Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Situácia v Čade (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Ďalším bodom sú vyhlásenia Rady a Komisie týkajúce sa situácie v Čade.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič , úradujúci predseda. (SL) Ako viete, situácia v Čade sa v posledných týždňoch zhoršila. Na začiatku februára vstúpili čadskí povstalci do hlavného mesta N'Djamena a obsadili jeho väčšiu časť. O niekoľko dní neskôr sa stiahli, presnejšie povedané, boli zatlačení smerom na východ k čadsko-sudánskej hranici. Útoky povstaleckých skupín na čadskú vládu na začiatku februára nielenže rozpálili tlejúcu vnútornú krízu, ale odhalili aj jej regionálny rozmer. Inými slovami, povstalci, podporovaní Sudánom, prišli z Dárfúru. To je aj dôvod, prečo musíme pri diskusii o Čade zohľadniť dva vzájomne prepojené aspekty: vnútorný politický aspekt a regionálny aspekt.

Keď Európska rada vo februári odsúdila útoky čadských povstalcov na čadskú vládu, na jednej strane sa pokúšala o politický dialóg medzi vládou, opozíciou a povstalcami a na strane druhej zdôrazňovala naliehavú potrebu politického dialógu medzi vládami Čadu a Sudánu. Domnievame sa, že na vlády Čadu a Sudánu by mal byť vyvíjaný väčší tlak, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali v rámci rozličných dohôd. Rada okamžite oslovila obidve vlády, aby prestali podporovať a zásobovať ozbrojené skupiny a zlepšili svoje vzájomné vzťahy.

Pokiaľ ide o vnútornú politickú situáciu v Čade, jediný spôsob, ktorým sa dá dosiahnuť mier a stabilita v tejto krajine, je politické riešenie súčasného sporu. Inkluzívny politický proces, ktorý sa spomínal v dohode uzavretej v auguste 2007 medzi čadskou vládnúcou stranou a stranami legitímnej opozície, musí pokračovať. V tomto kontexte Európska únia podporuje úsilie Africkej únie na mierové riešenie tohto konfliktu. Európska únia sa pripája k Africkej únii a OSN pri ich jednoznačnom odsúdení povstaleckých útokov. Zdieľame ich obavy v súvislosti s rizikom ďalšieho stupňovania konfliktu.

Máme tiež obavy vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu. Čoraz častejšie nepriateľské akcie prehĺbili humanitárnu tragédiu a zvýšili už aj tak veľký počet utečencov a vysídlených osôb. V bojoch zahynulo viac ako 160 ľudí a ďalších približne tisíc bolo zranených. Desaťtisíce utečencov sa uchýlili do susedného Kamerunu a Nigérie. Keďže v Čade sa nachádza okolo 250 tisíc utečencov z Dárfúru, panuje tam veľmi napätá humanitárna situácia, ktorá si vyžaduje urýchlené plné nasadenie európskej misie EUFOR TCHAD/RCA.

Momentálne sa bezpečnostná situácia v hlavnom meste N'Djamena a vo väčšej časti krajiny, s výnimkou východu, upokojila a po posledných bojoch sa pomaly vracia sa k normálu. Stav pohotovosti, ktorý bol vyhlásený 15. februára a pôvodne mal trvať dva týždne, bol však predĺžený až do polovice tohto mesiaca. Táto skutočnosť mala za následok vyjadrenie obáv zo strany Európskej únie v súvislosti s obmedzeniami občianskych slobôd a slobody médií v Čade.

Po dočasnom prerušení pokračovali činnosti súvisiace s nasadením misie EUFOR. Veliteľ operácie, generál Nash, vyhlásil, že dočasne preruší aktivity súvisiace s povstaleckými útokmi, aby bolo možné zhodnotiť novú politickú a bezpečnostnú situáciu. Nasadenie pokračovalo bez toho, aby bol ovplyvnený celkový časový rámec operácie, pričom dosiahnutie počiatočnej operačnej schopnosti sa ešte stále plánuje na polovicu marca.

Alarmujúca situácia v regióne ešte viac zdôraznila význam mandátov misií EUFOR a OSN. Misia EUFOR potvrdzuje odhodlanie Európskej únie pomáhať pri stabilizácii daného regiónu. Na dosiahnutie stanovených cieľov sú potrebné dve veci: po prvé, naliehavo potrebujeme bezpečnosť zaručenú armádou a po druhé, strany konfliktu by mali prejaviť ochotu začať spoločný dialóg a spoločné rokovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, už pri svojom návrate z misie v Čade, ktorú som absolvoval medzi 20. a 22. januárom 2008, som tvrdil, že Čad by mal byť pre EÚ prioritou. Pokus o prevrat zo strany povstaleckých hnutí na začiatku februára a udalosti, ktoré nasledovali potom, ma len upevnili v mojom presvedčení.

Ešte stále som presvedčený, že dlhotrvajúca stabilita v Čade závisí od politickej otvorenosti voči všetkým jeho vnútorným zložkám. Presne túto úlohu na seba v minulom roku prevzala Európska komisia sprostredkovávaním a podporou politického dialógu, ktorý, ako určite viete, viedol k dosiahnutiu vnútroštátnej dohody v Čade dňa 13. augusta 2007. Som pevne presvedčený, že jedine tento dialóg dokáže vytvoriť politickú perspektívu, ktorá je potrebná pre zabezpečenie stability a konsolidáciu demokracie v Čade. Jej výsledkom musí byť spoľahlivé zhodnotenie a súpis volebného systému, ktorý povedie k slobodným a transparentným voľbám v roku 2009.

Tento odkaz som s patričným dôrazom predal aj prezidentovi Débymu, pričom tento proces sa už začal prostredníctvom monitorovacieho výboru. Nedávne udalosti v N'Djamene spôsobili zastavenie tohto procesu. Aj napriek pokusu o prevrat a zvrhnutie vlády je však mimosúdne zatknutie mnohých vedúcich predstaviteľov opozície, civilistov a pracovníkov médií poľutovaniahodné a neprijateľné. Ako sprostredkovateľ a pozorovateľ vykonávania vnútroštátnej čadskej politickej dohody z 13. augusta 2007 som bol počas svojej poslednej návštevy Čadu, ktorú som uskutočnil 27. februára, prvým, kto vyjadril prezidentovi Débymu svoje znepokojenie nad touto situáciou.

Počas svojej misie som vyzýval prezidenta Débyho a politických predstaviteľov prezidentskej väčšiny a demokratickej opozície, čiže všetkých zodpovedných politikov v Čade, aby znovu spustili proces politických dialógov prostredníctvom obnovenia dôvery medzi jednotlivými zúčastnenými stranami. To si vyžaduje záväzok zo strany všetkých zúčastnených politických subjektov, samozrejme, aj vrátane samotného prezidenta Débyho, ktorý potvrdil svoj zámer pôsobiť ako garant vykonávania tejto politickej dohody. Bol som ubezpečený, že výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený v polovici februára, bude ukončený v súlade s ustanoveniami zakotvenými v ústave, t. j. v polovici marca.

Pri rovnakej príležitosti sme požiadali prezidenta Débyho, aby prepustil na slobodu pána Lola Mahamata Choua, predsedu koordinácie politických strán pre obranu a ústavu, pričom prezident našej žiadosti vyhovel. Bernard Kouchner a ja sme požiadali o stretnutie s pánom Chouom. Stretli sme sa s ním osobne, čo znamená, že bol nasledujúci deň prepustený. Veľmi ma tiež potešila správa o tom, že pán Ngarlejy Yorongar je momentálne v Štrasburgu, niektorí z prítomných sa s ním možno dokonca aj stretli. Stále ma však znepokojuje osud Ibniho Oumara Mahamata Saleha, ktorý je ešte stále nezvestný. Z toho dôvodu sme s úspechom požiadali prezidenta Débyho, aby zriadil rozšírený vyšetrovací výbor s významným medzinárodným zastúpením, vrátane zástupcov z Európskej únie, OIF a Africkej únie. Tento výbor musí vyšetriť a objasniť nedávne zatknutia a zmiznutia. Bude to dôležitý prvý krok smerom k obnoveniu dôvery a zabezpečeniu návratu normálneho života do Čadu.

Ten istý odkaz bol vyslaný aj vedúcim predstaviteľom opozície. Riešenie spočíva v spoločnej zodpovednosti vlády, prezidentskej väčšiny a opozície. Chcel by som svoj prejav ukončiť krátkym vysvetlením regionálneho kontextu: pokus o prevrat v Čade bol do veľkej miery priamym dôsledkom zhoršenia vzťahov medzi Čadom a Sudánom. Je skutočne ťažké nevidieť v pozadí pokusu o prevrat v Čade chartúmske orgány.

Z toho dôvodu je nesmierne dôležité zastaviť vzájomné vyostrovanie situácie medzi Dárfúrom a Čadom. S radosťou vítam regionálne sprostredkovateľské iniciatívy medzi Čadom a Sudánom, ktoré v súčasnosti vykonávajú hlavy štátov a vlády v danom regióne, predovšetkým prezident Wade. Súčasná situácia dokazuje – ak vôbec bol ešte nejaký dôkaz nutný – že existuje naliehavá potreba nasadenia európskych vojenských a civilných síl v čo najkratšom čase.

Chcel by som teraz spomenúť misiu MINURCAT, v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 z roku 2007. Dôvod pre existenciu tejto vojenskej operácie pod potvrdený ako nikdy predtým. Státisíce civilistov sú nútení žiť v nesmierne nestabilných podmienkach vo východnom Čade a netrpezlivo očakávajú nasadenie jednotiek EUFOR. Komisia bude aj naďalej pokračovať v aktivizovaní všetkých politických nástrojov na humanitárnu pomoc a spoluprácu v súvislosti so situáciou v Čade. V súčasnosti čakám na výsledky sprostredkovateľských snáh pod vedením prezidenta Wada, na základe ktorých sa budem môcť rozhodnúť, alebo aspoň mať určitú predstavu, kedy sa vrátim nielen do Čadu, ale aj do Chartúmu. Je nesmierne dôležité, aby sme pokračovali v našej sprostredkovateľskej a zmierovacej činnosti medzi N'Djamenou a Chartúmom, pretože napätá interakcia, ktorá je výsledkom úplného kolapsu vzťahov medzi Čadom a Sudánom, je doslova hmatateľná.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, som rád, že táto diskusia ostala na programe plenárnej schôdze na tento týždeň. Súčasná situácia v Čade si vyžaduje naliehavú pozornosť nielen zo strany Európskej únie, ale aj zo strany medzinárodného spoločenstva. Neskôr v tomto týždni sa má konať samit medzi Čadom a Sudánom v Dakare, kde sa senegalský prezident pokúsi urobiť všetko, čo bude v jeho silách, aby dosiahol spoločný základ pre mierovú dohodu medzi prezidentom Débym a prezidentom al-Bašírom. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun sa tiež plánuje zúčastniť týchto rozhovorov v Dakare, keďže humanitárna kríza v tomto regióne patrí medzi jeho hlavné priority.

Tieto aktuálne udalosti len podčiarkujú dôležitosť včasnej diskusie v Parlamente dnes popoludní. Vyzývam všetkých zainteresovaných vedúcich predstaviteľov, aby vynaložili všetko svoje úsilie na obnovenie úplného politického zmierovacieho procesu.

Európska únia musí tiež podniknúť rozsiahle diplomatické opatrenia na podporu najnovšieho vývoja. Krátko pred začiatkom tejto diskusie sme sa ja a niekoľko ďalších poslancov Európskeho parlamentu stretli s čadským vedúcim predstaviteľom a opozičným poslancom čadského parlamentu, pánom Yorongarom, ktorý bol začiatkom februára, následne po povstaleckých útokoch, nezvestný. Tretieho februára bol v Čade zadržaný štátnymi bezpečnostnými silami, podarilo sa mu však utiecť do Kamerunu a neskôr mu bol poskytnutý azyl vo Francúzsku. Jeho kolega a opozičný politik Mahamat Saleh je naďalej nezvestný. Súčasné tvrdé zákroky Čadu voči politickým oponentom, ako aj voči ochrancom ľudských práv, sa musia skončiť.

Mierová misia Európskej únie utrpela, bohužiaľ, svoju prvú ľudskú stratu, keď francúzsky mierový dozorca omylom vstúpil na sudánske územie. Dnes sa koná jeho pohreb. Zúčastní sa na ňom aj pán von Wogau z našej politickej skupiny, ako predseda Výboru pre bezpečnosť a obranu v Európskom parlamente. Chcel by som v mene skupiny PPE-DE vyjadriť jeho rodine a priateľom našu úprimnú sústrasť.

Podľa môjho názoru, a vzhľadom na súčasnú humanitárnu a bezpečnostnú situáciu, sa nasadenie európskej mierovej misie stalo nevyhnutným. Európska únia a OSN majú zodpovednosť ochraňovať zraniteľných civilistov a povinnosť poskytovať humanitárnu pomoc a bezpečnosť humanitárnym pracovníkom. Som veľmi rád, že súčasťou tejto misie a jej nasadenia sú aj írske vojenské jednotky.

Nakoniec by som chcel povedať, že vítam záväzok zo strany Ruska poskytnúť helikoptéry pre túto misiu. Výraznou mierou to pomôže posilniť túto dôležitú operáciu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson, v mene skupiny PSE. (FR) Vážený pán predsedajúci, vážený pán úradujúci predseda Rady, vážený pán komisár, už niekoľko mesiacov sa informujeme a veľmi pozorne sledujeme iniciatívy EÚ na urýchlené nasadenie jednotiek EUFOR v Čade a Stredoafrickej republike, samozrejme pod podmienkou, že tieto prechodné európske jednotky budú akcieschopné. Prečo je to také dôležité? Myslím si, že má zmysel to zopakovať: je to dôležité preto, aby Európska únia bola v pozícii, v ktorej by mohla ochraňovať utečencov a vysídlených ľudí, sprístupniť poskytovanie humanitárnej pomoci a zaručiť humanitárny priestor, ktorý je v súčasnosti systematicky porušovaný a ignorovaný bojujúcimi stranami.

Európski socialisti však chcú dať jasne najavo, že riešenie v podobe trvalého mieru v Čade nebude len čisto vojenským, ale tiež politickým riešením. V politickej oblasti ponúka občianska spoločnosť v Čade na vyriešenie tejto krízy niekoľko konkrétnych možností založených na komplexnom dialógu so všetkými zúčastnenými aktérmi, vrátane vodcov ozbrojených skupín, pretože bez spolupráce s nimi nie je možné dosiahnuť žiadne riešenie.

Zaujímalo by nás, či Európska únia vzala do úvahy tieto naše návrhy, pričom prejav pána komisára v nás túto nádej podporuje. Niekedy však máme dojem, podobne ako občianska spoločnosť, ktorú som spomínal, že EÚ aj naďalej vkladá slepú dôveru do údajnej schopnosti prezidenta Débyho riešiť krízy. Čoraz viac je však jasné, že prezident Déby nebude nikdy v pozícii, v ktorej by mohol sám zabezpečiť očakávaný mier v Čade.

Z toho dôvodu vítame vyhlásenia v mene Európskej komisie. Dúfame, že Komisia bude aj naďalej preukazovať svoju politickú odvahu a smelosť v tejto otázke.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, v mene skupiny ALDE.(FR) Vážený pán predsedajúci, dnes, ako práve povedal pán Burke, bolo dôstojníkovi Polinovi udelené vojenské vyznamenanie po tom, čo bol v Sudáne zabitý počas plnenia chvályhodnej a nesmierne zložitej misie EUFOR v Čade a Stredoafrickej republike. Dovoľte mi pripojiť sa k zástupu jeho spolubojovníkov a najvyšších národných a európskych predstaviteľov, predovšetkým nášho vysokého predstaviteľa Javiera Solanu a nášho kolegu Karla von Wogaua, a vzdať mu hold.

Celé roky tento Parlament neúnavne žiadal Európsku úniu, aby prevzala na seba zodpovednosť za ochranu obetí krvavých konfrontácií v Dárfúre a okolitom regióne. Vyjadroval tým svoju ľútosť nad stálymi politickými prekážkami, ktoré bránili nasadeniu medzinárodných síl na tento účel. Parlament tiež privítal prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1778, ktorú ste spomenuli aj vy, pán komisár, o nasadení vojenskej operácie do Čadu a Stredoafrickej republike, ktorej úlohou bude podporovať misiu OSN, MINURCAT a čadský policajný zbor.

V súčasnosti už nemá žiadny zmysel hovoriť o veľkom množstve problémov v súvislosti s vykonávaním tejto medzinárodnej misie, ktorá bola pôvodne plánovaná na november 2007, a ktorej nasadenie sa konečne začalo na konci januára a na základe súčasného harmonogramu potrvá až do mája tohto roku. Pán úradujúci predseda, spomínali ste, aký veľký vplyv mali akcie povstaleckých skupín v N'Djamene na oddialenie misie. Je však potrebné spomenúť aj nedostatok prostriedkov, ktoré má Európska únia k dispozícii na vykonávanie tohto typu misie, predovšetkým pokiaľ ide o logistiku a helikoptéry. Z toho dôvodu vítam včerajšie vyhlásenie Ruska, v ktorom zamýšľa poskytnúť jednotkám Európskej únie nevyhnutné prostriedky, ktoré im budú pomáhať pri plnení misie na mieste v zložitých terénnych podmienkach.

Možno by nám pán úradujúci predseda mohol priblížiť niekoľko ďalších podrobností v súvislosti s touto správou.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, v mene skupiny UEN. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi úradujúcemu predsedovi a pánovi komisárovi za ich aktuálne informácie o súčasnej situácii v Čade. Chcel by som tiež, podobne ako moji kolegovia, pán Burke a pán Morillon, vzdať hold a vyjadriť svoju úprimnú sústrasť rodine francúzskeho mierového dozorcu, ktorý nedávno zahynul pri plnení svojich povinností.

Jedna z hrozných vecí, ktorej musíme všetci počas diskusie a sledovania situácie v Čade a, v podstate, celej tejto africkej oblasti čeliť, je pretrvávajúca nestabilita, nielen v samotnom Čade, ale tiež v oblastiach Sudánu, Dárfúru a Stredoafrickej republiky, ako aj nestabilita v iných aspektoch, obzvlášť pokiaľ ide o vonkajšie vplyvy presahujúce tamojšie hranice. Preto je nájdenie spoločného základu pre riešenie tejto situácie také zložité. Je skutočne dobré hovoriť o tom, že chceme do našich aktivít zapojiť aj občiansku spoločnosť, táto občianska spoločnosť však nedostáva žiadnu príležitosť vyjadriť sa k tomu, ako si predstavuje ďalší priebeh situácie, pretože jej v tom zabraňuje prítomnosť rôznych povstaleckých alebo opozičných síl.

Z toho dôvodu je otázka, na ktorú sa momentálne zameriavame prostredníctvom mechanizmu Eurofor, nielen otázkou stability a ochrany utečencov, ktorí prišli do Čadu zo Sudánu (ktorých je vyše štvrť milióna, pričom takmer 10 tisíc ich prišlo len v priebehu minulého mesiaca) a Stredoafrickej republiky, ale tiež otázkou zabezpečenia demokracie a demokratizácie, ktoré musíme takisto dostať do popredia záujmu. Chcel by som v tejto súvislosti zablahoželať pánovi komisárovi Michelovi k jeho aktivitám vo vzťahu k legitímnej čadskej vláde – pričom slovo „legitímny“ som vyslovil veľmi opatrne – ako aj k jeho práci v ďalších oblastiach, s cieľom podporiť normálne fungovanie tejto krajiny. Bohužiaľ nezdieľam rovnakú istotu v súvislosti s nezávislosťou vyšetrovania nezvestných osôb, ktoré bude prebiehať pod dozorom čadských orgánov. Dúfam však, že táto nezávislosť sa vďaka angažovaniu zo strany Európskej únie posilní.

Mojim posledným bodom je to, že konečne dochádza k nasadzovaniu našich jednotiek, vďaka pomoci zo strany Ruska a ďalších štátov. Minulý týždeň som sa zhováral s generálporučíkom a operačným veliteľom misie Patom Nashom, ktorý ma informoval, že v súčasnosti už máme na mieste 700 vojakov (z ktorých 56 tvoria írski vojaci), pričom ich konečný počet by sa mal dosiahnuť ešte pred začiatkom obdobia dažďov, teda, dúfajme, pred začiatkom mája.

Našou úlohou, úlohou Parlamentu, bude teraz podporovať túto prebiehajúcu mierovú misiu našimi politickými opatreniami a výrokmi, no v prvom rade tým, že sa postaráme, aby mali všetky potrebné prostriedky na plnenie svojho poslania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, v mene skupiny Verts/ALE.(FR) Vážený pán predsedajúci, situácia ľudských práv a situácia civilného obyvateľstva v Čade je ešte stále kritická, a každá iniciatíva smerujúca k politickému dialógu má nulovú šancu na úspech, ak najprv nebudeme jednoznačne reagovať na osud členov opozície, ktorí boli 3. februára zatknutí, a ak sa neskončí neustále násilie páchané, dokonca aj počas tejto diskusie, na ľuďoch, ktorých Idriss Déby považuje za nepriateľov, ktorých treba zlikvidovať.

Preto je nemierne dôležité, pán komisár, aby ste aj naďalej vyvíjali na Idrissa Débyho tlak, podobne, ako ste to robili v minulosti, aby prezradil miesto pobytu a stav Ibniho Mahamata Saleha, a aby ho prepustil na slobodu, pokiaľ je ešte stále nažive. Chcela by som pri tejto príležitosti privítať a vyjadriť svoju solidaritu jeho synovi, ktorý je prítomný v galérii, ako aj zástupcovi parlamentu, pánovi Yorongarovi, ktorý k nám prišiel diskutovať o súčasnej a budúcej situácii v jeho krajine.

Pán komisár, pán úradujúci predseda, dámy a páni, čadská diaspóra, ktorá je aj dnes vo veľkom počte zastúpená v Štrasburgu, vás veľmi pozorne počúva a spolieha sa, že vytvoríte dialóg, v ktorom budú zapojené všetky zúčastnené strany, a nebude z neho vynechaný ani jeden politický subjekt v Čade. Len za týchto podmienok, pri zapojení všetkých strán, je možné uvažovať o mieri a demokratickom procese. Len za týchto podmienok môže byť misia EUFOR nasadená do najvhodnejších podmienok, ktoré odstránia neistotu a pochybnosti spôsobené poslednými udalosťami. Úloha Európskej únie musí byť jednoznačne vymedzená vo vzťahu k francúzskym záujmom v tejto oblasti, ktoré očividne pomohli prezidentovi Débymu zotrvať pri moci, aj keď je pravda, že vystupovanie francúzskeho prezidenta je v súčasnosti už oveľa otvorenejšie a vyzýva v ňom na zmenu predchádzajúcich politík.

Pán komisár, pán predsedajúci, musíte použiť všetok svoj rozsiahly potenciál na vyvíjanie tlaku na prezidenta Débyho s cieľom získať skutočné záruky na ochranu všetkých demokratov v Čade. To znamená, že k nemu musíte zaujať tvrdší postoj, pretože prezident Déby sa v súčasnej situácii pokúša len naťahovať čas a zachovať si tvár.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger , v mene skupiny GUE/NGL. (DE) Vážený pán predsedajúci, Európska únia vyslala do čadu misiu EUROF, pričom už zahynul jeden z mierových dozorcov pôsobiacich v rámci tejto misie. Presne toho sme sa obávali. Francúzske jednotky údajne nechtiac prekročili hranice so Sudánom.

Má táto misia EUFOR vôbec nejaký zmysel? My tvrdíme, že nemá! Tieto jednotky sa nedokážu v žiadnom prípade správať neutrálne. Väčšina jednotiek EUFOR je z Francúzska, ktoré má s Débym (ktorý prevzal moc vojenským prevratom) uzavretú vojenskú dohodu a podporuje ho dodávaním zbraní a ochranou letiska pred útokmi povstalcov. Tieto povstalecké útoky sa začali krátko pred začiatkom nasadzovania misie EUFOR. Inými slovami, táto misia len vystupňovala existujúci konflikt, čo znamená, že bola kontraproduktívna.

Idriss Déby využil situáciu po útokoch povstalcov na potlačenie demokratickej opozície. Európska únia bola vtiahnutá do tohto zmätku. Vyzývame vás na stiahnutie jednotiek EUFOR! Francúzsko – a tým pádom nepriamo aj Európska únia – pracuje ruka v ruke s čadským vojenským vládcom Débym. Demokratická opozícia v Čade vyzýva na väčší tlak na vládu zo strany občianskej spoločnosti – toto by mala byť naša pozícia, nie ďalšia militarizácia tohto konfliktu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE). – (NL) Chcela by som sa poďakovať Komisii a Rade sa ich vyhlásenia. Myslím si, že sú veľmi užitočné. Strednú Afriku postihuje najväčšia katastrofa v oblasti ľudských práv na svete, pričom táto situácia sa neustále zhoršuje.

Ako už bolo povedané, došlo k presunu tisícok utečencov z Dárfúru do Čadu. Vzhľadom na pretrvávajúce násilie v Čade však ľudia v súčasnosti utekajú do Kamerunu, Nigérie a Stredoafrickej republiky. Sudánski vojenskí a mierotvorní činitelia významným spôsobom podporujú dobre vyzbrojených čadských povstalcov na hraničnom území medzi Dárfúrom a Čadom, pričom okrem sudánskej vlády dostávajú títo povstalci pomoc aj od arabských milícií v Dárfúre. Táto situácia spôsobuje obrovský príliv utečencov.

Pán predsedajúci, na to sa predsa nemôžeme len nečinne prizerať. Prostredníctvom politického dialógu a poskytovaním pomoci a ochrany obyvateľstvu a humanitárnym organizáciám, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, na prelomenie patovej situácie medzi Sudánom a Čadom a stabilizovanie tejto konfliktnej oblasti. Je veľmi dobré, že sa Európska únia rozhodla vyslať spoločnú mierovú misiu do Čadu s cieľom ochraňovať jeho obyvateľov a zabezpečiť prísun humanitárnej pomoci.

Pán predsedajúci, generál Henri Bentegeat, predseda Vojenského výboru EÚ, tvrdí, že problém je vo vybavení tejto misie. Mohla by nám Rada upresniť, s ktorými krajinami sa ešte stále rokuje v súvislosti s ich potenciálnym príspevkom?

Milióny ľudí žijú už roky v týchto nebezpečných podmienkach bez toho, aby sa situácia nejako výrazne zmenila. Nemôžeme si dovoliť neuspieť. Moja otázka adresovaná Komisii a Rade znie: potrebujeme urobiť ešte niečo, aby sa mohla táto moderná a funkčná misia uskutočniť?

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – (NL) Rýchle nasadenie neutrálnych jednotiek EUFOR spolu s ich vybavením je nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie bezpečnosti utečencov a obyvateľstva v Čade a stabilitu daného regiónu. Ak si Európska únia želá prispieť k tejto stabilite účinným spôsobom, potom musia jej členské štáty, vrátane Holandska, splniť svoje záväzky, aby mohli byť jednotky EUFOR nasadené v čo najkratšom čase. Členské štáty nesmú svojou pomalou reakciou spôsobovať nežiadúce oneskorenie prísunu zásob a vybavenia, ako aj samotnej misie EUFOR. Potrebujeme aj helikoptéry z Ruska, aspoň tým pádom nebudú môcť pustošiť Čečensko.

V stávke však nie je iba humanitárna situácia, ale aj stabilita celého regiónu. Konflikt na hraniciach medzi Sudánom a Čadom situáciu ešte zhoršuje. Zdá sa, že mierové rokovania medzi prezidentmi Čadu a Sudánu, ktorých sprostredkovateľom je senegalský prezident Abdoelaye Wade, predstavujú krok správnym smerom. Európska únia musí tieto aktivity podporovať rovnakým spôsobom, akým sa angažuje v Keni – v pozadí, ale so silnou podporou Kofiho Annana.

Louis Michel správne poznamenal, že sa musí uskutočniť politický dialóg medzi všetkými aktérmi. Európska únia však musí byť oveľa razantnejšia vo svojich výzvach na prepustenie nezvestných vedúcich predstaviteľov opozície a aktivistov v oblasti ľudských práv. V opačnom prípade sa tento dialóg nebude dať uskutočniť. Presne ako v prípade Kene v januári, ani v tomto prípade nemožno uplatniť pravidlo, že veci sa hýbu ďalej zvyčajným spôsobom. Sloboda a dialóg musia byť podmienkou pre ďalšie poskytovanie pomoci Čadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL). – (SV) Vážený pán predsedajúci, konflikt v Čade sa nesmie vnímať oddelene od konfliktu v sudánskom Dárfúre. Je celkom očividné, že čadská vláda podporuje povstalcov v Dárfúre. Čadská opozícia informuje, že dárfúrski povstalci bojujú po boku armády čadskej vlády proti čadským povstalcom.

Moja krajina, Švédsko, prispieva na misiu EUFOR niekoľkými stovkami svojich vojakov. Cieľom misie je zaručiť bezpečnosť civilného obyvateľstva, existujú však, bohužiaľ, dôkazy, že tieto sily sa využívajú ako šachová figúrka vo vnútroštátnej hre Čadu. Čadský prezident Idriss Déby urobil vyhlásenie, v ktorom vyzýva jednotky EUFOR, aby sa čo najskôr zmocnili východného Čadu. Débyho zjavným zámerom je využiť EUROF na zabezpečenie prežitia svojho vlastného režimu.

Dovoľte mi položiť otázku adresovanú Komisii a Rade: ako môžete zaručiť, že EUFOR bude vykonávať svoje poslanie úplne nezávisle od týchto tlakov? Čo si myslíte o spolupráci Débyho vlády s povstalcami v Dárfúre? Alebo sa vari mýlim? V tom prípade ma o tom presvedčite! Pokiaľ ide o zajatcov z radov občianskej opozície v Čade, je pozitívne, že niekoľko ľudí bolo prepustených na slobodu, je však potrebné urobiť ešte oveľa viac. Aké kroky podniká Európska únia, aby zabezpečila okamžité prepustenie všetkých politických väzňov?

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, už od začiatku som vyjadroval svoje vážne výhrady voči operácii v Čade. Európska únia by sa nemala miešať do vojenských záležitostí. V každom prípade si však situácia v Dárfúre a susedných oblastiach Čadu a Stredoafrickej republiky vyžaduje dobre premyslenú a súdržnú politiku, ktorá by zahŕňala aj vytvorenie bezletovej zóny, t. j. úlohu, na vykonanie ktorej má právomoci jedine organizácia, akou je NATO. To, čo v súčasnosti máme, je spolovice dokončená a politicky zosnovaná operácia, ktorá sleduje predovšetkým francúzske záujmy, v ktorých hrá EÚ druhé husle.

Je doslova desivé, že taká riskantná a nebezpečná operácia bola uvedená do pohybu bez náležitého ohodnotenia hrozieb a bez toho, aby bola pred svojím nasadením vybavená kľúčovým vybavením. Teraz mám predovšetkým na mysli helikoptéry. Žiadny európsky spojenec ich nebol ochotný poskytnúť. Teraz nám bolo dodatočne oznámené, že tieto helikoptéry nám poskytne Rusko – a nielen to, Rusko sa chce dokonca podieľať aj na samotnej misii. Čo nám to hovorí o motívoch EÚ? Tak zúfalo sa snažíme vytvoriť akékoľvek, hoci aj nebezpečné spojenectvo, len nech to nie je spojenectvo s Američanmi. Tým sa odhaľuje skutočná tvár týchto aktivít. Neviem si predstaviť žiadne väčšie odsúdenie európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE) . (PL) Vážený pán predsedajúci, dôležitým prvkom našej misie do Čadu by mali byť ďalekosiahle politické opatrenia zamerané na účinné sprostredkovávanie medzi oboma znepriatelenými stranami. Pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť porozumenie medzi vládami v Chartúme a N’djamene, potom sa táto misia môže ukázať ako zbytočná a všetky jej výsledky sa môžu v krátkom čase anulovať. Preto je dôležité, aby sme sa zúčastňovali na širokom sprostredkovávaní, ktoré by zahŕňalo aj medzinárodné inštitúcie, s cieľom povzbudiť vedúcich predstaviteľov oboch krajín, aby sa pokúsili vyriešiť sporné otázky.

Úlohou misie Európskej únie je zlepšiť bezpečnosť humanitárnych misií vo východnom Čade. Odborníci pre oblasť medzinárodnej politiky upozorňujú, že by to mohlo mať za následok zvýšený prílev utečencov z oblasti Dárfúru hľadajúcich bezpečné útočisko, v ktorom by boli chránení pred ozbrojenými povstaleckými skupinami. Ak sa tieto slová potvrdia, potom sa môžeme ocitnúť v skutočne zložitej situácii, ak si spomenieme na vyhlásenia ministerského predsedu Čadu, ktorý nedávno vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby Čad zbavilo utečencov. Ministerský predseda sa tiež vyhrážal, že ak sa v tomto smere nepodniknú žiadne kroky, potom sa čadské orgány samé postarajú o odstránenie utečencov zo svojho územia. Vyhlásenia tohto typu určite každému pripomenú konflikt na Balkáne, v ktorom sa rozličné strany v podobnom duchu zaoberali problémom národnostných menšín a utečencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, výraz „Dárfúr“ sa stal synonymom ľudského nešťastia a utrpenia. Dôsledky vojny v Sudáne sa preniesli cez hranice do Čadu v podobe takmer 300 tisíc sudánskych utečencov, ktorí vytvárajú obrovský nápor na čadské hospodárstvo a politickú stabilitu. Bez politického riešenia problémov v tomto regióne je dosiahnutie mieru v nedohľadne. V súčasnosti sa však musíme vysporiadať aj s okamžitou situáciou, a práve na tento účel posiela Európska únia 3 700 vojenských pracovníkov na ochranu utečencov.

Poľsko posiela štyristočlenný tím, vrátane technikov a zdravotníkov. Naši vojenskí pracovníci musia čeliť krutým a nebezpečným podmienkam a budú svedkami hrozných scén. Za plnenie svojej úlohy si zaslúžia našu vďaku a uznanie. Skutočne si nezaslúžili kritiku zo strany krajnej ľavice a euroskeptikov v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Vážený pán predsedajúci, v každom prejave, ktorý sme dnes počuli, zaznievala naliehavá potreba na poskytnutie humanitárnej pomoci. Mnoho humanitárnych pracovníkov sa však muselo stiahnuť z daného územia, pretože nie je bezpečné. Agentúra OSN pre utečencov informovala, že bezpečnostná a humanitárna situácia v utečeneckých táboroch je veľmi zlá, pričom sú známe početné prípady sexuálneho násilia.

Vyhlásenie výnimočného stavu čadskou vládou dňa 15. februára len urýchlilo smerovanie tejto krajiny do úplného chaosu. Toto vyhlásenie predstavuje mimoriadne znepokojujúci spôsob reakcie na vzniknutú krízu a zmätok. V praxi to čadskú vládu oprávňuje umlčať a zatknúť skutočných aj podozrivých predstaviteľov opozície. Výnimočný stav dáva tiež vláde právo na kontrolu súkromných a štátnych médií a zavádzanie obmedzení v oblasti občianskych slobôd – slobody pohybu a zhromažďovania.

Európska únia by mala vyzývať čadskú vládu na ukončenie výnimočného stavu a väčšiu spoluprácu z jej strany s cieľom zabezpečiť prístup pre organizácie dodávajúce humanitárnu pomoc do krízových oblastí a vytvoriť podmienky pre pôsobenie týchto organizácií na čadskom území. Malo by sa to uskutočniť čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) V súčasnej dobe je v Čade viac ako 250 tisíc sudánskych utečencov, ktorí žijú v dvanástich utečeneckých táboroch na východe krajiny. Zároveň sa o tom hovorí už menej – v Čade je momentálne aj 57 tisíc utečencov zo Stredoafrickej republiky, ktorí sú v štyroch táboroch na juhu krajiny.

Netreba zabúdať, že viac ako 56 % utečencov tvoria ženy. Viac ako 60 % utečencov má menej ako 18 rokov, aj preto chcem okrem základných podmienok na ľudské prežitie venovať pozornosť aj otázkam vzdelávania a zdravotníckej starostlivosti. Okrem toho je v Čade obrovská skupina 180 tisíc osôb, ktoré sú vnútornými migrantmi z dôvodu vnútornej bezpečnostnej situácie. Väčšina z nich sa nachádza na východe krajiny, kde chýbajú základné podmienky na prežitie vrátane potravín, vecí bežnej dennej potreby, ošatenia, pitnej vody, zabezpečenia liekmi a očkovacími látkami.

Chcem vyzvať Komisiu, aby našla účinné mechanizmy a aby táto naša misia, ktorá tam je poslaná, bola vybavená oveľa lepšími právomocami a lepším technickým zabezpečením vrátane zdravotníckeho zabezpečenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, môj kolega tu uviedol čísla a ja ich preto nebudem opakovať. Až na jedno: z 57 tisíc utečencov, o ktorých hovoril, sa od začiatku tohto roku 12 tisíc vrátilo späť do Stredoafrickej republiky. V súčasnosti sa v Čade nachádza veľký kontingent írskych jednotiek, ktorým by som chcel zaželať veľa šťastia. Sú súčasťou veľkého kontingentu EÚ, ktorý tvorí celkovo 14 členských štátov, pričom na operačnom štábe sa podieľa celkovo 21 členských štátov.

Situácia vyzerá takto: máme pred sebou veľmi vážny humanitárny problém. Nesúhlasím s tvrdeniami, že tento problém môže vyriešiť jedine NATO. Môžu ho vyriešiť aj jednotky Eurofor, ak budú organizované, pričom ich organizácia práve teraz prebieha. Veľmi ma potešila informácia, že konečne dostávajú vybavenie potrebné na plnenie svojho poslania. Skúsme im však – namiesto toho, aby sme na nich vykrikovali škaredé politické poznámky, ktoré tu dnes zaznievali z úst poslancov krajnej ľavice – poskytnúť trochu času, aby sa mohli aklimatizovať a následne vytvoriť bezpečné podmienky pre humanitárnu pomoc a pomáhať humanitárnym pracovníkom pri plnení ich poslania v danej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič , úradujúci predseda. (SL) Chcel by som odpovedať na niektoré dôležité otázky, ktoré zazneli počas tejto diskusie. V prvom rade chcem reagovať na otázky súvisiace s technickými prostriedkami a vybavením, t. j. helikoptérami. Nejde o problém, ktorý by bol špecifický iba pre Európsku úniu. Rovnakým problémom čelia aj iné organizácie: NATO, OSN atď. Nehovorím to však preto, že by som sa chcel vyhovárať.

Chcel by som ubezpečiť pána Morillona a pána Van Ordena, že európske orgány sa veľmi aktívne angažujú v tejto otázke. V súčasnosti na tomto probléme – t. j. na dlhodobom riešení otázky helikoptér – pracuje Európska obranná agentúra. Už tu bolo spomínané, že prebiehajú rokovania s Ruskou federáciou s cieľom zabezpečiť tieto helikoptéry. V danom momente nemám žiadne informácie o tom, v akej etape sa tieto rokovania nachádzajú, prípadne, či už boli ukončené. Mám však informácie o tom, že tieto rokovania skutočne prebiehajú.

Pokiaľ ide o nasadenie tejto misie, pričom tým budem reagovať na otázku položenú viacerými poslancami tohto Parlamentu, medzi inými aj pani Martensovou, chcel by som znovu zdôrazniť, že v procese nasadenia bola 12 dňová prestávka, ktorá sa už skončila. Nasadenie pokračuje ďalej, pričom, ako som povedal už vo svojom úvodnom prejave, neočakávame, že by to malo mať vplyv na celkový harmonogram nasadenia. Celkový rámec nebude ani napriek tomuto dvanásťdňovému zdržaniu ovplyvnený. Počiatočná operačná schopnosť bude dosiahnutá podľa plánu o niekoľko dní, t. j. v polovici tohto mesiaca.

Pokiaľ ide o prvú obeť tejto misie, člena francúzskeho kontingentu, chcel by som vás informovať, že v tejto veci ešte stále prebieha vyšetrovanie. Na dnešnom pohrebe sa zúčastnil aj vysoký predstaviteľ Javier Solana a veliteľ operácie generál Nash, ktorý vyjadril svoju úprimnú sústrasť v mene Európskej únie.

Chcel by som svoj prejav ukončiť následovnými myšlienkami: Európska únia si uvedomuje vážnosť kritickej situácie v Čade a jej regionálny rozmer, ktorý som tu už spomenul. Z toho dôvodu bude aj naďalej podporovať dialóg medzi vládou a opozíciou v samotnom Čade, ako aj medzi vládami Čadu a Sudánu.

Domnievame sa, že EUFOR môže významným spôsobom prispieť k tomuto úsiliu, pričom si uvedomujeme dôležitosť vybavenia týchto jednotiek kvalitnými prostriedkami. Chcel by som reagovať na vyhlásenie pána Holma a zdôrazniť, že misia EUFOR v Čade je súčasťou misie MINURCAT (misie OSN v Stredoafrickej republike a Čade). Z toho dôvodu sú nestrannosť a nezávislosť jednými zo základných zásad tejto operácie, t. j. misie OSN aj misie EUFOR. Tieto základné zásady neutrality a nestrannosti tvoria základ misie EUFOR v Čade a Stredoafrickej republike.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, člen Komisie. − (FR) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, aj ja by som chcel hneď v úvode vzdať hold francúzskemu vojakovi, ktorý zomrel počas plnenia svojho poslania v rámci nebezpečnej mierovej misie. Chceli by sme vyjadriť našu úprimnú sústrasť rodine tohto vojaka, ktorý sa stal obeťou veľmi náročnej misie.

Nevedel som, že pán Yorongar a syn pána Saleha sa nachádzajú v galériách. Chcel by som ich u nás srdečne privítať a odkázať im – aj keď oficiálne ma o to nikto nepožiadal – že som, samozrejme, ochotný sa s nimi stretnúť a oboznámiť sa s akýmikoľvek novými informáciami, ktoré by mi mohli poskytnúť. Veľmi rád sa s nimi stretnem.

Niektorí z vás vo svojich prejavoch reagovali na moje úvodné poznámky, konkrétne na naše rastúce úsilie vyzývať na inkluzívny dialóg, na ktorom by sa zúčastnili všetky zainteresované strany: samozrejme vláda, vládna väčšina, zástupcovia opozície, vrátane – pričom túto požiadavku som prezidentovi Débymu povedal celkom jasne – predstaviteľov ozbrojených povstalcov, ale tiež (a dúfam, že v tejto veci môžem rátať s vašou plnou podporou) predstavitelia občianskej opozície, ktorí sú z tohoto procesu vo veľkej miere vynechávaní, pričom nepozorujem žiadnu veľkú ochotu zo strany ďalších aktérov na ich zapojenie do dialógu. Počas svojich stretnutí s predstaviteľmi monitorovacieho výboru pod vedením pána Lola som zdôrazňoval, že je nesmierne dôležité, aby bola do tohto procesu zahrnutá aj občianska spoločnosť.

Po druhé, som presvedčený, že bez dialógu sa nám nepodarí dosiahnuť žiadne trvalé riešenie, tento dialóg je však podmienený oteplením, prípadne obnovením vzťahov medzi Sudánom a Čadom. Bolo jasne preukázané, že na vzniknutú situácia majú vplyv viaceré faktory, a domnievam sa, že toto je jedna z ciest, ktoré prispejú k riešeniu.

Pani Aubertová, súhlasím, samozrejme, s Vašimi obavami a potrebou vyvíjať maximálny tlak na prezidenta Débyho, a v podstate všetkých zainteresovaných vládnych predstaviteľov, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv. Veľmi rázne som sa vyjadril proti svojvoľným mimosúdnym zatknutiam. Bola tiež vznesená požiadavka na zrušenie stavu pohotovosti bez akýchkoľvek sprievodných nejasností. Ako som už povedal, požiadali sme aj o to, aby sa zástupcovia medzinárodného spoločenstva mohli spolupodieľať na práci vyšetrovacieho výboru s cieľom zabezpečiť objektívnosť a reálne výsledky.

Chcel by som však v krátkosti reagovať na vašu žiadosť, aby sa politika Európskej únie odlišovala od politiky Francúzska, pretože v opačnom prípade by to bolo z mojej strany neúprimné. Bol som osobné prítomný, keď prezident Sarkozy doručil pánovi Débymu veľmi jednoznačný odkaz. Vôbec som pritom nemal dojem, že by medzi francúzskym prezidentom, t. j. najvyšším predstaviteľom Francúzska, a prezidentom Débym existovala nejaká spoločná aliancia záujmov. Tón, obsah a podstata odkazu francúzskeho prezidenta boli úplne jednoznačné. Musím povedať, že jeho slová vo mne zanechali veľmi pozitívny dojem. V mojej prítomnosti pred prezidentom Débym veľmi jasne odsúdil svojvoľné mimosúdne zatknutia, ako aj fakt, že nikto nevie, kde sa nachádzajú nezvestné osoby, pričom osobitne zdôraznil potrebu inkluzívneho dialógu, na ktorom by sa zúčastnili všetky zainteresované strany.

Pokiaľ ide o nasadenie misie EUFOR MINURCAT, sme veľmi radi, že vám môžeme oznámiť opätovné spustenie nasadzovania misie EUFOR do Čadu a Stredoafrickej republiky, ktoré sa začalo vo štvrtok, 12. februára. Misia EUFOR predstavuje veľmi dôležitý príspevok zo strany EÚ k ochrane civilného obyvateľstva vo východnom Čade a k regionálnej stabilizácii. Nesúhlasím s tými, ktorí majú opačný názor, pretože sa domnievam, že nesprávne podceňujú význam tejto misie alebo dokonca tvrdia, že tam vôbec nemáme čo hľadať – toto vôbec nie je moje stanovisko. Európska komisia vypracovala akčný plán, ktorý by mal pomáhať pri stabilizačnom procese, podporovať dobrovoľný návrat vysídlených osôb do ich pôvodných obydlí a znovu naštartovať rozvoj v oblastiach východného Čadu, ktoré boli poznačené týmto konfliktom.

Nasadenie misie EUFOR, ktorú v súčasnosti tvorí 600 vojakov, z ktorých sa 380 nachádza v Abéché, sa začalo dňa 12. februára 2008, s plánovaným dosiahnutím počiatočnej operačnej schopnosti v polovici marca a plnej operačnej schopnosti, t. j. 3 700 vojakov, pred začiatkom júna, čím by sa mali vytvoriť podmienky pre nasadenie MINURCAT. Nasadenie MINURCAT má kľúčovú dôležitosť z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany pre civilné obyvateľstvo vo východnom Čade, pričom samozrejme prispeje aj k monitorovaniu a podpore ochrany ľudských práv. Je to nesmierne dôležitý a angažovaný pozorovateľ. Nasadenie misie MINURCAT je dôležité aj vzhľadom na Komisiou vypracovaný program na monitorovanie právneho a väzenského systému v roku 2007 a reformy bezpečnostného systému v rokoch 2008 – 2011. Chceli by sme tomuto Parlamentu pripomenúť, že čadské orgány musia v čo najkratšom čase schváliť operačné postupy misie MINURCAT, pretože každé ďalšie zdržanie by mohlo ovplyvniť harmonogram pre nasadzovanie policajných síl humanitárnej ochrany v Čade, ktorých rozpočet je z väčšej časti financovaný Komisiou.

Chcel by som povedať pár slov o podpore Spoločenstva pre východný Čad. Komisia poskytuje humanitárnu pomoc pre východný Čad už od roku 2004, pričom v roku 2007 išlo o celkovú pomoc vo výške 30 miliónov EUR. Európska komisia vyčlenila tiež 10 miliónov EUR na nasadenie policajných síl MINURCAT. V rámci deviateho Európskeho rozvojového fondu vyčlenila vyše 13 miliónov EUR na vykonávanie programu na podporu obnovy Čadu a Stredoafrickej republiky. Komisia tiež súhlasila, že v rámci svojich prostriedkov podporí proces zmierenia medzi etnickými skupinami, medzi ktorými došlo v roku 2006 k vzájomným stretom a od obrovskej vlny vysídlenia medzi nimi neexistujú žiadne kontakty. Vykonávanie týchto programov si však vyžaduje trvalú stabilizáciu subregiónu.

Pán predsedajúci, dámy a páni, domnievam sa, že bolo potrebné vyjasniť si tieto otázky. V každom prípade chcem, aby ste vedeli – pričom to vyhlasujem verejne – že sa plne zaväzujem, že budem túto otázku každodenne monitorovať. Som ochotný navštíviť danú oblasť vždy, keď to budem považovať za potrebné a užitočné, pričom túto návštevu som schopný uskutočniť vo veľmi krátkom čase. V blízkej budúcnosti som sa dohodol na stretnutí s prezidentom Bašírom, ako aj s prezidentom Débym, na ktorom by sme sa mali zaoberať predovšetkým otázkou vzťahov medzi Sudánom a Čadom. Okrem toho budem, samozrejme, naďalej udržiavať potrebné kontakty s rozličnými politickými aktérmi a občianskou spoločnosťou s cieľom dosiahnuť pokrok v tomto inkluzívnom dialógu, bez ktorého v danom regióne nebude možné dosiahnuť trvalé riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Rozprava sa končí.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), písomne. – (GA) Írski vojaci sú známi svojou angažovanosťou v mierových operáciách OSN v krízových alebo konfliktných oblastiach. Práve OSN by mala stáť na čele mierových operácií, to sa však nedá dosiahnuť účasťou na európskych bojových skupinách tohto druhu.

Osobitný problém vzniká v súvislosti s účasťou na misii EUFOR v Čade. Francúzsko zohráva v týchto bojových silách ústrednú úlohu, pričom ďalší francúzski vojaci otvorene podporujú Idrissa Débyho, prezidenta Čadu, ktorý bol ostro kritizovaný organizáciou Amnesty International. Okrem toho je Čad bývalou francúzskou kolóniou.

Existuje nebezpečenstvo, že írske jednotky budú vnímané ako sila podporujúca vládu, ktorá má veľmi pochybnú povesť v oblasti dodržiavania ľudských práv. Existuje nebezpečenstvo, že Írsko už viac nebude vnímané ako neutrálny subjekt.

Medzinárodné jednotky sú v Čade potrebné na podporu tých, ktorí sa ocitli v zložitých podmienkach, mali by to však jednoznačne byť jednotky OSN.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia