się specyficzną działalnością – produkcją pod gołym niebem, uzależnioną od warunków klimatycznych, która nie da się zwiększyć z dnia na dzień np. poprzez wprowadzenie pracy na drugiej zmianie. Produkty rolne są istotną częścią wymiany handlowej, stąd warunki, zasady wymiany na globalnym rynku mają istotny wpływ na rolnictwo europejskie (myślę tu o negocjacjach z WTO).

Rolnictwo to nie tylko produkcja, ale także utrzymanie krajobrazu, wpływ na stan środowiska. To wszystko dyktuje złożoność zagadnień i potrzebę wprowadzenia odpowiednich instrumentów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, I would like to give an explanation of vote because I have always been consistently against the common agricultural policy. The first political speech I ever gave was along those lines. But even I have to admit that, over the process of this last time period for the CAP, there have been some minor improvements.

I am concerned about many of the aspects of this report – the rejection of the reduction in the total budget for the first pillar for the period until 2013, and in a recent meeting with farmers in the village of Pitsford in my constituency, even the smallest of farmers understands the global problems that the common agricultural policy that we have in Europe is creating for those poorer people out in developing countries whose products cannot compete with our subsidised ones. So I did vote in favour, but with a heavy heart.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Aus dem gleichen Grund, den ich gerade beim Jeggle-Bericht genannt habe, habe ich und haben auch die Kolleginnen und Kollegen der CSU gegen den Bericht von Lutz Goepel gestimmt. Sowohl Elisabeth Jeggle wie Lutz Goepel haben hervorragende Berichte abgeliefert, und im Goepel-Bericht könnten wir mit Sicherheit bei 98 % der Punkte zustimmen.

Aber hier auch die entscheidende Frage: Im Bericht steht, dass die Milchquote auf freiwilliger Basis um 2 % angehoben werden soll, und dem kann ich nicht zustimmen. Und wenn hier gesagt worden ist, dass die Milchprodukte zu teuer sind, dann muss ich dem heftig widersprechen. Ich habe hier eine Statistik, wonach 1970 ein deutscher Industriearbeiter 22 Minuten arbeiten musste, um 250 Gramm Butter zu kaufen, heute muss er nur noch vier Minuten dafür arbeiten. Für einen Liter Milch musste er damals neun Minuten arbeiten, heute nur noch drei. Lebensmittel sind billig, und durch die Quotenerhöhung besteht die Gefahr, dass die Milchpreise wieder sinken.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, as a follow-on from the last explanation of vote, the speaker said how much less workers have to work in order to afford things like butter, milk and other agricultural products. I know that many of my constituents welcome that, especially those on lower incomes, because it helps them if they are spending less on foodstuffs.

But we heard the President of the Commission talk about the need for a competitive Europe as I walked into the Chamber today. But how can we really achieve this when we continue to have the common agricultural policy? How are we really going to become a competitive economy if we continue to spend more than 40% of the EU’s budget on agriculture – a sector that produces less than 5% of the wealth?

How can we continue to give government-to-government aid to developing countries with one hand while with the other hand hindering farmers in developing countries through our subsidies and our import tariffs?

How can we continue to hold up negotiations at the World Trade Organisation because we will not move sufficiently, because of the common agricultural policy?

It is time to scrap subsidies; it is time to scrap tariffs; it is time to scrap the common agricultural policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Mr President, I voted for the Goepel report, not because I support the common agricultural policy but because I support its reform: in particular, its focus on upland farms. I come from a long line of sheep farmers and now represent Yorkshire and the Humber in Parliament, and I have been focusing on the problems of our hill farmers in recent months.

Only a few days ago, on 28 February, the Yorkshire Post had the headline ‘Hill farmers are urged to come up with survival ideas’. It went on: ‘many small hill and moorland farmers are crumbling under the pressures of grant changes, bureaucratic costs and low prices caused by competition from other countries. Movement restrictions imposed in response to last autumn’s foot-and-mouth scare and the arrival of the disease bluetongue are adding further pressure.’

Yesterday I had a meeting with Commissioner Fischer Boel. I pressed on her the importance of encouraging the British Government, in so far as grant aid is made available to hill farmers in England, to increase the subsidies because they are the second lowest in the European Union. That is a scandal.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, maidir leis an scrúdú sláinte ar an gComhbheartas Talmhaíochta, ba mhaith liomsa a rá go bhfuil mé i gcoinne an chlásail atá ansin maidir leis na híocaíochtaí a bhaintear d’fheirmeoirí le haghaidh scéimeanna forbairt tuaithe agus forbairt imshaoil a mhéadú ó 5% go dtí 13%. Ceapaim go bhfuil sé sin mícheart, ceapaim gur cheart é a fhágáil ag an mBallstát féin an rogha sin a dhéanamh.

Tá muid ag caint faoi tháirgeadh bia anseo. Táimid ag caint faoi slándáil bia na hEorpa. Sin é an fáth go bhfuil Comhbheartas Talmhaíochta na hEorpa fíorthábhachtach dúinn. Tá sé an-soiléir nach dtuigeann daoine ar fud an hEorpa cé chomh tábhachtach agus atá sé seo. Agus tá mé an-mhíshásta leis an méid atá á dhéanamh sna Cainteanna Trádála Domhanda chun a bheith ag bagairt ar Bheartas Bia na hEorpa agus dúirt mé é sin leis an gCoimisinéir Mandelson ag cruinniú a bhí againn inné.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Pane předsedo, já bych se rád vyjádřil ke zprávě pana Tabajdiho k udržitelnému zemědělství a bioplynu. Přestože jsem tuto zprávu nepodpořil, rád bych vyzdvihl pozitivní část této zprávy, která se věnuje separaci odpadu, zvláště v městských aglomeracích, a využití biosložky pro výrobu bioplynu. Tento systém je však velmi ekonomicky nákladný a nákladnější než pouhé skládkování nebo spalování, a proto si zaslouží pozornost.

Proto považuji za velmi důležité podporovat zvláště obce v rozšíření sběru tuhého komunálního odpadu, separace biosložky a jejich dalšího využití a vytvořit zvláštní finanční nástroje, případně jednodušší využití strukturální pomoci z fondů Evropské unie.

 
  
  

- Rapport: Christa Klaß (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich Unii Europejskiej, gdyż temat jest wyjątkowo ciekawy, bardzo ważny. Podjęcie tej problematyki pokazuje inne oblicze Unii Europejskiej. Temat jest mi bardzo bliski ze względu na moje pochodzenie, zainteresowania zawodowe, a także moją działalność poselską.

Pomimo pozytywnych zmian to kobiety dalej wykonują dużo więcej obowiązków, szczególnie w domu, w rodzinie niż mężczyźni. A na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy poprawę warunków życia, wzrost dochodów. To wpływa na poprawę codziennego życia kobiet na wsi. Wprawdzie jest to początek zmian, ale na szczęście jest.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Herr Präsident! Die Situation der Frauen im ländlichen Raum verdient unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Es geht darum, ihre Situation zu verbessern und somit das volle Entwicklungspotenzial im ländlichen Raum auszuschöpfen. Neue Kommunikationstechnologien und damit neue Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. Entsprechende Infrastrukturen, d. h. die Erschließung des ländlichen Raums durch Verkehrswege, aber ganz besonders gute Ausbildungsmöglichkeiten sind notwendig. Das alles und vieles andere mehr steuert der Entsiedlung des ländlichen Raums entgegen.

Heute lebt mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum werden 45 % der europäischen Bruttowertschöpfung erwirtschaftet und 53 % der vorhandenen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Frauen tragen gerade im ländlichen Raum mehr Verantwortung, als bisweilen angenommen, vor allem auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Engagement, das sie zeigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, it is always a pleasure to rise on a position taken by the Committee on Women’s Rights and Gender Equality in this place.

For a long time now I have wondered why this thing still exists, the Women’s Committee, in this place. We have a Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and obviously women are lesser than everyone else and therefore, bizarrely in this place, we need a separate committee.

If you look at some of the recommendations in this report – of which I know the rapporteur on my particular side has done an awful lot of work to make sense – we call on Member States ‘to provide [...] financial support for unremunerated work’. We are asking for ‘compulsory registration of assisting spouses’. Are we going to eartag people like me who live in a rural area and are married to a woman in a rural area?

There are some really good recommendations in this report, actually, that do deserve thorough scrutiny and better oxygen of publicity, but the fact they come from this committee in this place actually means they are going to be buried much quicker.

I appreciate the gavel, Mr President, but I do hope that you understand why so many of us do not take seriously the recommendations of the Women’s Committee in this House.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Mijn naam is niet Martin Schulz, mijn naam is gewoon Frank Vanhecke, en ik ben blijkbaar ook geen eersteklas parlementslid en heb bijgevolg ook niet het recht om gelijk wanneer, in gelijk welk debat, op om het even welk moment, voor om het even hoelang, mijn mening te zeggen en daarom moet ik mij nu en dan wenden tot de stemverklaringen, zoals een gewone sterveling en niet zoals uiteraard de allerheiligste der allerheiligen, de heer Schulz.

Dit gezegd zijnde ga ik nu over naar het verslag van mevrouw Klaß. Kijk, ik ontken niet dat vrouwen in plattelandsgebieden en ook elders het ongetwijfeld nu en dan moeilijk hebben en ik ben uiteraard, zoals elk weldenkend mens, vóór maatregelen om de positie van mensen uit achtergestelde gebieden te verbeteren, onder meer door onderwijs. Dat spreekt allemaal vanzelf, dat is open deuren intrappen. De enige vraag die ik mij stel: is dit een Europese bevoegdheid? Is het een taak op Europees niveau om zich daarmee te bemoeien of is dit verslag opnieuw het zoveelste staaltje van Europese bemoeizucht met ziekteverzekering, sociale verzekering, enzovoort. Ik denk dat dit tweede het geval is. Ik denk dat de subsidiariteit van dit verslag eens te meer met voeten wordt getreden. Ik denk, als we dit allemaal zien, dat Europa een soort big brother aan het worden is, waar ik eerlijk gezegd schrik van heb.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter Mme Klass pour son rapport sur la situation des femmes dans les zones rurales et, ayant été l'auteur d'un rapport adopté dans les années 90 concernant le statut des conjoints aidants, notamment dans l'agriculture, je déplore, comme Mme Klass, que la Commission européenne n'ait pas donné suite à ce rapport, rappelé d'ailleurs dans une résolution de 2003 dans laquelle nous demandions une révision de la directive de 1986 concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole.

Ces millions de travailleurs invisibles que sont les conjoints aidants dans les exploitations familiales, dans l'artisanat, le commerce, l'agriculture, sont en majorité des femmes. Nous avions préconisé, il y a plus de dix ans déjà, un statut-cadre européen pour assurer, entre autres, des droits sociaux et des droits de retraite indépendants pour ces conjoints aidants travailleurs dans les exploitations agricoles. L'inactivité de la Commission dans ce domaine, malgré les nombreuses demandes de ce Parlement européen, est inacceptable! Voilà pourquoi j'espère qu'elle prendra enfin au sérieux notre demande de présenter, avant la fin de cette année, une modification de la directive.

Monsieur le Président, j'aimerais encore intervenir pour un fait personnel, pour souligner que je ne suis pas d'accord avec ce que mon collègue anglais a dit. Moi, j'aimerais bien qu'une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ne soit pas nécessaire, mais si certains hommes – et ils sont en majorité –, avaient un peu plus de compréhension pour la situation des femmes et l'égalité de traitement et de chances, alors nous n'aurions plus besoin d'une telle commission.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sandor Tabajdi (A6-0034/2208)

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich wollte ursprünglich gegen den Bericht stimmen. Aber nachdem Herr Tabajdi eine mündliche Erklärung zu Ziffer 41 abgeben hat, habe ich am Schluss dafür gestimmt. Ich habe gegen Ziffer 18 gestimmt, wo es heißt, dass Biogas zu Wettbewerb bei Futtermitteln geführt hat. Dies kann ich nicht unterschreiben. 4 000 Biogasanlagen in Europa tragen mit Sicherheit nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung bei. Im Übrigen haben wir mit Biogas die Möglichkeit, Agrarüberschussflächen in Europa sinnvoll zu verwerten. Wenn der Kollege angesprochen hat, dass man die Gemeinsame Agrarpolitik abschaffen sollte, dann ist Biogas eine Möglichkeit, dass wir gerade auch den Entwicklungsländern entgegenkommen. Im Übrigen nimmt Europa 80 % der Agrarausfuhren von Afrika ab und 45 % von Mittel- und Südamerika. Wir sind also nicht die Verursacher, dass diese Länder nicht exportieren können, das sind ganz andere Staaten.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport: Claude Turmes (A6-0487/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Europeia apresentou, no seu pacote de Janeiro de 2007 referente à energia, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da energia. Mas o Parlamento Europeu considerou que a proposta tinha um número significativo de lacunas, as quais procurou colmatar com um conjunto de emendas.

Embora tenhamos alguns reparos a certas emendas, concordamos que, no seu estado actual, as estatísticas produzidas pelas grandes organizações internacionais, como o Eurostat, são estruturadas em função de instrumentos contabilísticos concebidos num período inteiramente dominado pelos combustíveis fósseis e que visam acompanhar o funcionamento do sector energético unicamente do ponto de vista da oferta.

Ora a evolução verificada nos últimos trinta anos conduziu progressivamente a um crescente desfasamento entre o objectivo inicial destes instrumentos e a sua capacidade de representar as realidades energéticas.

Assim, aumenta de ano para ano o risco de a distorção no conhecimento e na avaliação das realidades energéticas conduzir a decisões infundadas. Registe-se que a proposta da Comissão resulta de trabalhos efectuados em 2003, 2004 e princípio de 2005, ignorando, em grande medida, os próprios documentos sobre as questões energéticas publicados pela mesma Comissão em Março de 2006 (Livro Verde sobre a Energia) e em Janeiro de 2007 (pacote energia).

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui rend obligatoire la participation des États membres à la collecte des données nécessaires pour réaliser des statistiques efficaces de l'énergie. C'est une condition indispensable pour permettre à l'UE d'être à la hauteur de l'ambition affichée: construire une politique énergétique européenne cohérente et parler d'une seule voix sur la scène internationale.

La commission devra veiller à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles.

L'UE s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020, et à parvenir à une proportion de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE d'ici 2020, l'objectif étant fixé à 10 % pour les biocarburants.

Le système de statiques de l'énergie doit s'adapter à ces engagements et prendre en compte l'importance croissante prise par l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'effet de serre, le développement du nucléaire et l'émergence des biocarburants.

Une plus grande attention devra également être accordée à la sécurité de l'approvisionnement des principaux carburants. Des données plus actuelles et plus précises au niveau de l'UE seront nécessaires pour anticiper et coordonner les solutions apportées par l'UE aux éventuelles crises d'approvisionnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Insamling av oberoende och korrekt statistik hjälper såväl konsumenter som näringsidkare och den offentliga sektorn att fatta olika typer av beslut.

Jag stöder rådets förordning om energistatistik men underkänner helt den motivering som utskottet för industrifrågor, forskning och energi har bidragit med. Jag anser inte att den stora fördelen med insamlingen av nödvändiga uppgifter är att hjälpa EU:s institutioner utarbeta en sammanhängande europeisk energipolitik och inte heller att EU ska tala med en röst på den internationella arenan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The goal of Mr Turmes’s ‘Energy statistics’ report is to outline a common Europe-wide framework that facilitates the availability of complete, accurate and up to date information on energy. With citizens and policy makers becoming more aware of the importance and complexity of the energy situation, we require such measures. I voted in favour of this report.

 
  
  

- Rapport: Bart Staes (A6-0004/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon collègue Belge Bart Staes relatif aux statistiques pertinentes sur les pesticides.

Je salue l’action de la commission européenne qui, dès le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement de 2002, a reconnu que l’utilisation des pesticides avait un impact significatif sur la santé humaine et sur l’environnement. Dès lors, leur utilisation doit être abordée dans une logique de développement durable et faire l’objet de statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la production, l’importation, l’exportation, la commercialisation pour élaborer et suivre la législation communautaire dans ce domaine. Il est important de bien noter qu’il n’y a pas que les activités agricoles qui utilisent des pesticides mais également les services d’entretien des espaces verts, les services de voirie ou les entreprises de transport ferroviaire.

Enfin, je soutiens l’idée de bien préciser la terminologie « produits phytopharmaceutiques » en la remplaçant par le terme « pesticides » dans le règlement tout en précisant clairement de quoi il s’agit.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Concordo com a proposta da Comissão Europeia porque considero necessário a existência de estatísticas detalhadas, harmonizadas e actualizadas sobre o comércio e utilização de fitofármacos ao nível comunitário, de modo a monitorizar correctamente os riscos relacionados com a utilização destes produtos.

A proposta de criação de um quadro legal que estabelece regras harmonizadas para a recolha e disseminação de dados relativos à comercialização e utilização de fitofármacos é urgente, uma vez que o cálculo dos indicadores de risco necessita de dados adequados e, segundo os especialistas, os dados existentes sobre fitofármacos carecem de acessibilidade, transparência e fiabilidade.

Apesar de não concordar com alguns detalhes do relatório, como a inclusão dos biocidas, considero que este não desvirtua as ideias fundamentais da Comissão, apresentando ainda algumas propostas muito positivas como a inclusão das áreas não agrícolas no âmbito da futura legislação e a correcta protecção de dados comerciais, motivos pelos quais me levam a votar favoravelmente o relatório Staes.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport. On commence seulement à entrevoir les inquiétantes conséquences à long terme de cette omniprésence des résidus de pesticides: cancers, perturbations endocriniennes, baisse de la fertilité masculine, diminution des défenses immunitaires, troubles du comportement. L’exposition aux pesticides peut augmenter chez l'enfant le risque de faire de l’asthme.

Le suivi des risques liés à l'utilisation des pesticides implique donc de disposer d'indicateurs appropriés. Ces indicateurs doivent fournir des données disponibles, transparentes, pertinentes et fiables pour réduire les risques et les nuisances que leur utilisation entraîne pour l'environnement et la santé humaine.

Les composants actifs des biocides sont également utilisés comme produits phytopharmaceutiques et produisent presque les mêmes effets sur la santé et sur l'environnement. Par conséquent, cette catégorie doit être clairement définie et prise en compte par ces statistiques.

Pour que les chiffres soient le plus réaliste possible, les statistiques doivent porter non seulement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les activités agricoles, mais aussi dans les activités non agricoles, comme les services d'entretien des espaces verts, les services de voirie ou les entreprises de transport ferroviaire. À terme, une réduction quantitative chiffrée de l'utilisation de ces produits devra réellement être mise en place.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The need for mandatory collection of figures regarding the sale, use and distribution of plant protection products is a move that I support. It will allow for the adequate evaluation of the risk to human health and the environment that these products could carry. Biocides should form part of the proposed regulation to ensure coherence of definitions with the Pesticides Package. The regulation must further include the non-agricultural use of plant protection products. I am satisfied that the report moves to meet these requirements and voted accordingly.

 
  
  

- Rapport: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport consultatif de ma collègue Allemande Elisabeth Jeggle relatif à la hausse des quotas laitiers à partir du 1er avril 2008. Il s’agit de répondre à la demande croissante de lait au sein même de l’Union européenne et, également, sur les marchés mondiaux.

Je salue le compromis consistant à permettre aux Etats membres d’augmenter leur quota de production de 2 % au 1er avril 2008 avec des possibilités de rééquilibrage entre les pays qui les dépassent et ceux qui sous-utilisent leurs quotas pour limiter les pénalités en cas d’excédent au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness and Gay Mitchell (PPE-DE), in writing. − We support the Jeggle report on national quotas for milk, which provides for a 2% increase in the milk quota. In the Committee on Agriculture and Rural Development I put forward amendments calling for a greater increase in the milk quota of 3%. That did not get through committee and did not today get through plenary. Our group supported the consensus view of allowing for a voluntary increase in the milk quota of 2%, and we urge the Council to take the lead of Parliament and give the green light for milk producers to increase production by 2% from April. We support the idea of providing for a milk quota balancing mechanism which would allow countries with overproduction to use up underused quota in other member states. It seems unjust to penalise producers who can and wish to increase production in some Member States at a time when the EU overall is not maximising its quota. That said, today's vote is a signal to producers that the quota regime is being slowly loosened up in the run-in to the phasing out of quotas in 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora o relatório da Comissão de Agricultura se afaste da proposta da Comissão Europeia, defendendo um aumento voluntário de 2% das quotas do leite dos Estados-Membros e ignore o fim do regime das quotas, a verdade é que também não toma posição contra o desmantelamento do sistema de quotas vigente nem contra a liberalização do sector após 2015, como pretende a Comissária, mas que rejeitamos. Daí o nosso voto de abstenção.

Receamos que este aumento de 2% das quotas dos Estados-Membros, ainda que facultativo, permita que os grandes países e os seus grandes produtores aumentem a sua produção, levando à diminuição do preço no produtor, gerando uma situação de dumping, o que poderá servir de pretexto para mais facilmente justificar o seu posterior desmantelamento.

Um aumento de quota deveria estar ligado a um estudo comunitário que, partindo dos níveis de consumo actuais, por país, definisse metas de consumo mínimo desejáveis, acompanhado de políticas europeias e nacionais de apoio ao aumento da produção nos países deficitários, promovendo um aumento “regionalizado” das quotas leiteiras, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas e regiões de montanha, complementado com a criação de um “prémio” para apoiar a recolha organizada do leite aos produtores dessas regiões, garantindo-lhes um rendimento digno.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. No sector do leite a estabilidade e a previsibilidade a prazo são decisivas para os produtores e qualquer mexida no conteúdo do sistema que deveria vigorar até 2015 deve merecer a melhor atenção.

As alterações agora propostas de aumento do nível das quotas, em conjunto com a diminuição das multas previstas no relatório Goepel, configuram o início do desmantelamento do sistema muito antes de 2015.

Apesar das variações recentes no mercado do leite, tanto Portugal, como a UE produzem abaixo da sua quota, pelo que em vez do aumento destas, se poderia fazer acertos entre países, já que 18 em 27 estão abaixo das possibilidades de produção.

O aumento, voluntário ou não de 2%, representa pois um primeiro sinal para o mercado que irá beneficiar regiões com mais capacidade competitiva em desfavor de regiões mais desfavorecidas.

Apesar do relatório Jeggle melhorar a proposta da Comissão, abstive-me na votação para expressar a minha discordância com aquilo que é, na prática o início do desmantelamento do sistema de quotas leiteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The compromise reached in the Agricultural Committee on Elisabeth Jeggle's report dealing with milk quotas is satisfactory. A 2% increase in milk quotas is needed to allow Europe to respond to increased market demand. Though I would feel that this should be implemented across the EU, giving Member States the choice to implement the quota is a better compromise than other alternatives. I do not support any amendments to the contrary and have voted in line with these views.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Il y avait, disait-on, des torrents de lait, des montagnes de beurre et des frigos regorgeant de viandes. Bruxelles a alors inventé les instruments malthusiens pour brader la production. Il y a eu les QMG, la jachère, les primes d'abattage et les quotas... pour le lait. Des milliers d'éleveurs de vaches laitières ont disparu. La Nouvelle-Zélande a régné sur le marché du lait.

Puis la donne a changé. Le lait a manqué. Les prix ont flambé. Et Bruxelles découvre la sottise de sa politique d'étouffement de la production. Alors on décide d'augmenter les quotas de 2 %. Au nom, d'ailleurs, d'un "atterrissage en douceur" puisqu'en 2015, les quotas seraient supprimés et le marché livré au libéralisme intégral, avec le risque pour nos éleveurs de montagne.

On a donc détruit des éleveurs dans les années 80 et empêché des jeunes de s'installer. Faute de pouvoir "acheter" la "licence" d'installation qu'était le quota. Et maintenant, on s'achemine vers plus de désertification des zones d'agriculture de montagne si les quotas ne sont plus là pour offrir le filet de protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Dürreperioden und Futtermangel, etwa in Australien, haben zu einem Anstieg der Milchpreise geführt. Bereits jetzt wird von einigen Mitgliedstaaten die derzeit gegebene Milchquote nicht ausgeschöpft, während andere sich bis an die Grenzen oder aber auch darüber tasten. Deshalb tritt augenblicklich sowieso eine Erhöhung der Milchquote um 0,5 % in einigen Ländern in Kraft. Wenn nun zeitgleich eine weitere Anhebung der Quote um 2 % erfolgen soll, würde dies das sensible Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage massiv beeinträchtigen und dazu führen, dass die Milchpreise sinken.

Leidtragende wären vor allem Kleinbauern in ländlichen Regionen, mit ihrer Aufgabe als Kulturpfleger, die von der Milchproduktion abhängig sind und nicht die Möglichkeit haben, diese en gros zu betreiben. Die Bauern fühlen sich nicht zu Unrecht ausgebeutet, der Konsument wird bei gestiegenen Milch- und Lebensmittelpreisen zur Kasse gebeten, bei den kleinen Erzeugern kommt davon nichts an. Hier ist es höchste Zeit anzusetzen.

Die geplante Regelung mit ihren langfristigen Auswirkungen darf nicht das Resultat einer vorübergehenden Marktlage sein. Dementsprechend habe ich den Bericht Jeggle über eine zusätzliche Anhebung der Milchquoten abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η οργάνωση της αγοράς γάλακτος υπακούει στις επιταγές των μονοπωλιακών επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και προωθούν πλέον την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Η πρόταση της Επιτροπής για μια πολιτική «ομαλής προσγείωσης» και αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% κάθε χρόνο μέχρι το 2014, οπότε λήγει ο σημερινός κανονισμός, έρχεται να εντείνει τις ανισότητες κατανομής των ποσοστώσεων ανάμεσα στις χώρες μέλη και να οδηγήσει σε αργό θάνατο τις μικρομεσαίες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την απελευθέρωση της αγοράς του γαλακτοκομικού τομέα και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μία μη γραμμική αύξηση των εθνικών ποσοστώσεων, προκειμένου να δοθούν πρόσθετες αυξήσεις στα κράτη μέλη όπου οι ποσοστώσεις παραγωγής είναι παραδοσιακά ελλειμματικές, όπως π.χ. η Ελλάδα που η παραγωγή καλύπτει μόλις το 50% της εγχώριας κατανάλωσης.

Στηρίζουμε τους αγώνες των κτηνοτρόφων για τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές και σε άλλες περιοχές με ειδικές δυσκολίες, ιδίως για τις περιπτώσεις όπου η σημερινή κατάσταση οδηγεί στην εγκατάλειψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. − De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt imod betænkningen om et sundhedstjek for den fælles landbrugspolitik, idet betænkningen går imod at forbedre systemet med krydsoverensstemmelse og modsætter sig at overføre penge fra den direkte støtte til landdistriktsudvikling, som Kommissionen havde foreslået.

Det er delegationens opfattelse, at det bl.a. af miljømæssige årsager er nødvendigt at indføre en tvungen modulation på 20 % og styrke krydsoverensstemmelsessystemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar emot detta betänkande, eftersom jag anser att en kvotökning borde ha gått till producenter som producerar ekologisk mjölk. Den höjning som nu föreslås gynnar framför allt de storskaliga producenterna på bekostnad av de små.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − On behalf of the British Labour Members I wish to explain the reasons why we voted as we did on this report.

We strongly support the 2% increase in milk quotas for the year 2008/2009 proposed by the Commission, allowing European farmers to respond to increased market demands. We have farmers in the EU more than capable of responding to the increased global demands for milk and it would be unacceptable to deny them the opportunity to take advantage of the favourable market situation.

We are, however, unhappy that Parliament supports a voluntary, as opposed to compulsory, 2% increase in milk quotas. For me, the 2% increase is also a step in giving milk producers the option to produce more and thereby helping the transition to greater market orientation. This is in line with the soft landing ahead of the milk quota system in 2015, as envisaged in the CAP Health Check.

While I understand that many countries do not fulfil their current quota allocations, including the UK, I strongly believe, that in line with the abolition of milk quotas in 2015, we need to get farmers used to the idea of having the option to produce more.

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure).

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), in writing. − I was in favour of the position that the EU milk market should be opened up more rapidly than planned in an existing draft proposal and voted for an increase of the milk quota, although an increase of 5% as demanded by Poland was not presented to plenary. No majority for this proposal could be found in the EP.

Poland’s restrictive milk quota threatens to transform the country from a net exporter of dairy products to a net importer within five to seven years.

The EU allocated Poland by far the largest quota offered to any of the 10 accession countries, representative of Poland’s position as the EU-25’s fourth largest milk producer when it joined the EU in May 2004. Poland’s quota, nevertheless, is seen as small relative to the larger quotas of Europe’s top three milk producers – Germany, France and Britain.

The quotas are the legacy of bygone era when Europe’s dairies produced infamous lakes of milk and the EU had to help to keep prices from collapsing.

The raising of the milk quota can be seen as the beginning of phasing out the quotas as the EU milk quota system is due to expire in 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), na piśmie. − Wobec niedoboru mleka w krajach europejskich na użytek własny i na eksport, który prowadzi do niedożywienia dzieci z rodzin uboższych i obniża szanse eksportowe naszych krajów, głosowałam za przyjęciem poprawek 18-20 tj. bloku nr 1. Mimo że poprawki te zostały odrzucone, głosowałam za przyjęciem całości rezolucji, ponieważ podwyższenie kwot mlecznych o 2%, choć jest krokiem niewystarczającym, to jednak we właściwym kierunku. Podwyższenie kwot o 3%, a w przyszłości ich całkowite zniesienie, o co w debatach występował już nasz Parlament, byłoby rozwiązaniem korzystniejszym. Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.

 
  
  

- Rapport: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Goepel sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC per onorare il lavoro fatto in commissione per l'agricoltura dalla delegazione socialista, che ha ottenuto dei risultati accettabili su temi da sempre molto importanti per lo sviluppo dell'agricoltura nell'Unione europea.

I risultati non sono ancora i migliori possibili, ma ci aspettiamo che, grazie allo sforzo e allo spirito di compromesso dimostrato dal collega Capoulas e dagli altri colleghi della commissione AGRI, che sono andati in alcuni casi oltre i propri interessi nazionali, sarà possibile nella prossima tappa, con il pacchetto legislativo che sarà presentato a maggio ed elaborato sotto la Presidenza francese, ottenere risultati molto più ambiziosi, soprattutto per quanto riguarda una ridistribuzione più equa degli aiuti, una maggiore trasparenza, migliori politiche di sviluppo rurale, un'efficace rete di sicurezza per quanto riguarda la gestione dei rischi in caso di catastrofi naturali, il ruolo dell'agricoltura e il suo contributo nella lotta al cambiamento climatico e nel quadro dei biocombustibili.

Il risultato di oggi permette al Parlamento europeo di condurre un dibattito allargato sul futuro della PAC, che deve adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici pur continuando ad essere uno dei pilastri su cui si basa l'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Il était important que le Parlement donne son avis sur les grandes orientations à donner au futur Bilan de santé.

Le groupe PSE a remporté quelques victoires importantes, comme la critique du découplage des aides (élevage et petites cultures), les objectifs de la PAC en termes de sécurité alimentaire, préservation des écosystèmes, valorisation des territoires, l'effet redistributif du plafonnement dégressif, de la modulation, les filets de sécurité, la reconnaissance du rôle des interprofessions, la contribution de l'agriculture au changement climatique...

Toutefois, j'ai tenu à soutenir plusieurs points, à la différence du groupe PSE :

- le découplage partiel des aides directes doit être maintenu pour les primes animales, mais il faut veiller à ne pas prendre en compte seulement l'élevage intensif ou de grande échelle (§26, §32)

- les références historiques ne permettent pas de valoriser le respect par certains agriculteurs de normes environnementales élevées (§16)

- soutien du plafonnement progressif des aides directes car cela permettrait une répartition plus équitable des moyens de la PAC (§67)

- critique des études menées sur les OGM, rappel qu'il est impossible d'assurer la coexistence, soutien au principe de précaution (Am 30)

- contre l'abandon des quotas laitiers en 2015 (§76)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness and Gay Mitchell (PPE-DE), in writing. − We support the general thrust of the report on the Health Check on the CAP. However, it is important to point out that the particular situation for Ireland which has fully decoupled all direct payments from production needs to be taken into consideration. In particular, the commitments made to all farmers in the Agenda 2000 reforms that there would be a reduction in bureaucracy. So far the experience has not been entirely positive.

On the specific issue of maintaining the payments to producers, we cannot accept a move towards a flat rate payment per hectare regime. Farmers have budgeted on the current system remaining in place until 2013. In addition, moves to increase modulation and take more of the direct payments from producers are unwelcome. We would have welcomed a high increase in milk quota but in line with our view on the Jeggle report we have accepted the consensus opinion on a 2% increase for the coming marketing year.

In the long term, however, it is the threat posed by a bad deal at the WTO which looms large over EU agriculture. Such a deal must be resisted.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Lutz Goepel sobre o "exame do estado de saúde" da PAC, pois defende medidas imperativas para a evolução da agricultura, um dos maiores sectores da União Europeia.

Neste contexto, realço a disponibilização de verbas para a manutenção da produção leiteira em regiões como os Açores, defendida no presente relatório, e destaco ainda o notável empenho e o importante contributo das alterações apresentadas pelo Deputado Capoulas Santos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução é insuficiente nas críticas que faz à proposta da Comissão Europeia, embora inclua duas das muitas propostas que apresentámos. Mas a sua orientação geral é negativa, designadamente quando insiste no desligamento das ajudas à produção, exortando a Comissão a fazer com que a política de dissociação avance rapidamente. Ora, a experiência já demonstrou que a dissociação entre ajudas directas e produção agrícola tem efeitos nefastos. Daí o nosso voto contra.

Mas consideramos positivo que se rejeite a renacionalização da PAC, que se exijam medidas de reestruturação e o reforço de sectores-chave agrícolas (como, por exemplo, o sector do leite, o sector do bovino leiteiro ou da criação de ovinos) e que tenham sido aprovadas as propostas que fizemos quanto à necessidade de a Comissão Europeia ter em conta, no âmbito das negociações da Organização Mundial de Comércio, as especificidades da produção agrícola enquanto sector de produção alimentar, elemento estruturante dos equilíbrios territoriais de preservação ambiental e de salvaguarda de níveis adequados de segurança alimentar.

Igualmente valorizamos positivamente a aprovação do apelo que fazemos à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem as medidas necessárias visando impedir as actividades especulativas, o controlo do mercado de produtos alimentares e a formação de cartéis pelas indústrias alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. − Vid den hälsokontroll som nu sker av den gemensamma jordbrukspolitiken har kommissionen och Europaparlamentet haft möjlighet att ta ett ambitiöst och kraftfullt grepp om den fortsatta utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är av avgörande betydelse att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter i en marknadsorienterad riktning, som innebär att konsumentens val står i centrum för jordbrukarnas beslut om produktion, samtidigt som vi minskar den totala kostnaden för jordbrukspolitiken. Med för närvarande starkt växande global efterfrågan på jordbruksprodukter finns det mycket goda förutsättningar att skynda på avregleringen av jordbrukspolitiken.

Den moderata delegationen beklagar att varken kommissionen eller Europaparlamentet tagit tillfället i akt att göra detta, och vi har därför röstat nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I abstained on the final vote on this report. While it contains many good elements it does not go far enough. Any CAP reform must first decrease subsidy and increase the role of the market in agriculture. Second, look at promoting the wider rural economy rather than focusing on farming alone. Third, it must promote ‘good’ food rather than put quantity before quality. Only on this basis can we establish a CAP that matches the needs and requirements of the new millennium.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Exceptuando a questão das quotas leiteiras, considero a proposta da Comissão muito pertinente. O relatório Goepel melhora-a, em muitos aspectos, mas faz algumas alterações com as quais não posso concordar.

Em primeiro lugar, apoio a ideia de um plafonamento das ajudas, tal como a Comissão propõe, uma vez que, tendo em conta a pressão cada vez maior da opinião pública sobre as ajudas aos agricultores e no seguimento da implementação do RPU, que tornou mais claro e transparente o sistema, tornaram-se visíveis alguns desequilíbrios, sendo por isso necessário encontrar um sistema justo para limitar o nível das ajudas dos grandes agricultores.

Por outro lado, considero que a permanência das verbas provenientes da modulação nas respectivas regiões não ajudará à resolução das grandes divergências regionais que existem na agricultura europeia.

Finalmente, e no que às quotas leiteiras diz respeito, sou contra o aumento de 2% já em 2008 e também contra a diminuição das multas, pois considero que tais medidas vão acabar por desmantelar o sistema de quotas leiteiras antes de 2015, com consequências nefastas para as regiões mais vulneráveis e dependentes da produção leiteira e para todos os seus agricultores que investiram neste sector e vêem assim as suas expectativas defraudadas.

Por todos estes motivos, abstive-me na votação.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le bilan de santé de la PAC établi par la Commission n'est pas un bilan, c'est une nouvelle réforme inavouée. Et un pas supplémentaire vers la réorganisation économique du monde à laquelle l'Europe de Bruxelles travaille depuis des années, dans le sillage de Washington. Aux pays du Sud et aux États-Unis, l'agriculture. Au Nord: les services et l'industrie, en concurrence sauvage avec les pays émergents.

L'agriculture européenne est purement et simplement sacrifiée et va bientôt être livrée aux seules forces du marché. Marché truqué d'ailleurs, puisqu'on l'expose sans défense aux importations, en même temps qu'on lui dénie l'accès aux marchés extérieurs.

Or, l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres. Parce qu'elle sert à nourrir les hommes, elle participe de l'indépendance et de la souveraineté nationales. Parce que la qualité de l'alimentation conditionne la santé publique. Parce que cultiver la terre détermine l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la biodiversité, la gestion de l'eau, l'animation et le peuplement des zones rurales... mais reste un acte productif.

Renoncer à toute politique volontariste en matière agricole est pire qu'un crime, c'est une faute. Et il est dommage que malgré quelques bonnes choses, le rapporteur n'ait pas remis en cause cette logique.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − I Sverige har både den förra och den nuvarande regeringen i positiva ordalag beskrivit den kommande “hälsokontrollen” av EU:s långtidsbudget och den gemensamma jordbrukspolitiken de närmaste åren och hur den kommer att leda till mycket stora förändringar och reformer.

Nu ser vi hur Europaparlamentets federalistiska majoritet anser att stats- och regeringscheferna gjorde en överenskommelse från 2002 om att bibehålla jordbruksanslagen inom den första pelaren på samma nivå fram till 2013 och att den överenskommelsen ska accepteras.

Hur kan man tolka överenskommelsen från 2002 på så olika sätt? Europaparlamentets kristdemokratiska/konservativa och socialdemokratiska majoritet anser att reformer ska ske först efter 2013. Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen i Sverige har sagt till de svenska väljarna att reformer ska inledas på grundval av ”hälsokontrollen” 2008-2009 direkt i långtidsbudgeten.

Vilken sida har rätt om överenskommelsen från 2002?

Junilistan anser absolut att reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken och en minskning av dess kostnader i EU:s budget ska ske direkt efter avslutad hälsokontroll. Alla andra lösningar vore att bedra väljarna i de sex medlemsländer som 2005 inte ville expandera EU:s långtidsbudget.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui préconise notamment de prendre en compte les spécificités des régions en difficulté et des secteurs sensibles comme l'élevage et de simplifier davantage les règles pour les agriculteurs.

L’objectif est d’améliorer le fonctionnement de la Politique Agricole Commune sur la base de l’expérience acquise depuis 2003 et de l’adapter en fonction des nouveaux défis et possibilités qui se présentent en 2007 dans une Union européenne à 27 États membres.

Le rapport estime que les aides directes demeureront nécessaires après 2013, non seulement en cas de problèmes sur les marchés, mais aussi pour compenser les services rendus par les agriculteurs à la société et les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal très élevées.

Enfin, pour ce qui est de la gestion des risques, la Commission doit pouvoir entendre le message du Parlement dans ce rapport dans la perspective de la future réforme de la PAC.


Des systèmes d'assurance privés ou mixtes devraient être développés d'urgence avec le soutien de financements publics, en veillant à ce que les États membres restent sur un pied d'égalité. La Commission doit pouvoir envisager l'introduction future d'un système européen de réassurance pour les désastres climatiques ou environnementaux et les mesures de prévention des risques devraient être financées dans le cadre du 1er pilier (soutien aux marchés agricoles).

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I strongly support the notion that we need to secure appropriate funding for rural development, many people living in rural areas are not directly involved in agriculture or have a part time involvement in agriculture, in order to ensure balanced regional development we must ensure a balance of development between urban and rural. However, this must not be attained at the expense of the first pillar. The development of rural areas is a worthy objective in its own right and must not be constrained by relying on modulated funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted for the successful amendment 29, which calls on the Commission and the Member States to take measures to prevent capturing of the market in food products and the formation of cartels by food companies, and I hope that some action will be taken to prevent supermarkets from forcing food producers to accept economically unsustainable prices for their produce. I also supported amendment 30, which sought more restrictions on GMO crops, noting that it is impossible for GMO crops to coexist with conventional and/or organic crops, and calling for the withdrawal of the GMO species already introduced by some Member States. Such action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich. Um zu verhindern, dass qualitativ hochwertige Lebensmittel in Europa knapp und sehr teuer werden, müssen heute viele begreifen lernen, dass wir in der EU eine wettbewerbsfähige, nachhaltige, multifunktionale und flächendeckende Landwirtschaft erhalten müssen, die auch international wettbewerbsfähig ist.

Wir brauchen nach wie vor die GAP, und sie muss der Landwirtschaft Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Zukunftsstabilität sichern.

Worüber wir heute als Kompromiss abstimmen, ist eine anerkennenswerte Arbeit unseres Berichterstatters Lutz Goepel. Dieser Kompromiss kann aber auch mich nicht voll befriedigen, insbesondere weil die vorgeschlagene Modulation von über 10 000 Euro, auch wenn es nur 1 % sein soll, für die Bauern in meinem Land schwer zumutbar ist. Dass diese Mittel in die jeweilige Region, in der sie anfallen, zurück fließen sollen, ist kein großer Trost für den einzelnen Bauern. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden Arbeitnehmern Lohnkürzungen zumuten, zum Beispiel im Öffentlichen Dienst.

Positiv zu bewerten sind die Vorschläge betreffend Basissicherheitsnetz und Krisensicherungssystem.

Klar muss auch sein, dass Artikel 69 kein Allheilmittel ist, auch wenn eine größere Einbindung dieser Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen, zum Beispiel für Junglandwirte, Aufforstung, Frühernten vertretbar ist.

Auch wenn es für uns noch keine Mitentscheidung in der Agrarpolitik gibt, möchte ich doch heute schon die Kommission vor zuviel Starrsinn warnen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The CAP Health Check will set the tone for future reform in this area and Lutz Goepel's report on the Health Check is one that I have trouble fully supporting. The Health Check should truly look towards creating a market driven sector that is committed to rural and environmental sustainability. We need to move away from the culture of protectionism and market distorting subsidies that the current CAP facilitates. The policy should also encourage third countries, especially developing countries, to trade with us. I have reflected these concerns in the way I have voted.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χρειάζεται διαφορετικές προτεραιότητες και φυσικά περισσότερους πόρους για να επιτύχει. Η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η μείωση της παραγωγής οδηγούν σε μαρασμό της υπαίθρου και υποβάθμιση του ρόλου του πρωτογενή τομέα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Διεκδικούμε μια ουσιαστική αναδιαμόρφωση της ΚΑΠ, με μέτρα που βοηθούν τους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν, διατηρώντας τον αγροτικό πληθυσμό, τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ζητάμε κοινή πολιτική αγροτικής ασφάλισης, έναντι όλων των κίνδυνων -όχι μόνο καιρικών, αλλά και διατροφικών και κινδύνων ανισορροπίας της αγοράς. Εναντιωνόμαστε στην προτεραιότητα για εναρμόνιση των αγροτικών πολιτικών με τους στόχους και τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Επιδιώκουμε μια αγροτική πολιτική που παρέχει ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλους, γι' αυτό καταψηφίζω την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Todas as políticas têm o evidente dever de corresponder a uma necessidade e de a resolver com eficiência. Face à realidade actual dos mercados agrícolas, dos padrões de consumo, das necessidades em termos de ambiente e das tendências futuras, impõe-se repensar os pressupostos, os conceitos e as regras da Política Agrícola Comum e reformá-la em conformidade. O eixo central dessa reforma deve ter em conta algumas ideias-chave, como sejam a importância da viabilidade do mundo rural, a necessidade de evitar o desaparecimento da agricultura europeia, o rendimento dos agricultores e a necessidade de fazer entrar nesse mercado jovens empresários e modelos criativos de produção e gestão e, também, os interesses dos consumidores, que sendo todos nós, muitas vezes ninguém representa com vigor.

Apesar das desvantagens imediatas que a subida generalizada dos preços agrícolas pode representar para alguns sectores das sociedades, tanto nas economias desenvolvidas como nas outras, há um conjunto de virtudes (desde logo haver um maior consumo entre as populações dos países em desenvolvimento acelerado) e um potencial de vantagens que deve ser tido em conta nesta reforma. É esse caminho que espero que tenha acolhimento, tanto ao nível das instituições da União Europeia como dos poderes nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Det finns två saker som en EU-vän måste förklara (om så inte försvara) när man kommer hem och ska prata om sitt arbete i EU. Det ena är parlamentets flyttcirkus till Strasbourg. Det andra är jordbruksstödet. I båda fallen är den nuvarande ordningen lika omöjlig att försvara – och att förklara. Det finns inga goda skäl för oss att åka till Strasbourg. Det finns inte heller någon anledning för EU:s skattebetalare att göda det brittiska kungahuset, som i dag tillhör dem som främst gynnas av systemet samtidigt som afrikanska producenter slås ut.

Goepels betänkande gick i helt fel riktning, och därför röstade jag nej. Det gjorde jag framför allt för att jag anser att viljeriktningen är felaktig: mer direktstöd, mindre reformer, mindre marknadstillvändning. Kommissionen har kommit en bra bit på väg med att gå över till ett mer modernt system för jordbruksstöden. Det är trist att parlamentet då tycks vilja vrida klockan tillbaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − On behalf of the British Labour members I wish to explain the reasons why we voted as we did on this important report.

First and foremost we believe a thorough overhaul of the CAP is needed so that we can move away from direct payments to farmers towards a system that encourages rural sustainability. In this regard we would like to have seen full decoupling of direct payments but appreciate that many Member States have a difficulty with this.

A key point for me is that reform of the CAP should not be seen as an issue of big farms versus little farms. It should be an issue of efficient versus inefficient.

Therefore I and the British Labour delegation will be voting in favour of amendments in favour of increased funding for rural development, opening up trade with developing countries, and against amendments that seek to employ protectionist measures for EU farmers. We would like to see the Commission proposing the scrapping of degressive capping and addressing the issue of direct payments in a more radical way.

We will not vote against the report but abstain in the hope that when the legislative proposals come forward Parliament will recognise the need for radical reform.

(Abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − The need to reform the CAP has to be on-going. Unfortunately Parliament’s report is not ambitious enough.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), v písemné formě. − Pokud jde o návrh zprávy pana kolegy Lutze Goepela o kontrole stavu společné zemědělské politiky, pokládám za svou povinnost, jako jeden ze zástupců České republiky v EP, upozornit naléhavě na následující skutečnosti. Sdělení Komise k revizi společné zemědělské politiky by mělo vyústit v předložení legislativních návrhů Radě a EP nejpozději v květnu 2008. Není pochyb o tom, že Česká republika usiluje o evropské zemědělství, jež je dynamické a zaměřené na udržitelný rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, jehož prioritou je zajištění potravinové, ale i energetické bezpečnosti. Z navrhovaných opatření, která budou v rámci prověrky SZP diskutována, jsou pro ČR nejzásadnější modulace a degresivita přímých plateb.

Opatření typu degresivity, redukující přímé platby na základě velikosti zemědělských podniků, by totiž mělo selektivní dopad pouze na některé členské státy a negativně by ovlivnilo konkurenceschopnost agrárního sektoru v zemích, jako je Česká republika. Zároveň by vlivem takového opatření docházelo nutně k organizačnímu štěpení zemědělských podniků. Zejména z těchto důvodů je současný návrh modulace a degresivity pro ČR jen těžko akceptovatelný – a domnívám se, že nejen pro ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. − In het Verdrag van Lissabon blijven de 5 doelstellingen van het GLB ongewijzigd ten opzichte van het huidige Verdrag. Het Verdrag voorziet er onder meer in dat gezorgd moet worden voor redelijke prijzen. Deze doelstelling is actueler dan ooit voor de consument.

Een ander probleem is de efficiëntie van het huidige Europese landbouwbeleid. We mogen immers niet blind zijn voor de negatieve kanten van het huidige GLB: landbouwers moeten een inkomen kunnen verdienen, maar óók efficiënt kunnen werken, zodat ook jongeren blijven kiezen voor een carrière in de landbouwsector.

Ik heb al dikwijls de woorden van landbouwcommissaris Fischer Boel herhaald daar waar zij zegt dat men voor een ‘health check’ niet ziek hoeft te zijn. We moeten de vraag durven stellen of het huidige landbouwbeleid aangepast is aan de ontwikkelingen op de (wereld)markt en aan de noden van de EU27. Het debat omtrent de ‘health check’ is bovendien een kans om het landbouwbeleid bij de publieke opinie te blijven verantwoorden.

Collega's, de Europese burger verwacht voedselzekerheid, voedselveiligheid en een stuk voedselsoevereiniteit. Met dit initiatiefverslag legt het Parlement zijn gewicht in de schaal en bezorgt het de Commissie een stevige input.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Νέα επίθεση κατά των μικρομεσαίων αγροτών αποτελούν οι προτάσεις για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της ΚΑΠ του 2003, τα βιώνει η μικρομεσαία αγροτιά με την αύξηση της ανεργίας από το ξεκλήρισμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών.

Στην Ελλάδα, η καπνοκαλλιέργεια μειώθηκε κατά 70%, έκλεισαν δύο από τα πέντε εργοστάσια ζάχαρης, το αγροτικό εισόδημα συρρικνώθηκε, αμπελώνες θα ξεπατωθούν.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής αποσυνδέουν τις ενισχύσεις από την παραγωγή, μεταφέρουν πόρους των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες στον δεύτερο πυλώνα, όπου δραστηριοποιούνται κύρια επιχειρηματίες, καταργούν πλήρως την παρέμβαση, μειώνουν τα αγροτικά κονδύλια από το 2009, επιταχύνοντας το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μεγαλύτερη στήριξη των μεγαλοκτηματιών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε με γρηγορότερους ρυθμούς να συγκεντρώσουν γη , παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε λίγα χέρια, οξύνοντας τις βασικές ανισότητες και αδικίες της ΚΑΠ (20% των εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν 80% των επιδοτήσεων). Οι αναφορές για γεωργία που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος είναι υποκριτικές, γιατί το ξερίζωμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών αυξάνει την ερήμωση των περιοχών, ενώ η χρήση φυτειών για βιοκαύσιμα θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Καταψηφίζουμε τις προτάσεις της ΕΕ για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

 
  
  

- Rapport: Christa Klaß (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Christa de Klaß sobre a situação das mulheres nas zonas rurais da União Europeia, porque considero que as políticas de desenvolvimento rural devem ter em conta a dimensão de género, contribuindo assim para o cumprimento dos objectivos da Estratégia de Lisboa em matéria de crescimento, educação, emprego e coesão social.

Considero que as mulheres têm um papel preponderante na promoção do crescimento local e social, pelo que as propostas de melhoria das condições de vida das mulheres nas zonas rurais, como, por exemplo, a criação de infra-estruturas de educação e formação a todos os níveis; promoção da igualdade de acesso ao mercado de trabalho; incentivos ao empreendorismo feminino; desenvolvimento de serviços sociais e de saúde de qualidade são essenciais para o desenvolvimento rural sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos positivo que tenham sido aprovadas várias emendas que melhoraram o relatório final, incluindo uma proposta que apresentámos sublinhando a necessidade de valorizar ao máximo o trabalho das mulheres, incluindo o das mulheres imigrantes que não pertencem ao núcleo familiar da exploração, mas são trabalhadoras nos campos agrícolas e são particularmente afectadas pela discriminação no mundo agrícola. Por isso, votámos favoravelmente o relatório.

No entanto, lamentamos que não tenham sido aprovadas outras propostas que apresentámos sobre a situação das mulheres nas zonas rurais, a qual é muito influenciada pela situação da agricultura, sofrendo as consequências das medidas injustas na área da PAC - Política Agrícola Comum, o que tem provocado um crescente abandono das pequenas e médias explorações agrícolas e da agricultura familiar.

Continuamos, pois, a insistir na necessidade de uma profunda revisão da PAC, que dê prioridade à defesa da agricultura familiar e dos pequenos e médios agricultores, que apoie a produção e garanta o seu rendimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Nie pomniejszając znaczenia miast i wielkich aglomeracji, należy pamiętać, że większa część życia społecznego i gospodarczego w Europie toczy się na obszarach wiejskich. Dlatego z zadowoleniem przyjęłam sprawozdanie Christy Klaß w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich. Nasza dyskusja w tej sprawie dobrze się wplata w ogólną debatę związaną z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Popieram główną myśl tego sprawozdania, że rozwój obszarów wiejskich nie może się opierać wyłącznie na rolnictwie. Polityka rolna UE zmierza do zapewnienia realnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, co daje mieszkającej tam ludności, w tym kobietom, dodatkową szansę lepszego wykorzystania ich potencjału. Chodzi o ich szersze włączenie w życie społeczności lokalnych, zaangażowanie w tworzenie nowych przedsiębiorstw, ich udział w rozwijającym się sektorze usług.

Należy mocno podkreślić, że naczelną zasadą, która powinna dominować przy definiowaniu funkcjonowania obszarów wiejskich, jest równość szans kobiet i mężczyzn, oceniana m.in. poprzez dostęp kobiet do rynku pracy. Niestety wskaźniki aktywności kobiet są niższe na obszarach wiejskich, ponieważ kobiety pracujące w gospodarstwach wiejskich nie zawsze są zaliczane do siły roboczej, mają też mniejsze możliwości płatnej pracy w porównaniu do obszarów miejskich.

Zmiana tej niekorzystnej sytuacji nastąpi tylko poprzez zmiany mentalności mieszkańców oraz nowe bodźce finansowe, które UE skieruje właśnie na obszary wiejskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I supported the Klaß report, which deals with many important issues facing women in our rural areas. Low pay, lack of accessible services such as childcare, and social exclusion are issues which are all too common within rural communities. Member States must work to ensure that these issues are addressed and that living conditions in rural communities are fair for all our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für eine Förderung der Frauen in ländlichen Regionen, da gerade diese Personengruppe sehr von Arbeitslosigkeit und im Zuge dessen auch von Armut sowie möglicher sozialer Ausgrenzung betroffen ist.

Wie von Kollegin Klaß bereits in ihrem Bericht erwähnt, stellt einen der Schwerpunkte der Politik der Europäischen Union die Regionalpolitik dar und die Entwicklung dieser oft benachteiligten Regionen, sowie deren Bewohner. Gerade Frauen, deren Recht auf Chancengleichheit ohnehin schon in wirtschaftlich reichen Gebieten untergraben wird, sollten speziell in ländlichen, ärmeren Regionen unterstützt und Möglichkeiten ihrer Beteiligung am Erwerbsleben gefördert werden.

Insbesondere möchte ich auf die momentan schlecht geregelte Versicherungsleistung bzgl. mitarbeitender Ehepartner, von welchen der weibliche Anteil klar überwiegt, hinweisen. Diesbezüglich bedarf es einer schnellen und effizienten Änderung der Gesetzeslage. Auch die nicht zufrieden stellenden Regelungen für Mutterschafts- und Krankheitsurlaub, vor allem bei selbstständigen Unternehmerinnen, sowie jene für mitarbeitende Ehepartner verlangen nach einer Verbesserung.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome the Christa Klaß report on the situation of women in rural areas of the EU. The goal of trying to reduce feminine migration from rural zones has my full support. By introducing measures to recognise, protect and promote the role of women in the rural sector we will not only improve equality between men and women in such areas, but stimulate economic growth and encourage sustainable development in the sector. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – L'égalité des genres en milieu rural doit davantage attirer l'attention de l'Union européenne. En effet, la situation des droits des femmes et la place de celles-ci dans la vie du monde rural nécessitent une plus grande détermination de la part des États membres et de la Commission.

D'une part, les femmes souffrent d'un statut légal particulièrement défavorable lorsqu'elles travaillent dans le secteur agricole en tant que conjoint-aidant. La Commission européenne doit rompre avec cette inégalité juridique, qui prive une partie des femmes européennes de leur accès à la sécurité sociale, aux congés de maternité et maladie ou aux pensions en cas de divorce.

D'autre part, les initiatives économiques et l'entrepreneuriat féminins ne sont pas suffisamment soutenus. Les États membres doivent, par exemple, favoriser financièrement les entreprises qui diversifient le travail des femmes et accompagner plus généralement le développement des infrastructures et des nouvelles technologies en milieu rural. Enfin, la Commission doit davantage analyser les programmes en faveur du développement rural sous le prisme de la condition féminine.

Les régions rurales représentent 56 % de la population de l'Union européenne. Parce que les femmes peuvent y apporter dynamisme et créativité, j'apporte tout mon soutien aux propositions du rapport de Mme Klass.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), par écrit. – La question de la condition de la femme dans les zones rurales a été abordée de multiples fois lors de nombreuses Conférences mondiales sur les femmes (1975, 1980, 1985 et 1995), sur la réforme agraire et le développement rural (1979) ou sur la population (1994), mais aussi par la Commission et le Parlement européens. Mais les textes ont beau s'accumuler, les constats sont toujours les mêmes: augmentation de la "masculinisation" de la population rurale et aucune amélioration relative au statut du conjoint-aidant sur une exploitation agricole.

Il est plus que temps de développer des stratégies visant à freiner l'exode rural des femmes, en particulier des diplômées. De prendre en considération l'évolution des grandes orientations sur le plan mondial et notamment la libération des échanges et des finances, ainsi que la privatisation de l'agriculture en un secteur commercial strictement réglementé et quotingenté.

Les temps changent, mais ce n'est pas le cas des mentalités et des coutumes qui veulent que le rôle des femmes dans le secteur agricole se résume bien trop souvent à être coexploitantes ou ouvrières non rémunérées dans des exploitations bien souvent uniquement familiales.

Ce rapport propose des modifications de ce statut ? Nous voterons pour.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sandor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Je tiens à féliciter Csaba Tabajdi pour son excellent rapport et tout le travail de recherche et de synthèse qu'il a su parfaitement mener à bien.

Toutefois, je tiens à signaler que j'ai voté contre le paragraphe 27:

27. souligne, dans ce contexte, l'importance du génie génétique vert et invite les États membres et la Commission à redoubler d'efforts dans la recherche des technologies les plus modernes en matière de semences et dans le domaine phytosanitaire, pour éviter que la production de biogaz ne concurrence la production de denrées alimentaires de haute qualité et pour faire en sorte que la part de la biomasse par unité de surface augmente de manière significative;

Selon moi, les biogaz doivent être alimentés prioritairement par les déchets de la production agricole. Il ne saurait être question de développer les semences OGM et les pesticides afin de promouvoir une agriculture encore plus intensive. Cela serait dommageable à l'environnement, et annulerait tous les avantages des agro-carburants. Comme le titre du rapport l'indique, nous devons avant tout promouvoir une agriculture durable.

Je serai pour ma part responsable de l'avis de la commission de l'agriculture sur le projet de directive relative à la promotion des sources d'énergie renouvelable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório trata de diversas questões importantes e faz algumas considerações que apoiamos. Estamos de acordo, nomeadamente, que não se parta de biomassa "dedicada", mas, antes, que se utilizem resíduos de vária origem, o que os valoriza energética e economicamente, atenuando ou resolvendo graves problemas ambientais. É também positivo que afirme que o biogás encerra um potencial energético bem superior ao dos biocombustíveis líquidos, o que tem sido ignorado pela Comissão Europeia.

No entanto, consideramos necessário aprofundar algumas questões, designadamente a diferença entre o conceito importantíssimo de biometano, o qual é um upgrade do biogás. Deve-se distinguir claramente o biogás do biometano. O biometano pode e deve ser produzido também a partir das ETAR, aterros sanitários e resíduos industriais, além, naturalmente, dos resíduos pecuários. A Suíça e a Suécia já estão a produzir biometano e a utilizar redes de gás natural para a sua distribuição. Na zona de Gotemburgo, no sul da Suécia, já existem cerca de 4500 veículos que se movimentam só a biometano. Nos EUA há numerosos produtores de biometano e a sua distribuição é feita em forma de biometano liquefeito.

Por isso, insistimos na necessidade da Comissão Europeia dar toda a atenção e prioridade ao financiamento para projectos de biometano por toda a Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. O relatório Tabajdi enfatiza as potencialidades da utilização do biogás agrícola e sugere a elaboração de uma Directiva relativa à produção de biogás.

Voto favoravelmente o relatório Tabajdi porque considero que a utilização do biogás é duplamente benéfica, uma vez que pode contribuir para a segurança e sustentabilidade do abastecimento energético da UE, mas também permite aos agricultores desenvolver novas fontes de rendimento.

De particular relevância poderá ser a contribuição do biogás na prossecução das metas recentemente lançadas pela Comissão para a contribuição das energias renováveis em 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE (2007/2107(INI)).

Sprawozdawca Csaba Sándor Tabajdi trafnie zauważył, że należy zacząć wykorzystywanie potencjału energetycznego biogazu, który przypomina i może zastąpić gaz naturalny.

Zgadzam się z formułą, że należy zachęcać do inwestowania w produkcję biogazu różnymi środkami, w tym za pośrednictwem funduszy UE przeznaczonych na rozwój regionalny i obszarów wiejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − As highlighted in Mr Tabajdi’s report on Sustainable agriculture and biogas, there is a large potential for biogas that the EU has yet to exploit. The call for the Commission to produce a coherent biogas policy is one that I support. There is a need for biogas policy formulation to be encouraged across the EU if we want Europe to adequately diversify its energy production. Through biogas we have an opportunity both to increase renewable energy production and contribute to sustainable economic, agricultural and rural development. I support the report’s recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Sinnvoll sind Biogas-Anlagen der Kleinbauern, da sich hier durch die Verwertung von Gülle und anderer Reststoffe zur Gewinnung von Biogas und anschließender Kompostierung zu hochwertigem Dünger bzw. durch Koppelung einer Anbindung an Futtermitteltrocknung ein ökologischer Kreislauf schließt.

Eine vermehrte Förderung von Biogas-Anlagen ist jedoch abzulehnen, um auszuschließen, dass hochwertige Nahrungsprodukte für Treibstoff- und Energieerzeugung verschwendet werden. Keinesfalls darf es dazu kommen, dass große Firmen für die Erzeugung von sog. Bio-Energie und -Treibstoffen Felder von Bauern pachten und diese dann für die Lebensmittelerzeugung verloren gehen, wir von Monokulturen, Pestiziden und Gentechnikeinsatz überflutet werden und unsere nahrungsmitteltechnische Selbstversorgungsfähigkeit verlieren.

Eine Optimierung bestehender Anlagen und Verfahren zur effizienteren Ausnutzung derselben ist begrüßenswert, andere Punkte sind aus den genannten Gründen problematisch, weshalb ich gegen den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania pana posła Csaby Sándora Tabajdiego w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów: przegląd prawodawstwa wspólnotowego.

Uważam, iż należy z istotnych względów ekonomicznych i środowiskowych poprzeć projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów, tym bardziej iż pociąga to za sobą konieczność bliższego przyjrzenia się prawodawstwu Unii Europejskiej w tej kwestii.

Byłby to milowy krok do celu wyznaczonego przez Komisję Europejską w białej księdze w dziedzinie zwiększenia energii czerpanej z odnawialnych źródeł z 6% w roku 1995 do 12% do 2010 r..

Potencjał biogazu uzyskiwanego z materiałów naturalnych, takich jak obornik zwierzęcy, wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Tymczasem intensyfikacja jego produkcji przyczyniłaby się nie tylko do zmniejszenia ilości emisji dwutlenku węgla, lecz również do wzrostu konkurencyjności poprzez otwarcie przed rolnikami nowych perspektyw uzyskiwania dochodów.

Pamiętać należy, iż jest to jedno z najtańszych źródeł energii grzewczej, które w znacznym stopniu pomogłoby krajom Unii uniezależnić się od dostaw gazu ziemnego.

Popieram stanowisko grupy PSE, które zachęca Komisję Europejską do jak najszybszego włączenia nowej strategii produkcji biogazu do mechanizmu z Kioto.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza