Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

14. Puhemiehen tiedonanto
Pöytäkirja
  

Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan ilmoittaa teille tänään, mihin jatkotoimenpiteisiin olen ryhtynyt niihin vakaviin häiriöihin liittyvien tapahtumien johdosta, jotka ilmenivät perusoikeuskirjan allekirjoittamista varten järjestetyn juhlaistunnon aikana keskiviikkona 12. joulukuuta 2007 täällä Strasbourgissa ja jotka te kaikki varmasti muistatte

Sen jälkeen, kun puheenjohtajakokous oli käsitellyt kyseisiä tapahtumia, kutsuin työjärjestyksen 147 artiklan nojalla joukon kollegoja puhutteluun kuulemaan mahdollisia rangaistuksia koskevasta päätöksestä. Olen selvittänyt kullekin kollegalle puhutteluun kutsumisen syyt.

Parlamentarismin perusedellytys on sananvapaus. Demokraattisesti valitussa parlamentissa eri mieltä olevien kollegojen järjestelmällinen huutaminen ei saa estää yhtäkään puhujaa puhumasta. Tämä pätee tietysti vielä enemmän sellaisiin puhujiin, jotka puhuvat täällä täysistunnossa kutsuvieraina ja muiden toimielinten edustajina. Olen tehnyt selväksi, että kutsuin kollegat puhutteluun siksi, että he yrittivät huutamalla estää puhujaa puhumasta senkin jälkeen, kun olin kehottanut heitä noudattamaan hiljaisuutta istuntosalissa. Rangaistus ei seuraa siitä, että he pitivät esillä julisteita. Tässä asiassa on kyse sananvapauden rajoittamisesta.

Olen puhuttelujen johdosta päättänyt työjärjestyksen 147 artiklan 3 kohdan mukaisesti ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

- yhdeksässä tapauksessa päivärahan menettäminen kahdesta viiteen päivään pituiseksi ajaksi, yhdessä tapauksessa viideltä päivältä, kuudessa tapauksessa kolmelta päivältä, kahdessa tapauksessa kahdelta päivältä ja lisäksi

- yhdessä tapauksessa varoituksen antaminen.

Perusteluksi luen teille seuraavaksi, mitä niihin kirjeisiini sisältyi, joilla ilmoitin kyseisille kollegoille kulloisessakin tapauksessa sovellettavista toimenpiteistä: ”Ymmärän täysin teidän oikeutenne ja jokaisen jäsenen oikeuden vastustaa perusoikeuskirjan vahvistamista tai Lissabonin sopimusta ja ilmaista vastustuksenne työjärjestyksen määräysten mukaisesti. Pystyn myös jossakin määrin ymmärtämään, että jotkut aiheet saattavat herättää suuria tunteita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että on vedettävä raja työjärjestyksen mukaan oikeutetun käytöksen ja sellaisen häirinnän välille, jota ilmeni 12. joulukuuta. Me emme voi sallia sellaista toimintaa, joka johtaa siihen, että toisia jäseniä tai virallisia kutsuvieraita – tässä tapauksessa Euroopan unionin muiden toimielinten puheenjohtajia – estetään puhumasta juhlallisesti ja ilman tahallisia keskeytyksiä sen jälkeen, kun he ovat saaneet puheenvuoron työjärjestyksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja parlamentin itse vahvistaman esityslistan puitteissa. Itse parlamentarismin ja demokratian ydinajatus on, että mielipiteenvapauden vallitessa myös toisten oikeuksia kunnioitetaan, ja tässä tapauksessa täysistunnossa puhuvan henkilön oikeuksia.”

Työjärjestyksen 147 artiklan määräysten mukaan kymmenelle asianomaiselle jäsenelle on ilmoitettava heitä koskevasta päätöksestä. Päivärahan menettäminen koskee seuraavia jäseniä: Jim Allister kolmelta päivältä, Godfrey Blum kahdelta päivältä, Sylwester Chruszcz kahdelta päivältä, Paul Marie Coûteaux viideltä päivältä, Maciej Marian Giertych kolmelta päivältä, Roger Helmer kolmelta päivältä, Roger Knapman kolmelta päivältä, Hans-Peter Martin kolmelta päivältä sekä Philippe de Villiers kolmelta päivältä. Varoitus on annettu Vladimir Železnýlle.

Asiasta ilmoitetaan lisäksi niiden elinten, valtuuskuntien ja valiokuntien puheenjohtajille, joihin kyseessä olevat jäsenet kuuluvat.

Olen kolmessa tapauksessa päättänyt olla soveltamatta 147 artiklaa, koska olen asianomaisia puhuteltuani tullut vakuuttuneeksi siitä, etteivät he osallistuneet edellä mainittuun toimintaan.

Hyvät kollegat, tällainen siis oli minun päätökseni. Tunsin velvollisuudekseni ilmoittaa siitä teille täällä virallisesti ja julkisesti, jotta parlamentti olisi perillä siitä, mitä minä jouduin tekemään. Toivon, etteivät 12. joulukuuta 2007 sattuneet tapahtumat enää toistu Euroopan parlamentissa.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António DOS SANTOS

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö