Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 12 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Protokollet från sammanträdet tisdagen den 11 mars har delats ut.

Finns det några synpunkter?

(Protokollet justerades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy